Sei sulla pagina 1di 3

SEKOLAH KEBANGSAAN MELAKA PINDAH

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PEMILIHAN TENDER KANTIN


SK MELAKA PINDAH BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2018

TARIKH : 08 / 11 / 2017
HARI : RABU
MASA : 9.15 PAGI
TEMPAT : BILIK GURU BESAR

HADIR BERSAMA : Tn Syed Abd Razak b Ahmad Dahlan ( wakil PPD )


KEHADIRAN : Pn Hjh. Suriati binti Hj. Ahmad ( Guru Besar )
: Pn. Maimunah binti Hasan ( PK HEM )
: Pn. Rozilah binti Idros
: En. Mohd Fahmy bin Hj. Harun ( Guru Kantin )

AGENDA MESYUARAT

AGENDA 1: Ucapan Pengerusi

1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan surah al-Fatihah.

1.2 Guru besar selaku pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada wakil PPD Tn
Jamaludin dan Tn. Abu dan semua ahli mesyuarat yang hadir. Beliau menerangkan
tujuan diadakan mesyuarat untuk memilih pengusaha kantin yang baru bagi sesi 2017 -
2020

AGENDA 2: Ucapan wakil PPD

2.1 Tn. Jamaludin dan Tn. Abu menekankan pembukaan tawaran sebut
harga kantin mestilah mengikut protokol dan tatacara yang betul. Beliau menyatakan
sebelum mesyuarat sebut harga diadakan pihak sekolah haruslah mengeluarkan surat
perlantikan jawatan kuasa sebut harga terlebih dahulu.

2.2 Beliau juga mengingatkan bahawa AJK buka borang mestilah terdiri daripada individu
yang berbeza daripada AJK pemilihan penender.

2.3 Keputusan mesyuarat adalah sulit sehingga surat keputusan rasmi dikeluarkan.
AGENDA 3: Senarai penama sebut harga kantin

3.1 Borang-borang yang telah dibuka diteliti dan dikira oleh pengerusi mesyuarat iaitu pn
guru besar dimana terdapat 4 set borang permohonan yang telah diterima untuk
dipertimbangkan.
Berikut adalah senarai penama sebut harga kantin:

No. Tender Nama Pengusaha Jumlah sebut harga

3.2 Senarai lengkap pemohon yang menyertai tawaran sebut harga kantin SK Kampung
Jambu adalah seperti di lampiran ( rujuk lampiran ).

AGENDA 4: Pemilihan sebut harga

4.1 Mesyuarat telah mengambil keputusan tegas bahawa pemilihan perlulah berdasarkan
tawaran harga yang berpatutan, mutu perkhidmatan yang terbaik dan dapat mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

4.2 Penentuan pemilihan pengusaha kantin yang paling layak adalah dengan mengambil kira
reputasi perkhidmatan yang terbaik sebelum ini.

4.3 Hasil perbincangan ahli jawatankuasa pemilihan bersetuju menyenaraikan tiga penama
yang paling layak berdasarkan pengalaman mengusahakan kantin sekolah, tawaran
sebut harga kantin yang munasabah dan penetapan harga makanan yang berpatutan.

4.4 Tiga penguasaha yang terpilih tersebut berdasarkan undian yang teringgi ialah:
Pertama -
Kedua -
Ketiga -

AGENDA 5: Tindakan susulan

5.1 Sehubungan dengan pemilihan ini, Tn. Jamaludin dan tn. Abu menegaskan bahawa
pihak sekolah perlu menguruskan beberapa perkara seperti berikut:
5.1.1 Menyediakan satu laporan minit mesyuarat jawatankuasa pemilihan sebut harga kantin
SK Melaka Pindah tahun 2017 / 2018
5.1.2 Menulis surat pemberitahuan kepada pengusaha kantin tentang keputusan kelulusan
permohonan tender.
5.1.3 Pengusaha yang berjaya mendapat tender dikehendaki hadir ke sekolah untuk
mengambil wang deposit.
5.1.4 Pihak sekolah akan memberi notis kepada pengusaha sekarang supaya membersihkan
kantin sebagai persediaan kepada pengusaha baru.

5.2 Tn. Jamaludin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli mesyuarat di
atas kelancaran mesyuarat sebut harga kantin yang sedang berlangsung.

AGENDA 6: Hal-hal lain

6.1 Pn Suriati binti Hasan selaku guru besar mengharapkan agar pengusaha kantin yang
baru dapat memberikan perkhidmatan yang sebaiknya kepada warga sekolah SK Melaka
Pindah samada dari segi layanan dan kerjasama mahupun dari segi kualiti makanan
yang disediakan.

6.2 Guru besar sekali lagi menekankan kepada semua AJK yang hadir supaya tidak
mendedahkan keputusan mesyuarat ini kepada pihak luar sehingga keputusan sebenar
dimaklumkan.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.30 pagi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

.. ..
( EN. MOHD FAHMY BIN HJ. HARUN) ( PN HJH. SURIATI BINTI HJ. AHMAD)
GURU KANTIN 2016 GURU BESAR,
SK MELAKA PINDAH SK MELAKA PINDAH