Sei sulla pagina 1di 1

Si maritau Rosa

Lam

Mi7

Vinni la primavera, li mennuli s n'ciuri


Lam

lu focu di l'amuri lu cori m'addum...


Lam

Mi7

E ammenzu suli e ciuri abbolunu l'aceddi


Lam

tutti 'sti cosi beddimi fannu suspir...


Chorus
Lam

Mi7

Mi7

Lam

Si maritau Rosa Saridda e Pippinedda


Rem

Lam

Mi7

Lam

e i, ca sugnu bedda mi vogghi marit...


Lam

Mi7

Tanti picciotti beddi passunu di 'sta strada


Lam

ma nuddu 'na vardata alla me casa d.


Lam

Mi7

Certu 'stu desideriu distruggi la me vita


Lam

mi vogghiu fari zita mi vogghiu marit...


Chorus
Lam

Mi7

Mi7

Lam

Si maritau Rosa Saridda e Pippinedda


Rem

Lam

Mi7

Lam

e i, ca sugnu bedda mi vogghi marit...


Lam

Mi7

La dota l'iu fatta, la casa l'iu macari


Lam

schetta non vogghiu stari rannuzza sugnu gi...


Lam

Mi7

La culpa di me matri mi teni arritirata


Lam

ma ora la iurnata vaiu di cc e di dd...


Chorus
Lam

Mi7

Mi7

Lam

Si maritau Rosa Saridda e Pippinedda


Rem

Lam

Mi7

Lam

e i, ca sugnu bedda mi vogghi marit...


Chorus
Lam

Mi7

Mi7

Lam

Si maritau Rosa Saridda e Pippinedda


Rem

Lam

Mi7

Lam

e i, ca sugnu bedda mi vogghi marit...

1
2
3
4

Lam

1
2
3
4

Mi7

Si maritau Rosa -

1
2
3
4

Rem

Page 250