Sei sulla pagina 1di 115
AncTora ty SM CTIA LPR eZ Bn Ae eae eee Peer Wire inrene i weirs Coen nine kk ea cae Rey ae ie a a eee POC eon ee ete err ia Pree sa hares eee eet ere ere eeriiiin Ce lure aera ies eet SMe A rep een reee rg Institutului Central de Restaurare de ia Roma, doeae ere enemies, culegere omogena de texte in care sunt puse in evident’ Se eae nce iE teen ira et aa CAM re ene Cao Cann eer Meer? Pe Cesare Brandi teoria restaurarii Traducere de RUXANDRA BALACI Prefotd si glosar de DAN MOHANU © unt cunio Binauat eattore pa. tonne | sous areouric, | ——_EDITURA MERIDIANE sunt rezorvate eaituri seiasane De eee ISBN 979-2 3-0930-5, is oe gets) ‘CUPRINS Pela 7 avant Inainte 20 TEORIA RESTAURARIL a4 4. Goneeptut de Hestaurare 8 2. Materia operei de arti 40 3. Unitatea potential operel de arti 45 4, Timpol tn raport eu opera de arti slew restaurarea 53 5, Restaurarea in funetic de Instanta istered or 6. Restauraren in fonclie de instanta estetics a 7. Spativl operet de arti 1 5, Restoararen preventiva 85 2 Comentasiu teoretie privind tratamentul lacinclor 102 8, Princip de reslaurare @ moxumentelor 209 4, Restaurarea pleturit antice 114 5. Curifarea pleturilor (indnd cont de pating, ver url sf velature®, 125, * Au fost lisali ea atare fn text torment) de speciak- tate intemafional consaerat sau mume celebre (2 fr.) In Vowba Halians, eft sh ituri

Potrebbero piacerti anche