Sei sulla pagina 1di 12

Gantt Chart_x000D_

Nombre de la tarea

Fecha de
inicio

Fecha final

Duracin (dias)

Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 8
Tarea 9
Tarea 10
Tarea11
Tarea12

1/16/2015
1/22/2015
1/22/2015
1/27/2015
1/28/2015
2/5/2015
1/28/2015
2/4/2015
2/7/2015
2/9/2015
2/11/2015
2/15/2015

1/21/2015
1/23/2015
1/28/2015
1/29/2015
2/4/2015
2/9/2015
2/5/2015
2/6/2015
2/10/2015
2/12/2015
2/14/2015
2/17/2015

5
1
6
2
7
4
8
2
3
3
3
2

O haga

Gantt Chart_x000D_

Gantt Chart_x000D_

Plantilla de diagra
1/16/2015

1/21/2015

1/26/2015

1/31/2015

Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 8
Tarea 9
Tarea 10
Tarea11
Tarea12

O haga clic Aqu para crear su propi

Cree un diagrama de G

Gantt Chart_x000D_

Gantt Chart_x000D_

Plantilla de diagrama de Gantt para Excel


1/31/2015

2/5/2015

2/10/2015

2/15/2015

2/20/2015

rear su propio diagrama de Gantt en Sm

ee un diagrama de Gantt en Smartsheet

Gantt Chart_x000D_

Gantt Chart_x000D_

l
2/15/2015

2/20/2015

e Gantt en Smartsheet

Haga seguimiento de su
proyecto con este diagrama
de Gantt interactivo.

Gantt Chart_x000D_

Registro inmediato
No se requiere tarjeta de crdito
Sin instalar nada

Gantt Chart_x000D_

Gantt Chart_x000D_

Gantt Chart_x000D_

Gantt Chart_x000D_