Sei sulla pagina 1di 2

POLITIA LOCALA MEDGIDIA

Str. Republicii nr. 60 B Medgidia Tel. : 0727.854.000 Tel/ Fax : 0241-816.460 e-mail :polcommed@yahoo.com

CATRE
BURLACU MARIAN VIOREL
STRADA MARASTI, NR. 13, MEDGIDIA

Urmare adresei 11077 din 28.04.2014 ISC CONSTANTA si inregistrata in cadrul


Politiei Locale Medgidia sub nr. 366 din 30.04.2014, prin care ni se aduce la cunostinta faptul
ca dumneavoastra ati construit o dependinta de lemn (hambar de cereale) si ati montat un
gard de delimitare a hotarului, fara a respecta prevederile codului civil precum si legislatia in
vigoare, va aducem la cunostinta urmatoarele:
Un echipaj din cadrul Politiei locale Medgidia s-a deplasat la fata locului pentru a
verifica veridicitatea celor descris anterior. Agentii Politiei Locale v-au solicitat documentele
justificative, insa dumneavoastra nu ati putut prezenta aceste inscrisuri. \
Mentionam totodata ca potrivit Codului Civil in vigoare, din raporturile de
vecinatate rezulta indatorirea titularului dreptului de proprietate de a-si
exercita dreptul astfel incat sa nu aduca atingere drepturilor celorlalti
titulari ai dreptului de proprietate. Astfel, in art. 44 alin. 7 din Constitutie
se prevede ca dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor
privind protectia mediului si la asigurarea bunei vecinatati, precum si la
respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin
proprietarului. Orice persoan are indatorirea s respecte regulile de conduit pe care
legea sau obiceiul locului le impune i s nu aduc atingere, prin aciunile ori inaciunile sale,
drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane si Cel care, avand discernmant,
incalc aceast indatorire rspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat s le repare
integral.
Va recomandam sa respectati raporturile de buna-vecinatate si dispozitiile legale
privind executarea lucrarilor de constructii statuate de Legea nr. 50/1991, actualizata, in caz
contrar vom proceda la luarea masurilor legale care se impun.
Prin prezenta va somam ca in termen de 48 ore de la data primirii prezentei sa
procedati la intrarea in legalitate prin desfiintarea acestei dependinte (hambar de
cereale).

Director Executiv,

SABIN NICA
DIRECTOR EXECUTIV,

SABIN NICA