Sei sulla pagina 1di 7

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MAHSURI

09400 PADANG SERAI , KEDAH DARUL AMAN


HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) 2017

PELAN STRATEGIK
BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI
Meningkatkan penguasaan kemahiran Meningkatkan kualiti penguasaan
1 murid dalam kemahiran membaca kemahiran membaca bahan bacaan
bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris dalam Bahasa Inggeris
Meningkatkan Penguasaan Kemahiran
Meningkatkan kualiti kemahiran
Murid Dalam Kemahiran
2 berkomunikasi menggunakan Bahasa
Berkomunikasi Menggunakan Bahasa
Inggeris.
Inggeris

PELAN TAKTIKAL
BIL LANGKAH TANGGUNGJAWAB TEMPOH MULA TEMPOH AKHIR
In Class:
Semua guru Bahasa Inggeris
1
SKTM
Lets Read Together
Out Class:
2 Semua guru SKTM
Assembly in English
Reading programme:
GB, PK-PK dan semua guru mata
3
Morning Glory (Reading pelajaran
Programme)
4 Outreach: Semua guru SKTM
Fieldtrip

PELAN OPERASI 1
Nama Projek : Lets Read Together
Objektif : Meningkatkan kualiti penguasaan kemahiran membaca bahan bacaan
dalam Bahasa Inggeris
Tarikh dan tempoh perlaksanaan :
Sasaran : Semua murid SKTM
Bil. murid terlibat :

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS


SEMAK
Mesyuarat JK Bentangkan kertas kerja GB, PKKK dan KP BI 1 hari
Lantikan Ajk
Penetapan tempoh
pelaksanaan
Anggaran kos
Agihan Tugas
Taklimat kepada Taklimat kepada murid PKKK dan KP BI 1 hari
murid semasa perhimpunan
Penyediaan bahan Menyediakan bahan Guru Bahasa
kegunaan program Inggeris
Penyediaan tempat Menyediakan tempat Guru Kelas dan
dan peralatan dan peralatan kegunaan Guru Bahasa
program Inggeris
Perlaksanaan Program dijalankan Guru Bahasa Waktu kelas Bahasa
program mengikut jadual kelas Inggeris Inggeris bermula
Bahasa Inggeris
Penilaian, pelaporan Penilaian dan GB, PKKK dan KP BI
dan post mortem pemantauan program.
PELAN OPERASI 2
Nama Projek : Assembly in English
Objektif : Meningkatkan kualiti kemahiran berkomunikasi menggunakan Bahasa
Inggeris.
Tarikh dan tempoh perlaksanaan :
Sasaran : Semua murid SKTM
Bil. murid terlibat :

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS


SEMAK
Mesyuarat JK Bentangkan kertas kerja GB, PKKK dan KP BI 1 hari
Lantikan Ajk
Penetapan tempoh
pelaksanaan
Anggaran kos
Agihan Tugas
Taklimat kepada Taklimat kepada murid PKKK dan KP BI 1 hari
murid semasa perhimpunan
Penyediaan bahan Menyediakan bahan Guru bertugas
kegunaan program mingguan
Penyediaan tempat Menyediakan tempat Guru bertugas
dan peralatan dan peralatan kegunaan mingguan
program
Perlaksanaan Program dijalankan Guru bertugas Waktu perhimpunan
program mengikut jadual mingguan setiap hari Ahad
Penilaian, pelaporan Penilaian dan GB, PKKK dan KP BI
dan post mortem pemantauan program.
PELAN OPERASI 3
Nama Projek : Morning Glory (Reading Programme)
Objektif : Meningkatkan kualiti kemahiran berkomunikasi menggunakan Bahasa
Inggeris melalui proses pengukuhan kemahiran membaca.
Tarikh dan tempoh perlaksanaan :
Sasaran : Semua murid tahap 1 & 2 SKTM
Bil. murid terlibat :

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS SEMAK


Mesyuarat JK Bentangkan kertas GB, PKKK dan KP BI 1 hari
kerja
Lantikan Ajk
Penetapan tempoh
pelaksanaan
Anggaran kos
Agihan Tugas
Taklimat kepada Taklimat kepada PKKK dan KP BI 1 hari
murid murid semasa
perhimpunan
Penyediaan bahan Menyediakan bahan AJK
kegunaan program
Penyediaan tempat Menyediakan tempat AJK
dan peralatan dan peralatan
kegunaan program
Perlaksanaan Program dijalankan AJK
program mengikut jadual
Penilaian, pelaporan Penilaian dan GB, PKKK dan KP BI
dan post mortem pemantauan
program.
PELAN OPERASI 4
Nama Projek : Fieldtrip
Objektif : Meningkatkan kualiti kemahiran berkomunikasi menggunakan Bahasa
Inggeris.
Tarikh dan tempoh perlaksanaan :
Sasaran :
Bil. murid terlibat :

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS SEMAK


Mesyuarat JK Bentangkan kertas GB, PKKK dan KP BI 1 hari
kerja
Lantikan Ajk
Penetapan tempoh
pelaksanaan
Anggaran kos
Agihan Tugas
Taklimat kepada Taklimat kepada PKKK dan KP BI 1 hari
murid murid semasa
perhimpunan
Perlaksanaan Program dijalankan Semua guru
program mengikut jadual
Penilaian, pelaporan Penilaian dan GB, PKKK dan KP BI
dan post mortem pemantauan
program.