Sei sulla pagina 1di 3

PINGGAN PANGANAN DOHOT PINGGAN PALLOMPANAN

A. Pinggan Palompanan Nabolak


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suhut ( Op. Hesika Sitorus)


SUhut Paidua (Op.Geri Sitorus)
Boru (Nai Rumondang )
Dongan Tubu sian Huta (Op.Simas)
Dongan Tubu sian Medan (
Pariban Suhut br. Pasaribu/Sitohang
Tulang Pasaribu/Sitohang
Tulang Gurning
Dongan Sahuta

B. Pinggan Pangalompanan

1. Ibotona > Bapak Hesika Sitorus


2. Ibotona > Bapak Beta Sitorus
3. Ibotona > Bapak Linda Sitorus
4. Ibotona > Bapak Boy Sitorus
5. Ibotona > Bapak Rudy Sitorus
6. Pomparan Ni Op.Harmoni Sitorus
7. Pomparan Ni Op.Geri Sitorus
8. Pomparan Ni Op.Mangantar Sitorus
9. Pomparan Ni Op.Rumbia Sitorus
10.Raja Mangatar Oloan Rianiate
11.Pane-Dori-Boltok
12.Sitorus Dolok

Boru
A. Boru Tubu
1. Namboru Gurning
2. Namboru Manurung
3. Namboru Manurung
Simatua Ni Boru
4. Namboru Manurung
5. Namboru Simangunsong
6. Sude boru ni Op. Harmoni
7. Sude boru ni Op. Geri
8. Sude boru ni Op. Rumbia
9. Pariban ni Suhut
10.Boru Naposo
11.Bere/Ibebere
12.Tu Sude boru ni Sitorus
13.Hula-hula Pasaribu
14.Tulang Pasaribu/Sitohang
15.Tulang Gurning/Sirait
16.Tulang Hutagalung/Sagala
17.Datu Rondang Kota Madya Medan

PANANDAION DI ALAMAN
A. Suhi-Suhi nii Ampang Na 4
1. Pamarai (Op. Rumondang Sitorus)
2. Boru ( Nai Rumondang Manurung /br. Sitorus)
3. Simolohon (Herman Sitorus)/bpk.Hesika Sitorus
1

4. Tulang Pasaribu (Apa Hera)


B. Asing ni Suhi-Suhi ni Ampang na 4
Bapak martinodohon
1. Bapatuana
2. Bapatuana

(Op. Rumondang Sitorus)


(Op. Boy Sitorus)

Ompung martinodohon
1.
2.
3.
4.
5.

Bapatuana
Bapatuana
Bapaudana
Bapaudana
Bapaudana

(Op.
(Op.
(Op.
(Op.
(Op.

Harmoni Sitorus)
Geri Sitorus)
Hiras Sitorus)
Thomson Sitorus)
Simas Sitorus)

Ibotoni Namarhamulian
1. Ibotona
Sitorus/br.Silaen
(A. Beta)
2. Ibotona
Sitorus/br.Gurning (A. Linda)
3. Ibotona
Sitorus/br.Marpaung
(A. Boy)
4. Ibotona
Sitorus/br.Silaen
(A. Rudy)
5. Ibotona
Johanes Sitorus
6. Ibotona Sude Pomparan ni Op. Harmoni Sitorus (5)
7. Ibotona Sude Pomparan ni Op. Geri Sitorus (5)
8. Ibotona Sude Pomparan ni Op. Rumbia Sitorus (10)
9. Dongan tubu Sitorus Rianiate
10.Sude Sitorus Dolok
11.Punguan Datu Rondang Kota Medan
12.Dongan Tubu Sian Huta
13.Dongan Tubu Sian Medan
14.Dongan Tubu Sitorus Pane-Dori-Boltok
15.Hutahaean, Hutajulu, Aruan
Pariban ni Namuli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nai Rumondang Manurung


Op.Junita Simangunsong (Nai Berliana)
Op.Bintang Manurung (Nai Gabe)
Op.Sahat (Nai Riana Silalahi)
Nai Sondang Marpaung/br.Sitorus
Nai Pakpahan/br.Sitorus
Sude Boru Pomparan Op. Harmoni Sitorus (6)
Sude Boru Pomparan Op. Geri Sitorus (4)
Sude Boru Pomparan Op. Rumbia Sitorus (7)

Namboruna
1. Gurning sian Lumban Gurning
2. Manurung sian Lumban Ganjar
3. Manurung sian Lumban Sidagul
4. Manurung sian Porsea
5. Simangunsong sian Sei Piring

Bere/Ibebere
1. Walter Gurning
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gerhard Gurning
Bilmar Gurning
Togar Manurung
Jonggi Manurung (Porsea)
Simangunsong
Boru Natua-tua
a. Boru Sitorus Pane-Dori-Boltok
b. Boru Hutahaean, Boru Hutajulu,Boru Aruan
8. Boru Naposo

Pariban Ni Suhut
Hula-hula Pasaribu
Tulang Pasaribu/Sitohang/Gurning/Sirait/Hutagalung/Sagala
Hula-hula Namartinodohon
o Gurning
o Manurung
o Gurning

Punguan-Punguan
1. Dongan Sahuta Gg.Sehati
2. Punguan Sitorus sektor 23 Medan
3. Punguan Sitorus Kota Madya
4. Punguan Sitohang dohot boruna Medan Timur
5. Koor gabungan Kampung Kristen
6. Koor Sitorus Sektor 23 + Koor Datu Rondang
7. Pangula Ni Huria
8. Pemerintah Setempat