Sei sulla pagina 1di 2

REGIA NAIONAL A PDURILOR ROMSILVA

DIRECIA SILVIC HUNEDOARA


OCOLUL SILVIC BRAD
Str.Obor, localitatea Brad, cod potal 335200
Telefon: +40/0254/682317; Fax: +40/0254/682317
E-mail: baia@deva.rosilva.ro Pagina web: www.silvahd.ro

Nr.12928/25.07.2016
CATRE
DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
In conformitate cu Legea nr 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii
de invatamant superior si a normelor metodologice de punere in aplicare a Legii nr.
335/2013 si Nota nr. 10440/19.09.2014 privind incadrarea in conditiile legii, in unitatile
R.N.P Romsilva a unor ingineri silvici stagiari, absolventi ai promotiei 2015, aprobata
prin Hotararea nr. 9/23.09.2014 a Consiliului de Administratie al R.N.P. - Romsilva, in
perioada 01.02.2016 31.07.2016, ing. Raducanu Paul si-a desfasurat stagiatura la Ocolul
Silvic Brad.
Conform procedurii privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant
superior la nivelul unitatilor teritoriale si al centralei R.N.P Romsilva, la finalizarea
perioadei de stagiu de 6 luni, comisia de evaluare a activitatii, trebuie sa intocmeasca un
referat de evaluare in vederea finalizarii stagiului.
Avand in vedere aceste prevederi si calitatea de mentor a subsemnatului, prezint
concluziile personale la incheierea stagiului domnului ing. Raducanu Paul:
-conform fisei postului si a programului de pregatire ing. Raducanu Paul a parcurs
in cursul perioadei de stagiatura, toate activitatile compartimentelor din cadrul centralei
ocolului cat si activitatile de teren specifice perioadei.
- in aceasta perioada a avut o activitate care o putem caracteriza prin disponibilitate
la munca si seriozitate, in raport cu personalul silvic a dat dovada de buna colaborare si
spirit de colegialitate; a aratat un viu interes in vederea pregatirii profesionale, a indeplinit
la timp si in bune conditii atributiile, lucrarile si sarcinile ce i-au revenit.

In concluzie prin acest raport propun continuarea activitatii ing. Raducanu Paul in
cadrul Directiei Silvice Hunedoara si a Ocolului Silvic Brad, inginerul stagiar fiind foarte
bine pregatit atat din punct de vedere teoretic cat si practic, sunt convins ca prestatia
profesionala a acestuia va contribui la cresterea performantei tehnico-economice a
subunitatii si a unitatii noastre.

SEF OCOL SILVIC,


ING.GOLEA HORIA