Sei sulla pagina 1di 5

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA LUM HUA

JALAN RAJA CHULAN, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR.


MINIT MESYUARAT HEM
BILANGAN 3 TAHUN 2016
Tarikh
Masa
Tempat

: 28 - 6 - 2016
: 2:30 petang
: Perpustakaan Sekolah

Kehadiran:
Bi Nama
l
1 Pn. Tan Khek Hee
2 Pn. Tang Yoke Choo
3 En. Goh Peik Soon
4 Pn. Teh Moi Chon
5 Pn. Tan Shwu Ying
6 Pn. Tee Hooi Sim
7 Pn. Lee Seok Ho
8 Cik Stephanie Lau Shan Shan
9 Cik Ling Tieng Ing
1 Cik Chan Chin Yee
0
1 Cik Thong Sew Kim
1
1 Cik Ng Wei Wei
2
1 Cik Low Wen Yi
3
1 En. Tan Yi Quan
4
1 Cik Ting Bee Ding
5
1 En. Ng Wai Hong
6
1 Cik Kee Siu Li
7
1 Pn. Chia Sue Kiang
8
1 En. Mah Shen Jian
9
2 Pn. Koh Ye Le
0
2 Pn. Chia Shio Hong
1
22
Pn. Khor Su Woon
23
Pn. Salina Bt Hashim
24
En. Mohd Izzudin
25
Cik Ng Kit Yin

Jawatan
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK
AJK

26
AJK
27

Pn. Hindun Nurul Ahadiah Bt Abu Mat Suaud


En. Mohd Syamim

AJK

Tidak Hadir:
Tiada
Turut Hadir:
Tiada
1
1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Ucapan terima kasih kepada semua AJK yang hadir ke mesyuarat
HEM kali ke 3/2016.
2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1 Mesyuarat ini menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat Bil.
2/2016 sebulat
suara tanpa pindaan.
Cadangan: Cik Thong Sew Kim
Sokongan: Pn. Chia Shio Hong
3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
Tiada
4

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA


4.1 Pemantauan HEM
4.1.1 Jawatankuasa di bawah HEM perlu membuat persediaan awal
dan perlu
mengemaskini fail masing-masing.
4.1.2 Setiausaha jawatankuasa di bawah jagaan HEM perlu
memastikan semua
dokumen memenuhi kehendak instrumen pemantauan.
4.1.3 Setiausaha perlu menjawab maklum balas pemantauan jika
perlu.
Tindakan: Setiausaha setiap jawatankuasa HEM
4.2 Bilik-bilik Khas
4.2.1 Bilik-bilik khas yang akan dipantau adalah bilik SPBT, bilik
kesihatan, kantin dan
bilik kaunseling.
4.2.2 Guru yang terlibat perlu menjaga keceriaan bilik masing-masing.
Makluman: Guru SPBT, guru kesihatan, guru kantin dan guru kaunseling
4.3 PPDa

4.3.1 Minggu Anti Dadah telah diadakan pada 13 Jun 2016 hingga 17
Jun 2016.
4.3.2 Guru-guru telah menjalankan tugas mengikut ahli jawatankuasa
yang ditetapkan.
4.3.3 Program Cuma 5 Minit Anti Dadah telah disampaikan pada
setiap hari awal
waktu pembelajaran oleh guru mata pelajaran dari 13 Jun 2016
hingga 17 Jun 2016.
4.3.4 Pertandingan mewarna telah diadakan semasa waktu
Pendidikan Seni.
4.3.5 Sudut PPDa akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
Makluman: Guru PPDa & Guru Pendidikan Seni
4.4 KPJ
4.4.1 Sudut KPJ akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
Makluman: Guru KPJ

2
4.5 KWAPM
4.5.1 Wang sebanyak RM 10 000 untuk KWAPM 2016 telah masuk ke
akuan sekolah.
4.5.2 Pihak sekolah masih tidak boleh masukkan wang ke akuan
murid kerana masih
menunggu surat punca kuasa dari JPN.
Makluman: Guru KWAPM
4.6 Kebersihan Sekolah
4.6.1 Guru kelas perlu memastikan murid-murid dalam kelas
menjalankan tugas masingmasing mengikut jadual yang ditetapkan.
4.6.2 Kelas mesti sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas.
4.6.3 Kebersihan tandas juga perlu diberikan perhatian.
4.6.4 Gotong-royong akan diadakan pada 13 Jun 2016.
Makluman: Semua guru
4.7 Jawatankuasa 3K
4.7.1 Jawatankuasa 3K akan meningkatkan keceriaan sekolah.
Tindakan: Jawatankuasa 3K
4.8 Disiplin Murid
4.8.1 Semua guru adalah guru disiplin.
4.8.2 Guru-guru perlu menegur murid yang tidak mematuhi
peraturan sekolah atau

melakukan kesalahan seperti tidak memakai tali leher, berkuku


panjang,
berambut panjang, berlari dalam kawasan sekolah, membuang
sampah meratarata dan sebagainya.
4.9 Guru Bertugas
4.9.1 Guru bertugas harian perlu menjalankan tugas mengikut masa
dan tempat yang
ditetapkan.
4.9.2 Selepas menjalankan tugas harian, guru perlu membuat catatan
dan tandatangan.
4.10 Keselamatan Murid
4.10.1 Semua kereta guru perlu menggunakan pintu depan untuk
masuk ke kawasan
sekolah.
4.10.2 Semasa menunggu ibu bapa pada waktu lepas sekolah, semua
murid mesti
menunggu ibu bapa dalam kawasan sekolah.
4.11 Guru Bertugas Mingguan
4.11.1 Guru bertugas mingguan perlu mengira kehadiran murid setiap
hari pada minggu
tersebut.
4.11.2 Tandatangan dan tuliskan nama pada setiap hari sepanjang
minggu tersebut.
4.11.3 Pastikan bilangan murid yang hadir dan tidak hadir adalah
betul.
Makluman: Semua guru
3
5 HAL-HAL LAIN
Tiada
6 PENUTUP
Mesyuarat ditangguhkan pada 3:30 petang.
Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

...................................
( TAN SHWU YING )
Setiausaha HEM
SJKC LUM HUA

.....................................