Sei sulla pagina 1di 8

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Pengetahuan Bahasa Inggeris
Sektor/PPD/Sek SJKT Ladang Kampung Baru
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan


tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Meningkatkan
pembelajaran
murid

Murid peroleh band


4,5 dan 6 hanya
75%

Memastikan setiap
murid menguasai
kemahiran dalam
Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris

Meningkatkan peratus murid


mendapat Band 4 - 6 dalam
semua matapelajaran

%
%
%
%

Tahap penguasaan
dan penggunaan
Bahasa Inggeris
amat rendah

Melibatkan semua murid


dalam penggunaan
Bahasa Inggeris melalui
program-program yang
dianjurkan.

Meningkatkan penggunaan
Bahasa Inggeris dalam
kalangan murid walaupun
terdapat kesalahan
tatabahasa.

Penguasaan
Bahasa Inggeris
semasa
berkomunikasi
di sekolah dan
perkembangan
penulisan dalam
Bahasa Inggeris

Band
Band
Band
Band

6
5
4
1-3

SASARAN
TOV

2014

2015

2016

2
15
22
60

5
18
25
52

8
24
28
50

12
28
32
44

10

13

16

20

15

18

24

28

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Pengetahuan Bahasa Inggeris
Sektor/PPD/SEK SJKT Ladang Kampung Baru
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
Strategi
Bi
l

Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru

Program/Projek

1 Kelas Tambahan Tahun 4-5

Objektif
Meningkatkan
keputusan
peperiksaan
Bahasa Inggeris
dalam kalangan
murid

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Ketua Panitia
Bahasa Inggeris

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

April hingga
Oktober 2014
% Band 4-6 dalam
peperiksaan

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Pengetahuan Bahasa Inggeris
Sektor/PPD/SEK SJKT Ladang Kampung Baru
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
Strategi
Bi
l

Program/Projek

1 Bacaan Pagi

Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru


Objektif
Meningkatkan
pengetahuan
murid dalam
Bahasa Inggeris

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Ketua Panitia
Bahasa Inggeris

Mei hingga
November 2014

Kos/Sumber

KPI
% pengetahuan
mengenai Bahasa
Inggeris

TOV

Sasaran

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Meningkatkan Pengetahuan Bahasa Inggeris
Sektor/PPD/SEK SJKT Ladang Kampung Baru
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
Strategi
Bi
l

Program/Projek

1 Minggu Bahasa Inggeris

Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru


Objektif
Meningkatkan
penguasaan
Bahasa Inggeris
dalam kalangan
murid

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Ketua Panitia
Bahasa Inggeris

Jun 2014

Kos/Sumber

KPI
% komunikasi murid
dengan menggunakan
Bahasa Inggeris

TOV

Sasaran

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

SJKT Ladang Kampung Baru


Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
Kelas Tambahan Tahun 4-5
Meningkatkan keputusan peperiksaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

7 bulan

Murid Tahun 4 dan 5


Cik.S.Thilagarasi

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.

Tarikh:

3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua
catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:
Nota Jadual 3:

SJKT Ladang Kampung Baru


Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
Bacaan Pagi
Meningkatkan pengetahuan murid dalam Bahasa Inggeris

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

7 bulan

Semua Murid
Cik.S.Thilagarasi

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua
catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

SJKT Ladang Kampung Baru


Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris
Minggu Bahasa Inggeris
Meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1 Minggu

Semua Murid
Cik.S.Thilagarasi

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua
catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.