Sei sulla pagina 1di 64

SVA LICA

BATATA

Recepti za
inovativnu upotrebu
svih vrsta batata u
domaoj kuhinji

Ulaganje u budunost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Ulaganje u budunost
Projekt je sufinancirala
Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda

IZDAVA

VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije; www.ravidra.hr


ZA IZDAVAA

Natalija Havidi
UREDNICA

eljka Klemeni
AUTORSKI TIM

Urednica: eljka Klemeni; www.mrvica.hr,


Recepte osmislio i pripremio: Tvrtko akota
Uvodnik nutricionistice: Darija Vranei Bender
TISAK

Grafiti Becker d.o.o.


GRAFIKO OBLIKOVANJE

Optimum Design d.o.o.


FOTOGRAFIJE

Maja Danica Peani, www.spoonart.net

Sadraj
Uvodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Krem juha od batata i graha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Batat pomfrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ufnudle od ljubiastog batata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cikla i batat peeni u soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bistra juha s batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kruh s batatom i rumarinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pire od slanutka i batata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pizza od batatovog tijesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Krekeri od batata i buinih sjemenki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bruskete s krvavicom i batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Peena bundeva punjena batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pohana piletina s naranastim pireom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sotirane jetrice sa batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Panirani batat s ciklom i poiranim jajetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Juha od lee i batata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Lungi s batatom u ljusci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Musaka od batata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Curry poriluk s peenim batatom i pileim fileom . . . . . . . . . . . . . . . 39
ufnudle s umakom od gljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Otkoteno pile punjeno batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gratinirani batat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sendvi od pastrva, gljiva i batata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tart s batatom i jabukom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kola od ljenjaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mousse od okolade s karmeliziranim batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sladoled s bijelim batatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Zlevka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Uvodnik
Drevna hrana omiljena meu stanovnicima Amerike i Kine nala je put i do
hrvatskih stolova. I svakim danom sve je vei broj poklonika ove namirnice
karakteristinog slatkastog okusa, pogodne za konzumaciju od dojenatva do
duboke starosti. Iako ga Amerikanci nazivaju slatkim krumpirom, batat nema
puno slinosti s naim domaim, poznatim i sveprisutnim gomoljem, budui
da pripada sasvim drugoj porodici biljaka. Vrlo je zanimljivog nutritivnog
profila i ima brojne zdravstvene prednosti koje se sve vie istrauju. Za prehranu se moe koristiti korijen i lie, dobro uspijeva na podruju Hrvatske, a
gastronomski je vrlo zanimljiva i svestrana namirnica.
Batat ima dugu povijest, smatra se da potjee iz Srednje Amerike, i jedna
je od ovjeku najranije poznatih vrsta povra. Ljudi su ga jeli jo u prapovijesti, o emu svjedoe ostaci slatkog krumpira od prije deset tisua godina
pronaeni u piljama Perua. Njegov botaniki naziv, Ipomoea batatas, izveden
je od imena kojim su ga nazivali ameriki Indijanci iz Louisiane, koji su ga
uzgajali u svojim vrtovima jo u esnaestom stoljeu. Indijanci su slatki krumpir zvali batatas.
Na svom prvom putovanju u Zapadnu Indiju Kristofor Kolumbo
otkrio je razliite namirnice koje je donio u panjolsku, a meu njegovim
brodskim blagom bio je i batat. Do kraja petnaestog stoljea prenesen je i u
Kinu i na Filipine. U Kini se danas proizvodi i konzumira vie batata nego u
Americi, a ukupna proizvodnja toliko je velika da je batat druga najvanija
vrsta povra u svijetu.
Krumpir i batat nemaju puno zajednikih svojstava iako se esto povezuju
zbog izgleda, naina pripreme i, donekle, teksture. Naime, krumpir pripa-

batat je izvrsna namirnica za


ljUde s posebnim prehrambenim
i medicinskim potrebama

da obitelji pomonica (Solanaceae), dok batat pripada porodici povra


slakova (Convolvulaceae). Batat je znatno slai od krumpira, arome su mu
tipino krobaste, oraaste, slatke, i razlikuju se meu pojedinim sortama.
Meso batata moe biti od bijele preko ute do naranaste i ljubiaste boje,
a i boja kore varira. Ovisno o boji, razliite vrste batata sadre i razliite
udjele vrijednih fitokemikalija, od kojih se najee istie beta karoten koji se
u tijelu pretvara u vitamin A.
Prema nutritivnim vrijednostima batat zasluuje visoko mjesto. Sadri
znaajan udio vitamina A (beta karotena), koji u vrsti naranastog mesa
dosee vrijednosti ak do 1700 puta vie nego u obinom krumpiru. Vrste
crvene i ljubiaste kore sadre pigmente antocijane koji imaju snano antioksidativno djelovanje. Batat je ujedno znaajan izvor vitamina E i C, kalija,
fosfora, kalcija, magnezija, raznih biljnih antioksidansa, a sadri i tri puta vie
fitosterola od obinog krumpira.
Fitosteroli su biljne kemikalije za koje je dokazano da snizuju povienu
razinu kolesterola u krvi, a u prirodi su zastupljene u skromnim koliinama
te se esto izoliraju i uzimaju u koncentriranom obliku. Slatki krumpir nema
masnoa, sadri male koliine bjelanevina, a energija mu preteito potjee od
kroba i jednostavnih eera. Niskokalorian je i sadri priblino 85 kcal u
100 grama. Sadri i neprobavljiva vlakna koja su poeljna u prehrani.
Iako se znaajno ee u prehrani primjenjuju zadebljanja korijena (koja
se nekada pogreno nazivaju gomoljima), moe se koristiti i lie batata. Ranija istraivanja pokazala su da lie slatkog krumpira sadri znaajnije koncentracije polifenola, tonije antocijana i fenolne kiseline, u usporedbi s mnogim
drugim povrem. Lie slatkog krumpira sadri najmanje 15 bioloki aktivnih
antocijana koji imaju specifinu medicinsku vrijednost u lijeenju nekih bolesti, a takoer se mogu upotrijebiti kao prirodne boje.

Ovi polifenoli imaju brojne fizioloke funkcije: djeluju kao zatita od


slobodnih radikala, pokazuju antimutagenu aktivnost i djeluju baktericidno.
Lie je stoga poeljno ukljuiti u prehranu kao vrstu povra, a takoer bi se
moglo iskoristiti i kao sirovina za dobivanje bioaktivnih tvari.
Gastronomske mogunosti i primjena korijena batata su brojne - upotrebljiv je od predjela do deserta, a jednako e se dobro uklopiti u jelovnik
dojenadi, djece, gurmana zrele dobi, kao i osoba starije dobi.
Takoer, predstavlja izvrsnu namirnicu za osobe s posebnim prehrambenim i medicinskim potrebama. Primjerice, iako je slatkog okusa, ima znaajno nii glikemijski indeks od krumpira, to znai da ne povisuje znaajno i naglo razinu eera u krvi. Stoga je pogodan za prehranu dijabetiara
i svih osoba s loom regulacijom glukoze. Osigurava dulji i stabilniji osjeaj sitosti, to ga ini namirnicom pogodnom za sportae i brojne druge
osobe s pojaanim psihofizikim naporima i modernim nainom ivota.
Djeca ga brzo i rado prihvaaju zbog izraenog slatkog okusa.
Karakteristian slatki okus batata oslobaa se tijekom kuhanja uslijed djelovanja enzima koji razgrauje krob do maltoze - eera koji se sastoji od dvije
jedinice glukoze i ima priblino treinu intenziteta slatkoe obinog konzumnog eera. Pretvorba kroba u maltozu zapoinje kada molekule kroba upiju
vlagu na 57C i prestaje na 75C. Stoga e polagano peenje osigurati dugotrajnije djelovanje enzima i slai okus.
Prilikom odabira batata treba treba dati prednost vrstim i zdravim plodovima. Treba ga uvati na temperaturi 13-16C i izbjegavati uvanje u hladnjaku. Ne smije se staviti na hladno da se smrzne jer bi mogao doi u stanje
da ne moe omekati kuhanjem u sreditu ploda.
Batat se odlino slae s bundevom, mrkvom, ali i mesom i mesnim
preraevinama. Uklopit e se u razna variva, guste juhe, peen, pirjan, pren, paren. Mogunosti su brojne, valja samo zapoeti s eksperimentiranjem
u kuhinji. Vjerujem da e vam ova knjiica u tome pomoi budui da nudi
pregrt korisnih matovitih recepata koje potpisuje iskusni chef Tvrtko
akota s istananim ukusom za prirodne i zdrave namirnice.
U slast!
Doc.dr.sc. Darija Vranei Bender, kliniki nutricionist
KBC Zagreb, Centar za kliniku prehranu
Vitaminoteka Zagreb

krem juha od batata i graha


JUHA
200 g graha trenjevca, skuhanog
150 g bijelog batata, narezanog na kockice
100 g ruiastog batata, narezanog na
kockice
1 crveni luk, usitnjen
3 renja enjaka, usitnjenog
ajne liice svjeeg timijana
ajne liice crvene slatke paprike
prstohvat ljute crvene paprike
ajne liice suhog origana
sol, crni papar
2 lice maslinovog ulja

Na maslinovom ulju desetak minuta propirjati luk, enjak i batat.


Dodati sve ostale sastojke osim papra, podliti vodom i kuhati oko
pola sata. Smiksati i propasirati. Prije posluivanja popapriti.
LINJACI
250 g svjeeg sira
3 lice kravlje skute
1 ajna liica svjeeg vlasca
korica pola limuna (nepricanog)
sol
brano tip 850, po potrebi

Sir ostaviti preko noi u gazi da se cijedi u cjedilu. Nakon to se sir


iscijedio, umijeati skutu, vlasac, limun, sol i toliko brana da se
stvori homogena smjesa, ali ne prevrsta. Zakuhati vodu, posoliti,
i s dvije lice oblikovati linjake te ih kuhati dok ne isplivaju.
Servirati u juhi.

dvaput preni pomfrit


300 g ljubiastog batata, narezanog na tanke
tapie
300 g naranastog batata, narezanog na
tanke tapie
300 g ruiastog batata, narezanog na tanke
tapie
svinjska mast
sol
crvena slatka paprika
sjemenke komoraa
crvena ljuta paprika

U mliniu za kavu pomijeati i zajedno samljeti sol, paprike i


sjemenke komoraa po elji. Mast zagrijati (na 170C ako vam je
pri ruci kuhinjski termometar) i svaku vrstu batata posebno pei
na laganoj vatri 7-8 min. Izvaditi na papirnate ubruse i ohladiti.
Prije posluivanja opet zagrijati mast (ovaj put na 190C) i posebno priti svaku vrstu batata nekoliko minuta, dok ne postane
hrskav. Zainiti zainskom soli.

oko ovakvog pomfrita ima dosta


posla, ali rezUltat je neodoljivo
hrskava, a zdrava grickalica

ufnudle od
ljubiastog batata
UFNUDLE
1 kg ljubiastog batata, prethodno
ispeenog u kori i propasiranog
300 g otrog brana (koliina moe
varirati ovisno o vlanosti batata)
ajne liice mukatnog oraia
sol, papar

Zamijesiti tijesto sa svim sastojcima i


odmah oblikovati. Ako se ufnudle ne
kuhaju odmah, moete ih smrznuti.

cikla i batat peeni u soli


kg ljubiastog manjeg batata
kg naranastog manjeg batata
kg cikle, manjih komada
2 kg krupne morske soli
2 nepricana limuna
struak timijana

U vatrostalnu, gusenu ili glinenu posudu za peenje staviti 1 kg


soli. Na sol sloiti ciklu i batat. Naribati koricu 1 limuna i zatim
oba limuna izrezati na plokice i poslagati na povre, a izmeu
staviti timijan. Zasuti preostalom soli, dok potpuno ne prekrijete
povre. Pei na 180C oko 2 sata. Peeno povre oguliti i posluiti
kao prilog mesu.

za peenje U soli prikladniji sU


manji batati jer takvi bolje
povUkU arome limUna i timijana

10

11

12

bistra juha s jetrenim noklicama


JETRENE NOKLICE
1 l pileeg temeljca
150 g jetrica
150 g pileih prsa bez kostiju
50 g preprenih buinih sjemenki, izmiksanih
u prah
200 g kruha, namoenog u vrue mlijeko ili
vodu
sol
mukatni orai
200 g batata, narezanog na kockice
200 g mrkve, narezane na kolutie
sol, papar

Smiksati jetrica, piletinu, buine sjemenke i ocijeeni kruh, zainiti solju i mukatnim oraiem. Ostaviti u hladnjaku 60 minuta.
Zakuhati temeljac, dodati mrkvu i batat i kuhati jo petnaestak
minuta. Kad su batat i mrkva gotovo sasvim kuhani, ubaciti knedlice (oblikovane u kuglice ili linjake). Posoliti, popapriti i kuhati
jo 5 minuta.

slatkoa naranastog batata


odlian je kontrapUnkt snanom
okUsU jetrenih knedlica

13

kruh s batatom i
rumarinom
500 g brana tip 850
1 liica svjeeg rumarina
300 g mijeanog batata, narezanog na vee
kocke
200 g batata bijelog ili naranastog, narezanog
na manje kocke
300 ml vode (sauvati nakon kuhanja)
2 velike lice svinjske masti
10 g soli
10 g svjeeg kvasca
2 lice maslinovog ulja

Na maslinovom ulju sotirati batat narezan


na vee kocke, oko 10 minuta.
Manje kocke bijelog ili naranastog batata
kuhati u pola litre vode dok ne omekaju.
Kuhani batat propasirati.
Pomijeati brano, propasirani batat, vodu
u kojoj se batat kuhao (cca 3 dcl), mast,
kvasac i usitnjeni rumarin. Zamijesiti tijesto. Dodati sol i mijesiti jo 5 minuta te na
kraju dodati sotirani mijeani batat.
Nauljiti tijesto i pustiti da se udvostrui.
Premijesiti, oblikovati u kuglu i pustiti da
se die jo sat vremena. Pei u zatvorenoj
gusenoj posudi 30 min, na 185C. Nakon
toga otklopiti i pei jo dvadesetak minuta.

14

15

16

pire od slanutka i batata


300 g skuhanog slanutka
300 g naranastog batata, peenog u kori
50 g buinih sjemenki, lagano tostiranih
dcl buinog ulja
dcl maslinovog ulja
1 reanj enjaka
liice crvene slatke paprike
1/8 liice crvene ljute paprike

Otprilike 250 g slanutka i batat miksati u mikseru, dodati enjak


i ulijevati maslinovo ulje u laganom mlazu. Umijeati 50 g preostalog cijelog ili vrlo grubo nasjeckanog slanutka i posoliti. Pire
preliti buinim uljem prethodno pomijeanim sa slatkom i ljutom
paprikom, te posuti buinim sjemenkama.

pire od batata obogaen slanUtkom neUsporedivo je hranjiviji


od obinog pire krUmpira

17

pizza od batatovog
tijesta
TIJESTO OD BATATA
500 g brana tip 850 100 g batata, prethodno ispeenog u kori i propasiranog 10 g svjeeg kvasca
10 g soli 2 lice maslinovog ulja 350 g vode
PESTO OD BUINIH SJEMENKI
100 g buinih sjemenki dcl maslinovog ulja 1
reanj enjaka aka svjeeg bosiljka 50 g sira
ribanca sol, crni papar
LUNGI
200 g lungia (svinjski file), narezanog na tanke
trakice liice crvene slatke paprike 2 lice
maslinovog ulja sol, papar
kiselo vrhnje 1 crveni luk, narezan na tanke kolutove

Pomijeati brano i batat, dodati vodu s kvascem


i ulje. Umijeati tijesto i dodati sol. Nakon to
udvostrui volumen, premijesiti i prebaciti u
friider (ne dulje od 24 sata). Izvaditi tijesto iz
hladnjaka sat vremena prije upotrebe. Razvaljati
na 5 mm. Sve sastojke za pesto smiksati. Sastojke
za marinadu pomijeati i ostaviti meso u marinadi najmanje sat vremena. Zagrijati penicu na
220C. Na tijesto namazati pesto, staviti luk i
lungi te kiselo vrhnje. Pei petnaestak minuta.

18

19

krekeri od
batata i buinih sjemenki
150 g buinih sjemenki, smiksanih u prah
200 g brana tip 850
200 g batata (vrsta po elji), prethodno
ispeenog u kori i propasiranog
1 liica praka za pecivo
sol
1-2 dl mlijeka
sol, crvena slatka i ljuta paprika
svinjska mast (prema potrebi, ovisi o nainu
peenja)

Zamijestiti tijesto od sjemenki, brana, pirea od batata, praka za


pecivo i soli. Ovisno o vlanosti batata, dodati 1-2 dcl mlijeka.
Ostaviti u friideru da odstoji oko 1 sat.
Tanko razvaljati, otprilike na 3mm debljine. Krekere moete priti
na svinjskoj masti ili pei u penici na 185C, petnaestak minuta.
Peene krekere posuti mjeavinom soli i paprike.

ove krekere moete grickati


samostalno, Uz komad sira, namaz
ili kao pratnjU povrtnom varivU

20

21

22

bruskete s krvavicom i batatom


4 nite kruha s batatom
1 manja krvavica, usitnjena
1 manji korijen hrena, nariban
200 g mijeanog batata, narezanog na
male kockice
3 renja enjaka
liice crvene ljute paprike
mladi luk, narezan na tanke trakice
sol
buino ulje

Na jakom plamenu prepriti krvavicu i batat, nakon 5 minuta


dodati enjak i pirjati jo nekoliko minuta. Posoliti i popapriti.
Ispriti nite kruha, premazati renjem enjaka. Na kruh staviti
krvavice i batat, naribani hren i mladi luk, te na kraju pokapati
buinim uljem.

batat i krvavice neobian sU par na


koji ete se vrlo lako naviknUti prava modernizacija tradicije

23

peena bundeva punjena


batatom
2 male argenta bundeve, prepolovljene
uzduno, sjemenke izvaene
3 lice maslinovog ulja
2 nite peka, narezanog na kockice
500 g svjeeg kravljeg sira
200 g kiselog vrhnja
1 liica svjeeg kopra
1 liica svjeeg timijana
150 g naranastog batata, narezanog
na kockice
150 g bijelog batata, narezanog na kockice
100 g parmezana ili dobrog ribanca

Bundevine polovice namazati maslinovim uljem, posoliti i staviti u


penicu na 180C, pola sata ili dok ne omekaju. Izvaditi.
Na ostatku maslinovog ulja prepriti pek, dodati batate i svjei
timijan. Pirjati desetak minuta, dodati sol, papar i kopar. Smjesu
ohladiti, pomijeati sa sirom i vrhnjem te posoliti. Ispeene bundeve napuniti smjesom, posuti naribanim sirom i pei jo desetak
minuta dok ne porumeni.

24

25

pohana piletina
s naranastim
pireom
PIRE OD BATATA
800 g naranastog batata 4 renja
enjaka sol 100 g maslaca

Kuhati batat i enjak u posoljenoj


vodi dok ne omekaju. Dobro procijediti, zgnjeiti, zatim dodati maslac i
propasirati.
POHANA PILETINA
1 kg piletine (batak, zabatak, bijelo meso,
po elji) dcl maslinovog ulja 1 ajna liica senfa 1 ajna liica crvene
slatke paprike sol brano jaja
mrvice svinjska mast

Piletinu marinirati u mjeavini maslinovog ulja, senfa, paprike i soli. Pustiti da odstoji nekoliko sati. Uvaljati
svaki komad u brano, zatim u jaja
pa u mrvice i priti u svinjskoj masti
dubokoj 3 cm. Nakon to je piletina
porumenila, zavriti u penici prethodno zagrijanoj na 190C. Duljina
peenja ovisi o komadima mesa.
Posluiti s pireom od batata i salatom
od rikole s buinim sjemenkama.

26

27

28

sotirane jetrice s batatom


kg pileih jetrica
1 dcl soja sosa
1 dcl maslinovog ulja
liice svjeeg rumarina
200 g naranastog batata, narezanog
na kocke 1x1cm
2 lice maslinovog ulja
1 crveni luk
1 dcl bijelog vina
sol, papar

Pomijeati soja sos, maslinovo ulje i rumarin. U pripremljenoj


marinadi marinirati jetrice nekoliko sati. Na maslinovom ulju
propirjati luk i batat desetak minuta, dodati vino i nastaviti pirjati
dok batat ne omeka (paziti da batat ne izgubi oblik). Posoliti i po
potrebi dodati malo vode. Izvaditi luk i batat iz tave, te tavu jako
zagrijati.
Na zagrijanu tavu ubaciti jetrice s marinadom, sotirati
minutu-dvije, dodati batat i luk, popapriti i posluiti.

jetrica, batat i sojin Umak? zato


ne probati neto pomalo egzotino? moglo bi vam se svidjeti

29

panirani batat s ciklom i


poiranim jajetom
SALATA OD CIKLE
800 g cikle
1 dcl maslinovog ulja ili kombinacija od 1 dcl
buinog ulja i dcl maslinovog ulja
dcl jabunog octa
liica senfa

Ciklu skuhati, narezati na duguljaste trakice. Napraviti dresing od


maslinovog i buinog ulja, octa, senfa i soli, te zainiti ciklu.
PANIRANI BATAT
300 g ruiastog batata
jaja, brano, krune mrvice za paniranje
svinjska mast

Batat narezati na kocke veliine 2x2 cm, i kuhati na pari dok nije
90 posto kuhan. Tako pripremljen batat panirati u brano, jaja,
mrvice (mrvice dodatno posoliti) i zapei na svinjskoj masti.
POIRANO JAJE
4 jaja
1 lica octa
sol

Vodu zagrijati na 90C, dodati ocat i lagano ubaciti jaja. Poirati


oko 3 i pol minute (dok je umanjak jo tekui).

30

31

32

juha od lee i batata


200 g crvene lee
300 g bijelog batata, narezanog na kockice
100 g naranastog batata, narezanog na
kockice
2 mrkve, narezane na polumjesece
2 trake peka, narezanog na kockice
2 domae peenice ili sline domae
kobasice
pilei temeljac
sol, papar
1/8 liice crvene slatke paprike
1/8 liice mukatnog oraia
1/8 liice curry praha
prstohvat origana
1 crveni luk, narezan na sitno
3 renja enjaka, narezana na sitno
3 lice maslinovog ulja
aka svjeeg bosiljka

Na maslinovom ulju popriti pek nekoliko minuta. Dodati luk,


enjak i pirjati jo 5 minuta. Dodati leu i sve zaine. Pirjati
jo nekoliko minuta te dodati mrkvu, batat, temeljac i kobasice.
Kuhati oko pola minute ili dok lea sasvim ne omeka. Izvaditi
kobase. Vrlo kratko izmiksati juhu tapnim mikserom, dodati
narezani bosiljak, posoliti i popapriti. Izrezati kobase na komade i
vratiti u juhu.

33

pohani lungi s batatom u ljusci


POHANI LUNGI
1 svinjski lungi
sol
1 reanj enjaka
1 liica senfa
3 lice maslinovog ulja
brano, jaja, kukuruzna krupica
svinjska mast

Lungi marinirati u mjeavini maslinovog ulja, senfa, enjaka i


soli. Ostaviti u marinadi nekoliko sati. Marinirano meso uvaljati u
brano, jaja i kukuruznu krupicu. Ispriti na malo masti.
GRAH SALATA
400 g kuhanog graha po izboru
glavice ljubiastog luka, izrezanog na
polumjesece
1 dcl buinog ulja
dcl jabunog octa
sol, papar

Pomijeati grah i ljubiasti luk. Duljim mijeanjem napraviti


emulziju od ulja, octa, soli i papra te zainiti grah.
BATAT
300 g batata

Batat ispei u ljusci, narezati na krike i posoliti.

34

35

36

musaka od batata
4 jaja, kuhana, narezana na ploke 1 kg
mijeanog batata po elji 1 crveni luk, na
tanke kolutie 500 grama mijeanog mljevenog mesa, svinjetina i junetina 2 dcl pirea od
rajice 2 crvena luka, sitno 1 ajna liica
svjeeg timijana dcl maslinovog ulja
ajne liice suhog origana 2 renja enjaka, na sitno 300 grama pinata 150 grama
sira ribanca 4 dcl vrhnja za kuhanje sol

Batat narezati (najbolje na mandolinu)


na sasvim tanke ploke (bijeli i ruiasti
moraju biti tanje narezani od ljubiastog
i naranastog), debljine 2-3 mm. Na
maslinovom ulju ispirjati luk i enjak 7-8
minuta, dodati meso, priti par minuta na
jaoj vatri. Dodati origano, pire od rajice
i kuhati 15 minuta na srednjoj vatri. Na
kraju dodati timijan. pinat blanirati,
ocijediti i narezati na trakice.
Zagrijati penicu na 180C. U keramiku
posudu staviti sloj vrhnja, pa poslagati
batat, posoliti. Poslagati sloj mesa. Pokriti
s malo sira i vrhnja, staviti drugi sloj batata
i opet posoliti. Na to sloiti pinat, dodati
sir i vrhnje. Ponoviti sloj sa batatom i mesom. U zadnji sloj sloiti jaja i opet staviti
malo sira i vrhnja. Zavriti slojem batata
koje zalijemo vrhnjem i posipamo obilno
ribanim sirom. Pei otprilike 40 minuta.

37

38

curry poriluk s
peenim batatom i pileim
fileom
CURRY PORILUK
300 g poriluka 1 liica curry praha
2 dcl vrhnja za kuhanje 50 g maslaca sol

Poriluk ispirjati na maslacu, desetak minuta. Dodati curry i pirjati


jo minutu-dvije. Dodati vrhnje, posoliti i kuhati jo minutu.
Drati na toplom.
PEENI LJUBIASTI BATAT
500 g ljubiastog batata sol
maslinovo ulje papar

Zagrijati penicu na 190C. Oguliti batat, namazati maslinovim


uljem, posoliti, popapriti i zamotati u foliju. Pei dok ne omeka, a
prije posluivanja narezati na medaljone.
PILEI FILE
2 pilea prsa (4 filea) sok od jednog limuna
3 renja enjaka, usitnjena 1 liica
crvene slatke paprike sol
dcl maslinovog ulja

Pomijeati limun, ulje, sol, enjak i papriku. Ostaviti file u marinadi najmanje 6 sati. Na zagrijanoj tavi ispei file. Prvo se pee na
strani koe, a zatim na drugoj strani. Zavriti u penici zagrijanoj
na 185C minuta, otprilike 10 minuta.

39

ufnudle s umakom od gljiva


UFNUDLE
1 kg ljubiastog batata, prethodno ispeenog
u kori i propasiranog
300 g otrog brana (koliina moe varirati
ovisno o vlanosti batata)
ajne liice mukatnog oraia
sol, papar

Zamijesiti tijesto sa svim sastojcima i odmah oblikovati.


Kuhati u dosta slane vode.
UMAK OD GLJIVA
1 kg smeih ampinjona
50 g suhih vrganja (prethodno namoenih
pola sata u oko 3 dcl vrele vode, ocijeenih,
narezanih na trakice)
3 renja enjaka
1 dcl bijelog vina
2 dcl vrhnja za kuhanje
lie svjeeg komoraa
1 crveni luk
2 lice maslinovog ulja
1 liica svinjske masti
sol, papar

Na zagrijanoj masti i ulju pirjati luk i enjak desetak minuta. Pojaati plamen i dodati gljive te ih sotirati nekoliko minuta dok ne
uvenu. Podliti vinom, nakon jedne minute dodati vodu u kojoj su
se moili vrganji i kuhati jo 10 minuta. Dodati vrhnje, posoliti i
popapriti. Kuhati jo 2 minute. Posluiti preliveno preko ufnudla.

40

41

42

otkoteno pile punjeno batatom


1 pile, cca 2 kg
1 liica slatke crvene paprike
50 g oraha
50 g ljenjaka
50 g badema
300 g naranastog batata, peenog u kori i
propasiranog
2 trake peka, narezanog na kockice
200 g starog kruha
1 liica svjee kadulje
sol, papar

Iz pileta izvaditi sve kosti i hrbat, tako da ostane samo koa i meso.
Posoliti, popapriti i namazati crvenom paprikom. Ostaviti u
friideru nekoliko sati.
Orahe, ljenjake i bademe 7-8 minuta lagano tostirati u penici na
175C i potom usitniti noem.
Kruh namoiti u vruoj vodi i ocijediti nakon desetak minuta.
U posudi pomijeati kruh, batat, orahe, pek, ljenjake, bademe i
kadulju, posoliti i popapriti.
Nadjenuti pile, zavezati ga pagom i pei na 185C oko 90
minuta. Pustiti da odstoji desetak minuta i narezati na ploke.

obino pile nadjeveno na ovaj


nain i ovakvom bogatom smjesom
postaje pravi sveani rUak

43

gratinirani batat
500 g naranastog batata
500 g bijelog batata
3 dcl vrhnja za kuhanje
mukatni orai
sir ribanac
sol, papar

Narezati ili jo bolje naribati na mandolini batate na sasvim tanke


ploke, debele otprilike 2 milimetra. U posudu za peenje poslagati sloj batata, posoliti, popapriti i posuti sirom i ribanim mukatnim oraiem. Isto ponoviti u etiri sloja ili dok ne potroite
sav batat. Opet preliti vrhnjem i posuti sirom. Zapei na 180C,
otprilike 40 minuta.

batat, sir i vrhnje zapeeni U


penici nakon ovog recepta mogli
bi postati vaa kUna klasika

44

45

sendvi od
pastrva, gljiva i
batata
4 pastrve, filetirane i oiene od
kostiju 2 lice svjeeg hrena
2 lice majoneze 300 g svjeih
vrganja 3 renja enjaka
3 nite peka, narezanog na sitno
300 g mijeanog batata, naribanog
na ribe sol, papar 1 dcl maslinovog ulja 2 lice svinjske masti i
1 lica maslinovog ulja

Na mjeavini svinjske masti i


maslinovog ulja prepriti pek
nekoliko minuta, dodati batat i
enjak i pirjati jo 7-8 minuta.
Dodati gljive i pirjati jo desetak
minuta. Ohladiti smjesu.
U majonezu umijeati hren.
File posoliti, premazati kremom
od majoneze, napuniti smjesom
i zatim preklopiti drugim fileom.
Zavezati pagom i ponoviti postupak s preostalim filetima. Pei
na maslinovom ulju i zavriti u
penici, prethodno zagrijanoj na
185C jo 7-8 minuta.
Prije posluivanja ukloniti pagu.

46

47

48

tart s batatom i jabukom


KORA
300 g brana tip 850 175 g hladnog maslaca prstohvat soli
30 g eera nekoliko lica ledene vode

Pomijeati brano, eer i sol. Maslac narezati na listie i utrljati u


brano, dodati vodu, toliko da se moe napraviti kugla. Ohladiti
60 minuta u friideru. Razvaljati, staviti u kalup. Pokriti papirom
za peenje i ispuniti suhim grahom ili riom (kako bi se tijesto
ravnomjerno ispeklo). Pei na 175C, dvadesetak minuta.
Maknuti grah/riu i papir i pei jo petnaestak minuta.
KREMA ZA TART
200 g naranastog batata mlijeko smei eer tapi cimeta
500 ml vrhnja korica pola limuna 4 umanjka 2 jaja
100 g smeeg eera

Batat skuhati u malo mlijeka, sa eerom i cimetom. Smiksati i


propasirati. Dodati preostale sastojke, smiksati, ugrijati na pari i
uliti u ispeenu koru. Staviti u penicu zagrijanu na 120C i pei
dok temperatura kreme ne dosegne 80C. Krema e biti dosta
mekana. Nakon to se dobro ohladi staviti jabuke i orahe.
JABUKE I ORASI
kg jabuka, narezanih na ploke 100 g oraha 50 g eera
1 lica orahovca tapi cimeta

Jabuke, eer, cimet i orahovac sotirati desetak minuta.


Staviti na kremu od batata pa posuti tostiranim orasima.

49

kola od ljenjaka
BISKVIT
6 jaja 120 g smeeg eera 200 g fino mljevenih ljenjaka
korica 2 neprskane narane

Zagrijati penicu na 180C. Kalup promjera 23 cm prekriti masnim papirom. Odvojiti bjelanjke od umanjaka. Miksati umanjke
i eer (jednu licu eera ostaviti za bjelanjke) desetak minuta.
Dodati ljenjake i koricu narane. Istui bjelanjke s jednom licom
eera do poluvrstog stanja, paziti da ne budu presuhi. Polako
umijeati bjelanjak u smjesu s ljenjacima, sauvati to vie zraka.
Pei 50 minuta. Ohladiti.
SIRUP
sok 4 narane 1 dcl slatkog vrhnja sok 1 limuna 1 cimet tapi
eera po elji

Kuhati sve sastojke 5 minuta pa preliti po biskvitu.


SLASTIARSKA KREMA OD BATATA
250 ml vrhnja 250 ml mlijeka 1 liica vanilije u prahu
6 umanjaka 75 g eera 25 g brana 20 g kroba tapioke
200 g naranastog batata kuhanog u mlijeku

Kuhati mlijeko i vaniliju 5 minuta na laganoj vatri. Maknuti sa


strane. Miksati umanjke i eer dok se ne zgusnu i poblijede,
umijeati brano i tapioku. Polako izliti vrue mlijeko na umanjke, neprestano mijeajui. Vratiti na vatru i mijeati bez prestanka
jo 2 minute na srednjoj vatri. Izliti u protvanj i kremu prekriti
prozirnom folijom da se ne stvori korica. Kad se krema ohladi, u
nju lagano umijeati batat.

50

51

52

mousse od okolade
s batatom i karamelom
MOUSSE OD OKOLADE
200 g okolade (70% kakaa) 8 bjelanjaka
20 g eera

Na pari otopiti okoladu. Istui bjelanjke s malo limunova soka


do srednje vrstog stadija, dodati eer i istui do vrstog stadija.
Treinu bjelanjaka ubaciti u otopljenu okoladu, promijeati.
Paljivo umijeati ostatak bjelanjaka.
Ostaviti u hladnjaku najmanje 5 sati.
BATAT U NARANINOM SOKU
150 g naranastog batata, narezanog na
sitne kockice 50 g eera 1 dcl soka
od narane

Iskuhati eer i sok od narane 5 minuta na laganoj vatri, dodati


batat i kuhati jo par minuta da kockice omekaju, ali da zadre
oblik.
KARAMEL OD BUINIH SJEMENKI
200 g eera 200 g vode 100 g buinih
sjemenki sol po elji

Lagano tostirati buine sjemenke. Zakuhati vodu i eer do 165C


(tvrdi stadij karamela). Tostirane sjemenke ubaciti u karamel,
posoliti i izliti na papir za peenje. Ohlaen karamel istrgati na
komade. U posude staviti mousse, prekriti batatom kuhanim u
naraninom soku i posuti komadiima karamela.

53

sladoled s bijelim
batatom
BAZA
5 umanjka 400 ml slatkog vrhnja
1 ajna liica vanilije u prahu 100 g
eera 125 ml desertnog vina po elji
300 g pirea od bijelog peenog batata

Izmiksati umanjke i eer. Ugrijati


vrhnje s vanilijom, polako i neprestano
mijeajui preliti preko umanjaka.
Uliti natrag u posudu i kuhati 7-8
minuta na laganoj vatri, cijelo vrijeme
mijeajui dok se ne zgusne. Maknuti
s plamena, uroniti posudu u ledenu
vodu i rashladiti kremu. Dodati vino
i pire od batata. Ohladiti do kraja i
staviti u aparat za sladoled.

54

55

zlevka s batatom
BISKVIT
4 jaja 200 ml kiselog vrhnja alica kukuruznog brana 100 g
eera prstohvat soli alica svjeeg kravljeg sira alica naribanog
naranastog batata

Odvojiti bjelanjke od umanjaka. Izmiksati umanjke i eer dok


ne pobijele. Dodati brano, svjei sir, vrhnje i naranasti batat. U
drugoj posudi bjelanjke sa solju izmiksati u mekani snijeg. Umijeati u smjesu bez previe miksanja. Smjesu izliti u maslacem
namazanu vatrostalnu ili limeni kalup. Pei oko 25 minuta. Posluiti mlako, pokapano buinim uljem, prema elji moe i uz dobar
domai pekmez od ljiva.

56

krem juha od batata i graha


JUHA
200 g graha trenjevca, skuhanog
150 g bijelog batata, narezanog na kockice
100 g ruiastog batata, narezanog na
kockice
1 crveni luk, usitnjen
3 renja enjaka, usitnjenog
ajne liice svjeeg timijana
ajne liice crvene slatke paprike
prstohvat ljute crvene paprike
ajne liice suhog origana
sol, crni papar
2 lice maslinovog ulja

Na maslinovom ulju desetak minuta propirjati luk, enjak i batat.


Dodati sve ostale sastojke osim papra, podliti vodom i kuhati oko
pola sata. Smiksati i propasirati. Prije posluivanja popapriti.
LINJACI
250 g svjeeg sira
3 lice kravlje skute
1 ajna liica svjeeg vlasca
korica pola limuna (nepricanog)
sol
brano tip 850, po potrebi

Sir ostaviti preko noi u gazi da se cijedi u cjedilu. Nakon to se sir


iscijedio, umijeati skutu, vlasac, limun, sol i toliko brana da se
stvori homogena smjesa, ali ne prevrsta. Zakuhati vodu, posoliti,
i s dvije lice oblikovati linjake te ih kuhati dok ne isplivaju.
Servirati u juhi.

krem juha od batata i graha


JUHA
200 g graha trenjevca, skuhanog
150 g bijelog batata, narezanog na kockice
100 g ruiastog batata, narezanog na
kockice
1 crveni luk, usitnjen
3 renja enjaka, usitnjenog
ajne liice svjeeg timijana
ajne liice crvene slatke paprike
prstohvat ljute crvene paprike
ajne liice suhog origana
sol, crni papar
2 lice maslinovog ulja

Na maslinovom ulju desetak minuta propirjati luk, enjak i batat.


Dodati sve ostale sastojke osim papra, podliti vodom i kuhati oko
pola sata. Smiksati i propasirati. Prije posluivanja popapriti.
LINJACI
250 g svjeeg sira
3 lice kravlje skute
1 ajna liica svjeeg vlasca
korica pola limuna (nepricanog)
sol
brano tip 850, po potrebi

Sir ostaviti preko noi u gazi da se cijedi u cjedilu. Nakon to se sir


iscijedio, umijeati skutu, vlasac, limun, sol i toliko brana da se
stvori homogena smjesa, ali ne prevrsta. Zakuhati vodu, posoliti,
i s dvije lice oblikovati linjake te ih kuhati dok ne isplivaju.
Servirati u juhi.

UNOSLAV
KR

poljoprivredni
fakultet
osijek

OPG
1960

ISBN 978-953-57281-1-5
CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Gradske i
sveuiline knjinice Osijek pod brojem 131113032

Sadraj ove publikacije iskljuiva je odgovornost


VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitiko- podravske upanije.
Za vie informacija o EU fondovima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr. Relevantne institucije iz sustava upravljanja EU fondovima
1. Ministarstvo socijalne politike i mladih, web: www.mspm.hr , e-mail: ministarstvo@mspm.hr.
2. Hrvatski zavod za zapoljavanje, web: www.hzz.hr, e-mail: hzz@hzz.hr.