Sei sulla pagina 1di 6

SK.LB.

JOHNSON 71760 SEREMBAN

KERTAS KERJA
Bengkel Mewarna Batik

11 November 2016

Disediakan oleh:
NOR FAZILAH BT MOHAMED BAKI
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual
SK LB.JOHNSON

1.0 PENGENALAN
Bengkel ini merupakan salah satu elemen penting dalam melengkapkan lagi
kecemerlangan menyeluruh setiap murid. Bagi memenuhi keperluan ini, maka Panita
Pendidikan Seni Visual, SK LB.Johnson , dengan kerjasama pihak pengurusan sekolah
akan melaksanakan program Bengkel Mewarna Batik . Program ini bertujuan
menambah ilmu pengetahuan dalam matapelajaran pendidikan seni visual dan
mengajar murid memahami teknik mewarna batik dengan lebih baik menggunakan
bahan warna lilin . Ia juga diharap dapat mengeratkan silaturahim di kalangan muridmurid dan juga guru-guru SK.LB.Johnson amnya.
2.0 OBJEKTIF
1 Menerapkan nilai-nilai disiplin dalam mewarna.
2 Melahirkan murid kreatif dan inovatif.
3 Mewujudkan daya dan keinginan serta minat dalam PSV
4 Sedar akan kepentingan Seni dalam kehidupan
3.0 TEMPAT DAN TARIKH
Tempat

: Dewan Terbuka SK.LB.Johnson

Tarikh

: 11 November 2016 ( Jumaat )

Masa

: 8.30 Pagi Hingga 1.00 Tengahari

4.0 SASARAN PENYERTAAN


Penyertaan adalah murid Tahap 2 (Tahun 6 ) SK.LB.Johnson .
.
5.0 JUMLAH PESERTA
Jumlah peserta adalah seramai 77 orang (anggaran) iaitu murid Tahap 2 SK LB.
Johnson.

6.0 PENGISIAN PROGRAM


Program yang dijadualkan berlangsung pada 10 Oktober 2016 iaitu Bengkel
Mewarna Batik akan di isi dengan dua aktiviti. Antara aktiviti-aktiviti yang
akan dilaksanakan ialah:
1 Mewarna mengikut kaedah mewarna batik
2 Teknik mewarna untuk markah tinggi dalam pertandingan mewarna batik.
7.0 TENTATIF BENGKEL
HARI
TARIKH
TEMPAT
MASA

:
:
:
:

Jumaat
11.11.2016.
Dewan Terbuka SK.LB.Johnson
WAKTU PERSEKOLAHAN
(8.30 pagi 1.00 Tengahari)

8.30 am
:
Semua murid peserta bengkel berkumpul di Dewan Terbuka .
9.00 am
:
Ketibaan tenaga pengajar lukisan Batik.
9.30 am
:
Sedikit taklimat daripada tenaga pengajar.
10.00 am
:
Bengkel mewarna teknik membatik.
11.30 am
:
Bengkel Teknik mewarna Batik untuk markah tinggi dalam Pertandingan
Batik bermula.
1.00 pm
:
Refleksi dan ucapan penutupan serta bersurai.

Mewarna

9.0 AHLI JAWATANKUASA INDUK


PENGERUSI
En. Abdul Razak b. Rasdi PMC
(Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI
Pn.Siti Hawa bt Abdullah
(GPK 1)
KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
Pn Nor Fazilah bt Mohamed Baki
SETIAUSAHA PANITIA PSV
Pn Haniza bt Ibrahim
Ahli Jawatan Kuasa
SEMUA GURU DSV Tahap 1 dan 2
10.0 AHLI JAWATANKUASA KERJA
PENASIHAT
En. Abdul Razak b. Rasdi PMC
(Guru Besar)
PENGARAH PROGRAM
Pn Nor Fazilah bt Mohamed Baki
(Ketua Panitia Dunia Seni Visual)
SETIAUSAHA
Pn Haniza bt Ibrahim

BENDAHARI
Pn Rosliza bt Hj. Hussin

AJK KERJA
PENDAFTARAN PESERTA

DOKUMENTASI

Pn Robiah bt Karim

Pn Roseliza bt Hj.Hussin

PERALATAN/ TEMPAT

BUKU ATURCARA

En.Zakaria bin Omar

Pn Norimah bt Ahmadl

12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL
1.

PERKARA
Kos Bahan dan peralatan

KUANTITI

HARGA SEUNIT

77 peserta

(RM)
5.00

KOS
(RM)
385.00

setiap peserta

Jumlah

Sumber Kewangan :

13.0 PENUTUP

Panitia Pendidikan Seni

385.00

Diharapkan agar Bengkel ini dapat dijalankan dengan lancar dan mendapat kerjasama
daripada semua pihak yang terlibat serta mencapai objektif yang telah digariskan.

Disediakan oleh,
...................................................
(Pn. Nor Fazilah bt Mohamed Baki)
Ketua Panita Dunia Seni Visual

Disahkan oleh,
........................................................
(En. Abdul Razak b. Rasdi PMC)
Guru Besar
SK LB Johnson