Sei sulla pagina 1di 13

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

13 November 2014
13 November 2014
P.U. (B) 506

FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE

SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN


FEDERAL ORDER OF PRECEDENCE

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERALS CHAMBERS

P.U. (B) 506


SUSUNAN KEUTAMAAN PERSEKUTUAN
SUSUNAN Keutamaan Persekutuan dalam Jadual Pertama telah diluluskan oleh
Yang di-Pertuan Agong dan disiarkan untuk makluman umum.
2.

Susunan Keutamaan Persekutuan ini adalah tertakluk kepada catatan dalam

Jadual Kedua.
3.

Susunan Keutamaan Persekutuan yang disiarkan dalam P.U. (B) 29 pada

22 Januari 1998 adalah dibatalkan.

JADUAL PERTAMA
(Perenggan 1)
1.

Yang di-Pertuan Agong.

2.

Raja Permaisuri Agong.

3.

Raja-Raja dan Pemangku Raja.

4.

Yang di-Pertua bagi Negeri-Negeri.

5.

Bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan Diraja daripada


Kerajaan Persekutuan.

6.

Perdana Menteri.

7.

Timbalan Perdana Menteri.


Kehormat7A.

Bakal Raja (Tengku Mahkota/Raja Muda).

8.

Ahli Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N.).

9.

Ahli Seri Maharaja Mangku Negara (S.M.N.).

10.

Bekas Perdana Menteri.

11.

Bekas Timbalan Perdana Menteri.

12.

Ahli Seri Setia Mahkota (S.S.M.).


Kehormat12A.

Dato Undang Yang Empat Negeri Sembilan dan


Tengku Besar Tampin, Negeri Sembilan.

13.

Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan.

14.

Yang di-Pertua Dewan Negara.

15.

Yang di-Pertua Dewan Rakyat.


2

P.U. (B) 506


16.

Ahli Jemaah Menteri.

17.

Setiausaha Jemaah Menteri/Ketua Setiausaha Negara.


Kehormat17A.

Menteri Besar dan Ketua Menteri.

18.

Presiden Mahkamah Rayuan.

19.

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya.

20.

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak.

21.

Peguam Negara.

22.

Panglima Angkatan Tentera.

23.

Ketua Polis Negara.

24.

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

25.

Ketua Audit Negara.

26.

Ketua Hakim Syarie.

27.

Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara.

28.

Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat.

29.

Ketua Pembangkang di Parlimen.

30.

Timbalan Menteri.

31.

Pesuruhjaya Tinggi, Duta Besar, Menteri Yang Mutlak, Pemangku


Pesuruhjaya Tinggi dan Kuasa Usaha.

32.

Hakim Mahkamah Persekutuan.

33.

Hakim Mahkamah Rayuan.

34.

Setiausaha Parlimen.

35.

Ahli Panglima Mangku Negara (P.M.N.).

36.

Pegawai Gred Utama Turus I dan II.

37.

Pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan.

38.

Ketua Setiausaha Kementerian.

39.

Pegawai Gred Utama Turus III.

40.

Pengerusi Suruhanjaya yang ditubuhkan di bawah Perlembagaan


Persekutuan.

41.

Hakim Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman.

42.

Ahli Panglima Setia Mahkota (P.S.M.).

43.

Gabenor Bank Negara.

44.

Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.

45.

Datuk Paduka Maharaja Lela.


3

P.U. (B) 506

46.

Professor Diraja.
Kehormat46A.

Timbalan Menteri Besar/Timbalan Ketua Menteri.

Kehormat46B.

Speaker Dewan Undangan Negeri.

47.

Ahli Dewan Negara.

48.

Ahli Dewan Rakyat.

49.

Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.

50.

Panglima Tentera Darat.

51.

Panglima Tentera Laut.

52.

Panglima Tentera Udara.

53.

Timbalan Ketua Polis Negara.

54.

Ahli Panglima Jasa Negara (P.J.N.).

55.

Ahli Panglima Setia Diraja (P.S.D.).

56.

Pegawai Gred Utama A', pegawai Tentera dan Polis, dan Pengerusi/Ketua
Badan Berkanun Persekutuan yang setaraf dengannya.

57.

Naib Canselor Universiti.


Kehormat57A.

58.

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Menteri


Negeri di Sabah/Sarawak.

Pegawai Gred Utama B, pegawai Tentera dan Polis, dan Pengerusi/Ketua


Badan Berkanun Persekutuan yang setaraf dengannya.
Kehormat58A.

Penerima Anugerah Fellow Negara.

59.

Wakil Tempatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

60.

Pegawai Gred Utama C, pegawai Tentera dan Polis, dan Pengerusi/Ketua


Badan Berkanun Persekutuan yang setaraf dengannya.
Kehormat60A.

Ahli Dewan Undangan Negeri.

61.

Ahli Johan Mangku Negara (J.M.N.).

62.

Ahli Johan Setia Mahkota (J.S.M.).

63.

Ahli Johan Setia Diraja (J.S.D.).

64.

Pegawai Gred 54, pegawai Tentera dan Polis, dan Pengerusi/Ketua Badan
Berkanun Persekutuan yang setaraf dengannya.

65.

Setiausaha Politik.

66.

Pegawai Gred 52 dan pegawai Tentera dan Polis yang setaraf dengannya.

67.

Konsul Besar negara-negara yang tiada perwakilan diplomatik di Malaysia.

P.U. (B) 506


JADUAL KEDUA
(Perenggan 2)
CATATAN
1.

Susunan Keutamaan Persekutuan dalam Jadual Pertama


hendaklah diikuti dalam semua Majlis Rasmi Persekutuan.

2.

Raja-Raja dan Yang di-Pertua bagi Negeri-Negeri mengambil

Butiran

keutamaan antara mereka sendiri mengikut Perkara 70

dan 4.

Perlembagaan Persekutuan.
3.

Orang

yang

dikurniakan

Darjah

Pangkuan

Negara,

Butiran

9,

Darjah Setia Mahkota, Darjah Jasa Negara atau Darjah Setia

12,

Diraja mengambil keutamaan dalam tingkatan mereka

54, 55, 61,

masing-masing

62 dan 63.

mengikut

tarikh

pengurniaan.

Ahli-ahli

35, 42,

Kehormat mengambil keutamaan selepas semua ahli penuh.


4.

Anggota Kumpulan Diplomatik mengambil keutamaan antara

Butiran 31.

mereka sendiri berdasarkan tingkatan mereka masing-masing


dan kelaziman diplomatik.
5.

Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi

Butiran

di Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan

19, 20, 32,

Sarawak, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah

33, dan 41.

Rayuan,

Hakim

Mahkamah

Tinggi

dan

18,

Pesuruhjaya

Kehakiman mengambil keutamaan antara mereka sendiri


mengikut seksyen 8 Akta Mahkamah Kehakiman 1964.
6.

Menteri Besar dan Ketua Menteri mengambil keutamaan


antara mereka sendiri berdasarkan keutamaan Raja-Raja
dan Yang di-Pertua bagi Negeri-Negeri mereka, apabila
mereka hadir bersama Raja-Raja dan Yang di-Pertua bagi
5

Butiran 17A.

P.U. (B) 506


Negeri-Negeri. Walau bagaimanapun sekiranya Menteri Besar
dan Ketua Menteri hadir tanpa kehadiran Raja-Raja dan Yang
di-Pertua bagi Negeri-Negeri, mereka mengambil keutamaan
antara mereka berdasarkan berdasarkan tarikh pelantikan
masing-masing.
7.

Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik mengambil

Butiran

keutamaan antara mereka sendiri berdasarkan keutamaan

dan 65.

34

Menteri mereka.
8.

Pegawai Gred Utama Turus I, II dan III, pegawai Gred Utama

Butiran

36,

A, B dan C, dan

pegawai Gred 54 dan 52 mengambil

38, 39, 56,

keutamaan antara mereka sendiri berdasarkan tarikh

58, 60, 64

pelantikan mereka. Pegawai Perkhidmatan Awam, Tentera

dan 66.

dan Polis mengambil keutamaan antara mereka sendiri dalam


tingkatan

mereka

masing-masing

berdasarkan

tarikh

kemasukan mereka dalam tingkatan itu, dengan syarat


bahawa

penyandang

jawatan

memangku

mengambil

keutamaan antara mereka sendiri selepas semua penyandang


jawatan hakiki dan kontrak dalam tingkatan yang sama.
9.

Ahli Dewan Negara dan Ahli Dewan Rakyat mengambil

Butiran

keutamaan antara mereka sendiri berdasarkan susunan yang

dan 48.

47

ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong.


10.

Pengerusi

Suruhanjaya

Perlembagaan

yang

Persekutuan

ditubuhkan

di

mengambil

keutamaan

antara mereka sendiri berdasarkan

bawah

Butiran 40.

tingkatan mereka

masing-masing dan tarikh pelantikan mereka.


11.

Naib

Canselor

Universiti,

Pengerusi

Badan

Berkanun

Butiran

56,

Persekutuan dan Ketua Badan Berkanun Persekutuan

57, 58, 60

mengambil keutamaan antara mereka sendiri berdasarkan

dan 64.

P.U. (B) 506


tingkatan mereka masing-masing dan tarikh pelantikan
mereka.
12.

Seseorang yang berhak kepada lebih daripada satu tempat


dalam Jadual Pertama mengambil keutamaan mengikut
tempat yang lebih tinggi, misalnya seorang Pengerusi Badan
Berkanun Persekutuan yang juga merupakan ahli Panglima
Mangku Negara, mengambil keutamaan sebagaimana yang
dinyatakan di butiran 35 dan bukannya di butiran 56.

13.

Tertakluk kepada catatan 12, isteri mengambil keutamaan


sama seperti suami mereka dan suami mengambil keutamaan
sama seperti isteri mereka.

14.

Orang yang tidak disebut dalam Jadual Pertama akan


mengambil keutamaan mengikut kelaziman yang ditetapkan
tertakluk kepada apa-apa panduan khas sebagaimana yang
diberikan oleh Jabatan Perdana Menteri dari semasa ke
semasa.

15.

Jika timbul apa-apa keraguan tentang pemakaian Jadual


Pertama, rujukan hendaklah dibuat kepada Jabatan Perdana
Menteri atau, berkenaan dengan butiran 31, 59 dan 67,
kepada Kementerian Luar Negeri.

P.U. (B) 506


FEDERAL ORDER OF PRECEDENCE
THE Federal Order of Precedence in the First Schedule has been approved by the
Yang di-Pertuan Agong and is published for general information.
2.

This Federal Order of Precedence is subject to the notes in the Second Schedule.

3.

The Federal Order of Precedence as published in P.U. (B) 29 on 22 January 1998

is revoked.

FIRST SCHEDULE
(Paragraph 1)
1.

Yang di-Pertuan Agong.

2.

Raja Permaisuri Agong.

3.

Rulers and Acting Rulers.

4.

Yang di-Pertua Negeri of the States.

5.

Ex-Raja Permaisuri Agong receiving Royal pension from the Federal


Government.

6.

Prime Minister.

7.

Deputy Prime Minister.


Courtesy7A.

Heir Apparent (Tengku Mahkota/Raja Muda).

8.

Members of the Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N.).

9.

Members of the Seri Maharaja Mangku Negara (S.M.N.).

10.

Ex-Prime Ministers.

11.

Ex-Deputy Prime Ministers.

12.

Members of the Seri Setia Mahkota (S.S.M.).


Courtesy12A.

The Four Dato Undang Negeri Sembilan and


Tengku Besar Tampin, Negeri Sembilan.

13.

Chief Justice of the Federal Court.

14.

President of the Senate.

15.

Speaker of the House of Representatives.

16.

Members of the Cabinet.


8

P.U. (B) 506


17.

Secretary to the Cabinet/Chief Secretary to the Government.


Courtesy17A.

Menteri Besar and Chief Ministers.

18.

President of the Court of Appeal.

19.

Chief Judge of the High Court in Malaya.

20.

Chief Judge of the High Court in Sabah and Sarawak.

21.

Attorney General.

22.

Chief of the Armed Forces Staff.

23.

Inspector-General of Police.

24.

Director-General, Public Services.

25.

Auditor General.

26.

Chief Syariah Judge.

27.

Deputy President of the Senate.

28.

Deputy Speakers of the House of Representatives.

29.

Opposition Leader in Parliament.

30.

Deputy Ministers.

31.

High Commissioners, Ambassadors, Minister Envoys, Acting High


Commissioners and Charge dAffaires.

32.

Judges of the Federal Court.

33.

Judges of the Court of Appeal.

34.

Parliamentary Secretaries.

35.

Members of the Panglima Mangku Negara (P.M.N.).

36.

Staff I and II officers.

37.

Chairman of the Government Official Function.

38.

Secretary-Generals of Ministries.

39.

Staff III officers.

40.

Chairman of the Commissions established under the Federal Constitution.

41.

Judges of the High Court and Judicial Commissioners.

42.

Members of the Panglima Setia Mahkota (P.S.M.).

43.

Governor of Bank Negara.

44.

Keeper of the Rulers Seal.

45.

Grand Chamberlain.

P.U. (B) 506


46.

Royal Professors.
Courtesy 46A.

Deputy Menteri Besar/Deputy Chief Ministers.

Courtesy 46B.

Speaker of the State Legislative Assemblies.

47.

Members of the Senate.

48.

Members of the House of Representatives.

49.

Judges of the Syariah Appeal Court.

50.

Chief of General Staff.

51.

Chief of Navy Staff.

52.

Chief of Air Staff.

53.

Deputy Inspector-General of Police.

54.

Members of the Panglima Jasa Negara (P.J.N.).

55.

Members of the Panglima Setia Diraja (P.S.D.).

56.

Grade A officers, Military and Police officers, and Chairman/Heads of


Federal Statutory Bodies of equivalent rank.

57.

Vice-Chancellors of Universities.
Courtesy 57A.

58.

Members of the State Executive Councils and State


Ministers in Sabah/Sarawak.

Grade B officers, Military and Police officers, and Chairman/Heads of


Federal Statutory Bodies of equivalent rank.
Courtesy58A.

Recipients of the National Fellowship Awards.

59.

Local Representatives of the United Nations.

60.

Grade C officers, Military and Police officers, and Chairman/Heads of


Federal Statutory Bodies of equivalent rank.
Courtesy 60A.

Members of the State Legislative Assemblies.

61.

Members of the Johan Mangku Negara (J.M.N.).

62.

Members of the Johan Setia Mahkota (J.S.M.).

63.

Members of the Johan Setia Diraja (J.S.D.).

64.

Grade 54 officers, and Military and Police officers, and Chairman/Heads


of Federal Statutory Bodies of equivalent rank.

65.

Political Secretaries.

66.

Grade 52 officers and Military and Police officers of equivalent rank.

67.

Consuls-General of countries not having diplomatic representation in


Malaysia.

10

P.U. (B) 506


SECOND SCHEDULE
(Paragraph 2)
NOTE
1.

The Federal Order of Precedence in the First Schedule shall be


followed in all Federal Official Functions.

2.

The Rulers and Yang di-Pertua Negeri of the States take

Items 3 and 4.

precedence among themselves in accordance with Article 70


of the Federal Constitution.
3.

Persons awarded to the Darjah Pangkuan Negara, Darjah Setia

Items 9, 12, 35, 42,

Mahkota, Darjah Jasa Negara or Darjah Setia Diraja take

54, 55, 61, 62 and

precedence within their respective grades according to the dates

63.

of the awards. Honorary members take precedence after all full


members.
4.

Members of the Diplomatic Corps take precedence among

Item 31.

themselves according to their respective grades and diplomatic


usage.
5.

President of the Court of Appeal, the Chief Judge of the High Court

Items 18, 19, 20,

in Malaya, the Chief Judge of the High Court in Sabah and

32, 33 and 41.

Sarawak, Judges of the Federal Court, Judges of the Court of


Appeal, Judges of the High Court and Judicial Commissioners take
precedence among themselves in accordance with section 8 of
the Court of Judicature Act 1964.
6.

Menteri Besar and Chief Ministers take precedence among


themselves according to the precedence of their Rulers and Yang
di-Pertua Negeri for their States, when they are present with
their Rulers and the Yang di-Pertua Negeri for their States.
11

Item 17A.

P.U. (B) 506


However when the Menteri Besar and Chief Ministers

are

present without the Rulers and the Yang di-Pertua Negeri for
their States, they take precedence among themselves according
to their dates of appointments.
7.

Parliamentary

Secretaries

and

Political

Secretaries

take

Items 34 and 65.

precedence among themselves according to the precedence of


their Ministers.
8.

Staff I, II and III officers, Grade A, B and C officers, and

Items 36, 38, 39,

Grade 54 and 52 officers take precedence among themselves

56, 58, 60, 64 and

according to their dates of appointments. Officers of Public

66.

Services, Military and Police take precedence among themselves


within their respective grades according to the dates of their
entries into the grade, provided that the holders of acting
appointments take precedence among themselves after all
holders of substantive appointments in the same grade.
9.

Members of the Senate and Members of the House of

Items 47 and 48.

Representatives take precedence among themselves according to


the order assigned by the Yang di-Pertuan Agong.
10. Chairman of Commissions established under the Federal

Item 40.

Constitution take precedence among themselves according to


their respective grades and dates of appointments.
11. Vice-Chancellors of Universities, Chairman of Federal Statutory
Bodies and Heads of Federal Statutory Bodies takes precedence
among themselves according to their respective grades and dates
of appointments.

12

Items 56, 57, 58,


60 and 64.

P.U. (B) 506


12. A person who is entitled to more than one place in the First
Schedule takes precedence according to the highest place, for
example a Chairman of a Federal Statutory Body who is also a
member of Panglima Mangku Negara, takes precedence as
specified in item 35 and not item 56.
13. Subject to note 12, wives take the same precedence as their
husbands and husbands take the same precedence as their wives.
14. Persons not mentioned in the First Schedule will take precedence
in accordance with established usage subject to such special
guidance as may be given by the Prime Ministers Department
from time to time.
15. If any doubt arises as to the application of the First Schedule,
reference should be made to the Prime Ministers Department or,
in respect of items 31, 59 and 67, to the Ministry of Foreign
Affairs.

13