Sei sulla pagina 1di 3

LAPORAN TAHUNAN PANITIA BAHASA INGGERIS 2016

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI, SK. PEKAN BEAUFORT.


IMPAK PROGRAM
BI

PROGRAM / AKTIVITI

L
1.

KEKUATAN

TARIKH

KELEMAHAN

PELAKSANAAN
MINGGU BERTINDAK

26-27 OKTOBER

PANITIA BAHASA

2016

Murid dapat bekerjasama dalam kumpulan.


Mencungkil bakat murid (nyanyian dan lukisan)

bimbingan
daripada guru

INGGERIS

2.

UJIAN BULANAN

DILAKSANAKAN
MENGIKUT
KEPERLUAN
SEMESTER 1(9
13 MEI 2016)

PEPERIKSAAN
3.

Murid perlu

Untuk menilai kefahaman murid mengenai tajuk

yang diajar.
Markah ujian direkodkan
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid

berkaitan tajuk yang dipelajari


Ujian dijalankan mengikut keperluan
Dilaksanakan mengikut takwim
Markah direkodkan
Mendedahkan dan membiasakn murid untuk

kurang
memuaskan

Kehadiran kurang

memuaskan
Pencapaian kurang

menjawab soalan peperiksaan.

SEMESTER 2(17

berterusan
Kehadiran murid

memuaskan
kerana murid cepat

OKT 2016)

lupa tajuk yang


4

PERJUMPAAN RPI

DILAKSANAKAN

BERSAMA IBU BAPA

MENGIKUT

DAN PENJAGA

TAKWIM

Beri maklumat tentang kepada ibu bapa dan

penjaga tentang pencapaian murid


Membolehkan guru berkongsi maklumat

diajar
Kehadiran ibu
bapa dan penjaga
kurang

bersama ibu bapa dan penjaga

memuaskan

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

MOHD FAUZAN FARID BIN JASNEH

CIK HJH DYG RUHAIDAH BINTI AG DAMIT

ANALISIS PEPERIKSAAN BAGI MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS


PPKI 2016 SK PEKAN BEAUFORT
PEPERIKSAAN
BI

KELAS

SEMESTER 1

CATATAN

SEMESTER 2

1.

TAHAP 1

PERATUS
PEPERIKSAAN
MENINGKAT
PADA
SEMESTER 2

TIDAK HADIR : 3

2.

TAHAP 2

PERATUS
PEPERIKSAAN
MENURUN PADA
SEMESTER 2

JUMLAH MURID 18 ORANG


A:5
B:2
C:7
D:1
E:-

JUMLAH MURID 23 ORANG


A:9
B:6
C:5
D:E:1

TIDAK HADIR : 1

JUMLAH MURID 25 ORANG


A:9
B:7
C:2
D:1
E:2

TIDAK HADIR : 3

JUMLAH MURID 23 ORANG


A:4
B:2
C:2
D:2
E : 13

TIDAK HADIR : -