Sei sulla pagina 1di 17

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM2016-2020

UNIT KANTIN
1.0

PENDAHULUAN
Kantin merupakan salah satu premis yang sangat penting dalam sesebuah sekolah. Sebuah kantin
yang berkualiti pasti mempunyai tahap kebersihan , keselamatan, keceriaan yang baik. Semoga
apa yang telah dilakukan dan bakal dilakukan perancangan 2016 hingga 2020 akan menjadikan
kantin sekolah ini mampu mencapai tahap kantin yang berkualiti dan menjadi penandarasan pada
sekolah-sekolah yang lain.

2.0

OBJEKTIF
2.1 Melahirkan pelajar yang lebih bertanggungjawab dan sayang kepada persekitaran sekolah.
2.2 Pengurusan yang lebih efisien dan dapat memberi manfaat kepada warga sekolah.
2.3 Mewujudkan suasana sekolah yang sihat, selamat, bersih dan kondusif.
2.4 Meningkatkan kualiti perkhidmatan yang mantap.
2.5 Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan dan memperluaskan khidmat bantu berasaskan
asipirasi budaya guru penyayang.

3.0

SENARAI AHLI JAWATANKUASA


Pengerusi

: Tn.Hj Abdul Aziz Mohamed Zain

( Pengetua Cemerlang)

Timb. Pengerusi

: En.Durahman Ramlee Ag Wahap

( Penolong Kanan HEM)

Penyelaras

: Pn. Zuraidah Zainuddin

Setiausaha

:Pn.Wan Maznun Suhaini

AJK

:Pn.Dg Nazirah Pg Tahir

( Pemantau Kualiti Pekerja)

:Pn.Dg Mastinie Kiflee

( Pemantau Kualiti Makanan)

:En. Azlan Hj.Baharuddin

( Pemantau Disiplin Pelajar)

:En. Salleh Dullah

( Pemantau Disiplin Pelajar)

:Pn. May Ezanie Hj.Jamil

( Pengawas Bertugas )

:Pn. Wan Maznun Suhaini

( Pemantau Kebersihan)

57
0

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM


20164.0

CARTA ORGANISASI
PENASIHAT
Tn. Hj. Abdul Aziz Mohamed Zain
PENGERUSI
En.Durahman Ramlee Ag. Wahap

PENYELARAS
Pn.Zuraidah Zainuddin

SETIAUSAHA
Pn. Wan Maznun Suhaini

AHLI JAWATANKUASA

PEMANTAU KUALITI MAKANAN


Pn. Dg Nazirah Pg Tahir

DISIPLIN PELAJAR DI KANTIN


En. Azlan Hj.Baharuddin

PEMANTAU KUALITI MAKANAN


Pn. Dg Mastinie Kiflee

JADUAL BERTUGAS PENGAWAS


Pn. May Ezanie Hj Jamil

DISIPLIN PELAJAR DI KANTIN


En. Salleh Dullah

PEMANTAU KEBERSIHAN KANTIN


Pn.Wan Maznun Suhaini

57
1

5.0

PENCAPAIAN SEMASA (TOV )


TOV
Perkara

2011

2012

2013

2014

2015

Pelajar tidak mematuhi peraturan waktu rehat

65%

75%

85%

95%

90%

Ruang untuk membeli makanan di kantin tidak dapat menampung

60%

75%

70%

75%

80%

Menambah kemudahan prasarana yang lebih selesa

70%

75%

80%

85%

90%

Sifar sampah di kawasan kantin sekolah (0%)

50%

45%

40%

35%

30%

Kuantiti makanan dan kepelbagaian menu

60%

65%

70%

75%

80%

bilangan pelajar (Kekangan masa waktu rehat)

Catatan

6.0

PELUNJURAN (ETR)
ETR
Perkara

2016

2016

2016

2016

2016

Pelajar tidak mematuhi peraturan waktu rehat

15%

12%

8%

4%

2%

Ruang untuk membeli makanan di kantin tidak dapat menampung

80%

85%

90%

95%

100%

Menambah kemudahan prasarana yang lebih selesa

90%

92%

95%

98%

100%

Sifar sampah di kawasan kantin sekolah (0%)

30%

25%

20%

15%

0%

Kuantiti makanan dan kepelbagaian menu

80%

85%

90%

95%

98%

bilangan pelajar (Kekangan masa waktu rehat)

Catatan

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM


20167.1

ANALISIS SWOT

7.2

KEKUATAN [ S ]
7.2.1

Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang
dilaksanakan.

7.2.2

Terdapat Jawatankuasa Sekolah yang selalu memberi kerjasama seperti AJK


Kantin dan AJK 3K.

7.3

7.4

7.5

7.2.3

Kerjasama yang baik dengan penguasaha kantin sekolah.

7.2.4

Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi kalangan warga sekolah.

7.2.5

Jalinan kerjasama PIBG yang sangat baik dalam melaksanakan aktiviti.

7.2.6

Persekitaran sekolah yang kondusif.

KELEMAHAN [ W ]
7.3.1

Kelancaran mengendalikan waktu pelajar membeli makanan tidak lancar.

7.3.2

Tempat makan guru tidak diasingkan dengan tempat makan pelajar.

7.3.3

Kekurangan menu untuk pelajar dan menyediakan menu yang sama sahaja.

7.3.4

Sikap pelajar yang kurang bertanggungjawab terhadap kebersihan kantin .

7.3.5

Kesedaran pelajar terhadap pemilihan pemakanan yang sihat adalah kurang.

PELUANG[ O ]
7.4.1

Mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar.

7.4.2

AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dalam semua program sekolah.

7.4.3

Sokongan padu dan kerjasama dari pihak Pejabat Kesihatan

CABARAN [ T ]
7.5.1

Pengaruh pemakanan yang kurang sihat.

7.5.2

Sikap pelajar yang kurang bertanggungjawab terhadap kebersihan kantin.

7.5.3

Disiplin pelajar yang kurang terkawal semasa proses membeli makanan.

57
4

8.0

ISU-ISU
BIL

ISU
Pelajar tidak mematuhi peraturan waktu rehat kantin.
Sesi 1 9.40 hingga 10.00 pagi (Tingkatan 1, 2 & 3 )

ISU 1

Sesi 2 10.20 hingga 10.40 pagi (Tingkatan 4,5 & Pra U)


Ruang untuk membeli makanan di kantin tidak dapat menampung bilangan

ISU 2

ISU 3
ISU 4
ISU 5

pelajar.
Menambah kemudahan prasarana yang lebih selesa.
Sifar Sampah kawasan kantin sekolah
Kuantiti makanan dan kepelbagaian menu

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM


20169.0

PELAN STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020


9.1.1 PELAN STRATEGIK ISU 1
ISU

STRATEGIK

ISU 1
Pelajar

tidak

mematuhi
rehat

waktu

yang

OBJEKTIF
O1

Pengawasan disiplin

Memupuk

yang lebih ketat.

membentuk sikap

mematuhi

pengurangan

pelajar

peraturan waktu

Berbanding

rehat

pada

sebelumnya.

telah

ditetapkan

(2015)

S1

S2

dan
supaya

berdisiplin

Bilangan pelajar

Terdapat

yang

sedikit

tidak

Memberi

demerit

berkurangan

kepada

pelajar-

sehingga

pelajar

yang

mencapai 99.8%

melanggar peraturan

menjelang tahun

semasa

2020.

berada

di

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

2016

2017

2018

2019

2020

15%

12%

8%

4%

2%

tahun

kantin sekolah.
1. Membuat papan kenyataan menunjukkan waktu rehat yang perlu dipatuhi oleh setiap pelajar.
INTERVENSI
PPPM

2. Menempatkan pengawas-pengawas yang lebih berpengalaman di kawasan kantin sekolah.


1. Aspirasi Murid:Kemahiran memimpin

2013-2025

57
6

9.1.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020


ISU 1

Pelajar tidak mematuhi waktu rehat yang telah ditetapkan

OBJEKTIF

Memupuk dan membentuk sikap pelajar supaya berdisiplin

INTERVENSI 1

Membuat papan kenyataan yang lebih besar meunjukkan waktu rehat yang perlu dipatuhi oleh setiap pelajar.

INTERVENSI 2

Menempatkan pengawas-pengawas yang lebih berpengalaman di kawasan kantin sekolah


TEMPOH

TINDAKAN

PELAKSANAAN

Plan

Do

Mohon

kerjasama

dengan

PEMANTAUAN DAN
KOS & SUMBER

LOKASI

Check and Action

Dilaksanakan

Intervensi 1

sepanjang tahun

Memohon

Kawasan
sumbangan

Sekolah

Kantin

Pengawas

bertugas

menyediakan

penguasaha kantin

penguasaha kantin

semasa

bagi

Intervensi 2

diambil tindakan.

menyediakan

papan

kenyataan

dan

Guru

KPI

PENAMBAHBAIKAN

Tiada kos

bertugas

laporan
untuk

Bilangan pelajar
yang

tidak

mematuhi
peraturan waktu
rehat

akan

berkurangan

PenasihatUnit

dalam

Pengawas

yang

menyediakan

dirancangkan.

jadual

pengawas

bertugas
kawasan kantin

di

tempoh

9.2.1 PELAN STRATEGIK ISU 2


ISU

STRATEGIK

ISU 2

S1

OBJEKTIF

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

(2015)

O1

Penambahan

Didapati pelajar

Memberikan

ruang membeli

membeli

/barisan yang baru

keselesaan

makanan

makanan

lebih

makanan di kantin

S2

pelajar semasa

minuman akan

awal

iaitu

tidak

Menggunakan

membeli

memberi

sebelum

sesi

makanan

keselesaan

pembelajaran

kepada pelajar .

bermula

Ruang

untuk

pelajar

membeli
dapat

Menyediakan

ruang

ruang

dan

menampung

yang sedia ada tetapi

jumlah pelajar

diberi

penekanan

lorong

membeli

mengelakkan

makanan

mengikut

kesesakan

tingkatan.

INTERVENSI

2017

2018

2019

2020

80%

85%

90%

95%

90%

bagi

sewaktu rehat.

1. Membuat lorong yang baru atau membuat beberapa tempat untuk menjual makanan bagi mengelakkan pelajar tertumpu
pada satu tempat sahaja.

PPPM
2013-2025

2016

Aspirasi murid : Etika dan Kerohanian

9.2.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020


Ruang untuk pelajar membeli makanan di kantin tidak dapat menampung jumlah pelajar.
ISU 2

(Barisan yang terlalu panjang dan masa untuk pelajar makan)

OBJEKTIF

Memberi keselesaan kepada pelajar semasa membeli makanan dan minuman.

INTERVENSI 1

Membuat lorong yang baru atau membuat beberapa tempat untuk menjual makanan bagi mengelakkan pelajar tertumpu
pada satu tempat sahaja.
TEMPOH

TINDAKAN

PELAKSANAAN

Plan

Do

Buat

perbincangan

dengan

pihak

Sepanjang tahun

PEMANTAUAN DAN
KOS & SUMBER

LOKASI

KPI

PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

Intervensi 1
Bergantung

Kawasan
dengan

Sekolah

Kantin

Pemantauan dari masa

Penambahan

ke

ruang

semasa

bagi

akan

keputusan pihak pentadbir

memastikan kelancaran

memberi

dan pengusaha kantin

pelajar dapat membeli

keselesaan

bagi menyelesaikan

makanan dan minuman

kepada pelajar.

masalah ini.

pada waktu rehat.

pentadbir
penguasaha

dan
kantin

9.3.1 PELAN STRATEGIK ISU 3


ISU

STRATEGIK

OBJEKTIF

ISU 3

S1

Menambah

Menambah

kemudahan

meja

prasarana yang

memastikan

lebih selesa

meja yang sedia ada

kerusi
dan
kerusi

(2015)

O1

Keperluan

Memberikan

meja

keselesaan

kerusi

para

guru

guru

dan pelajar

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

2016

dan
untuk
dan

dan

kerusi

tahap

kurang

memuaskan.

mencukupi

Ruang makan guru

baik.

menjelang

dan pelajar di tempat

2020.

yang sama.

S2
ruang

khas

guru-guru

Pelajar

makan

minum dalam kelas

untuk

kerana

menjamu

kekurangan

meja dan kerusi di

selera

kantin.

INTERVENSI

Menambah jumlah meja dan kerusi bagi menampung jumlah pelajar.

PPPM
2013-2025

Aspirasi murid : Etika dan Kerohanian

58
0

2019

2020

dalam

pelajar

satu

2018

Beberapa buah meja

dalam keadaan yang

Menyediakan

2017

90%

92%

95%

98%

100%

9.3.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020

ISU 3

Menambah kemudahan prasarana yang lebih selesa

OBJEKTIF

INTERVENSI 1

Memberi keselesaan kepada guru dan pelajar

Menambah jumlah meja dan kerusi bagi menampung jumlah guru dan pelajar pada masa yang sama
TEMPOH

TINDAKAN

PELAKSANAAN

Plan

Do

Mohon

pihak

6 bulan pertama

PEMANTAUAN DAN
KOS & SUMBER

LOKASI

Check and Action


Intervensi 1

Membaiki

kerusi

dan

Sekolah

meja yang sedia ada.

Bergantung

mengambil tindakan

perbincangan iaitu pihak

dan

pentadbir dan pengusaha

Memberi

kantin

untuk kegunaan guru

dengan penguasaha
kantin.

kepada

Kawasan Kantin

pentadbir
kerjasama

KPI

PENAMBAHBAIKAN

satu

ruang

Bilangan

pelajar

yang

makan

dalam

kelas

di
akan

berkurangan

jika

kemudahan

ini

banyak disediakan.

9.4.1 PELAN STRATEGIK ISU 4


ISU
ISU 4
Sifar
di

STRATEGIK

OBJEKTIF

S1
sampah
kawasan

kantin sekolah

Menjelang ke

Pelajar

Memupuk dan

arah 2020

meninggalkan

sampah yang banyak

membentuk

jumlah

plastik-plastik

di

pelajar yang lebih

sampah

pembungkusan

sekolah

bertanggungjawa

berkurangan.

makanan

S2

menjaga

meja tanpa dibuang

Mengurangkan

kebersihan kantin

dalam tong sampah

sekolah

yang

Menyediakan
kawasan

tong
kantin

penggunaan

bekas

makanan

plastik

polisterin

sebaliknya
piring

atau bekas makanan.


Menganjurkan Program I LOVE MY KANTIN

PPPM
2013-2025

(2015)

O1

menggunakan

INTERVENSI

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

Aspirasi murid : Identiti Nasional

disediakan.

di atas

telah

2016

2017

2018

2019

2020

30%

25%

20%

15%

2%

9.4.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020


ISU 4

Sifar sampah di kawasan kantin sekolah

OBJEKTIF

Memupuk dan membentuk pelajar yang lebih bertanggungjawab menjaga kebersihan kantin sekolah

INTERVENSI 1

Menganjurkan Program I LOVE MY KANTIN


TEMPOH

PEMANTAUAN DAN

TINDAKAN

PELAKSANAAN

Plan

Do

Ketua

Unit

bersama

KOS & SUMBER

Intervensi

itu

Intervensi 1

dilaksanakan dalam

RM300 (hadiah untuk

mesyuarat

tempoh 2016 2020

aktiviti

pelan

sebanyak

program)

bagi

setahun .

menyediakan
Operasi
pelaksanaan
Intervensi

program

( Satu bulan)

KPI

PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

dengan AJK membuat


dan

LOKASI

kali

sepanjang

Dewan Jubli Perak


Kawasan
sekolah

kantin

Pemantauan dijalankan

Peratus

pelajar

di kawasan kantin lebih

yang sedar akan

kerap.

kebersihan
keceriaan
kawasan

Sumber PCG

dan
kantin

sekolah

akan

meningkat
tahun

ke

dari
tahun

(2016 2020)

9.5.1 PELAN STRATEGIK ISU 5


ISU

STRATEGIK

OBJEKTIF

SASARAN (ETR)

TOV

KPI

(2015)

ISU 5

S1

O1

Guru dan pelajar

Didapati

Kuantiti

Meminta

Memastikan

akan mempunyai

cenderung memilih

penguasaha

kuantiti makanan

banyak

makanan

kepelbagaian

kantin

mencukupi dan

menu dan kuantiti

kurang berkhasiat

menu

menambahkan

memperbanyakka

makanan

seperti

menu yang lebih

dapat

keropok,gula-gula

sihat

makanan

menampung

yang

jumlah

koperasi sekolah.

makanan

dan

pilihan

menu

S2

pilihan
akan

pelajar

pelajar

2016

2017

2018

2019

2020

80%

85%

90%

95%

100%

yang

dijual

di

sekolah

Menggalakkan
pelajar membawa
bekalan

dari

rumah.
INTERVENSI

Membuat program hidup sihat Penambahan menu yang lebih sihat untuk kebaikan guru dan pelajar

PPPM
2013-2025

Aspirasi murid : Etika dan Kerohanian

9.5.2 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 2020


ISU 5
OBJEKTIF
INTERVENSI 1

Kualiti makanan dan kepelbagaian menu


Memastikan kualiti makanan mencukupi dan memperbanyakan pilihan menu makanan.
Membuat satu Program Hidup Sihat
TEMPOH

PEMANTAUAN DAN

TINDAKAN

PELAKSANAAN

Plan

Do

Ketua Unit bersama

Intervensi itu akan

Intervensi 1

denganAJK

dilaksanakan

Tiada Kos

membuat mesyuarat

sepanjang tahun

dan

menyediakan

KOS & SUMBER

LOKASI

KPI

PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

Kantin Sekolah

Menyediakan peti cadangan

Guru

untuk pelajar dan guru.

mempunyai
pilihan

dan

pelajar
banyak

menu

kuantiti

dan

makanan

Pelan Operasi bagi

yang mencukupi bagi

pelaksanaan

menampung

program Intervensi

pelajar sekolah yang


ramai.

jumlah

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM2016-2020


10.0 PENUTUP
Secara keseluruhannya, pengurusan kantin sekolah ini adalah menunjukkan pada tahap yang baik.
Walaubagaimanapun beberapa penambahbaikan perlu dilakukan pada masa akan datang.
Kerjasama yang diberikan daripada pihak pengurus kantin menjadikan segala urusan dapat
berjalan dengan lancar. Segala teguran dari segi kebersihan premis, pekerja dan penyediaan
makanan diterima dengan baik. Semoga dengan adanya perancangan ini akan menjadikan urusan
berkaitan dengan kantin akan berjalan dengan lancar.
.

58
6