Sei sulla pagina 1di 4

PERANCANGAN TAHUNAN

UNIT RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2017


SEKOLAH KEBANGSAAN AYER KEROH, MELAKA

JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2017


1.1

ANALISIS SWOT JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2017

Kekuatan (Strength S)
S1 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir
sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan
S2 - Terdapat J/K Bantuan Sekolah seperti AJK RMT
S3 AJK RMT beri komitmen dan menunjukkan
semangat berpasukan dalam menjalankan tugas
S4 Kerjasama oleh pihak pengusaha kantin

Peluang (Opportunities-O)
O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan
semua pihak
O2 - AJK RMT tahu dan melaksanakan tugas masingmasing
O3 Sokongan padu dari pihak pentadbirdan Jabatan
(Unit Hal Ehwal Murid)

Kelemahan (Weakness-W)
W1 Pengusaha kantin yang kurang peka tentang menu
W2- Kekangan masa menjalankan pemantauan

Ancaman(Threat-T)
T1 Pemilihan penerima RMT yang tidak telus
T2 Makanan RMT tidak menepati menu dan peruntukan

1.2

PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) 2017


BIL
1.

2.

ISU
Pemilihan murid
penerima RMT

Penyediaan menu
sihat dan seimbang
serta berpatutan
dengan peruntukan
RM2.50/hari

MASALAH
Maklumat dalam borang
permohonan Bantuan
Rancangan Tambahan
tidak lengkap dan tidak
sama dengan maklumat
Sistem Maklumat Murid
(SMM)

Memastikan murid yang


layak menerima RMT

a)Makanan yang
disediakan tidak mengikut
menu yang telah
ditetapkan.

-Memastikan makanan
RMT dapat disediakan
mengikut menu.

b)Kualiti dan mutu


makanan yang tidak
konsisten.
3.

Kebersihan dan
keselamatan
makanan/minuman
RMT yang
disediakan.

MATLAMAT

Tahap kebersihan
makanan/minuman RMT
yang disediakan kurang
memuaskan.

STRATEGI
a)Mengedar dan
mengumpulkan borang
permohonan Bantuan
Rancangan Makanan
Tambahan.
b)Mengadakan
perbincangan serta
penapisan bersama AJK
RMT, GPK HEM dan
GURU BESAR dan wakil
PIBG tentang pemilihan
murid yang layak
menerima RMT
a)Pemantauan harian
dan teguran oleh guru
RMT.

INDIKATOR
PENCAPAIAN
a)Murid dengan
-pendapatan keluarga
RM520
-perkapita RM130
b)Murid OKU yang ada
kad OKU

Penyediaan makanan
yang berkualiti dan sesuai
mengikut menu dengan
peruntukan RM2.50/hari.

-Meningkatkan dan
memastikan kualiti
makanan setanding
dengan peruntukan.
-Memastikan makanan /
minuman RMT yang
disediakan ditutup

dengan kemas
supaya tidak

a)Menggunakan bekas
makanan/minuman yang
bertutup.
b)Menjaga kebersihan diri
dan tempat makanan

Makanan dan minuman


dalam keadaan bersih
dan selamat.

dihinggapi lalat.
-Memastikan
makanan yang
disediakan masih
suam dan baru
disediakan
4.

Penyertaan Murid
RMT

a)Ada murid yang tidak


makan makanan RMT
yang disediakan.

-Memastikan murid RMT


makan makanan RMT
yang disediakan.

b)Terdapat murid yang


bukan penerima RMT
tetapi mengambil
makanan RMT.

-Memastikan tiada murid


murid bukan penerima
RMT mengambil
makanan murid RMT.

disediakan.
c)Guru RMT diminta
merasa makanan yang
disediakan untuk murid.

a)Peringatan dan nasihat


kepada penerima RMT
untuk menghargai
bantuan makanan yang
diberikan kepada mereka.
b)Menyediakan buku
laporan
penyertaan/kehadiran
murid RMT.
c)Menyediakan kad nama
bagi membolekan guru
RMT dan pengusaha
kantin mengenal pasti
murid RMT

Pengagihan makanan
RMT kepada murid yang
layak sahaja.