Sei sulla pagina 1di 2

PELAN OPERASI HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME

Nama Projek: Sudut Bacaan Bahasa Inggeris


Objektif: Membina persekitaran BI yang berkesan
Tarikh dan tempoh pelaksaan: Februari Disember
Sasaran: Semua murid
Bilangan murid: 69 orang
LANGK
AH
1

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

Mengenalpasti
sudut bacaan

Sekolah
& Ibu Bapa

Jan Dis

Mengenalpasti
bahan yang
ingin dipaparkan
- vocabulary/w
ord for the
day
- short stories
- books
(parents)

Sekolah
& Ibu Bapa

Jan Feb

Menyediakan
sudut bacaan
- menghias &
menaikkan
bahan

Ibu Bapa

Feb
*sudut
bacaan
perlu siap
pada .

Memaksimakan
penggunaan
sudut bacaan
- mengadakan
pertandingan
berdasarkan

Sekolah

Feb Dis

STATUS/ Senarai
Semak
sudah dikenalpasti

menyediakan
kotak untuk
mengumpul bahan
di pejabat sekolah
mengenalpasti
perkataan (cth: 10
perkataan setiap
minggu)
melantik ketua
dikalangan ibu
bapa
menentukan
bahan yang
diperlukan untuk
menghias sudut
bacaan
hadir pada hari
Selasa & Rabu
untuk menyiapkan
sudut bacaan
memastikan setiap
pelajar
mempunyai buku
khas untuk
vocabulary &
spelling

bahan yang
dipaparkan,
cth: sewaktu
perhimpunan
, akhir tahun

Menetapkan hari
untuk menguji
tahap
penguasaan
vocabulary
pelajar

Sekolah

Feb Dis

menentukan jenis
pertandingan
berdasarkan
kategori (cth:
tahap 1&2)
o spelling
o kuiz
mengadakan
Spelling test setiap
hari Rabu sewaktu
Program Bacaan