Sei sulla pagina 1di 20

J) (pa 'lJ a 'lJ1J

PAPER I I J:!FI"-W I .Marathi Language Supplement

ll"fli1 1UlU q fH~1oe:

Test Booklet Code

rom~~

[A]

This booklet contains 20 pages.

~~#20~~ I

PART IV & V /'lT'T IV & V

~

~~

I

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

~

~

Read carefully the Instructions on the Back Cover fPaf~l:.l20)of this Test Booklet.

~

"lf"O!RT ~

"lf"O!RT ~

q;f O<f ~

<f>~

~

-;;r.r ~

amroJT (1!'0 19 <f 20)lff ~

q;f urr:t lf 1ft I

Test Booklet No.

11i\81T~

"lil5!lr

359501

·/

For instructions in Marathi see Page 2 of this Booklet. I~ if~ <f>~~~

INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

C6T"TO2 ~

-qff~ep$*fFrrr f.rffl

I

I.

This booklet is a supplement to the Main Test Booklet for 1. 'W~T{&ftri\m~'lft~~i, "3'1~

 

those candidates who wish to answer EITHER Part

IV

t"~;;ftliT m 1WT IV ('1J!IT I) liT 1Wf V ('1TGT II) -.:rrnft '1Tim

(Language I) OR Part V (Language II) in MARATHI language, but NOT BOTH.

 

-q ~

t,

.;m 1

2.

Candidates are required to answer Parts I, II, IJJ from the

2.

1WT

1WT I, IV C! V t" ~

II,

Ill

t"

T{&f tR\m ~

S"ffi 'fiT '1J!IT:ffi ~

I

~ 31'R

 

Main Test

and V from the languages

chosen by

Booklet and Parts IV them_

3.

cr ~

'1JliT t!t >~R T{&f tR\m ~

C!

3. Questions on English and Hindi

languages for Part IV and

 

.1WT y t" 3Rl'lo ~ '11{ ~ 1 '1JliT 'lfm1"if cit

-q 1WT IV 3IT'! 31WT ~

 

Part V have been given in the Main Test Booklet. Language Supplements can be asked for separately.

 

lj'fTr ~

1

t"

4. Use Blue I Black Bali Point Pen only for writing particulars

4.

W

'riO tR" ~

·~ l{ci ~

q;r

tR" f.roR WTl"t

 

on this page I marking

responses in the Answer Sheet.

 

~ ~ ;fu;l~offi<:r~

~ <nl wWr q;t I

5.

The CODE for this Language

Booklet is A. Make sure that

5.

1<w~~<'ff<i;"W'1J!IT

the CODE printed on Side-2 of the Answer Sheet and on your Main Test Booklet is the same as that on this Language Supplement Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the lnvigilator for replacement of the Language Supplement Test Booklet.

W'1J!IT~<nr~i" A q;r ~.

t!t ~

~ fl:!Rf!T t

q;r t" 'r"f-2 l{ci lf9l' qfu:rr

I 3'111\ 'W N;;; it m~

,

'1JliT ~

tR\m ~

<t.r t" ~

q;r ~

31c!TTO ~

I

6.

This Test Booklet has two Parts,

IV and V, consisting of 60

6.

W

tR\m ~

i'i m1WT IV

afR V

~. fiRif 60 ~

Objective Type Questions, .each carrying I mark :

 

>~R t, ;;ft ~

1WT.-IV :

I

3l'<n q;r i" :

'1JliT 1 _ rro3TJ

(11.

91

~If. 120)

 

Part-lY: Language I- (Marathi)

(Q. 91

to

Q.

120) ·

 

Part-Y

: Language II- (Marathi)

(Q. 121

to Q.

150)

'IJTT-V

:

'1JliT II _ rro3l)

(11.

121

~If. 150)

7.

Part-IV contains 30questions for Language-! and Part-Y contains 30 questions for Language-II. In this Test Booklet, only questions pertaining to Marathi language have been given. In case the language/s you have opted for as Language-! and/or

7

.

'IJTT-JV i'i '1]q[_J t"~ 30 ~

afR 'IJTT-y if '1]q[.(j t"~ 30

,.,. -An- ~

i'i ~

""" .;;

 

.,. >;,,,: nrr"" "'"'

I~<( ""' 0

1

'" Y<l~l :!'""'~"

.,,~, " "(i<Uqo

 

~~'11{~ I~'qNT-Jafu7llr<qNf_JI i'i 3!TQ!f;-rno~llf

Language-11 is a language other than l\farathi, please "qNT(it-.:milt"31Ml<ITtm~~"qNTqn;fi-qfjau~

 

ask for a Test Booklet that contains questions on thd language. The languages being answered must tally

 
 

.q

;.

Form.

8. Candidates are required to attempt questions in Part -V

with the languages opted for in your Application

8.

1

.~ ··~'qNf ~~ -qfjam:ft 'IWT-V ("qNT-II)t"fl;nr, "qNT~~~ \tNT~;ffi

 
 

(Language-H) in a language other than the one chosen

~aRT \tNT I ('lT'T-IV)i'i~llf\tNT~H:r;;rif I

as Language-! (in Part-IV) from

the list of languages.

 

9.

N ~ tR\m ~ -q' W ~<);~<if 7Jt "&1<'ft ~

9. Rough work should be done only in the space provided in the Test Booklet for the same. The answers arc to be recorded on the OMR Answer Sheet only. Mark your responses carefully. No whitener is allowed for changing answers.

I 0.

10 ·

t!t it q;t

<11ft ~

1

OMR ~ q;r t!t it ~ q;t 1 31tH·~

 
 
 

3Tfclm q;t 1 ~ ~

t;rq; q;r wWr

i"

I

 

.

Name of the Candtdale (in Capttals) :

~<nl""lll't~3lml~:

Roll Number: in figures----------------------------------

~:(~~

: inworos------·-------------------------------

Centre·of Examination (in Capitals) :

·~~3lml~:

:~~

Centre·of Examination (in Capitals) : ·~~3lml~: :~~ Candidate's Signature: Invigilator's

Candidate's Signature:

Invigilator's Signature:--~--------

Fascimile signature stamp of Centre Superintendent

~mumll~ltllfli=J~U!l:=t=mm::==-~Ju---~-

!MH4f:ilifll I lfmfi-qm~ 'qTlT IV :mfUr V Marathi-1 ilrqoA qf-Riifltm it qfu\Cfli 3EhWOit'11
!MH4f:ilifll I lfmfi-qm~ 'qTlT IV :mfUr V Marathi-1 ilrqoA qf-Riifltm it qfu\Cfli 3EhWOit'11

!MH4f:ilifll I

lfmfi-qm~

'qTlT IV :mfUrV

Marathi-1

ilrqoA qf-Riifltm

'qTlT IV :mfUr V Marathi-1 ilrqoA qf-Riifltm it qfu\Cfli 3EhWOit'11 lO~ffl~';fifiT. -qr

it qfu\Cfli 3EhWOit'11 lO~ffl~';fifiT.

-qr qfu:i~TJOfl"lt'1'{te1Cifur (19 :mfUr 20) ~ CfiiQS\Jtl'{JCfl Cffilf.

,'f1flamffffla1 ~: .

1.

tt ~

'1&l' '<l!':ruft qf«i<ti!l :pquit .:mf1 riT 3rnT ~

3Tit. cnl ~ lffi<ff ~

'IWT. IV ('l11m I)

fci;crr 'IWT V ('li]'l:fl II)

'3'W ~

$fiۤi111i, ~;;ct.

2.

'1&l' '<ni:ruft qf«i<td1<1 '1WT I, '1WT II .mfUr '1WT III fll:SCII4ill 3Tit 31JlUr ~

f"'lct:S(Yl("lll ~

'IWT

 

IV

31JlUr V ~<rtll' 3Tit.

3.

'IWT IV 31J!Ur V <~ Wmr 31lfUr iRt \llt:li<Hl<"' ~ '1&l' ~ ~f«"1<tli~ ~. ~

'Mct"l4ul

4.

<rr ~ 'I1Tfu'ffi f~ft;o<m•udltt~f<'1f!itl41"'le:cto<llftlo'l ~mrctmhifFr~~ 'Cil'lm.

s.

<rr

'IW'IT 1 r«1¥~ om- A ~. ~ qf'l<ti4, ~z Cff~ m 31JlUr <rr 'IOJTl!lT :pquft ~f«"1<tct{l<1m ~

~.~<mit q:;~-err. ~ ~ ~

o. ~

mi11<~:sffi<~~

t::l@ctioil 31JlUr 'IW'IT :pquft

6.

<rr~~fiV 31J!Urv ml~'IWT~. ~60 ct'Ǥ"'loa~~~. ~~~TT

 

.

 

'WT IV · 'WT V

:

-

~I : ~II -

(lffi<ff)

(lffi<ff)

(Jr.

(Jr.

91

121

'ff 120)

'ff 150)

7.

'IWT IV~ '11T"!T I mar 30 ~ ~· 31lfUr 'IWT V ~ '1W'1T II mar 30 ~ ~. <IT~ '!f«i<tli ~

~ ~. 'ffi' ~ ~ 'l'li~Ci:llt'1:w-:r ~fiH('<II ~ y;f-R~<til'll'I"P"l''ft ifln'. ~ ~ m wtl fffifu:r

~ftm ~ ~ ~. 'iR"wtl ~ I Cf/CfT ·~ II mit f"1Ci:StWlMl ~ lffi<ff ~ c1Trcift

m

amt0

'fft ~

anRrr ~

f"l<i<sHHl ~

m ~

41f%;;1H.

8.

'WT V (~H) <uctii'h1i amffioft ~1ft~ <:ii<flqe:fu::t f"'Ci:SHHl ~I (IV 'l'll'llffiH) ~f.:rmit

9.

i.fi<O<llftiJl ~

mCfl<TCIT.

l 0. OMR ~ ~JCI\'il'm ;:/j<;>Cii<lil'l ~. ip1'i4T t~f<'1f!itl41 i.fiiiil"ll<[4i.fi b. ~ ~ i.fi<04i'!ilal ~ill

 

(whitener) qrq~ 4<CIH•n ~.

~ill   (whitener) qrq~ 4<CIH•n ~. 311Sfl"lii.fi: ~: ----------------'----------

311Sfl"lii.fi: ~:

----------------'----------

.~~·-----------------------------

~·-------------~---------------------------------

~ml:

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent

m l : Facsimile signature stamp of Centre Superintendent ~---------------- ------------·----~/

~----------------

------------·----~/

,.-<··'-"'----

_,/

Marathi-1

(3)

A

~ \jf{ .<ql611 -I -=crr 4~lll "'~ldl m f~ct\5(11 3"1~(1, fl{"q ~j;:fl @1(1l(1 ~~'iiifl ~
~
\jf{ .<ql611 -I -=crr 4~lll
"'~ldl m f~ct\5(11 3"1~(1, fl{"q
~j;:fl
@1(1l(1
~~'iiifl ~
tll~l("f.

i

~~~~~ ~~~Ji:_~Jilfi

):!

>~

~

€·~

~

li§

~

~ ~t<;~i

~ii "'*";jlit~Ji ~-~

i}!t; i~~~~!~l~.1t1

t~ft, t~il.-r.-~iff -~

1

~

!)~1~ jltJl!.

iilji

!il1t

~ ~l.ml.~ i ~(f,l "'l_ ~. ~1! ~ . 128:€~

i.wltil

i~lw'lt1f~.~~ ~

_g jt~titltr~;~~L~~~J1Jt~IJ

1. Ji!~ ~~-~-~~!ti_fl i~!~J~! ~-~1

~~ ~!i~l~!ili~ifitt~ !·l!illl

~-~J~il!1i -1i~

<

~, J[t1tf!)tl!~! ·- ·-

1

t! JJltt~J.li:~~~~~~~~ltl1

Marathi-1

92.

. fuRrtffl ~

(1)

(2)

3lR

~

cw;r ?

(3) ~-"@I~

(4)

4\ifqj;fl(1(>'1j ~~

cw;r ? (3) ~-"@I~ ( 4 ) 4\ifqj;fl(1(>'1j ~~ (1) (2) (3) '11011=<11~ 94. 95. 96.

(1)

(2)

(3) '11011=<11~

94.

95.

96.

(4)

~

TfiT

~

Cfi)urffi 31W?

(1)

(2)

(3)

~

~

'ti(1Mi

~

(4) ~:19

. '\ifLIH("(ll

am-.

---

(1)

(2)

(3)

FffiquJ

f;n"liYG

-;w:r

•w~Cfii'il

-

~

(4) f;nqlfq~401

(1)

(2)

(3)

·~· ~

ClTG

'fo&

q$n;r

WIR1'4t ~

(1) (2) (3) ·~· ~ ClTG 'fo& q$n;r WIR1'4t ~ ~ '1l1CRT '\ifLIH("(ll' ~ cffiumr ?

~

'1l1CRT

'\ifLIH("(ll'

~

cffiumr ?

(5)

97.

98.

·~· WOGRlT fq'60lil>4f ~

(1)

f!Oi(iSOIFU

(2)

\ifCI06ill

(3)

(4)

f.:j(lqq)lj)

cffiumr ?

1:!1CJCrr m

fq:r ~

(1)

"tiriT@Tfcf;crr tTl

CfiiGHH mm ?

(2)

fc!;qr trfffi mm

~

(3) mfci;qr~

(4)

"tiriT@T fc!;qr ~

A

99. l\l<'l"'ll€41 li!Ol!ILI~ &1<1l(>'lflC!7l CfiTomr

~mml?

(1) ~Cf~~~

(2) mwmk~~

(3) ~WRT

(4)

ljjO<:jj4) ~

CflT.IT 3llfUr fq+.m:H<""'~I >rsqfcfi m

~ ~

~mm~ffim.

fq+.m:H<""'~I >rsqfcfi m ~ ~ ~mm~ffim. Cfii'II'\Fm<cl <pit~~~

Cfii'II'\Fm<cl <pit~~~ "'!{'llcxsH

i\(>1Cfii:Stilctl ~

>4kctiFaRt9i flRuilil'l ~

4::11 1 11"li ~"ill@, fi Wfflt 1'11ii;;il<'lliloct1

~~·· ~w.-~~ Lll@til~l

~ "ffl:srffi .m:s- ~~1.

(jltil~l.

~

~

~

A

(6)

Marathi-1

oR~ <ITqtff Ujl$144~~ ~ m;J ~ 104. 4;j<jllli/l ~ CflJOI~i•nfii1_1 ~ <fu 'ljm~~~"Wl~mRT~ (1)
oR~ <ITqtff Ujl$144~~ ~ m;J ~
104.
4;j<jllli/l ~ CflJOI~i•nfii1_1 ~ <fu
'ljm~~~"Wl~mRT~
(1)
G'I:S•n2 Cf~
m-tt 1!1it ~ ·~ m 'mf'~ ~·
(2)
4~'CII&iCf ~
~
lO(tO('HIIOIIOI'Hict q)j" ~
'3~ ~
!
'
(3)
@t;:Cfll4 q~
~~. ~~~
'II:SU<Jiilll MI<Jct\)=t)
(4) lllitcr~
~It~. fq@l(l ~
~
3!li41j'llil !
105.
·~·~.am
m3llt.
100.
''PIT ~· ~
CfiTUJ<1T ~
3lTt ?
(1)
"fR(1"
(1)
~
(2)
~
(2)
3flR
(3)
~
(3)
.amf
(4)
~
(4)
~
101.
q;cffi;rr ~
l1'1<1ffi. TJTSl1"1:ITilll
MI<l Cfll =t) q)f
~?
o> m~~-
(2)
fult 3FMi'll~~~~-
106.
CfRR
~
4"1'f~lilll Cl•ICl•i<mi
"Cfl«fRT,
CIICf<llilll
fc.1;crr
(3)
~
~-mumm
a-.='i'l·11il
~
.
~
~
mm.
'H4"11<lMI 'iit>lct~Cfll~ lRi1 ~ ?
( 4)
If A)~;,fi<;:Rl<HI<cif~-
(1) fs:t><:(lfcl~l"'oil
102. 'iit>lM~ct\) cnTum ~"<IT ct>fClHMI ~
(2)
~
~<ffi;r?
(3)
fqi(IJ4"11q
{1)·
~
(4)
fs:t><Jiq<;:oi¥:J (Phrasal Verbs)
(2)
~
(3)
€llGCflllOI
(4)
~
107.
'3>itlM~CfllcnTumC!TCf<l" ~ 3lTt?
103. 'fq'H!<xll
1(11\'14>111
~
3H4<j'll~' <IT
(1)
~
3iqEli11111
q:gJllfiOli
Gl<:llilll
~
~ CfiT<l" ~'CICM~ 3lTt?
""1Tlit ~
Gffi GfW.fctr.
(1)
fq<HIClll WffCflRI. "''O'<Hi-1'1 m
ci>ffi
(2)
~ ~jqtlii11<:11Wf<rr~ ""1Tlit
3llt.
~Gffi"'@MI.
(2)
fCl<HIClll
l(ll\'14llr.1
~
c;cl qmffi
"!Rf~.
(3)
~
3iqE(I(1111 q:SUII=<ll ~"111ft
(3)
fcmTarr 1(1111Cflii1M't mum3il(l4'j%ilM
4iOI<HiMilfl ~ffiO.
1ClT GRf omctctT.
(4)
~
3i qq 111111 "Y":sffi ~
""1Tlit
(4) <IT :(ld<t>ld 41Ui<Hiil foRm"
~Gffi"'@MI.
41'11<H<'l<'lil ufgR ~-

Maratbi-1

108.

@IMlM~Cbl ~

CR<l -;rrit ?

JJ>ICJOICJH"ilil cruH

~

(1)

~· QCfiOIOjl~ ct<tflliilll ~

~<tiT.

(2)

f.mT:I'Cfi- QCfilllMI

W1Cfil1111.

3lTfUr ~ 1fco~ ~· ~

 

(3)

.mor

WffiT

 

;m:ffi anTUr ~

JW{f ~

109.

(4)

~-

fi~l4"i1(1IM ~

~C!OIIlfst>ililrmrnt.

f.:1l:trr

•'41Uft• ~

F-c.ffi' WICfiCli1HI ~

'lWT.

(1) fcttlll?lliMI IH(dl('I~IM fi4CX5fl'll"j)CX5fi'll

~ ~ll'~ qjlR Cf){O<OIJ'ftldl

~-e:m.

(2) ~~ ~~WTTffiWTffi.

(3) ~WOGm~m~~

~ ~-1 di.i!R111.

(2) ~~ ~~WTTffiWTffi. (3) ~WOGm~m~~ ~ ~-1 di.i!R111. 110. ~ ~' !OICfi{Oij:;:'j ~ ~<Oli11ft(d)

110. ~ ~' !OICfi{Oij:;:'j ~ ~<Oli11ft(d)

•nce'lilll 14t~41ill ~

U'qlfCit:tlll dR_iCfil11 31t ~

'CfiU

~

3lTfUr ~

*'Cf)U·

mCllil"i$ffi ~iil'lM~cilq;)uffit ~ 31t?

~

(1)

~

~lilCfi(OI

(2) ~ll'RT

(3)

(4)

'i ~~ H l'i'H Cf('(R'

~

(7)

111.

d41t\R'JtllctlM

'CfiU. ~<i\~M~Cfil CfiJOif41 ~

311 fq I<; Ft'll Jl '('(<ffi' 31t - $'1 o I$'1 ofl 11 'l1tam

~n:w

~

f-i~<;"ilill ~

T{Cfi' 3lt.

A

.3lTfUr ~ flili11~MICI,fiiCfi"if"lll\ofl ~

ailCfi'SIillJVll

(1)

tffi 3lTfUr zu ~

(2)

1:f)cffl 1<'it ~

(3)

rffi anfUr 3U 31lco

(4)

1:fl<ffl 3U ~

112.

Discovery)

3ffi

OIOjiCfi{OIIilll ~

(Principle

't\ffi

of

em

( 1)

oq ICfi{OIICI{

3TI'tl1fur

3lm

crm CR<l

3ffil11n

em

'("lt\<illllill

Cfi{O<Ollil'l

113.

<ill Cj ~llCfil11 .:m«t.

 

(2)

fcrwit

d<;lt\(O(jCj(<\"i

'Cfi'Tit

 

f.:r<m ('j'<ffi' 'Cfimli'f.

 
 

(3)

'$ffi 'T'l 'Cf){i'I'RT

OIOjiCfi{OIIiZ!I

 

r.w.,i'<'ll "11onct'icl"" fcfqr{ 'Cfi«<'Rl.

 
 

(4)

fctWI?llT"il

o<llct>{ Ulll:i.ll

"qCfiT

 

fl:«xxt.

 

c{-&11'dl

 

(Kinesthetic

Intelligence)

 

31W

~

(1)

(2)

(3)

(4)

~

3WRf

~CJO!Cfil~l~ ~

.~ ~lo<;iilll ~

fqCfiff'll1

3lTfUr

31W

'ff .

fcfirrt

'Cfimli'f.

~11ct1Mim 3lTfUr ~ q mo ~

~114:1lll'<l~i ~ ;;nuitq ~ $&1('41

t\ IMilltffittl ~:m 'CZ("CRf 'Cfi«mf.

~

w-IT,

fi•lll11cp:g 'Cfm 3lm1T anTUr 'ff anTUr

-w:f

~

~ fcfqr{ 'Cfi«<'Rl.

1111%(11:;:1

3lTfUr

"'jG6Cff, 11cfl~llf:nll

~

fi&llr4Cfi

~

~~·'Cfi«mf.

A

114. fCI¥:11UII"t41 ~ ~~ ~ (aptitude) ~ ~ '941~1?1 ~ (1) ~ a:r-l11fWr q ~
114. fCI¥:11UII"t41 ~
~~
~
(aptitude)
~
~
'941~1?1
~
(1)
~
a:r-l11fWr
q
~
•~;gqou=tl • mffi:IKtn.
(2)
~(HiCfi~ 3l~
~
3llfUr
~~.
(3)
flll'tlll~mim~ mm.
(4)
3!1Ciil'tlll
f.~t:tlliCfi;g GlQCfiiCXS ~
~miD.
115. '1.'~\:p:lCIICI( aw:nfuf
~
lRJat
~~14"'11CI{~
amcT ~

(1) ~Cfi~HI n<nr~

(2) ~mw~~

(3) Jfl'Oj" fqiji<(U£11~~

(4) ~~'i"i"GI@Ciul

116. ~,qr mmr ~

~

(Simulation) ~l!)Tr CfllOiflll cii~?ltf4i'tll

~ Cfi(Olji'Hial mill ?

( 1)

(2)

(3) ~3{~

<4)

qIof.P•ll"l '1

~~~

O!li@H l'<ibwrffi W:Mcmut

117. HGI'1!lf;t>~"t41

Cf)JOiflll 'fttlf~@OI, fCI'tll(s:i'4'1, 'H'fl\lCfi<(UI

(Clustering) 3!lfUr CfiiA~=tl ~ mq;:r

(Idea mapping)~~ JOll\fCII=tl arn-ff?

~

(1)

(2) 10l~IHGI'1

(3)

(4).

't~HGI"i

~

'J>fS::tnil'tA"

(8)

118. ~

Marathi-I

wa'G CflJOiflll qrffipfl;gl1111 ?

f1G::fliCXS'J1l4ul, 3lT"l", ~.

'HICii.fll/?1, 6ID,

~. m, ~. ~. ~. oa•1ci1i.fl~.

(1)

;w:f

6ID, ~. m, ~. ~. ~. oa•1ci1i.fl~. (1) ;w:f (3) f;t>llrfcn)q u1 · (4) (1) ~.

(3)

f;t>llrfcn)q u1 ·

(4)

(1) ;w:f (3) f;t>llrfcn)q u1 · (4) (1) ~. ~JOlli«R~. ~ o<:rrt   ~. wlfuf ~

(1)

~. ~JOlli«R~. ~ o<:rrt

 

~. wlfuf ~

n<nf ~.

 

(2)

sMii@

"ffiCfllT,

lRlGTi'flW "i.f)"{Uf, lRlGl "ffliTt "i.f)"{Uf,

(3)

AAI'j«R ~.

lRjl1f OliTt

(4)

~ i'flW "i.f)"{Uf, ~. ~JOlli'Hif

~. w-nful ~ Wl"R"~.

(1) CflJOifllll\l «if$fuCfi ~ ~ m,~~. (2) ~ aml"R ~ ~ ~~~- (3) ~ M=trr
(1)
CflJOifllll\l
«if$fuCfi ~
~
m,~~.
(2)
~
aml"R
~
~
~~~-
(3)
~
M=trr ~
¥Hial'tlll

~~.

m,

(4) "Cf>Cftur~-~.

Marathi-1

(9)

A

"~ ldl m f~cfs<11 3=1~<1, fifq .

Rn.

 

)

.

A

A Marathi-1 ~ CfRIT ~ F~iltHilrll "li~ <Wei ~ mm~mttm. tf ~ ~ ~RI"li'tZII Cfli@(('IM] ~.

Marathi-1

~ CfRIT ~ F~iltHilrll "li~ <Wei

~

mm~mttm.

tf ~ ~ ~RI"li'tZII Cfli@(('IM] ~.

<14•1si<H

tlsHctl. mR<'ro" Cfll'i11PR1

mm.

:U4%1<H:

>flor

m"U ~

mm.

lJCI<ir ~

tffi:r

1 rn<:R

4lflitGill

"fT1JTR"

m-ff. "Cfl@

'lq@Ufltn f.=ttllrll ~. 'ISI!siiMl ~ mt TTrcr

~.

~

lTfqffi

m-r 11ft TJCrcOUT ~

~.

~.~~~~~.m~

~; 'QlJf ~ ~ ${lqrllf:i~t<:u4

~

~

~

-m~~~~dt.

·\!ll:s?:li4CXlt4\

W . ~· ~Cflli!:R11 ~

f.:fmffi. ftwrr lS{tT w

~ ~

~

~

3lJlRyf ~~

mm.·m~

~

~

~.~ ~ 'Cfl]uft f~ ~. ~.fuarr

~q(4{11 ~· cto"'Rfllffi. ~

~

~

IOjjq@{'lj t~

~

am;f ~.

ft'

~ mR "''@Iilli amiR mtll~tlt~4l

Rtrrffi. ~

G{q1"11"1q05' 3lWit. Tf'STiiT ~

ofG' ~ mm. ~ mq~ltCfl-41Cfl,g ~

wrr.

Cf>Ci5610f1 ~.

"Gf!OIT,

"''T ~

~.

~

~. m1T tRt ~m. ~ ~tlit ~

am-."

-r:flchlGR . ~.

''lWIT

~

'3ti'S(1T

~ ~. 'ISiq{~ ~ ~ IOj(q@{'l( ctiT ofG'

~ ~ ~ ~11 ctiT dtls('ll('l. "'~FU"1iill

m11 ~

~

m Fr ~

fq"'lqofl ~;

~~"Cfl@~~~. m~wffi.

'I:SHSII~t 'Cflti" ~

t

fffi1T ~

~.

'ff'l'

<:fTiiT fcr'CIRmCf){lllftl 'ffTlTfl"l

~ ~

~

m~~fucntqf2'~~; ~

fuffi qf2' fli%Ml

~

~.

~

f<;fllllftl ~.

~

slexl4ifll{h ~

d('l{lqij( ft:Rt

~

f.:wcr<r ~.

1tCflT Cfl'Sill"1qCXI 3lWit. 'CflST ~

~ mm. cilliillilll affiiR m'CflST 3(1{14{11 ~;

~

$llslilll

1tCflT

'hi<:.'l'jc3 m ~.

*rit

~ 'CflST ~

~

m-r '151€llctl 3lW!t.

~ i1co q Ifll dl m'l:1'ICf('f 'l:1'ICf('f tRT

wft.

Wl mTI. ft:Fft ~

tTffi;f ~

11Ttf ~. 3l$rr ~

tT

~

'IT

~ "'~RI"1i"'lt ~. ~

~ tr ';f(ffi ~. m ftwrr Cill{'ll'{"i

~

mrR. ftwrr ~

m t

'i:lml ~

Cfl'Sil(q(C'I"'!

m-r ~

"1~1{1"1i··tl ~ ~

'il1o3t m fum 'W+lR ct-~.

cill@lflldl cfic;:f mTI. \7qT

~

~

~. m~

wiT

fuYi

mcrr

~. f(O((ftlil ·f~<Cf>Onill ~· 1(\0(('11(1.

121.

illctllGt{ M{Cf>Uflflldl Tf'STiiT ~

 

(1) ~MM~ft~~.

(2)

m!Ol~l<l'l'liillS'P1 'Y1Ci5i1 mm.

(3)

(4)

f(O(I'641Cfl,g G{ql"11ill ~

Marathi-1

122. ,~,~~?

(1)

(2)

(3)

(4)

~

-;rcit ~

~

~

123. mR ~

3'tHI<lil ~<fiT~ ?

(1) ~~eft

(2) 'Wi -q;J'{ ~ ~Rft~

(3) ~ Cfi~O<llfliJl

(4) ~~-mT~

124. OJ>~"'IC"ll 'ft:~Cfiuihll ~· mT -;:rrq <fiT~?

(1)

(2)

m.fcr.:ffit ~ m-m~

~

m

Olim<rr mm ~

(3) ~3lJOC(UT~

(4)

'tii'Sfll-q'l 31TOC(UT ~

~

~3lJOC(UT~ ( 4 ) 'tii'Sfll-q'l 31TOC(UT ~ ~ ( 1 ) (2) ( 3 ) Cfict04Cfidl

(1)

(2)

(3)

Cfict04Cfidl ~

~

f1tifilii5J1J

(4) ~"'cillci!<iR

(11)

A

126. ~

$Tit q;)ufuft <fiT ~

 

(1)

fnTZIICfi:gij ~ TWrR~.

(2)

fiT.t ~

f<:jCfiO<liCfit ~

~.

(3) fm;rr~~~.

~. (2) fiT.t ~ f<:jCfiO<liCfit ~ ~. (3) fm;rr~~~. 127. 'l=llct050l' <IT~ fcF6<41~l~

127. 'l=llct050l' <IT~ fcF6<41~l~ "CfiTurnr?

(1) ~ (2) ~ (3) ~ (4) '3l1CIUT
(1)
~
(2)
~
(3)
~
(4)
'3l1CIUT

128. fuu~q;r~~~?

(1) ~mt~~

(2) frr.t~-~

(3) foTZIIci!<lcst~l'J'C(COOf ~

(4) frr.t~-~

129. ''ff

~

3EW11i1'

"{11Cfil031(1 fum.

~

~

~

~ ( 4 ) frr.t~-~ 129. ''ff ~ 3EW11i1' "{11Cfil031(1 fum. ~ ~ ~ (3) 'ff~~~
~ ( 4 ) frr.t~-~ 129. ''ff ~ 3EW11i1' "{11Cfil031(1 fum. ~ ~ ~ (3) 'ff~~~

(3) 'ff~~~

(4) ~~~~

A

 

3llftrr

cW<i

1fliT<i

 

fcl'<mJl~i>r~ "3Wfum.

 
 

"")I<I'Hf'1 if. dlldll'81~dl 31i~:SCf>< <IT<:rr

lfffi'f 31Wff, Cflt l:rffi QCf>C104iill

 
 

<ffl. ~

l;lOIIiii<:Jl;:ft ~T fcRm ~

 

'11Cf>i<Jl;

-qur ~ fcF\il1~4 ~ '3('CR' ~, Cflt 'f<l'R

i;lOIIiJI<liill

 

:ffOOf

'('[<ITt

.:mfUr

 

l"!l Iilli '8 4h ~~<OJf'11~ ar.ffi ~

 

flOICiiClctl, Cflt

mt:l;ffit<;il1'1 -w:r~~.

 
 

r.M

mt<r ~ 3lm!R'f. q'{~!lll\'1

mmRT dlld11'81~Gf 31i~:sct><i"l<l06 ~

 

u:rrCffiT ~

~;

~

~f

~

~

omn.

~~~~~,~~~~

~ ClliJO<:JI\'1 mw.ffi.

"1?t;

~

~

~

~ 'GHi]Cf>t '&ffi'.

;:;Tm ·~ cn<n"

WJqiMiift ~

~

~

dl!lqiC1i4l ~

~

dl!liC1<lll'1

q

~' ·~ ~'

~ lf'llt ~' ~ 311 q~IC11 U

'f<li;:rr iillC11'{'1

ORfl' CfiJM .

"1@ CfiT'<l" ?

"Mo'l<l<ill m~~

"1@ CfiT'<l" ?"

31i~:SCf>'{ ~' "~ lWIT •

~;

-qur CfiT'<l" CRC\ ? ~ ~U<:J·I~\'1~ ~ 4"1"1Cl06 ~;~~f~~~~' ~ ~ "Rfl', ~
-qur
CfiT'<l" CRC\
?
~
~U<:J·I~\'1~ ~ 4"1"1Cl06
~;~~f~~~~'
~ ~
"Rfl',
~
~
CIT<rr
"1'
tliC1Cll'11
~.
lPT
~
C!N"ctr ~
'QT'fr
~
miT
~!"
~~, ·~umrrwifm
~
~.
~
3ffifT mm CfiWft 'ffi1Wr."
31i~:SCf>'{ ~' '·'~ '4'J'!b1 3rnrcit.
aqJ!i041il
~
CITil'ci
~.
lPT
w

~·?"

(12)

Marathi-1

~~,'~•mrr~

ct><oIHl iMI '4'f1:fi' Cfi«<T ~ "1@, '8 4 "1 C111'1 ?"

31i~sct>< ~, 41$"<ll'81ol oK Cf>'{u<:JJ'<-fi Mm ~ mm 'l"ll'll<lMilfi '('[<ITt~."

"l:il!liM<llil ·

~

~

~'

f<f>'{qOJI{ "1@ "1'f ?"

"~ ft;rr

~'

~

CfilukiMl

lJl1ff

31i~:SCf>'{ ~'

"~

~

ClTif1 aq <:Jl •1il CfiT'<l"'' ?

~'

(1"{'

1 il CfiT'<l"'' ? ~' (1"{' 31i~:sct><iil m ~ ~ "mtt m mm

31i~:sct><iil m ~

~ "mtt m mm 'Cf>1ur '11Cf>Fn e1 ?"

f.:r ~,

130. 31i~:SCf>'{ ~

~

i]Cf>t '&ffi', 'Cf>RUT

c1)

'f<l'Rr -qrq ~

~

a:rn

~

. (2)

;;jqOII\'1 ~CIT<rr~"1?t~

(3)

~

~

a:rn

Cll'€1('11'11 ~

~

3Wf'&r

(3) ~ ~ a:rn Cll'€1('11'11 ~ ~ 3Wf'&r 131. dctt-<ll<l'l<\'1 <fffi?

131.

dctt-<ll<l'l<\'1

<fffi?

!:MqiMiilt

(1)

(2) ~'4T:sut

(3)

(4)

'Cf>lurffi lJUT fu.F

Marathi-1

132.

QCflC10!llfi1Cil

cffi;f ?

&~MlC14ctit"CfiTumr ~

~

(1)

(2)

(3).

(4)

133. 'lR'Tt ~

WlRJ'liT ~~ CfiTumr ?

(1)

(2)

q{ql

l'n

(3)

'**'«1'

 

(4)

134. 'mTB ,wih<l ~

?'

q;u_

(1)

Cllil"'lill Mrr ~-

 

(2)

Cllil'11ill

Ofij<f ·~

 

?

(3) ~~-;rttf.

(4) CITiFI"~~-

· 135. ~- 31i~s'fl<i4~ l~CflC10!llilt "CfiTumr lJOT

·~?

(1)

·~

(2)· 'J'R1Cfl~4

(3)

~

(4) ~fq;;]f~4

(13)

136.

CII'<'Hiilll

<IT

ilti!Oil(1

Wtft lJOTGR ~

Cf>(fC1" ?

~~q: ~H4~11C11¥ant?

~(I) fu4ti!C1

~

A

~ (2) ~H4!{11C11 f~41i!C1 ~ ant.

(1)

~2m2 lJOT, ~I

m olJOT

(2)

1 m 1 lJOT, ~

2 m 2 lJOT

(3)

~I~ 21]0T, ~2

~ 21]0T

(4)

IYz lJOT, ~

1 ~I

lJOT

~2 ~ 21]0T (4) IYz lJOT, ~ 1 ~I lJOT . (I) 3iqRfil(1 !{t&;iillt (2)

. (I)

3iqRfil(1

!{t&;iillt

(2)

fl4"101'11ft(dl q

 

31 t::i<:;Jftldl CffiiUT.

(3)

fl4"10llfftldl qrqut_

(4)

d(11-llli41

31l!{ll!liilliil(1

138.

~CR"Ol.

l);lqOfCj)l!{Jf<!i"<ll ~

~Olj(ftidl,~

~~('!<Iff~ ant. -gr ~ q;mq{

anmfu1 m:rrciT ?

(1) ~~ ~"C11Cf0l

(2)

r.rOOur CR"Ol.

(3)

. 'tClf11ji;OIIcH

3TI'tl1fuf

 

CROt.

(4)

qJi{OlJfill

 

t)uf_

A

139.~~

(1)

~

~

A 139.~~ (1) ~ ~ (2) ( 3 ) ( 4 ) f q w f

(2)

(3)

(4)

fqwff

fq'CI@Ict

"f<ffi:UTI

(1) q (2) <\R!t

-q;cffi (2)

~

~Jq

140. '"'1<ft 3Jiq~IMI ~ ~· <IT ~ "Cfl)umr ~ ~? (l) ~ (3) ~ (
140. '"'1<ft 3Jiq~IMI ~
<IT
~
"Cfl)umr ~
~?
(l)
~
(3)
~
(
(4)
~
141. Offii5RlT ~
CflHdolf!l'(@
~.
~

~1<&;;111"Cfl)umr ~~mm?

~. ~ ~1<&;;111 "Cfl)umr ~~mm? (2) (3) (4) (C\qCfl" (14) .142.

(2)

(3)

(4)

(C\qCfl"

(14)

.142.

Cii'CI""t'[ci

ctlfB~ct ~

Marathi-1

qrq.:r mmiT 1

Cl'flRm ~ cwT ~ ~coli.'i4Cfll q;mffi wtff

~~~?

(1)

"1'1Cfl~::il

(Generative

approach)

fCHict{UICil<;l

-

~

transformatinal

(2)

(rassias method)

(3)

(grammar

 

translation method)

(4)

(audio-lingual

method)

143. fq{l'"lfil~•<ITnJm ~.

(1)

<IT

m:rffic;r ~.

 

~ 31Cfll<i'"n~ufuq

(2)

<IT

m:rffic;r ~.

 

3iCfll<i'"iH ufuq.

(3) ~~~~~·­

144.

~ 31Cfll<i4ltl ~

(4)

<IT

~

~

m:rffic;r

~

·~ 3iCfll<i'"iN ~."

~

<mi ~

~

(1)

mror ~

Cfi«f ~

4lsctlct?

3llfUT fcmq ~uy

9;Gli.14'fll CflluI('I:!I

~

fcmq (Specialised)

(2)

3Jqq;,iCfl (Exclusive)

(3)

Jlll1fUm (Standard)

(4)

f!'"II~~ICfl(Inclusive)

Marathi-1

145. m$n

~

~

~

fc:ml&~hil

~3l1Cfli71'11ill, tllt!OIIill,

Clli!'11·cll

31lfUr

<>1@'1141

~ ~

~

<trro. <IT

'{<"""ll41q'11i41

~: CfiTuffi 3Rffi ?

(1)

31Ul4'11flldl

171111011-41

 

lWRCfi<OT

(2)

aral@Mii4r

afuteiill

Cfl(O(ll flldl ~

lffii Cfi<OT

(3)

(4)

fq~IUII'tl!ll~ ~1041~11rl'1' ~

~ tJittltl'lliiloaM~ ifccctil'1

f.:lfll:il(1 Cfi<OT.

146. t-~~

(1)

~

(2) flf91><l qtil ~ CfXUT1t ·~rt<hrr

(3)

(4)

~

'Cfl1RC;;j" ~

l41ful1iq2

m.!Jl ~

147. ~ ~ ~rffi 114~106i41 crrq.:f.'l!ORf

3ffiWT ~ qlq(l<l~ .mWr iff ~

qlq{oqrq~l ~

@IC'1iM~Cfll 'CflTurit ~

.

(15)

148. ii'lo<;<fuH ~ ~ (I) d"'i!RJlJl ~ (2) ~ m (3) (4) t§lqJl(il ~ 149.
148.
ii'lo<;<fuH ~
~
(I)
d"'i!RJlJl ~
(2)
~
m
(3)
(4)
t§lqJl(il ~
149.
<Wei m
~
~
Jr~ m ftim
~
~
'jiAlM~chl
'Cfl)uffi ~.
?
(1)
~
fl<ltllfllal ~
~
~cfro:
(3)
~~~
(4)
~
~
l\lOII-41 fq'iJIUif'11 ~
Cfl(O<llflldl ~
~.
-150.
q I il '1 ~f91i~11 3FjllR CfiTGUT <IT Cflh I ("'Q Itt~

'jitlM~Cfli~ fl"''l~ii'larnm?

(1)

.

d111-4111 ~

"'lCfiiill ;r f~(il("'Qj

 

El2Cfliii'il ~

(2)

Clli!'11flldl

f.:jq:g(il("'QI

di;11:::qli41

 

"''lfutft'tll

q<'(lJHioitJ ~.

(3) Cll'tl'11flldl'tl!li 3111-<ll'ti!ll q;f~l'11iili•H1 fc:li!R'!<1Cfl ~

~.

~. (3) Cll'tl'11flldl'tl!li 3111-<ll'ti!ll q;f~l'11iili•H1 fc:li!R'!<1Cfl ~ ~. A

A

A

(16)

SPACE FOR ROUGH WORK

Marathi-.1

Marathi-1

(17)

SPACE FOR ROUGH WORK

A

A

(18)

Marathi-l

SPACE FOR ROUGH WORK

Marathi-1

 

(19)

A

& IHlt1 ~

C:fi1Cl6\i1l'{clifi emiT :

I.

~~~~'ilBlal~-:qR 4<1\"''i~Ct>l~'d*l@lJ\ OMR '3*1{4f?l&iilll Gl'q-2 CR~~$~

2.

~ ~ q\Sl<$(1( Cf~tlit WJTR'~fc!;crr ~ '1'd~lt:1~'!S(UT~ "fTU1R' ~ ~ CfiT05'1ft 'EZITCIT. ~ ~ <4"j~X1iCfi~~~~"11•104fl1f<Cfu ~~~.

3.

~-~ :mflrr"dW4fW.i;r Cfi(O!)"l')'i,~Cfi~. CfiR1lT C(;JOjf'!l(t\l ~ ~-~f-Ri&li!i.~

 

:mlUr '3*1\4f?l&iili. ~~~ f<l~'iolCl'lro('ll) ~~~"fTU''R'~.

Cl'lro('ll) ~~~"fTU''R'~. 5. ~ 6f>Julffitn ~(«1Cfiltfl wmft', ~ ~ ~.

5.

~ 6f>Julffitn ~(«1Cfiltflwmft', ~ ~ ~. Cfii'IGiil ~. ~. 141"11~(1\fiR,$H%lf1Cfi

'34Cfi{u( ~ ~~~~14f?ICfi104RlRCfu-3R' CfilOifflt\l wmiT ~

'B'11T ~~

3li010"'11ifl 4{C!Hin

 
 
'B'11T ~~ 3li010"'11ifl 4{C!Hin   s. CfiltliCI< 3lBHrll ~~a=n<4f?l""'

s.

CfiltliCI< 3lBHrll ~~a=n<4f?l""' Rrlicl{l'il :mftrr aqffl!'lffi ~~w~~~

~~~. ~lRl~ d4ffl!'lffi ~5B-"''iGI W~·~~~~

 
 

I 0. ~ Clctujc6l"ll"l<:nil~1~ii!hlilll ~"''Xliil~~~. ~~·::rl~Hl'cT~f.:rol<r

 

4l:slflli f1"'1tli"jBR ~"!$f.

 
 
 

12.

~~~ofl"{{f $ll&qi::ii'H l:Rli.Rt1!'H;:ft a*'~qf:~tifil'lfiii.RI•!t\H:flt1 qqai.Rifilifig fu;ft ~. iilli!IOn-9fin<hl

rrftamlf 3f/Qt"4/4 <( 1aH ~ '\ifT3? ~l<brllrl.

 
A (20) Marathi-I READ CAREFULLY THE FOLLOWING f"1'"'1fMf~i'1~~~~: INSTRUCTIONS: 1. Out of the
A
(20)
Marathi-I
READ
CAREFULLY
THE
FOLLOWING
f"1'"'1fMf~i'1~~~~:
INSTRUCTIONS:
1. Out of the four alternatives for each question, only
one circle for the correct answer is to be darkened
completely with Blue/Black Ball Point Pen on Side-2
ofthe OMRAnswer Sheet. The answer once marked
is not liable to be changed.
1.
~w.l'<l>~~~l:IR"~ll~~'3W<l>~
OMR '3'\Vt!'f <l>"r'C-2 tR"~ \".%'fff CfiTif 1{if ~
m~ ~ ~ t.:r ~11t 11".%0!1\'3'\V ~ CfiB
<l>iillG~~ ~ iiff ~
~
I
2. The candidates should ensure that the Answer Sheet
is not folded. Do not make any stray marks on the
Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere
else except in the specified space in the Answer Sheet.
2
-qfuOO 1f-1fh-lct cntfcl>~'3'\Vt!'f CfiT~;;iifllt ~ "3<1
tR" ~
3Bl FmR ""f
wffit I~ 3ltRT ~1Sf>4i'li
~t!'fll Rmfui ~ cl; ~
3FBf ""! ~
I
3.
Handle the Test Booklet and Answer Sheet with care,
as under no circumstances (except for discrepancy
in Test Booklet Code or 1\'umber and Answer Sheet
Code or Number), another set will be provided.
m
3.
~~'3m" tl'f "'liT 'UU1'{ciCii 1A'WTcnt, ~
m
mil ~ qf{ffl!lfo 1l ~
~
~ '3m" t!'f cl>
~
<rr ~
ll fi:FictT q,'f ~
CfiT~
~
lR"t&u
~~-:m~~l
4.
The candidates will write the correct Test Booklet
Code and Number as given in the Test Booklet I
Answer Sheet in the Attendance Sheet.
4.
·~ 1'3'\Vt!'fll~~-~~q
~q:;l~~~~~-t!'fll~ I
5.
Candidates are not allowed to carry any textual
· rll"
5. ~
mr m
m~
1l >rim em- in fucrr:r fc!>ffi
.~
material, printed or written, bits of papers, pager,
::
:~
-
mobile
phone, electronic device or any other material
mq,'f~~. ~<rri!tctf<1f@ct,~q,'f~.
except the Admit Card inside the examination hall/
.
~. ~ -q;R, ~l'i'*?iR'Ii~ <rr fc!>ffi 3Bl.m
room.
q,'f ~
cnT~"fR <IT~ Cfi"8q,'f ~
~
~
I
6.
Each candidate must show on demand his I her
Admission Card to the Invigilator.
6. w;;rR tR" ~
~-
f.:r&rq;- CfiT 3ltRT
>rim-"Ciilt
~I
7. No candidate, without special permission of the
Superintendent or Invigilator,. should leave his I her
seat.
7. ~<IT f.:r&rq;-q,'f~~ <l>f.Frr ~~
3ltRT ~;;-mt I
8. The candidates should not leave the Examination Hall
without handing over their Answer Sheet to the
Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet
twice. Cases where a candidate has not signed the
Attendance Sheet a second time will be deemed not
to have handed over the Answer Sheet and dealt
with as an unfair means case.
8. ~
f.:r&rq;- CfiT 3ltRT '3m" -q;f ~ fiFrr ~ ~-t!'f
tR"'¥ffi~~f.Frr~•m -:mmm1
. ~mil~~~ 0!1\ ~-t!'f tR" ~ -:m
~m <If.\'1'IRT ~ f<l>~'3m" -q;f ~ ~ ~.a:ft<
. <If.\'~m>H "'liT~1'IRT ~ I
9.
Use of Electronic I Manual Calculator is prohibited.
9.
~l'i'*?if-1CiiI t\tct"<Uf<'lct 4RCiiC1Cii "'liT_~~~ I
10. The candidates are governed by all Rules and
Regulations of the Board with regard to their conduct
in the Examination Hall. All cases ofunfair means will
be dealt with as per Rules and Regulations of the
Board.
10. m-m1l ~c~>~~"11t*"~R<mr~
fcif.:l<:r4T mr
~i
~
~ io~ ~"'liT
1
~
"11tioR<mr ~ fclf.:r<r4Tc~>~ mrn 1
11. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall
be detached under any circumstances.
11. mil tmVm1lm ~
.afu-'3'\Vt!'f "'liT~'l1JTT 3WfiT
;; cnt I
12. On completion of the test, the candidate must hand
over the Answer Sheet to the Invigilator in the
Room I Hall. The camfidates are allowed to take
away this Test Booklet with them.
12. 'Qfi1Hf ~
~ lff, -qflamff q;a{ I ~ ~
~
~
t
• w!imff
'3'i'IT 'Q"Jf q;a{-Rn~ "'iT ~
~
·anR 'fmT P1 WIR1' ~
t
q-;1 rt ;;rr ~
I