Sei sulla pagina 1di 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/1

SEKOLAH......................................................................................................................
.

SENARAI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA : .................................................................................................

BIL. Nama fail Kandungan Fail Catatan


1 Fail Induk a. Surat menyurat; Fail rasmi di
*Panitia b. Minit mesyuarat panitia bersama surat pejabat
iringan. (putih)

2 Sukatan a. Sukatan Pelajaran; Fail Kulit


Pelajaran b. Huraian Sukatan Pelajaran; Keras
c. Rancangan Pelajaran Tahunan;
d. Senarai buku rujukan guru/murid;
e. Plan Akademik Negeri semasa.

3 Program a. Perancangan program; Fail Kulit


Kecemerlanga b. Pelaksanaan dan Perancangan Program. Keras
n
4 Pentaksiran a. Analisis keputusan peperiksaan awam dan Fail Kulit
dan Penilaian peringkat sekolah; Keras
b. Analisis pencapaian mata pelajaran dalam
peperiksaan awam dan peringkat sekolah;
c. Headcount;
d. Postmortem / Audit Akademik.

5 Penyeliaan a. Jadual pencerapan; Fail Kulit


b. Laporan pencerapan P dan P oleh Keras
pencerap;
c. Tindak ikut pencerapan.

6 Pemeriksaan a. Jadual pemeriksaan buku rampaian; Fail Kulit


Buku b. Laporan pemeriksaan buku rampaian/buku Keras
Rampaian kerja/buku nota.

7 Maklumat Guru a. Maklumat peribadi guru; Fail Kulit


Mata Pelajaran b. Jadual waktu mengajar guru; Keras
c. Carta organisasi panitia.

NOTA:
1. 6 Fail kulit keras perlu diwujudkan, tidak perlu didaftarkan dan tiada nombor
rujukan;
2. Muka depan fail keras dilabelkan : Nama Panitia dan Nama Fail;
3. Fail Induk - nyatakan nama panitia, didaftarkan dan bernombor rujukan.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00