Sei sulla pagina 1di 1

Aktiviti Tahunan Panitia TMK

PERANCANGAN STRATEGIK PENGGURUSAN PENINGKATAN


AKADEMIK TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6

Perancangan Strategik Kurikulum(TMK)


Bil.
1.
2

6
7

Huraian
Aktiviti
Mengadakan
Pameran
Peralatan ICT
Mengadakan
Pertandingan
Melukis
dengan
menggunaka
n perisian
ICT
Pertandingan
kuiz Tahun 1
hingga Tahun
6(
Kursus
Dalam
Perkhidmatan
Papan
Kenyataan
dalam bilik
VDI
Mesyuarat
J/K
Kurikulum
Mesyuarat
Panitia

Pegawai
Bertanggung
jawab
Semua Guru
GuruTMK

Anggaran
Kos

Tarikh
Jangkaan

Tarikh
Laksana

Petunjuk
Kejayaan

RM 50

SEPTEMBE
R

Sepanjang
Tahun

RM 50

FEB
HINGGA
JUN

Sepanjang
Tahun

Murid-murid
menguasai
kemahiran
Murid-murid
menguasai
kemahiran.

OKT

OKT

SY.
EDUTECH
PN.SIOW WY
Guru TMK

Mac

Sepanjang
Tahun

GuruTMK

JAN
HINGGA
OKT

Sepanjang
Tahun

Guru TMK

JAN
HINGGA
OKT

Sepanjang
Tahun

Guru TMK

Julai dan
Okt

Murid dapat
menguasai
kemahiran
TMK
Guru dapat
pengetahuan
tentang PdP
TMK
Mempamerka
n hasil murid
yang terpilih.
.