Sei sulla pagina 1di 12

Su ali d'aquila

NoteWorthy Composer

dd 4G =92
l l l l k o tk k k k z k
a 4
dd 4
Tu che a bi ti al ri

l l l l l
a 4
d l l l l l
b d 44
d l l l l l
b d 44
dd 4 n k k k k k k n o k N
O k k k k o k N
O k k k k k n k k kk kk
b 4 a kkkkkk t k k t k b a
dd 4
b 4 kz kz k kz kz k kz kz k kz kz k kz kz k

dd k k o k k k kz k k
a k k kz k k k n t k m ks k ks k f k k k
dd
pa ro del Si gno re, e che di mo ri al la sua om bra d al Si gno re mio Ri

l l l l
a
dd l l l l
b
d l l l l
bd
dd n n NO k k k k k k o k NO k k k k k k o N e N kk kk f k kk k k k
a k k eNk k k k t k
kk kk t
d
b d kz kz k kz kz k kz kz k e kz kz k

Copyright 2017 NoteWorthy Software, Inc.


All Rights Reserved
dd n o ks k e k k k k m o s
a k k k jz k k k kz ks k z ks
dd
fu gio, mia roc cia in cui con fi do. E ti ri al ze r, ti

l l l m o
a k kk kz ks k z ks
d l l l ok kk kz k kz k
E ti ri al ze r, ti

bd m t t
d l l l
E ti ri al ze r, ti

bd m o k k k kz k kz k
t t
dd
E ti ri al ze r, ti

a kk k f k kk k kk k k k k k k k k kk z k k kk z k k kk k kk z k k k kk z k k kk k kk k kk k kk k kk k
ke k
d k z k kk zz kk zz kk
b d f kz kz k kz kz k kz kz k kz

dd
a k k k k ks k ks k z ks j kkkkk kk k k kkkk kkk k kkk k k k
t
dd
sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so

a k k k k ks k ks k z ks j kkkkk kk k k k k k k k k k k k k ks k k k
dd k k k k kt k kt k z
sol le ve r, su a li d'a
k j
qui la
k k k k k k k ek
ti reg ge r, sul la brez
k kkkk kkk k kkk
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so

b t n
d k k k k k k k k k kt kt kt tk tk k
sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar

b d k k k k kt k kt kz k k k k k k k k k k ek
t t
dd
sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so

a kk kk kk kk kk kk kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk e k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k
k k k k k k
d k z k z k kk zz kk zz kk
b d kk zz kk zz kk kz kz k e kz
e kz
kz
kz
k
k
kk zz kk zz k
k
dd k k j o ks k k 24 k k k 44 j m l
a t t kkj k
dd ks s
le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

k j o s k 24 k k 44 j m l
a k kkkj k k
kkkk k k kkk
dd o k k k 2k k k 4 j l
le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

b 4 4 m
d l
co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

b d kt ks k k k kkkkj 24 k k k k 44 j m
dd k k k k
sk ks s ks 44 k k k NO k k n
le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

a k k k k kk k k k k k k oj k k k k 24
k k k NPk k
kkkk k k kk
d kz kz k k z kk zz kk 24 jj 44 k z k z k
b d kz kz k kz kz kz k

dd n o tk k k o k k k kz k
a
l m
t t t k k k k k o tk
dd
Dal lac cio del cac cia to re ti li be re r e

l m n o ks ks ks o ks k k k z k k k k k k o tk
a
d l l l l
Dal lac cio del cac cia to re ti li be re r e

bd
d l l l l
bd
dd o k N k
tO
k k k k k o k NO k k k k k k b n k k k k k ka n
a t kkkkkk
d
b d kz kz k kz kz k kz kz k kz kz k
dd k k o k k k k k z k
a k k m k k k k k fk k k k k m
dd k o k k
dal la ca res tia che ti dis trug ge poi ti co pri r con le sue a li

a k k k kz k k k m k ek k k k k k k k fk m

d l l l l
dal la ca res tia che ti dis trug ge poi ti co pri r con le sue a li

bd
d l l l l
bd
dd n N k k k k o k N k kkkkk o N e N kk kk f k kk k k k k
a O k k O eN k k k k t k k k f kk e kk kk kk
t
d
b d kz kz k kz kz k e kz kz k f kz kz k

dd m o s
a k k ek k k k i k kk kz ks k z sk k k k k ks k ks
dd
e ri fu gio tro ve rai. E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li

m o
a f k k k k kz ks i k kk kz ks k z s
ks k k k k k k k
s
d l l ok kk kz k kz k kkkkk k k
e ri fu gio tro ve rai. E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li

bd m t t t t
d l l
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li

bd m o k k k kz k kz k kkkkk k k
t t t t
dd
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li

a k k k k k k k k kk z k k kk z k k kk k k z k k k kk z k k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k
d k z k kk zz kk zz kk kk zz kk zz kk
b d kz kz k kz kz k kz
dd
a kz ks j kkkkk kk k k k k k k k k k k k k k k k tk kt k j o ks
t t
dd s s
d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co

a k z ks j k k k k s k k k k k j o s
kkkkk kk k k kkkk kkk k
dd k z kt j
d'a qui la
kkkkk
ti reg ge r,
k k ek
sul la brez
k kkkk kkk k kkk
za del l'al ba e ti fa

o k
r
k kkkk
bril lar co me il so le, co

b n
d kz k k k k k k k k k k k k kt tk kt kt kt k k ks k
d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le,

bd k k k k k k k ek k k
t t t
dd
d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co

a kk kk kk k kk k kk k kk k kk kk kk kk kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k k
k k k k ek k
d
b d kk zz kk zz kk
kk zz kk zz kk e k z k z k kk zz kk zz kk kk zz kz k
kz k
e kz kz k

dd 24 k k k 44 j m l l
a kkkkj k
dd
s nel le sue ma ni vi vrai!

24 l l
a kkkkj k k k k 44 j m

dd k k k k k k 2 k k k 4 j l l
s nel le sue ma ni vi vrai!

b 4 4 m
d l l
co s nel le sue ma ni vi vrai!

bd kkkkj 24 k k k k 44 j m
dd N kkkk n
s nel le sue ma ni vi vrai!

k o k NO k k k k k k
a kk kk kk k oj k k k k k 24 4
kks ks ks ks 4 k k O N
kk kk
P k k t
k
d z z
b d kk z kk z kk 24 jj 44 k z k z k
kz kz k kz kz k
dd l l l l l
a
dd l l l l l
a
kk k o k k k kz k k k kz k k k o k k k o k k k k k k
d o
bdm n t tt t t t m
d kk k o k k k kz k k k kz k k k o k k k o k k k k k k
Non de vi te me re i ter ro ri del la not te n frec cia che vo la di gior no

bd m n ot tt t t t m
dd o k NO k k k k k k n k k NO k k k k n k k NO k k k k n NO k k k k k k o k NO k k k k k k
Non de vi te me re i ter ro ri del la not te n frec cia che vo la di gior no

a t
d
b d kz kz k kz kz k kz kz k kz kz k kz kz k

dd l l l l
a
dd l l l l
a
dd tk k k k fk k k k k n o k k ek k k k i
b t t
dd tk k k k fk k k k n o k k ek k k k i
mil le ca dran no al tuo fian co ma nul la ti col pi r.

b t k
t
dd o
mil le ca dran no al tuo fian co ma nul la ti col pi r.

N e N e N kkk fk k
a k kkk k kkt kk k kk k f kk k
k k k
k
e k kk k k k k k k k k k kk z k kk z k
k
k
kkk
t
d
b d e kz kz k f kz kz k kz kz k kz kz k
dd m o ks k z sk k k k k ks k ks k z ks j kkkkk kk k
a k k k kz
dd m
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

o ks j
a k k k kz ks k z s s
ks k k k k k k k k z kkkkk kk k
d o k k k kz k kz k k k k k k k k kz k j kkkkk k k ek
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

bd m t t t t t
d
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

bd m o k k k kz k kz k k k k k k k k kz k k k k k k k k k k ek
t t t t t
dd
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

a kk z k k kk z k kk k k k k k k k k k
k k kkkk kkkk kkkkk kkk kk kk kk k kk k kk k kk k kk k
kk k
k k
d k z k kk zz kk zz kk kk zz kk zz kk k z k z k kk zz kk zz kk
b d kz kz kz k

dd
a k k k k k k k k k k k k k k tk kt k j o ks kkkkj 24 k k k
k
t t
dd s s
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

a k kkkk kkk k k k k s k k k k k j o s kkkkj 24 k


k k k k
dd k k k k k k k k k k k k n o k k k k k k k k kkk k 2 k k k
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

b 4
dd k k k k k k k k k k k k k k k k ks k k k
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni vi

b ttt t t t t kkkkj 24 k k k k
dd k k k k k k k k k k k
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

a k ek k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k k oj k k k k k 24 ks ks s ks
k k
kkk
d
b d ee kk zz kk zz kk kk zz kk zz k kk zz kz k
kz k
k z k z kk 24 jj
k kz kz
dd 4 m l l m n o k
a 4 j t
dd 4
Per

m l l m n o s
a 4 j k
d j l l l
Per

b d 44 m
d l l l
vrai!

b d 44 j m
dd 4 k k NO k k k k n Pk o k NO k k k k k k o k NO k k k k k k b
a 4 k N
k k k k k t t
d
b d 44 k z k z k kz kz k kz kz k kz kz k

dd k k o k k k kz k
a t t t k k k z k k k o tk k k k k k k k z k j nz ks
dd s s
ch ai suoi an ge li ha da to un co man do di pre ser var ti in tut te le tue vie, ti

a k k o ks k k k z k k k k z k k k o tk k k k k k k k z k j nz ks
d l l l l
ch ai suoi an ge li ha da to un co man do di pre ser var ti in tut te le tue vie, ti

bd
d l l l l
bd
d
bd n k k NO k k k k a n NPk k k n NO k k k k k k o k NO k k k k k k
k k k
d
b d kz kz k kz kz k kz kz k kz kz k
dd o
a k k k k k fk k k k k kkk k k ek k k k i
dd
por te ran no sul le lo ro ma ni con tro la pie tra non in ciam pe rai.

ek k k k k k k o
a k k fk k k k fk k k k k
z ks i
d l l l l
por te ran no sul le lo ro ma ni con tro la pie tra non in ciam pe rai.

bd
d l l l l
bd
dd o
a N e N e N kkk k kkk k f k kk k kk k kk k f k kk k kk k k k k k k k k kk z k k kk z k kk k
k
t t ke k
d
b d e kz kz k f kz kz k kz kz k kz kz k

dd m o s
a kz ks k z sk k k k k ks k ks k z ks j kkkkk kk k
k kk
dd m
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

o ks j
a k kk kz ks k z s s
ks k k k k k k k k z kkkkk kk k
d ok kk kz k kz k k k k k k k k kz k j k k k k k k k ek
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

bdm t t t t t
d
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

bdm ok k k kz k kz k k k k k k k k kz k k k k k k k k k k ek
t t t t t
dd
E ti ri al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez

a k z k k k kk z k k kk k k k k k k k k k
kkkk kkkk kkkkk kkk kk kk kk k kk k kk k kk k kk k kk k
k k
d k kk zz kk zz kk kk zz kk zz kk k z k z k kk zz kk zz kk
b d kz kz kz kz k
dd
a k k k k k k k k k k k k k k tk kt k j o ks k k
kk j 24 k k k
k
t t
dd s s
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

a k kkkk kkk k k k k s k k k k k j o s k 24 k k
k kkk j k k
k kkkk kkk k kkk k k kkkk k k k k
d 24 tk ks ks ks
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

n o
bd
d k k k kt tk kt tk tk k k ks k
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s vi vrai! E ti ri

bd k kkkk k k k kkkk j 24 ks ks ks ks
t t
dd k k k
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so le, co s nel le sue ma ni, E ti ri

kk kk kk kk kk kk kk k k k k oj k k k k 24 ks ks s s
a k ek k k k k k k k k k k k kk k k kkkk k k k k
d
b d ee kk zz kz k kk zz kk zz k kk zz kz k k z k z kk 24 jj
kz k k kz k kz kz

dd 4 m l l l l
a 4j
dd 4 m l l l l
a 4j
d z k kz k k k k kz kj kkkkk kkk k kkkk kkk
b d 44 k t ks k k t k t t
d z k kz ks k k k k kt k kt k
z kj kkkkk kkk k kkkk kkk
al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa

b d 44 k t t
dd 4
al ze r, ti sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa

kk kk kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk e k kk k kk k kk
a 4 kk kk kk kk kk kk kk k k
k k k k k k kkk k k
d kk zz kk zz kk e k z k z
b d 44 kk zz kk zz kk kz kz
kz kz
k
k
kz kz k
kz kz k e kz kz
k
k
dd l l l 24 o s 44 k z
a k k k ks k z ks
dd
E ti ri al ze r, ti

l l l 24 o s 44
a k k k kz ks k z ks
k k
dd k k k kt k k t t tk j ok kkkkj k
E ti ri al ze r, ti

b 24 k k k k 44 j nz t
t
dd k k k kt k k kt kt tk j ok kkkkj
r bril lar co me il so le, co s nel le mie ma ni vi vrai! Ti

b t 24 k k k k 44 j nz k
t
dd k k k k k k k
r bril lar co me il so le, co s nel le mie ma ni vi vrai! Ti

a kkkkkk k k kkkkkkk kkk o 24 ks ks s s 44 k k k k


kkk kk j k k k k k k k k kkkk kkkk
d kz kz k kz k z kk 24 jj
b d kk zz kk zz kk k z k z k kz kz
44 k z k z k
kz kz k

dd
a k k k k ks k ks k z ks j kkkkk kk k k k k k k k k k k k k k k k kt
t
dd
sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so

a k k k k ks k ks k z ks j kkkkk kk k k k k k k k k k k k k ks k k k
dd k k k k kt k kt k z
sol le ve r, su a li d'a
k j
qui la
k k k k k k k ek
ti reg ge r, sul la brez
k kkkk kkk k kkk
za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so

b t n
d k k k k k k k k k kt kt kt tk tk k
sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar

b d k k k k kt k kt kz k k k k k k k k k k ek
t t
dd
sol le ve r, su a li d'a qui la ti reg ge r, sul la brez za del l'al ba e ti fa r bril lar co me il so

a kk kk kk kk kk kk kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk e k kk k kk k kk k kk k kk k kk k kk k
k k k k k k
d k z k z k kk zz kk zz kk
b d kk zz kk zz kk kz kz k e kz
e kz
kz
kz
k
k
kk zz kk zz k
k
dd k k j o ks k k 24 k k k 44 j m l
a t t kkj k
dd ks s
le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

k j o s k 24 k k 44 j m l
a k kkkj k k
kkkk k k kkk
dd o k k k 2k k k 4 j l
le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

b 4 4 m
d l
co me il so le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

b d kt ks k k k kkkkj 24 k k k k 44 j m
dd k k k k
sk ks s ks 44 k k k NO k k n
le, co s nel le sue ma ni vi vrai!

a k k k k kk k k k k k k oj k k k k 24
k k k NPk k
kkkk k k kk
d kz kz k k z k z kk 24 jj 44 k z k z k
b d kz kz k kz kz kz kz k

dd l l
a
dd l l
a
d l l
bd
d l l
bd
dd o k N k k k k P N jj m
a t O k k N Oj
d jj m
b d kz kz k j

Potrebbero piacerti anche