Sei sulla pagina 1di 24

Sancta Missa

LINGUA LATINA | ITALIANO

LINGUA LATINA

ITALIANO

Ritus initiales

Riti di introduzione

Introitus

Antifona dingresso

V. In nmine Patris, et
Spritus Sancti.
R. Amen.
V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.

Flii, et

V. Nel nome del Padre e del Figlio


e dello Spirito Santo.
R. Amen.
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Vel:

Oppure:

V. Grtia Dmini nostri Iesu Chri- V. La

grazia del Signore nostro


Ges Cristo, lamore di Dio Padre e la comunione dello Spirito
Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

sti, et critas Dei, et communictio Sancti Spritus sit cum


mnibus vobis.
Et cum spritu tuo.

R.
V. Fratres,

R.
V. Fratelli,

Confteor Deo omnipotnti


et vobis, fratres, quia peccvi
nimis cogitatine, verbo, pere
et omissine: mea culpa, mea
culpa, mea mxima culpa.
Ideo precor betam Maram
semper Vrginem, omnes
Angelos et Sanctos, et vos,
fratres, orre pro me ad
Dminum Deum nostrum.

Confesso a Dio onnipotente


e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi
e voi, fratelli, di pregare per me
il Signore Dio nostro.

agnoscmus peccta
nostra, ut apti simus ad sacra
mystria celebrnda.

per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

V. Miseretur nostri omnpotens V. Dio onnipotente abbia miseriR.

Deus, et, dimssis pecctis nostris, perdcat nos ad vitam


trnam.
Amen.

R.
2

cordia di noi, perdoni i nostri


peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen.

LINGUA LATINA

ITALIANO

Kyrie

Kyrie

V. Krie, elison.
R. Krie, elison.
V. Christe, elison.
R. Christe, elison.
V. Krie, elison.
R. Krie, elison.

V. Signore, piet.
R. Signore, piet.
V. Cristo, piet.
R. Cristo, piet.
V. Signore, piet.
R. Signore, piet.

Gloria

Gloria

Glria in exclsis Deo et in


terra pax homnibus bon
volunttis. Laudmus te,
benedcimus te, adormus
te, glorificmus te, grtias
gimus tibi propter magnam
glriam tuam, Dmine
Deus, Rex clstis, Deus
Pater omnpotens. Dmine
Fili unignite, Iesu Christe,
Dmine Deus, Agnus Dei,
Flius Patris, qui tollis peccta
mundi, miserre nobis; qui
tollis peccta mundi, sscipe
deprecatinem nostram. Qui
sedes ad dxteram Patris,
miserre nobis. Quniam tu
solus Sanctus, tu solus Dminus,
tu solus Altssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spritu: in glria
Dei Patris. Amen.

Gloria a Dio nellalto dei cieli


e pace in terra agli uomini di
buona volont. Noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo
grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio
Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Ges Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre, tu che togli i
peccati del mondo, abbi piet
di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi piet di noi.
Perch tu solo il Santo, tu solo
il Signore, tu solo lAltissimo,
Ges Cristo, con lo Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Oratio collecta

Orazione colletta

R. Amen.

R. Amen.
3

LINGUA LATINA

ITALIANO

Liturgia verbi

Liturgia della parola

Lectio prima

Prima lettura

V. Verbum Dmini.
R. Deo grtias.

V. Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Psalmus responsorius

Salmo responsoriale

Lectio secunda

Seconda lettura

V. Verbum Dmini.
R. Deo gtias.

V. Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia vel cantus

Alleluia o canto al Vangelo

Evangelium

Vangelo

V. Dminus voscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Lctio sancti Evanglii secndum N.
R. Glria tibi, Dmine.

V. Il Signore sia con voi.


R. E con il tuo spirito.
V. Dal Vangelo secondo N.
R. Gloria a te, o Signore.

Expleto Evangelio:

Alla fine:

V. Verbum Dmini.
R. Laus tibi, Christe.

V. Parola del Signore.


R. Lode a te, o Cristo.

Professio fidei

Professione di fede

Credo in unum Deum, Patrem


omnipotntem, factrem cli
et terr, visiblium mnium et
invisiblium.

Credo in un solo Dio, Padre


onnipotente, creatore del cielo
e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili.

Et in unum Dminum Iesum


Christum, Flium Dei unignitum,
et ex Patre natum ante mnia
scula. Deum de Deo, lumen
de lmine, Deum verum de
Deo vero, gnitum, non factum,
consubstantilem Patri: per
quem mnia facta sunt. Qui
propter nos hmines et propter
nostram saltem descndit de

Credo in un solo Signore, Ges


Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero, generato,
non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di lui tutte
le cose sono state create. Per noi
uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo, (Alle parole: e
4

LINGUA LATINA

ITALIANO

clis. (Ad verba qu sequuntur,


usque ad factus est, omnes se
inclinant.) Et incarntus est de
Spritu Sancto ex Mara Vrgine,
et homo factus est. Crucifxus
tiam pro nobis sub Pntio
Pilto; passus et sepltus est, et
resurrxit trtia die, secndum
Scriptras, et ascndit in clum,
sedet ad dxteram Patris. Et
terum ventrus est cum glria,
iudicre vivos et mrtuos, cuius
regni non erit finis.

per opera dello Spirito Santo... si


fatto uomo, tutti si inchinano.) e
per opera dello Spirito Santo si
incarnato nel seno della Vergine
Maria e si fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, mor e fu sepolto. Il terzo
giorno risuscitato, secondo le
Scritture, salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo
verr, nella gloria, per giudicare
i vivi e i morti, e il suo regno
non avr fine.

Et in Spritum Sanctum,
Dminum et vivificntem:
qui ex Patre Filique procdit.
Qui cum Patre et Flio simul
adortur et conglorifictur: qui
loctus est per prophtas. Et
unam, sanctam, cathlicam et
apostlicam Ecclsiam. Confteor
unum baptsma in remissinem
peccatrum. Et exspcto
resurrectinem morturum, et
vitam ventri sculi. Amen.

Credo nello Spirito Santo, che


Signore e d la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio adorato e
glorificato, e ha parlato per
mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una santa cattolica e
apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione
dei morti e la vita del mondo
che verr. Amen.

Oratio fidelium

Preghiera dei fedeli

Liturgia eucharistica

Liturgia eucaristica

V. Benedctus es, Dmine, Deus V. Benedetto sei tu, Signore, Dio


univrsi, quia de tua largitte
accpimus panem, quem tibi
offrimus, fructum terr et
peris mnuum hminum: ex
quo nobis fiet panis vit.

delluniverso: dalla tua bont


abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro
delluomo; lo presentiamo a te,
perch diventi per noi cibo di
vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.

R. Benedctus Deus in scula.


R.
V. Benedctus es, Dmine, Deus V. Benedetto sei tu, Signore, Dio
univrsi, quia de tua largitte
accpimus vinum, quod tibi of-

delluniverso: dalla tua bont


abbiamo ricevuto questo vino,

LINGUA LATINA

ITALIANO

frimus, fructum vitis et peris


mnuum hminum, ex quo nobis fiet potus spiritlis.

frutto della vite e del lavoro


delluomo; lo presentiamo a te,
perch diventi per noi bevanda
di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.

R. Benedctus Deus in scula.


R.
V. Orte, fratres: ut meum ac ve- V. Pregate, fratelli, perch il mio
R.

strum sacrifcium acceptbile


fiat apud Deum Patrem omnipotntem.
Suscpiat Dminus sacrifcium
de mnibus tuis ad laudem et
glriam nminis sui, ad utilittem quoque nostram totisque Ecclsi su sanct.

e vostro sacrificio sia gradito a


Dio, Padre onnipotente.

R. Il Signore riceva dalle tue mani

questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene


nostro e di tutta la sua santa
Chiesa.

Oratio super oblata

Orazione sulle offerte

R. Amen.

R. Amen.

Prex eucharistica

Preghiera eucaristica

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habmus ad Dminum.
V. Grtias agmus Dmino Deo
nostro.
R. Dignum et iustum est.

V. Il Signore sia con voi.


R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. cosa buona e giusta.

Prfatio

Prefazio

Vere dignum et iustum est, quum et salutre...

veramente cosa buona e giusta,


nostro dovere e fonte di salvezza...

Sanctus

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus


Dminus Deus Sbaoth. Pleni
sunt cli et terra glria tua.
Hosnna in exclsis. Benedctus
qui venit in nmine Dmini.
Hosnna in exclsis.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio


delluniverso. I cieli e la terra sono
pieni della tua gloria. Osanna
nellalto dei cieli. Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna nellalto dei cieli.
6

LINGUA LATINA

ITALIANO

Preghiera eucaristica I
Inizio: Te gitur, clementssime Pater, per Iesum Christum... [P. 7]
Preghiera eucaristica II
Prefazio proprio opzionale: Vere dignum et iustum est, quum et salutre, nos tibi,
sancte Pater, semper et ubque grtias gere per Flium dilectinis tu Iesum Christum,
Verbum tuum per quod cuncta... [P. 12]
Inizio: Vere Sanctus es, Dmine, fons omnis sanctittis... [P. 12]
Preghiera eucaristica III
Inizio: Vere Sanctus es, Dmine, et mrito te laudat omnis a te cndita creatra, quia
per Flium tuum, Dminum nostrum... [P. 14]
Preghiera eucaristica IV
Prefazio proprio: Vere dignum est tibi grtias gere, vere iustum est te glorificre, Pater
sancte, quia unus es Deus vivus et verus... [P. 17]
Inizio: Confitmur tibi, Pater sancte, quia magnus es et mnia pera tua in sapintia et
caritte fecsti... [P. 18]

Prex eucharistica I

Preghiera eucaristica I

(SEU CANON ROMANUS)

(O CANONE ROMANO)

Te gitur, clementssime Pater, per


Iesum Christum, Flium tuum,
Dminum nostrum, spplices
rogmus ac ptimus, uti accpta
hbeas et benedcas hc dona,
hc mnera, hc sancta sacrifcia
illibta, in primis, qu tibi offrimus pro Ecclsia tua sancta cathlica: quam pacificre, custodre,
adunre et rgere dignris toto orbe terrrum: una cum fmulo tuo
Papa nostro N. et Epscopo (Prlato) nostro N. et mnibus orthodxis atque cathlic et apostlic fdei cultribus.

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Ges


Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e
immacolato sacrificio. Noi te loffriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perch tu le
dia pace e la protegga, la raccolga
nellunit e la governi su tutta la
terra, con il tuo servo il nostro Papa N., il nostro Vescovo (Prelato)
N. e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, trasmessa
dagli Apostoli.

Memnto, Dmine, famulrum


famularmque turum N. et N. et
mnium circumstntium, quorum tibi fides cgnita est et nota

Ricrdati, Signore, dei tuoi fedeli N. e N. Ricrdati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la
devozione: per loro ti offriamo e
7

LINGUA LATINA

ITALIANO

devtio, pro quibus tibi offrimus:


vel qui tibi fferunt hoc sacrifcium laudis, pro se susque mnibus: pro redemptine animrum
surum, pro spe saltis et incolumittis su: tibque reddunt vota
sua trno Deo, vivo et vero.

anchessi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
per ottenere a s e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.

Communicntes, et memriam
venerntes, in primis gloris
semper Vrginis Mar, Genetrcis
Dei et Dmini nostri Iesu Christi: sed et beti Ioseph, eisdem
Vrginis Sponsi, et beatrum Apostolrum ac Mrtyrum turum,
Petri et Pauli, Andr, (Iacbi,
Ionnis, Thom, Iacbi, Philppi,
Bartholomi, Matth
i, Simnis
et Thadd
i: Lini, Cleti, Clemntis,
Xysti, Cornlii, Cyprini, Laurntii,
Chrysgoni, Ionnis et Pauli, Cosm et Damini) et mnium Sanctrum turum; quorum mritis
precibsque concdas, ut in mnibus protectinis tu munimur
auxlio. (Per Christum Dminum
nostrum. Amen.)

In comunione con tutta la


Chiesa, ricordiamo e veneriamo
anzitutto la gloriosa e sempre vergine Maria, Madre del nostro Dio
e Signore Ges Cristo, san Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli
e martiri: Pietro e Paolo, Andrea,
(Giacomo, Giovanni, Tommaso,
Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
Matteo, Simone e Taddeo, Lino,
Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio
e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano) e tutti i santi; per i loro
meriti e le loro preghiere donaci
sempre aiuto e protezione.

Hanc gitur oblatinem servittis nostr, sed et cunct famli tu, qusumus, Dmine, ut
plactus accpias: disque nostros
in tua pace dispnas, atque ab
trna damnatine nos ripi et
in electrum turum ibeas grege
numerri. (Per Christum Dminum nostrum. Amen.)

Accetta con benevolenza, o Signore, lofferta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua
famiglia: disponi nella tua pace i
nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge
degli eletti.

Quam oblatinem tu, Deus, in


mnibus, qusumus, benedctam,
adscrptam, ratam, rationbilem,
acceptabilmque fcere dignris:
ut nobis Corpus et Sanguis fiat di-

Santifica, o Dio, questa offerta


con la potenza della tua benedizione, e degnati di accettarla a nostro
favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perch diventi per noi il cor8

LINGUA LATINA

ITALIANO

lectssimi Flii tui, Dmini nostri


Iesu Christi.

po e il sangue del tuo amatissimo


Figlio, il Signore nostro Ges Cristo.

Qui, prdie quam patertur, accpit panem in sanctas ac venerbiles manus suas, et elevtis culis in clum ad te Deum Patrem
suum omnipotntem, tibi grtias
agens benedxit, fregit, dedtque
discpulis suis, dicens:

La vigilia della sua passione, egli


prese il pane nelle sue mani sante
e venerabili, e alzando gli occhi al
cielo a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera
di benedizione, spezz il pane, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:

ACCPITE ET MANDUCTE
EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADTUR.

PRENDETE, E MANGIATENE
TUTTI: QUESTO IL MIO
CORPO OFFERTO IN
SACRIFICIO PER VOI.

Smili modo, postquam centum est, accpiens et hunc prclrum clicem in sanctas ac venerbiles manus suas, item tibi
grtias agens benedxit, dedtque
discpulis suis, dicens:

Dopo la cena, allo stesso modo,


prese questo glorioso calice nelle
sue mani sante e venerabili, ti rese
grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, e
disse:

ACCPITE ET BBITE
EX EO OMNES: HIC EST ENIM
CALIX SNGUINIS MEI NOVI
ET TRNI TESTAMNTI, QUI
PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDTUR IN
REMISSINEM PECCATRUM.
HOC FCITE IN MEAM
COMMEMORATINEM.

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:


QUESTO IL CALICE DEL MIO
SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO
PER VOI E PER TUTTI IN
REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA
DI ME.

V. Mystrium fdei.
V. Mistero della fede.
R. Mortem tuam annuntimus, R. Annunziamo la tua morte, SiDmine, et tuam resurrectinem confitmur, donec vnias.

gnore, proclamiamo la tua risurrezione, nellattesa della


tua venuta.

LINGUA LATINA

ITALIANO

Unde et mmores, Dmine,


nos servi tui, sed et plebs tua
sancta, eisdem Christi, Flii tui,
Dmini nostri, tam bet passinis, necnon et ab nferis resurrectinis, sed et in clos gloris
ascensinis: offrimus prclr
maiestti tu de tuis donis ac
datis hstiam puram, hstiam
sanctam, hstiam immacultam,
Panem sanctum vit trn et
Clicem saltis perptu.

In questo sacrificio, o Padre, noi


tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della
beata passione, della risurrezione
dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio
e nostro Signore; e offriamo alla
tua maest divina, tra i doni che
ci hai dato, la vittima pura, santa e
immacolata, pane santo della vita
eterna e calice delleterna salvezza.

Supra qu proptio ac serno


vultu respcere dignris: et accpta habre, scuti accpta habre
digntus es mnera peri tui iusti Abel, et sacrifcium Patrirch
nostri Abrah, et quod tibi btulit
summus sacrdos tuus Melchsedech, sanctum sacrifcium, immacultam hstiam.

Volgi sulla nostra offerta il tuo


sguardo sereno e benigno, come
hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo,
nostro padre nella fede, e loblazione pura e santa di Melchisedech, tuo sommo sacerdote.

Spplices te rogmus, omnpotens Deus: iube hc perfrri per


manus sancti Angeli tui in sublme
altre tuum, in conspctu divn
maiesttis tu; ut, quotquot ex hac
altris participatine sacrosnctum Flii tui Corpus et Snguinem
sumpsrimus, omni benedictine
clsti et grtia replemur. (Per
Christum Dminum nostrum.
Amen.)

Ti supplichiamo, Dio onnipotente: fa che questa offerta, per


le mani del tuo angelo santo, sia
portata sullaltare del cielo davanti
alla tua maest divina, perch su
tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo
mistero del corpo e sangue del tuo
Figlio, scenda la pienezza di ogni
grazia e benedizione del cielo.

Memnto tiam, Dmine, famulrum famularmque turum


N. et N., qui nos prcessrunt
cum signo fdei, et drmiunt in
somno pacis.

Ricrdati, o Signore, dei tuoi fedeli N. e N., che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace.

Ipsis, Dmine, et mnibus in


Christo quiescntibus, locum refrigrii, lucis et pacis, ut indlgeas,

Dona loro, Signore, e a tutti


quelli che riposano in Cristo, la
beatitudine, la luce e la pace.
10

LINGUA LATINA

ITALIANO

deprecmur. (Per Christum Dminum nostrum. Amen.)


Nobis quoque peccatribus fmulis tuis, de multitdine miseratinum turum sperntibus, partem liquam et societtem donre
dignris cum tuis sanctis Apstolis et Martribus: cum Ionne, Stphano, Mattha, Brnaba, (Igntio,
Alexndro, Marcellno, Petro, Felicitte, Perptua, Agatha, Lcia,
Agnte, Cclia, Anastsia) et mnibus Sanctis tuis: intra quorum
nos consrtium, non stimtor
mriti, sed vni, qusumus, largtor admtte.

Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o
Signore, di aver parte nella comunit dei tuoi santi apostoli e
martiri: Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, (Ignazio, Alessandro,
Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia) e tutti i santi: ammettici a godere della loro sorte
beata non per i nostri meriti, ma
per la ricchezza del tuo perdono.

Per Christum Dminum nostrum. Per quem hc mnia, Dmine, semper bona creas, sanctficas,
vivficas, benedcis, et prstas nobis.

Per Cristo nostro Signore tu, o


Dio, crei e santifichi sempre, fai
vivere, benedici e doni al mondo
ogni bene.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in V. Per Cristo, con Cristo e in CriR.

ipso, est tibi Deo Patri omnipotnti, in unitte Spritus Sancti,


omnis honor et glria per mnia scula sculrum.
Amen.

R.

sto, a te, Dio Padre onnipotente, nellunit dello Spirito Santo,


ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli.
Amen.

[R. communionis, p. 22]

[R. di comunione, p. 22]

Prex eucharistica II

Preghiera eucaristica II

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habmus ad Dminum.
V. Grtias agmus Dmino Deo
nostro.
R. Dignum et iustum est.

V. Il Signore sia con voi.


R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. cosa buona e giusta.
11

LINGUA LATINA

ITALIANO

Prfatio

Prefazio

Vere dignum et iustum est, quum et salutre, nos tibi, sancte Pater, semper et ubque grtias gere
per Flium dilectinis tu Iesum
Christum, Verbum tuum per quod
cuncta fecsti: quem missti nobis
Salvatrem et Redemptrem, incarntum de Spritu Sancto et ex
Vrgine natum. Qui volunttem
tuam admplens et ppulum tibi
sanctum acqurens extndit manus cum patertur, ut mortem
slveret et resurrectinem manifestret. Et deo cum Angelis et mnibus Sanctis glriam tuam prdicmus, una voce dicntes:

veramente cosa buona e giusta,


nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni
luogo a te, Padre santo, per Ges
Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli
la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose,
e lo hai mandato a noi salvatore
e redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la
tua volont e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla
croce, morendo distrusse la morte e proclam la risurrezione. Per
questo mistero di salvezza, uniti
agli angeli e ai santi, cantiamo a
una sola voce la tua gloria:

Sanctus

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus


Dminus Deus Sbaoth. Pleni
sunt cli et terra glria tua.
Hosnna in exclsis. Benedctus
qui venit in nmine Dmini.
Hosnna in exclsis.

Santo, Santo, Santo il Signore


Dio delluniverso. I cieli e
la terra sono pieni della tua
gloria. Osanna nellalto dei
cieli. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Osanna
nellalto dei cieli.

Vere Sanctus es, Dmine, fons


omnis sanctittis. Hc ergo dona, qu
sumus, Spritus tui rore
sanctfica, ut nobis Corpus et
Sanguis fiant Dmini nostri Iesu
Christi.

Padre veramente santo, fonte di


ogni santit, santifica questi doni con leffusione del tuo Spirito,
perch diventino per noi il corpo
e il sangue di Ges Cristo nostro Signore.

Qui cum Passini voluntrie


tradertur, accpit panem et grtias agens fregit, dedtque discpulis suis, dicens:

Egli, offrendosi liberamente alla


sua passione, prese il pane e rese
grazie, lo spezz, lo diede ai suoi
discepoli, e disse:
12

LINGUA LATINA

ITALIANO

ACCPITE ET MANDUCTE
EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADTUR.

PRENDETE, E MANGIATENE
TUTTI: QUESTO IL MIO
CORPO OFFERTO IN
SACRIFICIO PER VOI.

Smili modo, postquam centum est, accpiens et clicem, terum grtias agens dedit discpulis
suis, dicens:

Dopo la cena, allo stesso modo,


prese il calice e rese grazie, lo diede
ai suoi discepoli, e disse:

ACCPITE ET BBITE
EX EO OMNES: HIC EST ENIM
CALIX SNGUINIS MEI NOVI
ET TRNI TESTAMNTI, QUI
PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDTUR IN
REMISSINEM PECCATRUM.
HOC FCITE IN MEAM
COMMEMORATINEM.

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:


QUESTO IL CALICE DEL MIO
SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO
PER VOI E PER TUTTI IN
REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA
DI ME.

V. Mystrium fdei.
V. Mistero della fede.
R. Mortem tuam annuntimus, R. Annunziamo la tua morte, SiDmine, et tuam resurrectinem confitmur, donec vnias.

gnore, proclamiamo la tua risurrezione, nellattesa della


tua venuta.

Mmores gitur mortis et resurrectinis eius, tibi, Dmine,


panem vit et clicem saltis offrimus, grtias agntes quia nos
dignos habusti astre coram te et
tibi ministrre.

Celebrando il memoriale della


morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della
vita e il calice della salvezza, e ti
rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il
servizio sacerdotale.

Et spplices deprecmur ut Crporis et Snguinis Christi partcipes a Spritu Sancto congregmur in unum.

Ti preghiamo umilmente: per la


comunione al corpo e al sangue di
Cristo lo Spirito Santo ci riunisca
in un solo corpo.

Recordre, Dmine, Ecclsi


tu toto orbe diffs, ut eam in
caritte perfcias una cum Papa

Ricrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: rendila


perfetta nellamore in unione con
13

LINGUA LATINA

ITALIANO

nostro N. et Epscopo (Prlato)


nostro N. et univrso clero.

il nostro Papa N., il nostro Vescovo (Prelato) N., e tutto lordine


sacerdotale.

Memnto tiam fratrum nostrrum, qui in spe resurrectinis


dormirunt, omnimque in tua
miseratine defunctrum, et eos
in lumen vultus tui admtte.

Ricrdati dei nostri fratelli, che


si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti
i defunti che si affidano alla tua
clemenza: ammettili a godere la
luce del tuo volto.

Omnium nostrum, qusumus,


miserre, ut cum beta Dei Genetrce Vrgine Mara, betis Apstolis et mnibus Sanctis, qui
tibi a sculo placurunt, trn
vit meremur esse consrtes, et
te laudmus et glorificmus per
Flium tuum Iesum Christum.

Di noi tutti abbi misericordia:


donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria,
Vergine e Madre di Dio, con gli
apostoli e tutti i santi, che in ogni
tempo ti furono graditi: e in Ges
Cristo tuo Figlio canteremo la tua
gloria.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in V. Per Cristo, con Cristo e in CriR.

ipso, est tibi Deo Patri omnipotnti, in unitte Spritus Sancti,


omnis honor et glria per omnia scula sculrum.
Amen.

R.

sto, a te, Dio Padre onnipotente, nellunit dello Spirito Santo,


ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli.
Amen.

[R. communionis, p. 22]

[R. di comunione, p. 22]

Prex eucharistica III

Preghiera eucaristica III

Vere Sanctus es, Dmine, et mrito te laudat omnis a te cndita creatra, quia per Flium tuum, Dminum nostrum Iesum Christum,
Spritus Sancti opernte virtte, vivficas et sanctficas univrsa, et
ppulum tibi congregre non dsinis, ut a solis ortu usque ad occsum obltio munda offertur nmini tuo.

Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di


Ges Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito
Santo fai vivere e santifichi luniverso, e continui a radunare intorno a te un popolo, che da un confine allaltro della terra offra al tuo
nome il sacrificio perfetto.
14

LINGUA LATINA

ITALIANO

Spplices ergo te, Dmine, deprecmur, ut hc mnera, qu


tibi sacrnda detlimus, edem
Spritu sanctificre dignris, ut
Corpus et Sanguis fiant Flii tui
Dmini nostri Iesu Christi, cuius
mandto hc mystria celebrmus.

Ora ti preghiamo umilmente:


manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perch
diventino il corpo e il sangue
di Ges Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore, che ci ha comandato di
celebrare questi misteri.

Ipse enim in qua nocte tradebtur accpit panem et tibi


grtias agens benedxit, fregit, dedtque discpulis suis, dicens:

Nella notte in cui fu tradito, egli


prese il pane, ti rese grazie con la
preghiera di benedizione, lo spezz,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

ACCPITE ET MANDUCTE
EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADTUR.

PRENDETE, E MANGIATENE
TUTTI: QUESTO IL MIO
CORPO OFFERTO IN
SACRIFICIO PER VOI.

Smili modo, postquam centum


est, accpiens clicem, et tibi grtias
agens benedxit, dedtque discpulis
suis, dicens:

Dopo la cena, allo stesso modo,


prese il calice, ti rese grazie con la
preghiera di benedizione, lo diede
ai suoi discepoli, e disse:

ACCPITE ET BBITE
EX EO OMNES: HIC EST ENIM
CALIX SNGUINIS MEI NOVI
ET TRNI TESTAMNTI, QUI
PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDTUR IN
REMISSINEM PECCATRUM.
HOC FCITE IN MEAM
COMMEMORATINEM.

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:


QUESTO IL CALICE DEL MIO
SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO
PER VOI E PER TUTTI IN
REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA
DI ME.

V. Mystrium fdei.
R. Mortem tuam

V. Mistero della fede.


R. Annunziamo la tua morte, Si-

annuntimus,
Dmine, et tuam resurrectinem confitmur, donec vnias.

gnore, proclamiamo la tua risurrezione, nellattesa della


tua venuta.

15

LINGUA LATINA

ITALIANO

Mmores gitur, Dmine, eisdem Flii tui salutfer passinis


necnon mirbilis resurrectinis
et ascensinis in clum, sed et
prstolntes lterum eius advntum, offrimus tibi, grtias referntes, hoc sacrifcium vivum et
sanctum.

Celebrando il memoriale del


tuo Figlio, morto per la nostra
salvezza, gloriosamente risorto e
asceso al cielo, nellattesa della sua
venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio
vivo e santo.

Rspice, qusumus, in oblatinem Ecclsi tu et, agnscens


Hstiam, cuius volusti immolatine placri, concde, ut qui Crpore et Snguine Flii tui refcimur,
Spritu eius Sancto replti, unum
corpus et unus spritus invenimur in Christo.

Guarda con amore e riconosci nellofferta della tua Chiesa la


vittima immolata per la nostra redenzione; e a noi, che ci nutriamo
del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo perch diventiamo in Cristo un
solo corpo e un solo spirito.

Ipse nos tibi perfciat munus


trnum, ut cum elctis tuis heredittem cnsequi valemus, in
primis cum beatssima Vrgine,
Dei Genetrce, Mara, cum betis
Apstolis tuis et glorisis Martribus (cum Sancto N.) et mnibus
Sanctis, quorum intercessine perptuo apud te confdimus adiuvri.

Egli faccia di noi un sacrificio


perenne a te gradito, perch possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, (san N.) e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.

Hc Hstia nostr reconciliatinis profciat, qusumus, Dmine, ad totus mundi pacem


atque saltem. Ecclsiam tuam,
peregrinntem in terra, in fide et
caritte firmre dignris cum fmulo tuo Papa nostro N. et Epscopo (Prlato) nostro N., cum
episcopli rdine et univrso clero
et omni ppulo acquisitinis tu.

Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nellamore la tua Chiesa
pellegrina sulla terra: il tuo servo e
nostro Papa N., il nostro Vescovo
(Prelato) N., il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu
hai redento.

Votis huius famli, quam tibi


astre volusti, adsto proptius.
Omnes flios tuos ubque disprsos tibi, clemens Pater, misertus
coninge.

Ascolta la preghiera di questa


famiglia, che hai convocato alla
tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli
ovunque dispersi.
16

LINGUA LATINA

ITALIANO

Fratres nostros defnctos et


omnes qui, tibi placntes, ex hoc
sculo transirunt, in regnum
tuum bengnus admtte, ubi fore
spermus, ut simul glria tua pernniter satimur, per Christum
Dminum nostrum, per quem
mundo bona cuncta largris.

Accogli nel tuo regno i nostri


fratelli defunti e tutti i giusti che,
in pace con te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi
di ritrovarci insieme a godere per
sempre della tua gloria, in Cristo,
nostro Signore, per mezzo del quale
tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in V. Per Cristo, con Cristo e in CriR.

ipso, est tibi Deo Patri omnipotnti, in unitte Spritus Sancti,


omnis honor et glria per mnia scula sculrum.
Amen.

R.

sto, a te, Dio Padre onnipotente, nellunit dello Spirito Santo,


ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli.
Amen.

[R. communionis, p. 22]

[R. di comunione, p. 22]

Prex eucharistica IV

Preghiera eucaristica IV

V. Dminus vobscum.
R. Et cum spritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habmus ad Dminum.
V. Grtias agmus Dmino Deo
nostro.
R. Dignum et iustum est.

V. Il Signore sia con voi.


R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. cosa buona e giusta.

Prfatio

Prefazio

Vere dignum est tibi grtias gere,


vere iustum est te glorificre, Pater
sancte, quia unus es Deus vivus et
verus, qui es ante scula et prmanes in trnum, inaccessbilem lucem inhbitans; sed et qui unus bonus atque fons vit cuncta fecsti,

veramente giusto renderti grazie,


bello cantare la tua gloria, Padre
santo, unico Dio vivo e vero: prima del tempo e in eterno tu sei,
nel tuo regno di luce infinita. Tu
solo sei buono e fonte della vita, e
hai dato origine alluniverso, per
17

LINGUA LATINA

ITALIANO

ut creatras tuas benedictinibus


adimplres multsque ltificres
tui lminis claritte. Et deo coram te innmer astant turb angelrum, qui die ac nocte srviunt
tibi et, vultus tui glriam contemplntes, te incessnter glorficant.
Cum quibus et nos et, per nostram
vocem, omnis qu sub clo est
creatra nomen tuum in exsultatine confitmur, canntes:

effondere il tuo amore su tutte le


creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano
la gloria del tuo volto, e giorno e
notte cantano la tua lode. Insieme
con loro anche noi, fatti voce di
ogni creatura, esultanti cantiamo:

Sanctus

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus


Dminus Deus Sbaoth. Pleni
sunt cli et terra glria tua.
Hosnna in exclsis. Benedctus
qui venit in nmine Dmini.
Hosnna in exclsis.

Santo, Santo, Santo il Signore


Dio delluniverso. I cieli e
la terra sono pieni della tua
gloria. Osanna nellalto dei
cieli. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. Osanna
nellalto dei cieli.

Confitmur tibi, Pater sancte, quia


magnus es et mnia pera tua in
sapintia et caritte fecsti. Hminem ad tuam imginem condidsti, eque commissti mundi curam
univrsi, ut, tibi soli Creatri srviens, creatris mnibus imperret. Et cum amictiam tuam, non
obdiens, amissset, non eum dereliqusti in mortis imprio. Omnibus enim misericrditer subvensti,
ut te qurntes invenrent. Sed et
fdera plries homnibus obtulsti esque per prophtas erudsti
in exspectatine saltis.

Noi ti lodiamo, Padre santo, per


la tua grandezza: tu hai fatto ogni
cosa con sapienza e amore. A tua
immagine hai formato luomo, alle sue mani operose hai affidato
luniverso perch nellobbedienza
a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. E quando, per la sua disobbedienza, luomo perse la tua amicizia, tu non
lhai abbandonato in potere della
morte, ma nella tua misericordia
a tutti sei venuto incontro, perch
coloro che ti cercano ti possano
trovare. Molte volte hai offerto
agli uomini la tua alleanza, e per
mezzo dei profeti hai insegnato a
sperare nella salvezza.
18

LINGUA LATINA

ITALIANO

Et sic, Pater sancte, mundum


dilexsti, ut, complta plenitdine tmporum, Unignitum tuum
nobis mtteres Salvatrem. Qui,
incarntus de Spritu Sancto et
natus ex Mara Vrgine, in nostra
condicinis forma est converstus per mnia absque peccto;
saltem evangelizvit paupribus, redemptinem captvis, mstis corde lttiam. Ut tuam vero
dispensatinem implret, in mortem trdidit semetpsum ac, resrgens a mrtuis, mortem destrxit
vitmque renovvit.

Padre santo, hai tanto amato


il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come salvatore. Egli si
fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed nato dalla Vergine
Maria; ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunzi il vangelo di salvezza, la libert
ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di
redenzione si consegn volontariamente alla morte, e risorgendo distrusse la morte e rinnov
la vita.

Et, ut non mplius nobismetpsis vivermus, sed sibi qui


pro nobis mrtuus est atque surrxit, a te, Pater, misit Spritum
Sanctum primtias credntibus,
qui, opus suum in mundo perfciens, omnem sanctificatinem
complret.

E perch non viviamo pi per


noi stessi ma per lui che morto e risorto per noi, ha mandato,
o Padre, lo Spirito Santo, primo
dono ai credenti, a perfezionare
la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione.

Qusumus gitur, Dmine, ut


idem Spritus Sanctus hc mnera sanctificre digntur, ut Corpus
et Sanguis fiant Dmini nostri
Iesu Christi ad hoc magnum mystrium celebrndum, quod ipse
nobis relquit in fdus trnum.

Ora ti preghiamo, Padre: lo


Spirito Santo santifichi questi
doni perch diventino il corpo e
il sangue di Ges Cristo, nostro Signore, nella celebrazione
di questo grande mistero, che ci
ha lasciato in segno di eterna alleanza.

Ipse enim, cum hora vensset


ut glorificartur a te, Pater sancte, ac dilexsset suos qui erant in
mundo, in finem dilxit eos: et
cenntibus illis accpit panem,
benedxit ac fregit, dedtque discpulis suis, dicens:

Egli, venuta lora dessere glorificato da te, Padre santo, avendo


amato i suoi che erano nel mondo, li am sino alla fine; e mentre
cenava con loro, prese il pane e
rese grazie, lo spezz, lo diede ai
suoi discepoli, e disse:
19

LINGUA LATINA

ITALIANO

ACCPITE ET MANDUCTE
EX HOC OMNES: HOC EST
ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADTUR.

PRENDETE, E MANGIATENE
TUTTI: QUESTO IL MIO
CORPO OFFERTO IN
SACRIFICIO PER VOI.

Smili modo accpiens clicem,


ex genmine vitis repltum, grtias
egit, dedtque discpulis suis, dicens:

Allo stesso modo, prese il calice


del vino e rese grazie, lo diede ai
suoi discepoli, e disse:

ACCPITE ET BBITE
EX EO OMNES: HIC EST ENIM
CALIX SNGUINIS MEI NOVI
ET TRNI TESTAMNTI, QUI
PRO VOBIS ET PRO MULTIS
EFFUNDTUR IN
REMISSINEM PECCATRUM.
HOC FCITE IN MEAM
COMMEMORATINEM.

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:


QUESTO IL CALICE DEL MIO
SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO
PER VOI E PER TUTTI IN
REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA
DI ME.

V. Mystrium fdei.
V. Mistero della fede.
R. Mortem tuam annuntimus, R. Annunziamo la tua morte, SiDmine, et tuam resurrectinem confitmur, donec vnias.

gnore, proclamiamo la tua risurrezione, nellattesa della


tua venuta.

Unde et nos, Dmine, redemptinis nostr memorile nunc celebrntes, mortem Christi eisque
descnsum ad nferos reclimus,
eius resurrectinem et ascensinem ad tuam dxteram profitmur
et, exspectntes ipsus advntum
in glria, offrimus tibi eius Corpus et Snguinem, sacrifcium tibi
acceptbile et toti mundo salutre.

In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre,


la morte di Cristo, la sua discesa
agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo,
dove siede alla tua destra; e, in attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo il suo corpo e il suo
sangue, sacrificio a te gradito, per
la salvezza del mondo.

Rspice, Dmine, in Hstiam,


quam Ecclsi tu ipse parsti,
et concde bengnus mnibus qui
ex hoc uno pane participbunt et

Guarda con amore, o Dio, la


vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa; e a tutti coloro che mangeranno di questunico
20

LINGUA LATINA

ITALIANO

clice, ut, in unum corpus a Sancto Spritu congregti, in Christo


hstia viva perficintur, ad laudem
glri tu.

pane e berranno di questunico calice, concedi che, riuniti in un solo


corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, a lode
della tua gloria.

Nunc ergo, Dmine, mnium


recordre, pro quibus tibi hanc
oblatinem offrimus: in primis fmuli tui, Pap nostri N.,
Epscopi (Prlati) nostri N., et
Episcoprum rdinis univrsi, sed
et totus cleri, et offerntium, et
circumstntium, et cuncti ppuli tui, et mnium, qui te qurunt
corde sincro.

Ora, Padre, ricrdati di tutti


quelli per i quali noi ti offriamo
questo sacrificio: del tuo servo e
nostro Papa N., del nostro Vescovo (Prelato) N., del collegio episcopale, di tutto il clero, di coloro
che si uniscono alla nostra offerta,
dei presenti e del tuo popolo e di
tutti gli uomini che ti cercano con
cuore sincero.

Memnto etiam illrum, qui


obirunt in pace Christi tui, et
mnium defunctrum, quorum
fidem tu solus cognovsti.

Ricrdati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace
del tuo Cristo, e di tutti i defunti,
dei quali tu solo hai conosciuto
la fede.

Nobis mnibus, fliis tuis, clemens Pater, concde, ut clstem


heredittem cnsequi valemus
cum beta Vrgine, Dei Genetrce,
Mara, cum Apstolis et Sanctis
tuis in regno tuo, ubi cum univrsa creatra, a corruptine peccti
et mortis liberta, te glorificmus
per Christum Dminum nostrum,
per quem mundo bona cuncta largris.

Padre misericordioso, concedi


a noi, tuoi figli, di ottenere con
la beata Maria Vergine e Madre
di Dio, con gli apostoli e i santi,
leredit eterna del tuo regno, dove
con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della
morte, canteremo la tua gloria, in
Cristo nostro Signore, per mezzo
del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in V. Per Cristo, con Cristo e in CriR.

ipso, est tibi Deo Patri omnipotnti, in unitte Spritus Sancti,


omnis honor et glria per mnia scula sculrum.
Amen.

R.
21

sto, a te, Dio Padre onnipotente, nellunit dello Spirito Santo,


ogni onore e gloria per tutti i
secoli dei secoli.
Amen.

LINGUA LATINA

ITALIANO

Ritus communionis

Riti di comunione

V. Prcptis salutribus mniti, et V. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:

divna institutine formti, audmus dcere:

Padre nostro, che sei nei cieli,


sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la
tua volont, come in cielo cos
in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.

Pater noster, qui es in clis:


sanctifictur nomen tuum;
advniat regnum tuum; fiat
volntas tua, sicut in clo,
et in terra. Panem nostrum
cotidinum da nobis hdie; et
dimtte nobis dbita nostra,
sicut et nos dimttimus
debitribus nostris; et ne nos
indcas in tentatinem; sed
lbera nos a malo.

V. Lbera nos, qusumus, Dmine, V. Liberaci, o Signore, da tutti i


ab mnibus malis, da proptius
pacem in dibus nostris, ut, ope
misericrdi tu aditi, et a peccto simus semper lberi et ab
omni perturbatine secri: exspectntes betam spem et advntum Salvatris nostri Iesu Christi.
Quia tuum est regnum, et potstas, et glria in scula.

mali, concedi la pace ai nostri


giorni, e con laiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi
dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nellattesa che si compia la beata speranza e venga il
nostro salvatore Ges Cristo.
Tuo il regno, tua la potenza e
la gloria nei secoli.

R.
V. Dmine

R.
V. Signore Ges Cristo, che hai

Iesu Christe, qui dixsti Apstolis tuis: Pacem relnquo vobis, pacem meam do
vobis: ne respcias peccta nostra, sed fidem Ecclsi tu;
emque secndum volunttem
tuam pacificre et coadunre
dignris. Qui vivis et regnas in
scula sculrum.
Amen.

detto ai tuoi apostoli: Vi lascio la pace, vi do la mia pace,


non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e
donale unit e pace secondo la
tua volont. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.

R.
R. Amen.
V. Pax Dmini sit semper vobs- V. La pace del Signore sia sempre
cum.
con voi.
R. Et cum spritu tuo.
R. E con il tuo spirito.
22

LINGUA LATINA

ITALIANO

V. Offrte vobis pacem.)

V. Scambiatevi un segno di pace.)

Agnus Dei

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccta


mundi: miserre nobis.

Agnello di Dio, che togli i


peccati del mondo, abbi piet
di noi.
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo, abbi piet
di noi.
Agnello di Dio, che togli i
peccati del mondo, dona a noi
la pace.

Agnus Dei, qui tollis peccta


mundi: miserre nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccta
mundi: dona nobis pacem.

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit V. Beati gli invitati alla Cena del
R.

peccta mundi. Beti qui ad cenam Agni vocti sunt.


Dmine, non sum dignus ut
intres sub tectum meum: sed
tantum dic verbo, et sanbitur
nima mea.

R.

Signore. Ecco lAgnello di Dio,


che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di soltanto una parola e io
sar salvato.

Antiphona ad communionem

Antifona della comunione

Oratio post communionem

Orazione dopo la comunione

R. Amen.

R. Amen.

Ritus conclusionis

Riti di conclusione

V. Dminus vobscum.
V. Il Signore sia con voi.
R. Et cum spritu tuo.
R. E con il tuo spirito.
V. Benedcat vos omnpotens Deus, V. Vi benedica Dio onnipotente,
Pater, et Flius,
Sanctus.
Amen.

Padre e Figlio e Spirito Santo.

et Spritus

R. Amen.
V. La Messa finita: andate
pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.

R.
V. Ite, missa est.
R. Deo grtias.

23

in

della presente edizione, CRIS, 2012

www.collationes.org