Sei sulla pagina 1di 7

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007 halaman 471 kegiatan ialah perihal atau

keadaan giat, kecergasan ataupun aktiviti.


Manakala ekonomi pula menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, 2007: 379, ekonomi
bermaksud ilmu berkenaan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang, dan
perkhidmatan; sistem pengendalian sumber kekayaan (kewangan, perindustrian,
perdagangan) sesebuah negara; keadaan kekayaan atau kebendaan; urusan mengenai hal
(perbelanjaan, penggunaan barang-barang) dalam rumah tangga.
Oleh itu, kegiatan ekonomi boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang melibatkan pengeluaran,
pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan dalam bidang pertanian,
kewangan, perindustrian, perdagangan sesebuah negera. Kegiatan ekonomi juga
merupakan sumber pendapatan untuk memperoleh keuntungan.

http://mieadham86.blogspot.com/2015/06/pt3-geografi-konsep-dan-takrifan.html

Aktiviti yang melibatkan pengeluaran, pengedaran dan penggunaan


barangan, dan perkhidmatan di semua peringkat dalam masyarakat.

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, Edisi Keempat, m/s 379


Kegiatan Ekonomi boleh didefinisikan sebagai aktiviti individu yang boleh mendatangkan
hasil pendapatan serta menjana sumber kewangan. Dalam erti kata lain, Kegiatan ekonomi
boleh didefinisikan sebagai kegiatan manusia yang boleh mendatangkan nilai dan pendapatan
(1 Markah). Kegiatan ekonomi utama di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga sektor
antaranya adalah sektor Primer, Sekunder dan Sektor Tertier (1 Markah). Contoh Sektor
sekunder meliputi aktiviti pertanian, perikanan, perhutanan/ pembalakan dan perlombongan
(1 Markah). Manakala sektor sekunder merangkumi perindustrian seperti aktiviti
pengeluaran atau pengilangan (1 Markah). Sektor tertier pula merangkumi Pelancongan,
Pendidikan, Perdagangan, Pengangkutan dan kewangan (1 Markah)
Sumber: http://www.melvister.com/2015/06/konsep-dan-takrifan-kegiatan-ekonomi-tugasanpt3-geografi.html

1. Ini hanya panduan.

Gunakan perkataan dan kreativiti anda sendiri.

SMK (nama sekolah)


PT3 Geografi 2015
Borang Soal Selidik

NAMA

____________________________________________
UMUR

____________________________________________
ALAMAT

____________________________________________

1.

Nyatakan pekerjaan anda.

..................................................................................................................
Jenis kegiatan
a.

Perubatan

f.

Pelancongan

b.

Pengangkutan

g.

Kewangan

c.

Perniagaan

h.

Perindustrian

d.

Pendidikan

i.

Teknologi Maklumat

e.

Penbinaan

j.

Lain-lain
Natakan

2.

...
Cadangkan usaha untuk menambah pendapatan penduduk di

kawasan kajian
(peluang sedia ada yang boleh diusahakan oleh penduduk)
a)

......................................................................................................

3.

b) ........................................................................................................
Nyatakan potensi kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di
kawasan kajian
(peluang yang belum wujud lagi, tapi ada potensi menyediakan

peluang pekerjaan)
a) ..........................................................................................................
b) ..........................................................................................................
c) ...........................................................................................................
4.

Mengapa anda kata sedemikian?


(alasan bagi soalan 3)
a)..........................................................................................................
b)..........................................................................................................

1.

b)
Sumbangan Perkembangan Pengangkutan Awam Di
Kawasan
Kajian

i. Mengurangkan Kesesakan Lalu Lintas (Fakta)

(Huraian) Melalui pemerhatian saya, saya mendapati penggunaan


penggangkutan awam telah dapat mengurangkan kesesakan lalu
lintas di kawasan kajian. Hal ini demikian kerana penggunaan
pengangkutan awam seperti bas dan teksi telah dapat
mengurangkan jumlah bilangan kenderaan di jalan raya. (Contoh)
Di Bandar Kinrara yang mempunyai penduduk padat, penggunaan
kenderaan awam secara tidak langsung telah dapat
mengurangkan kesesakan lalu lintas.

ii. Menjimatkan Kos (Fakta)

(Huraian) Melalui kaedah temubual, saya mendapati bahawa


penggunaan pengangkutan awam dapat menjimatkan kos.
(Contoh) Contohnya, kos tambang untuk seseorang ke bandar
raya Kuala Lumpur dari Bandar Kinrara hanya RM 2.20.
Berbanding dengan menggunakan kenderaan sendiri, seseorang
terpaksa menanggung kos minyak petrol/ kos bahan api, mereka
juga perlu mengambil kira kos tempat letak kereta.
HARI

TARIKH

AKTIVITI

CATATAN

Menerima soalan dan panduan rubrik


perlaksanaan kajian

HARI 1

1 Julai

Isnin

2014

HARI 2

2 Julai

Selasa

2014

HARI 3

3 Julai

Rabu

2014

kawasan kajian.

Berbincang dengan guru bentuk

pelaksanaan yang hendak dilakukan


Taklimat tentang kajian

membuat catatan hasil penerangan

HARI 4
Khamis

4 Julai

Tajuk: kejadian pencemaran udara di

guru
mula mengumpul maklumat dalam
internet mengenai konsep di makmal
komputer dengam bimbingan guru
berbincang dengan guru hasil
maklumat yang diperoleh
menyediakan borang temubual dengan

bimbingan guru
waktu petang membuat temubual
dengan jiran-jiran dan penduduk

2014

setempat mengenai kejadian jerebu di

dengan
bimbingan
guru

kawasan kajian.
waktu petang membuat temubual

dengan
rakan

HARI 5

5 Julai

dengan jiran-jiran dan penduduk

Jumaat

2014

setempat tentang faktor kejadian jerebu

di kawasan kajian..

dengan

membuat temubual dengan jiran-jiran

rakan

HARI 6
Sabtu

dan penduduk setempat yang pernah

6 Julai

mengalami kesan jerebu dan minta

2014

HARI 7

8 Julai

Isnin

2014

cadangan untuk mengatasi jerebu di

kawasan kajian.
membuat analisis daripada temubual 10

responden yang diperoleh.

menghasilkan bahan grafik yang

HARI 8

9 Julai

sesuai.
menulis laporan daripada hasil kajian di

Selasa
HARI 9

2014
10 Julai

hadapan guru.
menulis laporan daripada hasil kajian di

dengan
bimbingan
guru
di hadapan
guru
geografi


Rabu

2014

HARI 10

11 Julai

Khamis

2014

12 hingga 18 Julai
2014

hadapan guru.
menyemak laporan kajian dan bahan
grafik.

membuat penambahbaikan

menghantar hasil kajian kepada

guru

Guru membuat pentaksiran