Sei sulla pagina 1di 2

1. Kako su Grci shvaali pojam fysisa?

2. to je kriticizam u filozofiji?

3. to oznaava filos, a to sofos?

4. to znai da je filozofija nazor o ivotu?

5. Kako je Aristotel odredio svoju prvu filozofiju?

6. O emu govori Aristotel kad odreuje ovjeka kao zoon politikon?

7. Tko je smatrao da je umjetnost oponaanje lijepih stvari, a da su lijepe


stvari kopije ideja?

8. to je dualizam u filozofiji?

9. to prouava antropologija kako filozofska disciplina?

10.Kakve veze ima uenje s filozofijom?

11.to je dogmatizam u filozofiji?

12.to nauava idealizam u filozofiji?

13.Navedi barem tri problema kojim se bavi estetika.

14.Zato nema openito prihvaene definicije filozofije?

15.Pojasni shvaanje morala kao objektivne kategorije.

16.to je empirizam?

17.Koja je definicija bia u filozofiji ( i kako se dijele)?

18.Kako Kant odreuje pojam lijepog?

19.Koja filozofska disciplina odgovara na pitanje to trebam initi?

20.to je metafizika i koja ona pitanja postavlja?