Sei sulla pagina 1di 2

SC ROZANE COSMETICS SRL

SOS. BERCENI NR. 11 CAMERA NR. 2 BL. 4 SC. 1 ET. 8 AP. 52


SECT. 4 BUCURESTI
CUI 33069881
J40/15201/15.12.2015

NR.01/15.02.2017

ADRESA DE INAINTARE
CATRE ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUPLICE
ILFOV

CA URMARE A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU, NR.INREGISTRARE 42,


DOSAR 33069881, DIN 27.01.2017, SC ROZANE COSMETICS SRL, CU SEDIUL
SOCIAL IN BUCURESTI, SECT. 4 , SOS. BERCENI, NR. 11 BL. 4 AP. 52, VA ADUCE
LA CUNOSTINTA URMATOARELE:
-SOCIETATEA SI-A SCHIMBAT SEDIUL SOCIAL, DIN JUDETUL ILFOV IN
SECTORUL 4, SI CONFORM DECIZIEI DE MODIFICARE A DOMICILIULUI FISCAL,
NR.REG/1489 DIN 28.03.2016, INCEPAND CU DATA DE 11.01.2016, SOCIETATEA ARE
DOMICILIUL FISCAL IN SECTORUL 4.
-DECLARATIILE LUNII MAI 2016 AU FOST DEPUSE IN TERMEN,ON LINE,
ELECTRONIC, IAR CALCULATORUL LE-A DISTRIBUIT LA ADMINISTRATIA
SECTORULUI 4, CONFORM DECLARATIILOR SI RECIPISELOR ANEXATE IN COPII.
-VA RUGAM SA BINEVOITI A ANULA DECIZIA DE IMPUNERE, DEOARECE
SOCIETATEA A RESPECTAT DEPUNEREA IN TERMEN A DECLARATIILOR FISCALE
SI NU MAI FIGURA LA ADMINISTRATIA ILFOV, LA ACEL MOMENT.
IMPUTERNICIM PE DL.VASIIU DAN ANDREI, POSESOR C.I SRIA IF, NR.354815
CNP 1830412430038 SA REPREZINTE SOCIETATEA IN RELATIA CU
ADMINISTRATIA JUDETULUI ILFOV.

ANEXAM COPII:
1.DECIZIE IMPUNERE 42/27.01.2017
2.CUI
3.DECIZIE DE MODIFICARE A DOMICILIULUI FISCAL REG/1489
4.DECLARATIA 300/05.2016+RECIPISA 95303482/ 23.06.2016
5.DECLARATIA 112/05.2016+RECIPISA 94696655/29.06.2016
5.COPIE C.I

ADMINISTRATOR ,

STAN MIHAI CRISTIAN