Sei sulla pagina 1di 4

PREGUNTAS Trigonometra

1) Calcular Sen, si Tag =


1
a) 3

3 c 3

b) 4

1
2

d) 2

e)

1
6

2) Si Cos= 3 , hallar M= 8Csc2+Tag2


a) 15 b) 17 C) 21 d) 18 e) 16
3) Indique Verdad o falsedad de las proposiciones
SenB.CosB= 1
( )
FFV
Tag50= Ctg 40 ( )
Sen30.Csc30 = 1 ( )
5
4) Si Csc= 4

a) FFV

b) VVF c) VVV d) FVV e)

, hallar M= Sen + 3 cos

3
13
a) 4 , b) 5 ,

5
5
c) 3 , d) 13 , e) 2

5) Hallar X, si Tag4x.Ctg 60 =1
a) 10 b) 20 c) 12 d) 25 e) 15

CLAVE DE RESPUESTAS
1) a
2) b
3) d
4) b

5) e

1) Hallar X, si Tag4x.Ctg 60 =1
a) 10 b) 20 c) 12 d) 25 e) 15
2) En un tringulo rectngulo ABC recto en C, hallar
M= a TagB+ cSenA-bTag A
a) a b)b c)c d)a+b e)2
3) En un tringulo rectngulo ABC recto en B, hallar
b
b
c
P= a SenA + c SenC + a Tag A

a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 e)5
4) Hallar el valor de X
Cos2x=Sen (30+X)
a) 10 b) 30 c) 20 d) 5 e) 15
5) Si se cumple que Tag(a+b+40).Ctg (3a+b-60)=1, hallar el valor de 3a
a) 50 b) 100 c) 200 d) 250 e) 150

CLAVE DE RESPUESTAS
1) e
2) a
3) d
4) c
5) e

1) El valor de Sen 1215 es


2
2
2
a) 3
b) 2
c) 2

1
d) 2

e) 2

2) Indicar Verdadero o falso


Sen (270-)=-Sen ( )

a) VVV b) VFV c) FFV d) FVV e)

FVF
Tag (90+)=-Ctg ( )
Sec (270+)=Csc ( )
3) Hallar E= Cos150-Sen240+Tag300
a) 0 b)- 3

3
c) 3

d)

3
3

e)-1

4) Indicar Verdadero o falso


El seno decrece en el I Cuadrante ( )
FFV d) FVV e) FVF
El coseno crece en el IV Cuadrante ( )
El seno decrece en el III cuadrante ( )
5) Hallar Tag (-840)
a) 3

b) 3

3
c) 2

CLAVE DE RESPUESTAS
1) b
2) d
3) c

d)

3
2

e) 2

a) VVV b) VFV c)

4) d
5) a