Sei sulla pagina 1di 1
Cum si consirnim un Curriculum Vitae? i Cand incepem etiutarca unui Loc de mune’, ne punem = automat = problema = unui CURRICULUM VITAE, Informatii complete se pot gasi in carfile de specialitate, dar stiu cA nu toata lumea are acces la acestea. Dintre primele intrebiiri pe care ar trebui sii vi te puneti fac perte gi cele de.mai jos: 4, Clit de tung trebuie sii fie CF-ul ? 2. Cum putem condense toaid experiena projesionala pe o singuwd pagina? 3. Ce ar trebas eliminat si ce ar trebut pus in valoare din experienta $i atributele personale? inainte de treceree propriu-zisi la redactarea CV-ului, este bine sf se ia in caleul un amanunt: un CV nu este 0 autobioprafie, De aceea, trebuie facuta diferenta intre lucrurile importante gi cele mai putin importante. Angajatorii iau in caleul acesie Iucruri atunei cand au multe CV-uri gi trebuie si le sorteze, CV-ul vostru trebuie sii treac de aceasta etap’. Pentru_a testa dacdi CV-ul vosiru este selectabil, vi puteti pune cAteva intreba 1, Poate vedeu un angajator competentele mele din acest C¥ in 10-15 secunde? 2. Este informatie pertinentd? Atrage atentia angajatorului? 3. fmi vinde bine, acest CV, calitiitile? Daca raspunsui la toate aceste intrebari este "DA", atunci CV-ul este bun. Dacé mai apar $i Hispunsuri "Nu", atunei putefi urma caliva pasi spre imbuniititire: 1. invayati si va vindeti bine calitafile, Un CV este ficut pentru a fi citit rapid, ef trebuie s4 reflecte foarte bine competentele voastre. Punctele forte trebuie s4 reiasd din prima parte a-paginii. 2. Fiti obicetivi, adaptati CV-uL. Multi sunt méndri de realiziirile lor gi ered c& un C¥ ar trebui s4 confina toate detaliile carierei lor. Totugi, un CV e bine sa contin’ doar informatiile necesare pentru a obfine un interviu. duri cu voi insiv: iminati informatiile nefolositoare. De exemplu: daca vrei sa te angajezi la un serviciu de livrat pizza, alunci nu este necesar sa fice din timpul facultatii, Dac& este nevoie, cezeti opinia sau sfatul unui coleg, prictea.