Sei sulla pagina 1di 5

Highly Immersive Programme

Sekolah Kebangsaan Serpan

01. PELAN STRATEGIK (In-class)

Bil. Matlamat Objektif Sasaran


1 Membina skrip Untuk meningkatkan Murid-murid tahap 2
lakonan dalam kreativiti dan kemahiran
Bahasa Inggeris berfikir aras tinggi.
dan Meningkatkan keyakinan
melakonkannya. murid dalam Bahasa Inggeris
dengan menterjemahkan idea
secara lisan dan bertulis.

PELAN TAKTIKAL

Bil. Langkah Tindakan Mula Sehingga


1. Murid dibahagikan Guru Bahasa Inggeris Julai Ogos
kepada beberapa
kumpulan dan setiap
kumpulan diberikan
tajuk yang berlainan.
2. Murid melakonkan Murid Julai Ogos
watak-watak yang Ibubapa
ditulis oleh rakan
mereka.

PELAN OPERASI

Nama projek Ready, Set, Action!


Objektif Meningkatkan kreativiti dan kemahiran murid menggunakan Bahasa
Inggeris.
Tarikh dan 18 Julai 1 Ogos 2016
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran Semua murid tahap 2
Bil murid 85 orang
Langkah Proses kerja Tindakan Mula Catatan
Menulis skrip Memastikan Guru Bahasa 18 Julai 201
lakonan. skrip yang Inggeris
ditulis Murid
bersesuaian
dengan situasi
yang
diberikan.
Highly Immersive Programme
Sekolah Kebangsaan Serpan

02. PELAN STRATEGIK (Out-of-class)

Bil. Matlamat Objektif Sasaran


1 Mengacara Mewujudkan persekitaran Bahasa Semua murid, ibubapa
perhimpunan Inggeris. dan guru
dalam bahasa Menggalakkan penggunaan Bahasa
Inggeris Inggeris secara menyeluruh dalam
kawasan sekolah

PELAN TAKTIKAL

Bil. Langkah Tindakan Mula Sehingga


1. Menyediakan teks Guru Bahasa Januari 2016 November 2016
ucapan. Murid
2. Mencatat isi penting Guru Besar Januari 2016 November 2016
PK KK
Guru Bahasa
Murid

PELAN OPERASI

Nama projek Assembly in English


Objektif Meningkatkan keyakinan murid untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris di
khalayak ramai.
Tarikh dan Januari November 2016
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran Semua murid, ibu bapa dan guru
Bil murid 188 orang
Langkah Proses kerja Tindakan Mula Catatan
Mengacara Memastikan Guru Besar Januari 2016
perhimpunan perhimpunan PK KK
dalam bahasa dijalankan Guru Bahasa
Inggeris dalam Bahasa Inggeris
Inggeris
Highly Immersive Programme
Sekolah Kebangsaan Serpan

03. PELAN STRATEGIK (Out-of-class)

Bil. Matlamat Objektif Sasaran


1 Membina English Terowong yang disedikan Semua murid sekolah.
Tunnel dapat memberi peluang dan
menanam minat murid-murid
terhadap membaca, melihat,
dan bermain dalam Bahasa
Inggeris.
2 Melatih Melatih motivasi murid Semua murid sekolah.
ambassador yang terhadap Bahasa Inggeris
mampu
menerangkan
maklumat di
terowong.
3 Menyediakan Meransang minat murid Semua murid sekolah.
bahan bacaan untuk membaca dalam
seperti keratan Bahasa Inggeris.
surat khabar dan
artikel.

PELAN TAKTIKAL

Bil. Langkah Tindakan Mula Sehingga


1. Mencari lokasi yang Jawatankuasa HIP sekolah. Julai Ogos
sesuai (guru dan ibubapa)
2. Menyediakan bahan- Jawatankuasa HIP sekolah Julai Ogos
bahan bacaan yang (guru dan ibubapa)
berkaitan

PELAN OPERASI

Nama projek English Tunnel


Objektif Meningkatkan keyakinan murid bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Meningkatkan minat dan pengetahuan murid dalam Bahasa Inggeris.
Tarikh dan Julai November 2016
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran Murid tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6)
Bil murid 85 orang
Langkah Proses kerja Tindakan Mula Catatan
Menjadi Memastikan Jawatankuasa Julai
ambassador keadaan di HIP SKSA
dengan sudut English (guru dan
menerangkan Tunnel dalam ibubapa)
Highly Immersive Programme
Sekolah Kebangsaan Serpan

sudut English keadaan


Tunnel kepada teratur.
rakan-rakan.
04. PELAN STRATEGIK (Extra classes)

Bil. Matlamat Objektif Sasaran


1 Bermain permainan Meningkatkan penguasaan Murid murid LINUS dan
Bahasa Inggeris. bahasa Inggeris bagi murid Tahap 1
yang lemah (LINUS).
Meransangkan minat murid
terhadap Bahasa Inggeris.

PELAN TAKTIKAL

Bil. Langkah Tindakan Mula Sehingga


1. Penerangan Jawatankuasa HIP sekolah 1 Ogos !5 Oktober
mengenai aktiviti 2016
yang akan dilakukan.
2. Menyediakan bahan Jawatankuasa HIP sekolah 1 Ogos 15 Oktober
permainan 2016
bergambar, huruf
dan perkataan
bercetak.

PELAN OPERASI

Nama projek Welcome ABC


Objektif Meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris bagi murid yang lemah
(LINUS).
Meransangkan minat murid terhadap Bahasa Inggeris.
Tarikh dan 1 Ogos 15 Oktober 2016
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran Murid Tahap 1 dan murid LINUS
Bil murid 79 orang
Langkah Proses kerja Tindakan Mula Catatan
Menyediakan Memastikan Jawataknkuasa 1 Ogos
bahan bercetak murid HIP sekolah
yang bersesuaian menjalankan
permainan
dengan betul
berdasarkan
topik atau
tema yang
disediakan
Highly Immersive Programme
Sekolah Kebangsaan Serpan