Sei sulla pagina 1di 2

BIOLOXA E XEOLOXA

4 ESO
Actividade unidade 7: O relevo e a sa modelaxe.
Identifica no teu entorno ou a travs de aplicacins informticas como google earth
distintas modelaxes do terreo. Con dita informacin realiza unha presentacin de
diapositivas, na que incluirs a seguinte informacin:
1. Modelaxe grantica: Analiza a formacin da modelaxe grantica: paisaxe
ruiniforme ou caos de bolos, pas, pedras cabaleiras.
2. Modelaxe fluvial: analiza o curso dalgn ro identificando estruturas
debidas erosin, transporte, sedimentacin, identificando distintos tramos
dos ros.
3. Modelaxe torrencial: localiza estruturas tpicas ( Crcavas, barrancos )
as como estruturas relacionadas coa sedimentacin (conos dexeccin,
abanos aluviais )
4. Modelaxe litoral: localiza na costa fenmenos relacionados coa erosin e
sedimentacin: cants, praias..
5. Modelaxe glaciaria: busca en internet (google earth) lugares nas que
atopes as principais estruturas da modelaxe glaciar, horns, vales en U,
morrenas, lagos glaciares
6. Modelaxe crstica: busca as principais formas da modedaxe crstica:
1. Formas erosivas: lapiz, dolinas, simas, galeras
2. Sedimentacins: estalactitas.
7. Modelaxe elica: localiza estruturas relacionadas coa erosin e transporte
elico
Puntos a ter en conta para o desenvolvemento do traballo
-

Realzaa en libreoffice para podela ver de forma ptima na aula

Busca relevos do planeta caractersticos e incle o nome dos lugares e


localizacin. (mapa, foto satlite...)

Valorarase ademais a inclusin de exemplos da vosa zona Galicia e Espaa


(anda que non sexan tan caractersticos). Tamn valorarase a orixinalidade
de fotos propias...., lembra indicar os lugares nas fotos

Inclur imaxes das estruturas mis relevantes e explicar a sa formacin

Calidade artstica da diapositiva, introduce imaxes, transicins,non abuses


de texto excesivo...

O traballo realizarase por parellas .

Presentacin: data lmite ..........................................

FOLLA AVALIACIN
Grupo: ...........................................................................................................................Data exposicin: .................................. ..
Modelaxe

Fluvial

Torrencial

Elica

Litoral

Glaciar

Crstica

Grantica

Lugar:
a) Lugar tipo:
b) Local/pas
(fotos propias)

Calidade
artstica
Erosin

Erosin

Fervenzas

Estruturas
tpicas:

- reg

Curso medio

- crcavas

Retroceso
acantilado

- deflacin

Curso alto

Indica
estruturas
tpicas

Val V

- barrancos

Penechaira

- corgos

Val fondo plano

- -Depsitos
sedimentarios

-abrasin eolica
(rochas cogumelo)

- lapiaz

Caos de bolos

- Vales U

- Dolinas

sedimentacin

- -Morrenas

- Simas

Rochas
cabaleiras

- Praias

- lagos glaciares

- galerias

- Tmbolos

- -Lingua glaciar

- Estalactitas...

Frechas
-Erg

Socalcos

Lagoas

Curso baixo

Marismas

Deltas
Esteiros

Explica
proceso
formacin

Croios

Estruturas
tpicas:

- Horrns

- Dunas
Outeiros testemua

Estruturas
tpicas:

- Plataforma de
abrasin

Sedimentacin

Meandros

Estruturas
tpicas: