Sei sulla pagina 1di 5

Anexa 10 FS-DI

Raportul privind durabilitatea investiiei/sustenabilitatea proiectului.

Program operaional Creterea Competitivitii Economice


Axa prioritar:
Operaiune:

1. Raport privind durabilitatea investitiei nr.

2. Perioada de referin

3. Informaii despre beneficiar

Denumirea societii

Adres

Contact

Cod fiscal

4. Detalii despre proiect

Numr de referin din SMIS

Denumirea proiectului

Numrul contractului de finanare

Localizarea geografic a proiectului: (regiune,


jude, localitate)

1
Proiectul menionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanial, conform art. 57 din
Regulamentul General 1083/2006 Durabilitatea operaiunilor:
(a) afecteaz natura sau condiiile de implementare sau ofer un avantaj necuvenit unei societi
sau unui organ public;
Detalii privind modificarea (daca este cazul)
(b) care rezult dintr-o schimbare, legat de tipul de proprietate, a unei pri de infrastructur, fie
din ncetarea unei activiti de producie.
Detalii privind modificarea (daca este cazul)

Data: Beneficiar:

INDICATORII DE REZULTAT LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI _____________

Indicator Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea


indicatorului indicatorului indicatorului indicatorului
stabilit n obinut la obinut la obinut la
contract sfarsitul primului sfarsitul celui de-al sfarsitul celui de-al
an dupa finalizarea doilea an dupa n.... an dupa
proiectului finalizarea finalizarea
proiectului proiectului

Indicatorii de rezultat UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate

Indicator 1 (Cresterea %

cifrei de afaceri) Se va completa


Valoarea tinta a
referinta conform indicatorului
stabilit n contract
contract finantare
=

Indicator 2 (Numarul Se va completa


Valoarea tinta a
locurilor de munca indicatorului
mentinute) stabilit n contract

referinta conform
contract finantare
=

2
Indicator 3 (Numar Se va completa
Valoarea tinta a
locuri de munca create) indicatorului
stabilit n contract

Indicator 4

Aplicabil pentru contractele de finanare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE semnate la mai mult de 6
(sase) luni de la data depunerii Cererii de Finanare conform Instructiunii 19954/2014

Indicator Valoarea tinta a Valoarea Valoarea Valoarea


indicatorului in indicatorului indicatorului indicatorului
conformitate cu obinut la obinut la obinut la
Instructiunea sfarsitul primului sfarsitul celui de-al sfarsitul celui de-al
19954 an dupa finalizarea doilea an dupa n.... an dupa
proiectului finalizarea finalizarea
proiectului proiectului

Indicatorii de rezultat UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate

Indicator 1 (Cresterea %
cifrei de afaceri) Se va completa
Valoarea tinta a
referinta conform indicatorului
stabilit n contract
instructiune 19954
=
(biilant aferent anului in
care s-a finalizat
implementarea)

Indicator 2 (Numarul Se va completa


Valoarea tinta a
locurilor de munca indicatorului in
mentinute) conformitate cu
Instructiunea
19954
referinta conform
instructiune 19954
=
(nr. locuri de munca
norma intreaga 8h din
stat de plata/ extras
REGES/ registru
salariati la data
semnarii ctr. de
finantare)

Indicator 3 (Numar Se va completa


Valoarea tinta a
locuri de munca create) indicatorului
stabilit n contract

Indicator 4

3
NOTA : Aceste tabele se ataseaza la Raportul privind durabilitatea investitiei si se transmit anual

Se vor atasa documente justificative care sa ateste datele completate


stat de plata/registru salariati/extras REGES la data semnarii contractului
bilantul aferent anului in care s-a finalizat implementarea proiectului (formularul 20)
balanta aferenta lunii decembrie pentru anul de raportare iar dupa depunerea bilantului fiind
necesara si transmiterea acestuia
stat de plata /registru salariati/extras REGES pentru luna decembrie a anului de raportare
registrul mijloacelor fixe achizitionate prin proiect pentru luna decembrie a anului de raportare
documente care sa ateste realizarea indicatorului ,,cresterea exportului pentru proiectele din
cadrul Apelului 5imm pentru luna decembrie a anului de raportare

4
5