Sei sulla pagina 1di 21

josip

restek

- n d s c -
-
n
d
s
c
-

a

krajolik

od forme do enformela

l

a

p

e

from form to art informel

lotrščak

kula

josip restek 1915. - 1987. krajolik - Od forme do enformela Izložba u povodu stogodišnjice rođenja slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka

josip restek 1915 – 1987 landscape - From Form to Art Informel Exhibition on the occasion of the 100 th anniversary of birth of painter, printmaker and conservator Josip Restek

Katalog / Catalogue

Nakladnik / Publisher Galerija Klovićevi dvori Klovićevi Dvori Gallery

Za nakladnika / For the Publisher Jasmina Bavoljak

Urednica / Editor Petra Vugrinec

Dizajn / Design Hamper studio

Tekst / Text Petra Vugrinec

Fotografije / Photographs Darko Bavoljak

Lektura / Proofreading Boris Rozga

Tisak / Print Stega tisak d.o.o.

Naklada / Print run 300 primjeraka / copies

isbn 978-953-271-087-8

cip zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000905734.

i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000905734. Izložba / Exhibition Galerija Klovićevi dvori Kula

Izložba / Exhibition

Galerija Klovićevi dvori Kula Lotrščak, Strossmayerovo šetalište 9, Zagreb, Hrvatska / Croatia 9. – 20. svibnja 2015. Klovićevi Dvori Gallery Lotrščak Tower May 9 – 20, 2015

Autorica izložbe / Exhibition author Petra Vugrinec

Tehnička realizacija izložbe Technical setup of the exhibition Tehnička služba Galerije Klovićevi dvori Technical Department of the Klovićevi Dvori Gallery

Galerija Klovićevi dvori posebnu zahvalnost duguje gospođi Blanki Restek na donaciji umjetnikovih djela Gradu Zagrebu koju pohranjuje, te zahvaljujući kojoj možemo prirediti izložbu. Zahvalnost dugujemo i umjetnikovoj nećakinji dr. sc. Ivani Đurinović Bello na svesrdnom zalaganju i pomoći u pripremi izložbe te obilježavanju obljetnice. Izložba je ostvarena zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva kulture rh i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Klovićevi Dvori Gallery owes special gratitude to Mrs. Blanka Restek for having donated the artist's works to the City of Zagreb, which are stored at the Gallery and thanks to which we were able to organise the exhibition. We also owe our gratitude to the artist's niece, dr.sc. Ivana Đurinović Bello, for her fervent advocacy and help in preparing the exhibition and celebrating the anniversary. The exhibition is organised with financial support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Zagreb City Office for Education, Culture and Sports.

josip

krajolik

/

restek

landscape

Od forme do enformela / From Form to Art Informel

Umjetniku u čast

Proslov u povodu stogodišnjice umjetnikova rođenja

Kako bismo dostojno obilježili stotu obljetnicu rođenja slikara, grafičara i restauratora Josipa Resteka, umjetnika čija se djela čuvaju u Galeriji Klovićevi dvori, priredili smo interpretacijsku izložbu grafika pod nazivom Krajolik – Od forme do enformela. Izložbom se neće predstaviti Restekov opus u cijelosti – kao 1985. godine u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu 1 , 2003. u Galeriji Vjekoslav Karas u Karlovcu i Galeriji Klovićevi dvori 2 – nego ćemo pokušati izdvajanjem samo jednog tematskog dijela naglasiti ono što nam se čini, više od četvrt stoljeća nakon umjetnikove smrti, aktualnim i bitnim. U ne odveć selektivnom, već više intuitivnom izboru, koji je dakako prilagođen i prostoru kule Lotrščak, pratit ćemo Restekovu intimnu evoluciju stilskog izričaja – od forme do enformela – koja je najvidljivija upravo u krajolicima,“toj opsesiv- noj temi hrvatskoga slikarstva”, kako je naziva dr. Ivanka Reberski u tekstu Alternativni krajolici, 50-e i 60-e (str.12) istoimene izložbe koja je održana

u Umjetničkom paviljonu 2009. Iako nam izložba i tekst daju inspirativan

poticaj za proučavanje Restekova krajobraznog slikarstva, njegova se djela nisu našla u selekciji. Njegovi suvremenici – Prica, Gliha, Murtić, Petlevski, Kinert, Perić pa i Dulčić ili Mila Kumbatović – svjedoče o postojanju jedne suptilne sintagme rubnoga krajolika čijemu nizu pripada i Restek. Donacija Gradu Zagrebu od 410 umjetničkih djela, koja je zahvaljujući umjetnikovoj supruzi Blanki Restek te zalaganju povjesničarke umjetnosti

1 Biserke Rauter Plančić darovana Zagrebu i smještena u Galeriji Klovićevi

Predgovor: Tomislav Lalin

dvori, omogućava nam praćenje Restekova stilskog razvoja od samih po-

2 četaka četrdesetih godina prošloga stoljeća do djela koja su nastala krajem stvaralačkoga puta: od konkretnog slikarstva i figurativnog realizma, kada

Koncepcija izložbe:

Biserka Rauter Plančić, autorice tekstova:

Biserka Rauter Plančić i Antonija Družak

je

umjetnik svoj put tražio inspirirajući se nacionalnim folklorom, temama

iz

vlastita okruženja rodnoga Volavja i jaskanskoga kraja, ali i motivima sa

studijskih putovanja po Italiji i Francuskoj, preko oslobađanja forme kroz ek-

04

josip restek / krajolik

spresionističke morfološke intervencije u pejzažu, pa sve do lirske apstrakcije, kada motivikom napušta ovozemaljske i ovovremenske teme apstrahirajući pojavnost do kozmičkih vizija. Restekov opus odražava i dominantne ten- dencije hrvatske grafičke umjetnosti druge polovice xx. stoljeća. Majstorsko poznavanje grafičkih tehnika u varijantama visokog, dubokog i plošnog tiska te njegovo kontinuirano propitivanje novih tehnologija izvedbe, posebice

u

zahtjevnoj juvigravuri, zatim brojne nagrade i priznanja što ih je za rad

u

grafičkome mediju primio čine donaciju višestruko značajnom ne samo

za povjesničare umjetnosti i likovne kritičare nego i za umjetnike, posebice studente kojima može poslužiti kao riznica za buduće umjetničke okušaje.

S obzirom na prigodničarski ton teksta i odabranu temu krajolika, koja bi trebala predstaviti ono najbolje od Restekova umjetničkog doprinosa, usu- đujem se zadrijeti dublje u povijesnu paradigmu te potkrijepiti prethodnu kvalifikaciju teme kao iznimno važne preokupacije domaćega slikarstva.Ako

krenemo put prošloga, pa i pretposljednjega stoljeća, krajolik se otvara zaista kao velika tema koja je hrvatsku likovnu umjetnost pripojila europskoj. Upi- remo li se u značajnu liniju mediteranskog krajolika Bukovčeva plenerizma, Medovićeva i Vidovićeva impresionizma i simbolističkoga krajolika te nasta- vimo sjevernjačkim predjelima zagrebačke polikromije Ivekovića, Kovačevića

i Crnčića, lako ćemo doći do zaključka da je krajolik možda i najznačajniji,

ali i najsloženiji tematski sloj hrvatskog modernog slikarstva. Nabrojivši samo najveća imena opet u dihotomiji juga i sjevera, ne smijemo izostaviti Joba ili Mišea, a pogotovo njihova sjevernjačkoga suvremenika Ljubu Babića. Posljednji je bio i Restekov profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Autoritarna Babićeva osobnost, posebice njegovo krajobrazno sli- karstvo uvelike su ostavili traga na Restekovu promišljanju pejzaža. Babićevo promatranje krajolika iz ptičje perspektive te struktura njegovih zagorskih brežuljaka u rasteru njiva i oranica odjekuju i na Restekovim djelima (vidi:

kat. br. 9, 20, 22). Njegove Gorice iz šezdesetih tema su kojoj se vraća i pred sam kraj života. Kao da zaokružuje put odajući počast velikom prethodniku

i njegovim slikama Rodnoga kraja, Protuletja (nad Goricam). Restek je sve

razumio, svu slojevitost teme, svu širinu dijapazona pejzažnog slikarstva oprobavajući se i u formalnim (kat. 9, 13, 19, 20) i u sadržajnim aspektima teme (kat. 10, 11, 14, 15, 16). Krajolik kao struktura, mentalna organizacija, mapiranje sjećanja, kao praiskonska forma, kao arhetipska slika. Resteku je krajolik platforma kojom od materije i organskoga kreće prema duhovnom i metafizičkom. Zidić je pionirski anticipirao kompletnu interpretativnu liniju pejzažnog slikarstva od šezdesetih naovamo tekstom Granica i obostrano ili reduciranje predmetnih oznaka i determiniranje pojavnog ishodišta 3 , ustvrdivši

josip restek / krajolik

05

da su “pejzažisti utrli pute astratizmu” (str. 83), a baš se taj zaključak očituje

u Restekovu pejzažnom nadrealizmu. Na toj će liniji općenito nastati “likovne metafore jedinstvenih stilskih domašaja” 4 – Gliha, Šimunović, Dulčić, Postružnik – a sve te prepoznatljive, mogli bismo reći ikoničke strukture hrvatskog pejzažizma nastaju zahva- ljujući pogledu iz zraka. Gromače, suhozidi, Stradun s ljudima poput mrava poznajemo dakako iz zračne perspektive, takve ih već i mislimo i posvajamo. Restekovo se slikarstvo kraja razvija dosljedno. Ne jureći za senzacijama, za inovativnošću pod svaku cijenu, već mukotrpno, shvaćanjem i apsolviranjem iz stupnja u stupanj. U Zbirci Restekovih djela nalaze se brojne vedute sa slikarovih putovanja, pejzaži rodnoga kraja: Sveta Jana, Sa Korane, Uz more, Lošinj, Baška, ali i Krf, Pariz, vedute Venecije, pa opet Volavje, Šljivik, Marina… Put od realizma prema redukciji i apstrakciji ne možemo pratiti kronološki, jer se već 1960. godine monotipija Mjesečina predstavlja u apstraktnim zvon- kim formama nalik muzičkoj kompoziciji. Tendencije prikazivanja krajolika, ali i elemenata koji asociraju prostor kroz organičke tvorbe pojavljuju se u drugoj polovici 60-ih godina. Sedamdesetih godina Restek na svojstven način amalgamira jasan i rasko- šan kolorit tradicijske kulture i konfiguraciju domaćeg pejzaža (kat. br. 19,21). Rezultat je svojevrsna arhetipska evokacija rodnoga kraja. Ranih sedamdesetih Restekov je grafički list postao reljef, kako je točno uo- čila autorica Restekove retrospektive Biserka Rauter Plančić. Restek gotovo probija granice dubokoga tiska ostvarujući graničnu tvorevinu čija se drama odvija između grafičke dvodimenzionalnosti i trodimenzionalnosti objekta (kat. 15). On ”dubi, reže, razgrađuje ploču do ekspresivne i volumizirane modelacije grafičkog lista, do opipljivog praska”. 5 Kao vrhunski poznavatelj dijapazona grafičkih izražajnih mogućnosti, a

3 istodobno i métierski“naoružan” progovara jednakim modernizmom koji je

u hrvatskoj povijesti umjetnosti dakako uočljiviji u uljnom, popularno-štafe-

lajnom slikarstvu. U omalenoj, ali značajnoj knjižici almanahu Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj autora Zdenka Rusa iz 1985. godine Restek je skromno,

4 ali značajno kao posljednje ime u tekstu uvršten u veliki niz lirskog enfor- melizma: Gattin, Perić, Kulmer, Seder, Petlevski, Jevšovar, Murtić, pa i Restek “u svojim grafičkim listovima (pa i u nekim uljima) posve zaogrće figuralne

tragove intenzivnim apstraktnim grafizmima” (str. 30). Biserka Rauter Plančić na kraju teksta lijepo zaključuje da je Restek “jedan

5 od najelitnijih hrvatskih modernističkih grafičara” (str.7), a prema mojemu mišljenju epitet elitizma jednako potkrepljuje “moralna ljepota” (Biserka Rauter Plančić, str. 6) umjetnikova stvaranja i življenja. Skromnost i istinsko uživanje u umjetničkom stvaralaštvu bez želje za podilaženjem časovitim

Tri teme iz suvremene hrvatske umjetnosti, Zagreb / Dubrovnik, 1973.

Ivanka Reberski, Alternativni krajolici, 50-e i 60-e, katalog izložbe, Umjetnički paviljon,

Zagreb, 2009., str.12

Biserka Rauter Plančić, Josip Restek, katalog izložbe Galerija Klovićevi dvori, 2003., str.6.

06

josip restek / krajolik

modama odlike su koje krase njegovo stvaralaštvo. Restekov opus odiše ljudskom mjerom, rijetko postignutim skladom i mirom. Njegova je dos- ljednost mimezis, a stvaranje i traganje kontinuitet koji se očituje u zavidnom majstorstvu grafičkoga promišljanja. Opus Josipa Resteka, kao i mnogih njegovih suvremenika, primjerice Rudolfa Sablića, nema nekih senzacija za koje se kritika može “uhvatiti”; on je jednostavno intimno svjedočanstvo jednoga umjetničkog trajanja u razdoblju bučnih eksperimenata postmodernizama. Tek u novije vrijeme, na interpretacijskoj razini otkrivaju se skrivene vrijednosti toga “tihoga um- jetničkog stvaralaštva” koje upotpunjuje tijekove likovne umjetnosti druge polovice 20. stoljeća dajući joj ljudsku mjeru. Poravnavajući klatno s često nedokučive razine kompleksne slikarske apstrakcije na razinu shvatljivog i poznatog, Restekov je opus utočište običnom modernom čovjeku. Danas se razotkrivaju neke nove vrijednosti, osobne nostalgije u požutjelom koloritu polaroida objektivnog shvaćanja. Ne bismo ih trebali olako interpretirati niti ih odbacivati u kutiju ništa nova, jer već spomenuti elitizam upravo traži iznalaženje nevidljivih vrijednosti, onih koje odjekuju jedinstvenim asoci- jacijama koje su samo oni koji zaista traže zaslužili i pronaći… Bit će takvih prigoda za Resteka još, jer sva polivalentnost njegova opusa, u rasponu od tradicijskih motiva, portreta, ciklusa djece, susjeda, nadrealističkih sadržajnih prosedea, zasigurno će dobiti priliku za novi pogled. Cilj je dakako nakon retrospektivnih valorizacijskih izložbi uvrstiti Resteka u modernističke tije- kove kojima se bave izložbe i monografije, a u kojima ga se dosad, na žalost, često izostavljalo.

josip restek / krajolik

07

Životopis

Josip Restek rođen je 7. ožujka 1915. godine u Volavju kraj Jastrebarskog. Go- dine 1940. diplomirao je slikarstvo, a godinu nakon toga kod profesora Artura Schneidera, Grge Novaka, Viktora Hoffillera završava i studij povijesti um- jetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završivši specijalku za grafiku kod profesora Tomislava Krizmana 1941. godine, počinje se intenzivnije baviti grafičkim oblikovanjem. Od 1950. do 1973. radi na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu, u početku na studiju slikarskih tehnika, a zatim na grafičkom odsjeku. Tijekom pedesetih godina sa suprugom Blankom svake godine u ljetno doba putuje u Pariz, gdje se uzdržavaju povremenim poslo- vima te u društvu Slavka Kopača posjećuju galerije i muzeje. Od pedesetih godina prošlog stoljeća redovito izlaže na skupnim i samostalnim izložbama. Sedamdesetih je godina bio više puta nagrađen: godine 1970. Accademia internationale Tommaso Campanella imenuje ga za člana ”honoris causa” s diplomom i srebrenom medaljom, na VI. i VII. ličkim analima u Gospiću do- biva plakete za grafiku, godine 1972. odlikovan je Ordenom rada sa srebrenom zvijezdom, godine 1979. otkupnom nagradom na IV. izložbi jugoslavenskog portreta u Tuzli, 1980. Accademia Italia delle Arte e Lavori imenuje ga aka- demikom i 1982. godine Zlatnom medaljom Accademie Italia delle Arte e del Lavoro u Salsomaggiore Terme. Od 1973. do umirovljenja 1982. godine djeluje kao profesor na Višoj grafičkoj školi u Zagrebu, predaje grafičko oblikovanje i likovno-grafičku kulturu te za potrebe nastave objavljuje udžbenik Osnove grafičkog dizajna (1975), u kojem sabire grafičke elemente i njihov vizualni doživljaj i Tabelarni pregled likovno-grafičke kulture (1976.). Godine 1978. u rodnoj kući u Volavju organizira stalnu izložbu slika i grafika Josipa Resteka. Sredinom osamdesetih priprema prvu retrospektivnu izložbu, koja je bila postavljena u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu od 5. do 31. ožujka 1985. godine. Umro je u Zagrebu 13. svibnja 1987.

08

josip restek / krajolik

In honour of the author

Preface on the occasion of the 100th anniversary of the artist’s passing accompanying the exhibition Krajolik – Od forme do enformela / Landscape – From Form to Art Informel

In order to fittingly mark the 100 th anniversary of birth of painter, printmaker and conservator Josip Restek, artist whose works are stored at the Klovićevi Dvori Gallery, we organised the interpretational exhibition of prints titled Landscape – from Form to Art Informel. The exhibition will not present Restek’s complete oeuvre – as was the case in 1985 at the Museum of Arts and Crafts in Zagreb,1 in 2003 at the Vjekoslav Karas Gallery in Karlovac, and the Klovićevi Dvori Gallery2 – but rather we will seek to point out the instances we feel are topical and significant more than a quarter of a century after the artist’s death by extricating a single thematic segment. In a selection that is more intuitive than selective and is, of course, adapted to the space of the Lotrščak Tower, we will follow Restek’s intimate evolution of stylistic expression – from form to Art Infomel – which is most evident precisely in landscapes,“the obsessive subject of Croatian fine art,” as stated by Ivanka Reberski in the text Alternativni krajolici, 50-e i 60-e / Alternative Landscapes, 1950 and 1960s (p.12) accompanying the eponymous exhibition held at the Art Pavilion in 2009. Although the exhibition and text provide us with an inspiring stimulus for studying Restek’s landscape painting, his works have not been selected. His contemporaries – Prica, Gliha, Murtić, Petlevski, Kinert, Perić, and even Dulčić or Mila Kumbatović – testify on the existence of a subtle syntagm of marginal landscape, part of the series of which is also Restek. The donation to the City of Zagreb of 410 works of art, which was donated to Zagreb and stored at the Klovićevi Dvori Gallery thanks to the artist’s wife Blanka Restek and the advocacy of art historian Biserka Rauter Plančić, enables us to follow Restek’s stylistic development from early 1940s to works that were created at the end of the artistic path: from realistically- transferred motifs and figurative realism, when the artist sought his path by finding inspiration in national folklore, subjects from own surroundings of his native Volavje and the Jaska region, but also in motifs from study visits to Italy and France, to the liberation of form through expressionist

1

Preface: Tomislav Lalin

2

Exhibition concept:

Biserka Rauter Plančić, authors of texts: Biserka Rauter Plančić and Antonija Družak

josip restek / krajolik

09

morphological interventions in landscape and, ultimately, lyrical abstraction when he used motifs to abandon subjects from present time and place, thus abstracting occurrences to an extent of cosmic visions. Restek’s oeuvre also reflects the dominant tendencies of Croatian graphic art of the second half of the 20 th century. The masterful insight into printmaking techniques in the techniques of high, deep and flat print, and his consistent examination of new implementation technologies, especially of the more-challenging technique of etching, the numerous awards and recognitions received for his work in the graphic medium all make the donation multifariously significant not only

for art historians and critics, but also for the artists, and especially students to whom it can serve as a treasury for future artistic endeavours. Considering the celebratory tone of the text and the chosen subject of landscape, which ought to present the best instances of Restek’s artistic contribution, I dare to penetrate more deeply into the historical paradigm so as to substantiate the aforementioned qualification of the subject as an exceptionally important preoccupation of domestic painting. If we step on the path of the last century and even the one before last, the landscape opens up as

a truly large subject that merged Croatian and European fine art. If we follow

the significant line of the Mediterranean landscape of Bukovac’s pleinairism, the impressionism and symbolist landscape of Medović and Vidović, and continue through the northern regions of Zagrebian polychromy of Iveković, Kovačević and Crnčić, we can easily conclude that the landscape may be the most significant, but also the most complex thematic layer of modern painting. In listing the most renowned names in the dichotomy of south and north, we should not omit Job or Miše, and especially their northern contemporary Ljubo Babić. The latter was also Restek’s professor at the Academy of Fine Arts in Zagreb. Babić’s authoritarian personality and especially his landscape painting left a significant mark on Rastek’s deliberation of landscape. Babić’s bird’s-eye view on the landscape and the structure of his Zagorje hills in a

raster of fields and ploughed land also resonate in Restek’s works (see: cat. no.

9, 20, 22). His work Gorice from the 1960s remained a subject to which he also

returned near the end of his life. It was as if he completed the circle by paying tribute to the great predecessor and his paintings Rodni kraj / Native Region, Protuletje (nad Goricam) / Spring (over Gorice). Rastek understood everything,

the multifariousness of the subject, the broadness of range of landscape painting, by trying his hand at both formal (cat. 9, 13, 19, 20) and contentual aspects of the subject (cat. 10, 11, 14, 15, 16). Landscape as structure, mental organisation, mapping of memory, as a primordial form, as archetypal image. To Rastek, landscape is a platform on which he moves from material and organic towards spiritual and metaphysical. Zidić’s pioneering anticipation

10

josip restek / krajolik

of the overall interpretative line of landscape painting from the 1960s to the present day is found in the text Granica i obostrano ili reduciranje predmetnih oznaka i determiniranje pojavnog ishodišta / The Boundary and the Both-Sided or Reduction of Objectual Labels and Defining the Origin of Occurrence, 3 in which he stated that “landscape artists paved the way to astratism” (p. 83), and exactly this conclusion manifests itself in Restek’s landscape surrealism. The “art metaphors of unique stylistic achievements” 4 – Gliha, Šimunović, Dulčić, Postružnik – also generally occurred on said line; all of these recognisable, one could even say iconic structures of Croatian landscapism were created by virtue of aerial view. Stone walls, drywalls, Stradun Street with people resembling ants are, of course, recognisable from aerial perspective, from which we imagine and appropriate them. Restek’s painting of scenery develops consistently. Sans chasing sensation, innovation at any cost, but rather arduously, by comprehending and mastering one level at a time. In the Collection of Restek’s works, one can find numerous panoramas from his journeys, landscapes of the native region: Sveta Jana, Sa Korane / From Korana, Uz more / By the Sea, Lošinj, Baška, but also Corfu, Paris, panoramas of Venice, and then back to Volavje, Šljivik, Marina… The path from realism towards reduction and abstraction cannot be traced chronologically, since already in 1960 the monotype Mjesečina / Moonlight presented itself in abstract, echoing forms resembling a musical composition. The tendencies to depict scenery, but also elements that are associated with space through organic formations, gained shape in the second half of the 1960s. In the 1970s, Restek amalgamated clear, lavish handling of colour of traditional culture and the configuration of domestic landscape in a characteristic manner (cat. no. 19, 21). In the early 1970s, Restek’s print sheet became a relief, as was accurately observed by the author of Restek’s retrospective exhibition Biserka Rauter Plančić. It is almost as if he penetrates the boundaries of deep print by creating a borderline formation, the drama of which arises between the two- dimensionality of the print and the three-dimensionality of the object (cat. 15). He “carves, cuts, decomposes the plate to an expressive and voluminous modelation of the print sheet, to a tangible burst.” 5 Being an unmatched expert for the expressive possibilities of printing and, simultaneously, “armed” with expertise, he manifested equal modernism that was, naturally, more evident in the then-popular oil painting on easel. In the petite, but nevertheless significant almanac booklet Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj / Abstract Art in Croatia by Zdenko Rus from 1985, Restek was included indicatively, albeit modestly as the last name in the great sequence of lyrical informelism: Gattin,Perić,Kulmer,Seder,Petlevski,Jevšovar,Murtić and

3

Tri teme iz suvremene hrvatske umjetnosti, Zagreb / Dubrovnik, 1973

4

Ivanka Reberski, “Alternativni krajolici, 50-e i 60-e,” exhibition catalogue, Art Pavilion, Zagreb, 2009, p.12

5

Biserka Rauter Plančić, Josip Restek, exhibition catalogue, Klovićevi Dvori Gallery, 2003, p. 6

josip restek / krajolik

11

even Restek “who completely conceals the figural traces with intense abstract graphisms in his print sheets (and even in certain oil paintings).” (p. 30) Biserka Rauter Plančić neatly concludes that Restek is “one of Croatia’s most elite modernist printmakers,” (p. 7) and I personally believe that the epithet of elitism is equally supported by the “moral beauty” (Biserka Rauter

Plančić, p. 6) of the artist’s production and life. His artistic work is adorned with modesty and genuine delight in the artistic production sans the desire to pander to transient modes. Restek’s oeuvre exudes a human criterion, a seldom achieved harmony and tranquillity. His consistency is a mimesis, and his production and pursuit a continuity that manifests itself in a rarely- observed mastery of deliberation in the realm of graphic art. The oeuvre of Josip Restek, as well as of his numerous contemporaries such as Rudolf Sablić, does not contain any sensations that might lure the critics;

it simply serves as an intimate testimony of an artistic lifespan in the period

of clamorous experiments of postmodernisms. It was not until recent times

that the hidden values of said “silent artistic activity,” which complements the course of fine art of the second half of the 20 th century by giving it a human criterion, have been revealed at the level of interpretation. By aligning the pendulum from an often inconceivable level of complex painting abstraction to a level of comprehensible and familiar, Restek’s oeuvre serves as a resort to the ordinary modern man. Certain new values, personal nostalgias in the faded colouring of the polaroid of objective conception, are exposing themselves today. We should not interpret them lightly or discard them in

a box labelled nothing new, as it is exactly the aforementioned elitism that

requires the finding of new values, those that echo in the unique correlations that deserve to be discovered only by those who are truly searching… There will be more such occasions for Restek, as the overall multifariousness of his oeuvre – ranging from traditional motifs, portraits, cycles of children, neighbours, of surrealist contentual procédé – will surely be given an opportunity to be seen again. Following the retrospective valorisation exhibitions, certainly the aim is to include Restek in modernist courses in which exhibitions and monographs, from which he was hitherto sadly omitted, are engaged.

12

josip restek / krajolik

Curriculum vitae

Josip Restek was born on March 7, 1915 in Volavje near Jastrebarsko. He obtained a degree in Painting in 1940, and graduated in Art History under the mentorship of Artur Schneider, Grga Novak and Viktor Hoffiller from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb in the following year. Having specialised in printmaking under the mentorship of Tomislav Krizman in 1941, he started to intensively engage in graphic design. From 1950 to 1973, he was staff member of the School of Applied Art in Zagreb, initially in the Painting Techniques study programme, and later at the Graphic Department. During the 1950s, he habitually visited Paris around summertime each year together with his wife Blanka, where they financed themselves with part-time jobs, and visited galleries and museums in the company of Slavko Kopač. He began to regularly exhibit his works at group and solo exhibitions from the 1950s. He was awarded on several occasions in the 1970s: he was named member of “honoris causa” and given a diploma and silver medal by Accademia internationale Tommaso Campanella, he received plaques for his graphic art at the 6 th and 7 th Annals of Lika in Gospić, he was rewarded the Work Medal with Silver Star in 1972, he was given the purchase award at the 4 th Exhibition of Yugoslav Portrait in Tuzla, and was named Academic with gold medal in 1980 and Gold Medal of Accademia Italia delle Arte e del Lavoro by Accademia Italia delle Arte e Lavori in Salsomaggiore Terme in 1982. From 1973 until retirement in 1982, he was lecturer at the Graphic Art School in Zagreb, where he taught Graphic Design and Graphic Art History; for teaching purposes, he published the textbook Osnove grafičkog dizajna / Introduction to Graphic Design (1975) in which he compiled elements of graphic art and their visual perception, and Tabelarni pregled likovno-grafičke kulture / Tabular Overview of Graphic Art History (1976). In 1978, in his birth house in Volavje, he organised the Permanent Exhibition of Paintings and Prints of Josip Restek. In the mid-1980s, he prepared the first retrospective exhibition that was presented at the Museum of Arts and Crafts in Zagreb from March 5 to March 31, 1985. He died on May 13, 1987 in Zagreb.

josip restek / krajolik

13

14 josip restek / krajolik s1_ Mjesečina / Moonlight , oko/around 1960. s 2 _

14

josip restek / krajolik

s1_Mjesečina / Moonlight, oko/around 1960.

/ krajolik s1_ Mjesečina / Moonlight , oko/around 1960. s 2 _ I s k o

s2_Iskonska forma / Primordial form, 1960.

josip restek / krajolik

15

16

16 j o s i p r e s t e k / k r a

josip restek / krajolik

s3_Vrata / Door, 1961.

e k / k r a j o l i k s3_ Vrata / Door ,

4_Stijena / Boulder, 1961.

josip restek / krajolik

17

18 josip restek / krajolik s5_ Znakovi / Signs , 1961. s6_ Kristalni fosili /

18

josip restek / krajolik

s5_Znakovi / Signs, 1961.

18 josip restek / krajolik s5_ Znakovi / Signs , 1961. s6_ Kristalni fosili / Crystal

s6_Kristalni fosili / Crystal fossils, 1962.

josip restek / krajolik

19

20 josip restek / krajolik s7_ Iluzija grada / Illusion of town , 1963. s8_

20

josip restek / krajolik

s7_Iluzija grada / Illusion of town, 1963.

/ krajolik s7_ Iluzija grada / Illusion of town , 1963. s8_ Kristalizacija / Crystallisation ,

s8_Kristalizacija / Crystallisation, 1964.

josip restek / krajolik

21

22 josip restek / krajolik s9_ Gorice , oko/around 1967. 10_ Zatvoreni svijet / Closed

22

josip restek / krajolik

s9_Gorice, oko/around 1967.

22 josip restek / krajolik s9_ Gorice , oko/around 1967. 10_ Zatvoreni svijet / Closed world

10_Zatvoreni svijet / Closed world, 1968.

josip restek / krajolik

23

24 josip restek / krajolik s11_ Magično stablo / Magic tree , 1968. s12_ Mozaik

24

josip restek / krajolik

s11_Magično stablo / Magic tree, 1968.

restek / krajolik s11_ Magično stablo / Magic tree , 1968. s12_ Mozaik pejzaža I /

s12_Mozaik pejzaža I / Mosaic of landscape I, 1968.

josip restek / krajolik

25

26 josip restek / krajolik s13_ Zemlja / Earth , 1969. s14_ Rast – stablo

26

josip restek / krajolik

s13_Zemlja / Earth, 1969.

26 josip restek / krajolik s13_ Zemlja / Earth , 1969. s14_ Rast – stablo /

s14_Rast – stablo / Growth – tree, 1971.

josip restek / krajolik

27

28 josip restek / krajolik s15_ Impresija / Impression , 1971. 16_ Sjećanje / Memory

28

josip restek / krajolik

s15_Impresija / Impression, 1971.

28 josip restek / krajolik s15_ Impresija / Impression , 1971. 16_ Sjećanje / Memory ,

16_Sjećanje / Memory, 1972.

josip restek / krajolik

29

30 josip restek / krajolik s17_ Polja / Fields , 1973. 18_ Nazubljena ploha /

30

josip restek / krajolik

s17_Polja / Fields, 1973.

30 josip restek / krajolik s17_ Polja / Fields , 1973. 18_ Nazubljena ploha / Serrated

18_Nazubljena ploha / Serrated surface, 1976.

josip restek / krajolik

31

32 josip restek / krajolik s19_ Duga / Rainbow , 1976. s20_ Vinogradi / Vineyards

32

josip restek / krajolik

s19_Duga / Rainbow, 1976.

32 josip restek / krajolik s19_ Duga / Rainbow , 1976. s20_ Vinogradi / Vineyards ,

s20_Vinogradi / Vineyards, 1976.

josip restek / krajolik

33

34 josip restek / krajolik s21_ Sunce i zemlja / Sun and Earth , 1976.

34

josip restek / krajolik

s21_Sunce i zemlja / Sun and Earth, 1976.

josip restek / krajolik s21_ Sunce i zemlja / Sun and Earth , 1976. s22_ Polja

s22_Polja / Fields, 1981.

josip restek / krajolik

35

36 josip restek / krajolik s23_ Horizont u plavom / Horizon in blue , 1985.

36

josip restek / krajolik

s23_Horizont u plavom / Horizon in blue, 1985.

/ krajolik s23_ Horizont u plavom / Horizon in blue , 1985. s24_ Horizont u crvenom

s24_Horizont u crvenom / Horizon in red, 1985.

josip restek / krajolik

37

Popis djela Josipa Resteka

06.

13.

19.

List of works of Josip

06

sign. dlk: aquatinta; ds:

Klovićevi Dvori Gallery,

odabranih za izložbu

Kristalni fosili, 1962.

Zemlja, 1969.

Duga, 1976.

Restek selected for the

Crystal fossils, 1962

Mozaik pejzaža I; ddk:

jr-246-918

iz Zbirke umjetničkih radova slikara, grafičara

akvatinta, 64,5 x 49,6 cm sign. dlk: print d´artist

lavirani tuš, 65 x 50 cm sign. dlk: Terra (Zemlja)

akvarel i tuš, 71 x 50 cm sign. dlk: Duga

exhibition from the Collection of Artwork of

aquatinta, 64,5 x 49,6 cm sign. dlk: print d´artiste

Restek Josip 68; Klovićevi Dvori Gallery, jr-231-903

19

i restauratora Josipa

(aquatinta); dd: “Kristalni

ddk: Restek 69; Galerija

ddk: Restek Josip 76

Painter, Printmaker and

(aquatinta); dd: “Kristalni

Rainbow, 1976

Resteka u Galeriji

fosili”; ddk: Restek Josip

Klovićevi dvori,

Galerija Klovićevi dvori,

Conservator Josip Restek

fosili”; ddk: Restek Josip

13

aquarelle and Indian ink

Klovićevi dvori

62; Galerija Klovićevi dvori,

jr-81-771

jr-109 - 809

at the Klovićevi Dvori

62; Klovićevi Dvori Gallery,

Earth, 1969

71

x 50 cm

jr-210-882

Gallery

jr-210-882

Indian ink wash, 65 x 50 cm

sign. dlk: Duga; ddk:

 

14.

20.

sign. dlk: Terra (Zemlja)

Restek Josip 76; Klovićevi

 

07.

Rast – stablo, 1971.

Vinogradi, 1976.

07

ddk: Restek 69; Klovićevi

Dvori Gallery, jr-109-809

Iluzija grada, 1963. akvatinta, 49,5 x 64,5 cm

akvarel, 70 x 50 cm sign. dlk: Rast (Stablo)

akvarel i tuš, 71 x 50 cm sign. dlk: Vinogradi

Illusion of town, 1963 aquatinta, 49,5 x 64,5 cm

Dvori Gallery, jr-81-771

20

sign. dd: Iluzija grada; ddk:

ddk: Restek Josip 71

ddk: Restek Josip 76

01

sign. dd: Iluzija grada; ddk:

14

Vineyards, 1976

01.

Restek Josip 63

Galerija Klovićevi dvori,

Galerija Klovićevi dvori,

Moonlight, around 1960

Restek Josip 63

Growth – tree, 1971

aquarelle and Indian ink

Mjesečina, oko 1960.

Galerija Klovićevi dvori,

jr-92-792

jr-110-810

monotype, 49 x 41 cm

Klovićevi Dvori Gallery,

aquarelle, 70 x 50 cm

71

x 50 cm

monotipija, 49 x 41 cm

jr-212-884

sign.dlk: monotype; ds:

jr-212-884

sign. dlk: Rast (Stablo)

sign. dlk: Vinogradi; ddk:

sign. dlk: monotyp; ds:

15.

21.

Mjesečina; ddk: Restek

ddk: Restek Josip 71

Restek Josip 76; Klovićevi

Mjesečina; ddk: Restek

08.

Impresija, 1971.

Sunce i zemlja, 1976.

Josip; Klovićevi Dvori

08

Klovićevi Dvori Gallery,

Dvori Gallery, jr-110-810

Josip; Galerija Klovićevi dvori, jr-235-925

Kristalizacija, 1964. akvatinta, 64,4 x 46 cm

linogravura, 59 x 44 cm sign.dlk: linogravura

akvarel i tuš, 71 x 50 cm sign. dlk: Sunce i zemlja

Gallery, jr-235-925

Crystallisation, 1964 aquatinta, 64,4 x 46 cm

jr-92-792

21

sign. dlk: otisak autora; ds:

(Epreuve d´artiste 4/5);

ddk: Restek Josip 76

02

sign. dlk: print d’artiste;

15

Sun and Earth, 1976

02.

Kristalizacija; ddk: Restek

ds: Impresija; ddk: Restek

Galerija Klovićevi dvori,

Primordial form, 1960

ds: Kristalizacija; ddk:

Impression, 1971

aquarelle and Indian ink

Iskonska forma, 1960.

Josip 63; Galerija Klovićevi

Josip 71; Galerija Klovićevi

jr-111-811

aquatinta, 83,5 x 54 cm

Restek Josip 63; Klovićevi

linocut engraving,

71

x 50 cm

akvatinta, 83,5 x 54 cm sign. ddk: Restek Josip

dvori, jr-214-886

dvori, jr-265-937

22.

sign. ddk: Restek Josip Klovićevi Dvori Gallery,

Dvori Gallery, jr-214-886

59 x 44 cm sign.dlk: linocut engraving

sign. dlk: Sunce i zemlja ddk: Restek Josip 76

Galerija Klovićevi dvori,

09.

16.

Polja, 1981.

jr-203-875

09

(epreuve d´artiste 4/5);

Klovićevi Dvori Gallery,

jr-203-875

Gorice, oko 1967.

Sjećanje, 1972.

akvarel i tuš, 71 x 50, 3 cm

Gorice, around 1967

ds: Impresija; ddk: Restek

jr-111-811

akvarel i tuš, 46 x 33 cm

linorez, 58,5 x 44,5 cm

sign. dlk: Polja; ddk: Restek

03

aquarelle and Indian ink,

Josip 71; Klovićevi Dvori

03.

sign. ddk: Restek; Galerija

sign. dlk: linogravura

81; Galerija Klovićevi dvori,

Door, 1961

46 x 33 cm

Gallery, jr-265-937

22

Vrata, 1961.

Klovićevi dvori, jr-75-775

(otisak autora); ds:

jr-121-821

aquatinta, 75 x 33 cm

sign. ddk: Restek; Klovićevi

Fields, 1981

akvatinta, 75 x 33 cm

Sjećanje; ddk: Restek Josip

sign. dlk: aquatinta (print

Dvori Gallery, jr-75-775

16

aquarelle and Indian ink

sign. dlk: aquatinta (print

10.

72; Galerija Klovićevi dvori,

23.

d´artiste); dd: Vrata

jr-204-876

Memory, 1972

71

x 50,3 cm

d´artiste); dd: Vrata

Zatvoreni svijet, 1968.

jr-234-906

Horizont u plavom, 1985.

sign. dlk: Horizont u

(Komp. 4) Restek Josip 61

10

linocut, 58,5 x 44,5 cm

sign. dlk: Polja

(Komp. 4) Restek Josip 61 Galerija Klovićevi dvori,

bakrorez, 56,7 x 38,5 cm sign. ds: Zatvoreni svijet

17.

akvarel, tuš, 74,5 x 64,8 cm

Klovićevi Dvori Gallery,

Closed world, 1968 copperplate engraving

sign. dlk: linocut engraving (print d’artiste); ds:

ddk: Restek 81; Klovićevi Dvori Gallery, jr-121-821

jr-204-876

Galerija Klovićevi dvori,

Polja, 1973.

plavom; ddk: Restek

56,7 x 38,5 cm

Sjećanje; ddk: Restek Josip

jr-228-900

linorez, 57,5 x 47 cm

Josip 85

04

sign. ds: Zatvoreni svijet

72; Klovićevi Dvori Gallery,

23

04.

sign. dlk: linogravura 4/10;

Galerija Klovićevi dvori,

Boulder, 1961

Klovićevi Dvori Gallery,

jr-234-906

Horizon in blue, 1985

Stijena, 1961.

11.

ds: Polje; ddk: Restek

jr-123-823

aquatinta, 83,5 x 28 cm

jr-228-900

aquarelle and Indian ink

akvatinta, 83,5 x 28 cm

Magično stablo, 1968.

Josip 73

sign. dlk: aquatinta comb.

17

74,5 x 64,8 cm

jr-123-823

sign. dlk: aquatinta comb.

bakrorez, 64,5 x 29 cm

24.

(print d´artiste); dd:

11

Fields, 1973

sign. dlk: Horizont u

(print d´artist); dd: Stijena

sign. ds: Magično stablo;

18.

Horizont u crvenom, 1985.

Stijena (Mur); Comp I; ddk:

Magic tree, 1968

linocut, 57,5 x 47 cm

plavom; ddk: Restek Josip

(Mur); Comp I; ddk: Restek Josip 61, Galerija Klovićevi

ddk: Restek Josip 68 Galerija Klovićevi dvori,

Nazubljena ploha, 1976. akvatinta, 73,5 x 33 cm

akvarel, tuš, 74,5 x 64,8 cm sign. dlk: Horizont u

Restek Josip 61 Klovićevi Dvori Gallery,

copperplate engraving 64,5 x 29 cm

sign. dlk: linocut engraving 4/10; ds: Polje; ddk: Restek

85; Klovićevi Dvori Gallery,

dvori, JR-205-877

jr-230-902

sign. dlk. aquatinta

crvenom; ddk: Restek Josip

jr-205-877

sign. ds: Magično stablo;

Josip 73

 

(print d´artiste);

85; Galerija Klovićevi dvori,

ddk: Restek Josip 68

24

05.

12.

ds: (zahn – fläche) Ploha

jr-124-824

05

Klovićevi Dvori Gallery,

18

Horizon in red, 1985

Znakovi, 1961. akvatinta, 39,5 x 25,8 cm

Mozaik pejzaža I, 1968. akvatinta, 49 x 32 cm

sa zupcima; ddk: Restek Josip 76; Galerija Klovićevi

Signs, 1961 aquatinta, 39,5 x 25,8 cm

jr-230-902

Serrated surface, 1976 aquatinta, 73,5 x 33 cm

aquarelle and Indian ink 74,5 x 64,8 cm

sign. dlk: aquatinta; ds: “

sign. dlk: aquatinta; ds:

dvori, jr-246-918

sign. dlk: aquatinta; ds:

12

sign. dlk. aquatinta (print

sign. dlk: Horizont u

Znakovi"; ddk: Restek Josip 61; Galerija Klovićevi dvori,

Mozaik pejzaža I; ddk:

Restek Josip 68; Galerija

“Znakovi”; ddk: Restek Josip 61; Klovićevi Dvori Gallery,

Mosaic of landscape I, 1968

d´artiste); ds: (zahn – fläche) Ploha sa zupcima;

crvenom; ddk: Restek Josip 85; Klovićevi Dvori Gallery,

jr-207-879

Klovićevi dvori, jr-231-903

jr-207-879

aquatinta, 49 x 32 cm

ddk: Restek Josip 76

JR-124-824

38

josip restek / krajolik

josip restek / krajolik

39

158

158