Sei sulla pagina 1di 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

SEKOLAH KEBANGSAAN RAMBAI TUJUH

2015

KAJIAN TEMPATAN
TAHUN 6

1 JAM

NAMA : _____________________________________

MARKAH : _____________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

BAHAGIA
/ 30
NA
BAHAGIAN B
SO. 1
SO. 2
SO. 3
/ 20

Valuta