Sei sulla pagina 1di 7

CURTEA DE APEL PLOIESTI

Sectia a 11-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal


' nr. 605/114/2015*
Dosar
Data 07.02.2017

Ctre,
PROGRAMUL PENTRU APLICATU BUGETARE
'
cu domiciliul ales la avocat GHEORGHE PECINGINA
~

mun. Trgu Jiu, , str. Siretului, nr. 3 , jud. Gorj

Urmare adresei dumneavoastr nregistrat la Curtea de Apel Ploieti

sub nr. 2392 I 06.02.2017 , alturat v naintm copia legalizat a deciziei


nr.1893 I 22.11.2016 , n dosarul nr.605/114/2015* ai Curii de Apel Ploieti.
ROMNIA ,;t!i~-:i .
CURTEA DE APEL PLOIETI / ." -> :;;,-:---; \,
SECIA A II-A CIVIL, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I FI'Sf0.L :_;_~{_/ ~-!

Dosar nr. 605/114/2015*

DECIZIA NR. 1893


edina public din data de 22 noiembrie 2016
Preedinte - Duboaru Rodica
Judectori - Secreeanu Adriana Florina
- Stoicescu Maria
Grefier - erban Maria

Pe rol fiind soluionarea recursului declarat de recurentul-reclamant PROGRAMUL


'RU APLICAII BUGETARE, cu sediul n :wunicipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr.
, sector 6, cu sediul procesual ales n Trgu Jiu, str. Siretului nr.3 , jud.Gorj, mpotriva
tei nr. 427/30.05.2016 pronunat de Tribunalul Buzu, n contradictoriu cu intimata-prt
~TEA ADMINISTRATIV TERITORIAL COMUNA TISU, judeul Buzu.
Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru.
La apelul nominal fcut n edin public se constat lipsa prilor.
Procedura de citare este legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, care nvedereaz instanei c
ul se afl la primul termen de judecat, c este motivat,dup care:
Curtea constat c prezentul recurs este scutit de plata taxei de timbru.
Curtea respinge ca nentemeiat cererea de sesizare a Curii de Justiie a Uniunii
opene formulat de recurentul Programul pentru Aplicaii Bugetare, constat recursul n stare de
cat i rmne n pronunare asupra acestuia.

CURTEA

I Sentina pronunat de Tribunalul Buzu


Prin sentina nr. 427/30.05.2016, Tribunalul Buzu a respins ca nentemeiat cererea
ulat de reclamantul Programul pentru Aplicaii Bugetare, n contradictoriu cu prta Unitatea
dministrativ Teritorial Comuna Tisu.

II Recursul formulat de reclamant


mpotriva acestei sentine a declarat recurs reclamantul Programul pentru Aplicaii
ugetare, cu invocarea dispoziiilor art. 488 alin. I pct. 8 Cod procedur civil, a solicitat
admiterea recursului, casarea hotrrii instantei de fond i admiterea actiunii.
n motivarea recursului, recurentul a art~t c hotrrea recurat contravine
"sprudenei Curii de Apel Ploieti . n acest sens fiind considerentele deciziei nr. 232/11.02.2009,
fel cum au fost reluate de Curtea European a Drepturilor Omului n cauza Roiianu v. Romnia.
esen Curtea de Apel Ploieti a reinut c persoana are dreptul la comunicarea informaiei
ublice n forma aleas de aceasta. Adresa internet evocat de instanta fondului nu a fost precizat
ntmpinarea prtei ori n alte nscrisuri depuse la dosarul cauzei i nici nu ne-a fost comunicat,
le este necunoscut modul n care instana a aflat despre aceast adres internet ori n care cadru
procesual a administrat proba cu accesarea site-ului i aspectarea informaiilor i documentelor
~espre care face vorbire. Este necunoscut la ce dat au fost publicate documentele precizate de
Judectorul fondului la aceast adres internet, ori dac aceasta exista efectiv la momentul
nregistrrii cererii de fumizare a informaiilor publice. Conform disp. art. 6 alin. 2 din Legea
~44/2001 . autoritile i instituiile publice sunt obligate s asigure persoanelor, la cererea acestora,
I~fonnaiile de interes public solicitate n scris sau verbal', fiind evident c persana are posibilitatea
sa solicite comunicarea informaiei publice n mod direct i nemijlocit, inclusiv n scris. De
.. ) ' ()
. - c
, rT , a~e~ene~, nu .toate persoa:iele au acces la internet sau abilitile tehnice necesare pentru a "'it~-. ~ .
\~f d1,~~nte site-un sau adr:se mte~et. . . . . . _ . . . . ~:t
\; ":! Nelegala este 1 soluia mstane1 pnn care este respmsa solicitarea de comu .
.: "'~,(!. ') elui 7iyrenumelui ~ersoan~lor din .~onducer~a instituiei pu?lice prte, .respectiv a p::e ~
:<.~:.!.F.....,, imputernicite cu comumcarea mformaulor publice. Conform d1sp. art. 5 alm. 1 lit. c din L ane1
544/2001 autoritatea public va comunica din oficiu numele i prenumele persoanei eg~a
conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului :r:_esponsabil cu di~ din
informaiilor publice" . n acest sens sunt i dispoziiile pct. 42 din Decizia ICCJ nr. 37/2015 p area
a in~ra ns_ efectiv 1:1 aceast categorie (n. de i~formaii publi~e) trebuie 1:1d.eplinit 0 ~~n~t:'1
suplimentara, respectiv aceea de a afecta capacitatea de exercitare a funciei publice. ntru ~e
coi:_form ~- 14 alin. ~~) din L~~ea ~ 5441200.1, Info_rmaii!e cu ~privire ia datele personale~~
cetae.anulm pot ?evem .i~form~u de mteres pubhc nu~ai tn masura m c~e a~ectea:z: ~capacitatea de
exercitare a unei funcu publice". Aadar, numele 1 prenumele func10nanlor paratei enumer ti
expres de art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 544/2001 sunt informaii de interes public i se comunia.
persoanei care le solicit. Ga
Recurentul a solicitat, n temeiul art. 267 paragraf 3 din cadrul Tratatului privind
Funcionarea Uniunii Europene, sesizarea Curii de Justiie a Uniunii Europene pentru interpretarea
normelor de drept comunitar aplicabile cauzei, i anume, a rspunde la ntrebarea Dispoziiile art.
1 TUE, art. 1O TUE, art. 15 TFUE i art. 6 TUE, trebuie interpretate n sensul c dreptul de acces la
informaii publice este parte integrant a principiilor generale de drept ale Uniunii Europene?", n
msura n care se va respinge cererea a solicitat aplicarea n cauz a teoriei actului clar, astfel cum a
fost constant iterat n jurisprudena Curii de la Luxembourg i s se rein c accesul la informatii
de interes public face parte din principiile generale de drept ale Uniunii Europene. '
La termenul de judecat din data de 22.11.2016, curtea a respins cererea de sesizare a
Curii de Justiie a Uniunii Europene, apreciind, fa de ntrebarea formulat, raportat la dispoziiile
art. 267 din Tratatul de funcionare a Uniunii Europene, c este nentemeiat.

III Considerentele instanei de recurs


Examinnd sentina recurat, prin prisma motivelor de recurs invocate, art. 488 pct.
8 Cod procedur civil, a actelor i lucrrilor dosarului, a dispoziiilor legale incidente, precum i
a dispoziiilor art. 483-502 Cod procedur civil, curtea constat urmtoarele:
Recurentul reclamant Programul pentru Aplicaii Bugetare a solicitat obligarea
prtei Unitatea Administrativ Teritorial Comuna Tisu s i comunice urmtoarele informaii de
interes public: copia bilanului contabil la data de 31.12.2013; structura organizatoric a instituiei,
atribuiile departamentelor, programul de funcionare, programul de audiene al autoritii; numele
i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului
responsabil cu difuzarea informaiilor publice, cu motivarea c prta nu a rspuns cererii sale,
nregistrat la nr. 73/3.02.2015, privind comunicarea informaiilor de interes public n termenul
legale de 10 zile prevzut prin art. 7 alin. 1 din Legea 544/2001 i nici nu a solicitat prelungirea
acestuia pentru identificarea informaiilor solicitate.
n aprare, prta a invocat faptul c toate informaiile solicitate de ctre reclamant
sunt publicate pe pagina de internet a Primriei comunei Tisu, aceast mprejurare i dosarul pen~
preexistent fiind motivele pentru care reclamantului nu i-au fost comunicate respectivele informan,
apreciind c aceste informaii vor fi folosite n alte scopuri dect cele prevzute de lege. .
Instana de fond a respins aciunea, a reinut, fa de dispoziiile art. 6 alin. 1 i 2 dU:
Legea nr. 544/2001, art. 2 lit. b, art. 5 alin. 1 lit. e din acelai act normativ, pe de o parte, ~a
informaiile solicitate prin cererea de chemare n judecat se afl disponibile n spaiul public pnn
publicarea acestora pe pagina de internet a Primriei comunei Tisu, iar pe de alt parte, unele
dintre aceste informaii sunt exceptate de la comunicare. .
A reinut, pentru punctele 1 i 2 din petitul cererii de chemare n judecat, c pnn
accesarea paginii de internet a prtei UATC Tisu - http://www. comunatisau.ro/Tisau_bugetu~~
local-114.html - este disponibil informaia public referitoare la bugetul instituiei i indicatonl
corespunztori fiecrui an fiscal pentru perioada 2012 la zi, la adresa
http://www.comunatisau.ro/Tisau_primar-157 .html sunt disponibile informaiile publice referi.toare
la structura organizatoric a instituiei prte i atribuiile acesteia (primar, vicepnmar-
2
.4;!"~~-==-- .;. I
" __..,.;
.comunatisau.ro/Tisau_ viceprimar-189 .html, secretar http://www.comunatisau.ro,'l~i~~. . ;?t
_ 187.html, consiliul local: componen - http ://www. comunatisau.ro/Tisau_compoie~tEi~ >:i,.iJ , ,
Jui-12.html i atribuii - http:!/www .comunatisau.ro/Tisau_ atributii-ale-consiliului-1O1.htP,1{1---:- , ~, :
u ctura - http://www.comunatisau.ro/Tisau_infrastructura-60.html etc.), toate informafi8;~~~ _'. :"
te se regsesc n formatul indicat pe aceast pagin de internet, fiind disponibile oricui, -
v reclamantului, aadar prta respect dispoziiile Legii m . 544/2001 enunate n precedent;
punctul 3 din petitul cererii de chemare n judecat, fa de dispoziiile art. 2 lit. c din Legea
/2001 conform crora prin informaie cu privire la datele personale se nelege orice
tie privind o persoan fizic identificat sau identificabil ", lista persoanelor fizice din
c~ea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea
atiilor publice constituie informaii cu privire la datele personale care sunt exceptate de la
;cces la informaiile de interes public.
Motivul de recurs invocat de recurenta reclamant, aplicarea greit a dispoziiilor de
material, este fondat.
Conform art. 1 din legea m. 544/2001 privind liberul acces la informaiile d,e interes
c, accesul liber i nengrdit al persoanei la orice informaii de interes public, definite astfel
rezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane i
ritile publice, n conformitate cu Constituia Romniei i cu documentele internaionale
cate de Parlamentul Romniei, iar potrivit art. 6, orice persoan are dreptul s solicite i s
n de la autoritile i instituiile publice, n condiiile prezentei legi, ieformaiile de interes
iar
/ic, acestea sunt obligate s asigure persoanelor, la cererea acestora, informaiile de interes
Zic solicitate n scris sau verbal.
Dei reclamanta a formulat o solicitare de comunicare a unor informaii de interes
lic, potrivit art. 6 alin. 3 din Legea m. 544/2001, prta nu s-a conformat dispoziiilor art. 7 din
e, potrivit crora (l)autoritile i instituiile publice au obligaia s rspund n scris la
icitarea informaiilor de interes public n termen de 1Ozile sau, dup caz, n cel mult 3 O de zile
la nregistrarea solicitrii, n funcie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrrilor
cumentare i de urgena solicitrii, n cazul n care durata necesar pentru identificarea i
area informaiei solicitate depete 1Ozile, rspunsul fi comunicat solicitantului n maximum
de zile, cu condiia ntiinrii acestuia n scris despre acest fapt n termen de 1Ozile, (2) refuzul
municrii informaiilor solicitate se motiveaz i se comunic n termen de 5 zile de la primirea
ti,tiilor, (3) solicitarea i obinerea informaiilor de interes public se pot realiza, dac sunt
trunite condiiile tehnice necesare, i n format electronic.
Prta nu a rspuns cererii formulate de reclamant, conform acestor dispoziii
egale, astfel c, potrivit art. 22 din Legea m . 544/2001, care prevede c n cazul n care o persoan
e consider vtmat n drepturile sale, prevzute n prezenta lege, aceasta poate face plngere la
ecpa de contencios administrativ a tribunalului n a crei raz teritorial domiciliaz sau n a
rei raz teritorial se afl sediul autoritii ori al instituiei publice, reclamanta s-a adresat
tanei.
Informaiile solicitate de reclamant constituie informaii de interes public, iar instana
e fond a respins n mod greit aciunea, reinnd, pe de o parte, cu privire la copia bilanului
ntabil la data de 31.12.2013, structura organizatoric a instituiei, atribuiile departamentelor,
rogramul de funcionare, programul de audiene al autoritii , c sunt disponibile prin accesarea
aginii de internet a prtei, fiind disponibile oricui, inclusiv reclamantului, iar cu privire la numele
i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului
tesponsabil cu difuzarea informaiilor publice, faptul c aceasta constituie informaie cu privire la
datele personale, exceptat de la liberul acces la informaiile de interes public.
Faptul c aceste informaii ar fi fost disponibile prin accesarea paginii de internet a
prtei, astfel cum a reinut instana de fond, dei prta nu a fcut dovada c informaiile erau
a~cesibile la data formulrii cererii de ctre reclamant, n condiiile n care, de altfel, prta nu a
raspuns n niciun fel cererii reclamantei, astfel cum era obligat, potrivit art. 7 din Legea nr.
544/2001, nu exclud dreptul prii interesate de a solicita comunicarea informaiilor solicitate, care
8?nt de interes public, potrivit art. 2 lit. b din lege, fiind de altfel, expres prevzute la art. 5 alin. 1

~lt. b i e, iar n ceea ce privete numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a
Instituiei publice i ale funcionarului responsabil cu difuzarea informaiilor publice, aceasta
3
,-~... )~onstituie, de asemenea, informaie de interes public; comunicarea numelui i prenumelui p
/ ~ tfrsponsabile cu difuzarea_ inform~iilo_r publice .n u cons~~tuie ~ ~nformaie. cu privire la e~~~anej
garacter personal exceptata de la liberul acces la mforman, potnv1t art. 2 ~alm. 1 lit. c i art e ~
3
..;.-:- (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, n interpretarea crora s-a pronunat i Inalta Curte de C ~hn.
Justiie, sesizat pentru pronunarea unei hotrri prealabile referitoare la o chestiune de dr:s~ie ~i
Decizia_ nr. ~7/2015, este o component a libe_rulu~ ac~es la informaiil~ de ~nteres public, ~o~n~
a:rt. 3 1 4 dm Legea nr. 544/2001, care prevad ca asigurarea accesulm la mformatiile de t Ylt
public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru rel~ii publi~ eres
al persoanei desemnate n acest scop, n acest scop autoritile i instituiile publice avnd ob/ s~u
de a organiza compartimente specializate de informare i relaii publice sau de a desemna per~gaia
cu atribuii n acest domeniu, la art. 5 alin. (1) lit. c din Legea nr. 544/2001 fiind prevzut fap~~~
fiecare autoritate sau instituie public are obligaia s comunice din oficiu numele i prenum ~a
persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului responsabile e
difuzarea informaiilor publice. cu
Pentru aceste motive, curtea constat c aciunea formulat de reclamant est
ntemeiat, sentina recurat a fost pronunat cu aplicarea greit a dispoziiilor Legii nr. 544/200!e
fiind incident motivul de casare prevzut de art. 488 pct. 8 Cod procedur civil, sentina recurat
este pronunat cu aplicarea greit a normelor de drept material menionate, considerente pentru
care, n temeiul dispoziiilor art. 496 Cod procedur. civil, curtea va admite recursul, va casa
sentina i pe fond va admite cererea i va obliga prta s comunice reclamantei informaiile de
interes public solicitate prin cererea nregistrat la prt la nr. 73/3.02 .2015.

PENTRU ACESTE MOTIVE


N NUMELE LEGII
DECIDE

Admite recursul declarat de recurentul-reclamant PROGRAMUL PENTRU


APLICAII BUGETARE, cu sediul n municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202 A ,
sector 6, cu sediul procesual ales n Trgu Jiu, str. Siretului nr.3, jud.Gorj, mpotriva sentinei nr.
427/30.05.2016 pronunat de Tribunalul Buzu, n contradictoriu cu intimata-prt UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIAL COMUNA TISU, judeul Buzu i, n consecin:
Caseaz sentina, n sensul c admite cererea, i oblig prta la comuniCarea
informaiilor de interes public solicitate prin cererea nregistrat la prt la nr. 73/3.02.2015.
Definitiv.
Pronunat n edin public, astzi 22 noiembrie 2016.

~ Judectori
1 d ana-Florina Stoicescu Maria

l'

t
h

------
ROMNIA
. . -: . . - . -=:::: -1 \.::)

CURTEA DE APEL PLOIESTI I T.P.


' J l?OS-i'A ~0~~~/4
Nr.1031/~/5306/2009
Str. Emile Zoia nr. 4
V151abmtate Jmrm& ~ !'lb'll
1
I
~ -- ------
J

CATRE,

~
:-;.
. . Destinatarff.f9 r9. ::?.d...f;~
-1:!.!l'h!.~/.... !f;:?.f0;j(7'
I;, -"'. /::-~
.s- . 10/)a- i/a-<~
- - a JJ <),CA' awrn/o!'/uJ
/) - ~. ~

Dennis ftn::i:l/: -4hecr;i}~cPlCcr'1'2fj/'ni!


.!>:!.Cf/!.:..!f!iy~ /fa.V.;..... ~ fi.:.: ...?!?~:../f.?::4:.~..
.....a!.: .. L ..... j l:t.~....1.~: ............................. .

NR........ ~?.-fl!(o/;J/S-1? Jl(i' \ '


. 9 f)
'
I
I
'<: ' .)