Sei sulla pagina 1di 6

Grile

2015 - Marire
mari, 2 februarie 2016
23:05
1. Poate fi caracterizata ca o obligatie propter rem de natura civila:
a. Obligatia proprietarului unui teren invecinat de a suporta jumatate din cheltuielile ingradirii
b. Obligatia dobanditorului unui teren agricol de a cultiva terenul
c. Obligatia uzufructuarului de a respecta destinatia data bunurilor de nudul proprietar

2. Posesia ca stare de fapt:
a. Poate avea ca obiect bunuri corporale sau bunuri incorporale
b. Poate avea ca obiect numai bunuri individual-determinate
c. Reprezinta un atribut al dreptului de proprietate

3. Intervertirea detentiei precare in posesie:
a. Are loc atunci cand detentorul precar incheie un contract de donatie cu alta persoana decat
cu proprietarul in vederea dobandirii bunului
b. Are loc atunci cand detentorul precar constituie un drept de locatiune in favoarea unui tert de
buna-credinta
c. Nu se produce in contractele care dau nastere la obligatia de restituire a bunului

4. Dreptul de dispozitie materiala:
a. Priveste numai bunurile corporale si individual-determinate:
b. Spre deosebire de dreptul de dispozitie juridica, nu poate fi limitat
c. Distinge dreptul de proprietate de celelalte drepturi reale

5. Uzufructul:
a. Nu presupune in niciun caz transmiterea dreptului de proprietate
b. Implica o folosinta exclusiva a bunului de catre uzufructuar in raporturile dintre uzufructuar si
nudul proprietar
c. Poate fi cedat, doar daca s-a stipulate expres aceasta posibilitate in actul de constituire

6. Coproprietatea:
a. Este o modalitate a patrimoniului
b. Da dreptul coproprietarului vatamat sa exercite actiunea posesorie impotriva tertului care a
intrat in posesia bunului comun fara acordul sau
c. Obisnuita, spre deosebire de cea fortata, poate inceta printr-un partaj de folosinta

7. Spre deosebire de uzucapiunea tabulara, uzucapunea extratabulara:
a. Permite jonctiunea posesiilor pentru dovedirea termenului de 10 ani
b. Presupune ca viciile posesiei suspenda cursul uzucapiuni
c. Da nastere la un drept de optiune al uzucapantului


8. Proprietarul unui bun mobil:
a. Poate revendica de la donator bunul instrainat de detentor acestuia cat timp nu sunt implinite
conditiile uzucapiunii
b. Poate revendica bunul de la subdobanditorul care l-a dobandit cu titlu oneros de la hot cat
timp este de buna-credinta
c. Nu poate dobandi fructele daca nu se afla in posesia efectiva a bunului

9. In material cartii funciare:
a. Principiul prioritatii inscrierilor in CF este absolut
b. Principiul publicitatii material are un effect achizitiv de drepturi reale tabulare
c. Principiul relativitatii inscrierilor presupune faptul ca inscrierile pot suferi modificari ca urmare
a admiterii actiunii in rectificare

10. Actiunea in revendicare imobiliara:
a. Se dinstinge de actiunea in granituire prin faptul ca nu impune reclamantului dovedirea
dreptului de proprietate
b. Nu poate fi niciodata adminsa daca titurile ambelor parti provin de la acelasi autor, deoarece
cel care are posesia bunului va fi preferat
c. Poate avea ca effect obligarea reclamantului la plata unor sume de bani in favoarea paratului,
in cazul in care actiunea este admisa

11. Garantia comuna a creditorilor chirografari (gajul general):
a. Poarta asupra anumitor bunuri ale debitorului
b. Acorda creditorilor dreptul de aurmari bunurile reale alea debitorului
c. Poarta asupra tuturor bunurilor mobile si immobile, prezente si viitoare ale debitorului

12. In materia actiunii in revendicare:
a. Hotararea judecatoreasca de admitere nu poate fi opozabila si tertului dobanditor al bunului
b. Detentorul precar are acelasi regim ca si posesorul de rea-credinta in privinta restituirii
fructelor produse de bunul revendicat
c. Opereaza, ca regula, prescriptibilitatea actiunii

13. In materia limitarii judiciare a dreptului de proprietate:
a. Reclamantul trebuie sa probeze vinovatia paratului
b. Se urmareste limitarea dispozitiei juridice a dreptului de proprietate
c. Instanta de judecata poate permite continuarea activitatii prejudiciabile, in anumite conditii,
cu acordarea de despagubiri

14. Clauza de inalienabilitate in materie imobiliara:
a. Pentru a fi valabila, trebuie notate in CF
b. Chiar daca nu e notata in CF, ii acorda dreptul beneficiarului clauzei de a solicita despagubiri
de la proprietarul bunului
c. Da dreptul tertului beneficiar al clauzei de a solicita rezolutiunea contractului in care este
stipulata clauza

15. Constituie detentie precara:
a. Detinerea unui bun cu ingaduinta proprietarului, chiar in absenta unui contract
b. Detinerea unui bun numai in baza unui contract incheiat cu proprietarul bunului
c. Stapanirea bunului in urma sustragerii frauduloase a acestuia

16. In materia posesiei: a. Posesorul se bucur intotdeauna de o prezumtie absoluta de proprietate: b.
Este indiferenta buna-credin n privina efectelor posesiei: c. Este necesar utilitatea posesiei pentru
producerea efectelor acesteia

17. n domeniul aprrii dreptului de proprietate: a.adevratul proprietar poate formula aciunea
negatorie impotriva paratului care se pretinde proprietar: b. Adevratul prorpietar are la ndemn
exclusiv aciunea n revendicare mpotriva prtului neproprietar: c. Adevratul proprietar poate
formula o aciune personal mpotriva chiriaului care refuza restituirea bunului

18. Fructele industriale se dobndesc: a. La data separrii de bunul care le-a produs, de regul de ctre
proprietar: b. Numai de ctre coproprietarul care a participat la producerea i culegerea acestora : c. n
materia uzufructului, de ctre nudul proprietar dac este de bun-credin

19. Se poate dobndi prin uzucapiune: a. Numai servitutea, nu i modul de exercitare al servituii: b.
Att servitutea, ct i modul de exercitare a servituii: c. Detenia precar

20. Un coproprietar care deine o cot de 70% din dreptul de proprietate al unui imobil: a. Nu poate
formula singur aciunea n revendiare a bunului mpotriva unui ter: b. Poate ncheia singur un contract
de nchiriere pentru o durat de 2 ani: c. Poate ncheia singur un contract de folosin gratuit a bunului
pentru o durat de un an

21. n materia dreptului de uzufruct: a. n cazul constituirii cvasiuzufructului, se transfer nsui dreptul
de proprietate asupra bunului: b. Toate productele se cuvin proprietarului: c. Uzufructuarul nu este
ndreptit s exercite aciunea posesorie

22. n materia proprietii comune pe cote-pri: a. Fructele civile se cuvin tuturor titularilor,
proporional cu cota-parte din dreptul de proprietate: b.partajarea folosinei poate fi realizat numai pe
cale voluntar: c. Actele juridice de conservare pot fi efectuate numai cu consimmntul expres al
tuturor titularilor

23. Aciunea n rectificare: a. Este o aciune real petitorie: b. Poate fi exercitat i mpotriva
subdobnditorului cu titlu oneros: c. Este n toate cazurile imprescriptibil cu titlu extinctiv

24. Servitutea: a. Este un drept real accesoriu: b. Se dobndete numai prin titlu sau direct n temeiul
legii: c. Este un accesoriu al fondului dominant

25. Cheltuielile fcute de posesor cu lucrul se restituie de ctre adevratul proprietar, n urma
admiterii aciunii n revendicare: a. Dac au fost fcute cu bun-credin: b. Dac sunt necesare sau
utile: c. Integral, numai dac sunt cheltuieli necesare

26.Despgubirea acordat n caz de expropriere pentru cauz de utilitate public: a. Se pltete n


toate cazurile nainte de punerea n posesie a expropriatorului: b. Titularului dreptului de proprietate se
evalueaz mpreun cu celelalte drepturi reale sau de crean cuvenite altor persoane ndreptite: c.
Este stabilita de Guvern, respectiv de consiliile judeene sau Consiliul local al municipiului Bucureti,
dup caz.

27. Poate fi autor n materia jonciunii posesiilor: a. Posesorul anterior care a fost deposedat de
posesorul actual: b.proprietarul: c. Uzurpatorul, care apoi a transmis posesia ctre posesorul actual
28. Dreptul de proprietate: a. Este ncorporat n obiectul su: b. Poate avea ca obiect bunuri
incorporale: c. Poate fi afectat doar interdictiei de instrainare de natura legala

29. Aciunea n revendicare mobiliar: a. Este imprescriptibil: b. Presupune aceleasi rigori probatorii ca
i aciunea revendicare imobiliar: c. In principiu, va fi admisa daca prtul era de bun-credin la
momentul incheierii actului juridic, iar intrarea sa in posesie a avut loc anterior introducerii actiunii.

30. Patrimoniul: a. Este compus din drepturi si obligatii cu sau fr valoare economic, dup caz: b. Este
unic si indivizibil: c. Se poate deosebi de fondul de comer intrucat contine si elemente de pasiv.31. Obligatiile propter rem civile:
a. pot avea ca izvor conventia partilor, legea sau hotararea judecatoreasca
b. instituite in cazul bunurilor mobile inscrise in CF pot deveni opozabile tertilor prin inscriere in CF la
fel ca in cazul obligatiilor scriptae in rem
c. se pot transmite si separat de transmiterea bunului

32. In cazul posesiei ca stare de fapt:
a. actiunile posesorii nu se pot utiliza in scopul determinarii partilor pentru a-si executa o obligatie
preexistenta
b. titul putativ al posesorului de buna-credinta in materie mobiliara nu poate justifica dobandirea
frunctelor de acesta
c. violenta este un viciu relativ si temporar, ce dispare imediat ce violenta a fost exercitata pentru
dobandirea posesiei

33. In cazul servitutii de vedere asupra proprietatii vecinului:
a. este vorba despre un dezmembramant al dreptului de proprietate
b. poate fi dobandita o servitute contrara prin consimtamantul partilor sau prin uzucapiune
c. nu poate exista compatibilitate cu un teren invecinat obiect al dreptului de proprietate publica

34. Dreptul de concesiune:
a. este imprescriptibil atat sub aspect achizitiv, cat si sub aspect extinctiv si niciodata nu poate fi
subconcesionat
b. prezinta in toate cazurile si atributul dispozitiei juridice
c. potrivit vechii reglementari, se putea constitui si asupra bunurilor proprietate privata a statului

35. In cazul dezmembramintelor dreptului de proprietate este posibila:
a. constituirea unui uzufruct asupra superficiei, cesiunea uzului si a abitatiei
b. stingerea uzufructului, a uzului si a servitutii prin neuz timp de 10 ani, respectiv stingerea
superficiei prin pieirea plantatiei daca exista stipulatie in acest sens
c. utilizarea actiunilor posesorii de catre titularul dezmembramantului impotriva nudului proprietar

36. In cazul partajului:
a. este lovit de nulitate absoluta atat partajul facut fara participarea tuturor coproprietarilor, cat si
partajul partial - care nu cuprinde toate bunurile comune
b. actul de partaj nu poate constitui just-titlu pentru uzucapiunea scurta
c. nu se pot incheia conventii de suspendare a impartelii

37. Traditiunea:
a. constituie un mod de dobandirea autonom ce presupune numai faptul material al predarii bunului
b. are o aplicatie practica in materia darului manual, ca varietate a donatiei
c. nu este o conditie a mecanismului dobandirii bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta


38. Publicitatea efectuata prin CF:
a. referitoare la drepturile tabulare este facultativa, ea avand pentru moment, in toate cazurile, efect
de opozabilitate
b. poate fi realizata numai de titularul dreptului de proprietate
c. are ca obiect si drepturile reale principale si drepturile reale accesorii

39. In cazul proprietatii periodice:
a. toate atributele dreptului de proprietate se exercita succesiv si repetitiv
b. cota-parte din drept a unui titular poate fi instrainata si fara acordul acestuia
c. se admite partajul judiciar

40. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra ternurilor din
Romania:
a. exclusiv prin tratatul de aderare al Romaniei la UE si prin mostenite testamentara
b. prin tratate internationale la care romania este parte si pe baza de reciprocitate
c. prin mostenire legala si prin ocupatiune

Potrebbero piacerti anche