Sei sulla pagina 1di 59

Distrito

Microred

Nivel
Establecimie
complejidad nto de salud

Ao

Semestre

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

E-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

CHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO
cHUNCHUQUILLO

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

I-2

P.S S.LORENZO1

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

F-2015

COLASAY

Datos generales
Orden del
Servicio o
caso o
Personal que
consultorio
paciente por
atiende el
donde se
establecimie
caso
atendi
nto

Edad del
caso o
paciente

Datos de auditoria
Fecha de
atencin

N de Hist.
Clnica

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

4aos

03/01/2015

07_06_5

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao10meses

03/01/2015

8-30-3

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

2aos9meses

03/01/2015

8-16-4

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao8meses

05/01/2015

7-37-7

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao10meses

05/01/2015

5_13_6

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao7meses

05/01/2015

1-39-4

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao8meses

06/01/2015

1-16-4

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao11meses

06/01/2015

8-32-3

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

15aos

03/01/2015

1_84_6

10

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

12aos

05/01/2015

7_37_6

11

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

10aos

08/01/2015

1_26_6

12

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

12aos

08/01/2015

6-15-7

13

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

6aos

05/01/2015

1-41-6

14

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

6aos

03/01/2015

1-84-7

15

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

8aos

03/01/2015

5_9_4

16

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

16aos

03/01/2015

1-44-6

17

Mater-Perinatal

DOCTOR

36aos

03/01/2015

8_11_2

18

PPFF

LIC. ENFERMERIA

29aos

03/01/2015

8-16-2

19

PPFF

LIC. ENFERMERIA

18aos

03/01/2015

3_25_2

20

PPFF

LIC. ENFERMERIA

28aos

03/01/2015

1_84_2

21

PPFF

LIC. ENFERMERIA

46aos

03/01/2015

10_14_2

22

PPFF

LIC. ENFERMERIA

45aos

03/01/2015

3_5_2

23

Mater-Perinatal

DOCTOR

25aos

05/01/2015

1_117_2

24

Mater-Perinatal

DOCTOR

38aos

07/01/2015

6_9_2

25

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

70AOS

03/01/2015

8_23_2

26

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

80AOS

03/01/2015

8_23_1

27

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

81AOS

06/01/2015

6_18_1

28

A MAYOR

DOCTOR

63AOS

07/07/2014

6_28_1

29

A MAYOR

DOCTOR

61AOS

07/07/2014

6_2_2

30

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao4meses

02/02/2015

06_28_3

31

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

5meses

02/02/2015

1-144-3

32

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

4aos

04/02/2015

1-21-7

33

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao8meses

06/02/2015

1-39-4

34

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

2aos

06/02/2015

8_32_3

35

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

2ao9meses

07/02/2015

9-33-3

36

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

3ao3meses

07/02/2015

9-19-6

37

Enfermeria-nio

Lic. Enfermeria

1ao6meses

10/02/2015

9-19-7

38

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

12aos

06/02/2015

3_14_6

39

Enfermeria-Adol

Tec. Enfermeria

15aos

07/02/2015

1_141_2

40

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

12aos

07/02/2015

1_81_5

41

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

14aos

08/02/2015

9_6_3

42

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

16aos

09/02/2015

3_14_5

43

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

12aos

10/02/2015

1-82-4

44

Enfermeria-Adol

Tec. Enfermeria

14aos

10/02/2015

1_9_4

45

Enfermeria-Adol

Lic. Enfermeria

15aos

11/02/2015

1_81_4

46

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

32aos

02/02/2015

6_9_2

47

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

39aos

04/02/2015

1-95-2

48

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

36aos

04/02/2015

8_11_2

49

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

25aos

05/02/2015

1_117_2

50

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

17aos

05/02/2015

1_115_2

51

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

18aos

07/02/2015

8_32_2

52

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

23aos

09/02/2015

1_118_2

53

Mater-Perinatal

Lic. Enfermeria

22aos

09/02/2015

7_8_2

54

A MAYOR

TEC.ENFERMERIA

77AOS

09/02/2015

1_72_2

55

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

73AOS

02/02/2015

1_67_1

56

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

65AOS

04/02/2015

1_3_1

57

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

69AOS

05/02/2015

5_7_1

58

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

61AOS

05/02/2015

1_3_2

59

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

69AOS

06/02/2015

1_14_1

60

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

62AOS

10/02/2015

7_11_1

61

A MAYOR

LIC.ENFERMERIA

67AOS

10/02/2015

1_6_1

Datos de auditoria

Datos de Filiacin

1
2
Diagnstico Diagnstico
principal
principal

Nombre y
apellidos

Edad

Sexo

N Hist. Cl.

4aos

07_06_5

1ao10meses

8-30-3

Z001

Z298

EYTON RODRIGO TORRES

Z001

Z298

EYLI BAZAN MORI

Z001

Z269

MORI MUOZ YEISON 2aos9meses

8-16-4

Z001

Z298

NUEZ GUEVARA KIARI 1ao8meses

7-37-7

Z001

Z298

CUBAS BURGA XIOMARA1ao10meses

5_13_6

1-39-4

Z001

Z298

MONSALVE VASQUEZ ANA1ao7meses

Z298

SANTACRUZ FIGUEROA DAYANA


1ao8meses

Z298

MORI VASRGAS YHOSBIN


1ao11meses

1-16-4

8-32-3

Z003

Z010

OIMER BURGA MAN

15aos

1_84_6

Z003

Z010

GUEVARA PAQUIRA

12aos

7_37_6

Z001

Z010

ALVARO CUBAS G

10aos

1_26_6

Z003

Z010

MORI SANTACRUZ

12aos

6-15-7

Z001

Z010

PEREZ MANAYAY

6aos

1-41-6

Z001

Z010

MESIS BURGA MAN

6aos

1-84-7

Z001

Z010

HICEL FERNANDE

8aos

5_9_4

Z003

Z010

MEDINA MENDOZA

16aos

1-44-6

Z010

Z298

Hemila Muoz Alta

36aos

8_11_2

Z300

Z304

Maria Magdalena V

29aos

8-16-2

Z300

Z304

Maria Estela Hern

18aos

3_25_2

Z300

Z304

Jovina Arevalo Del

28aos

1_84_2

Z300

Z304

Amelia Cajandilay

46aos

10_14_2

Z300

Z304

Maria Romero Ban

45aos

3_5_2

Z349

Z298

Julia Vargas Burga

25aos

1_117_2

Z349

Z298

Amanda Estela Va

38aos

6_9_2

SANCHEZ CIEZA C

70AOS

8_23_2

J209
L239

M545

SANTACRUZ MOND

80AOS

8_23_1

M545

HERRERA SEGURO

81AOS

6_18_1

J00X

ARIADO MARTINEZ

63AOS

6_28_1

N390

CELINDA ZULUETA

61AOS

6_2_2

06_28_3

Z001

Z298

ASENJO FERNANDEZ VALERIA


1ao4meses

Z001

Z298

ANGELA FER

Z001

Z269

MANAYAY ROMERO MILY

Z001

Z298

Z001

Z298

Z001

Z298

GAYTAN AREVALO LILIANA2ao9meses

9-33-3

Z001

Z298

COTRINA SANTACRUZ NEYLA


3ao3meses

9-19-6

Z001

Z298

KEYTI COTRINA SANTACRUZ


1ao6meses

9-19-7

Z003

Z010

RAQUEL ARAUJO P

12aos

3_14_6

Z003

Z010

LISBETH SANTACR

15aos

1_141_2

5meses

1-144-3

4aos

1-21-7

1-39-4

8_32_3

ANA MONSALVE VASQUEZ1ao8meses


MORI VARGAS YHOSBIN

2aos

Z001

Z010

HOYOS VILLALOBO

12aos

1_81_5

Z003

Z010

CURZ DELGADO YO

14aos

9_6_3

Z001

Z010

ARAUJO PEREZ KA

16aos

3_14_5

Z001

Z010

NEISER BURGA MA

12aos

1-82-4

Z001

Z010

EDILSON RAUL PE

14aos

1_9_4

Z003

Z010

PURIHUAMAN VIL

15aos

1_81_4

Z009

Z298

SANCHEZ PERES D

32aos

6_9_2

Z010

Z298

ESMELDINA ZULUE

39aos

1-95-2

Z010

Z298

PAQUIRACHI VERA

36aos

8_11_2

Z009

Z298

RAQUEL SILVA ALT

25aos

1_117_2

Z009

Z298

VASQUEZ VASQUEZ

17aos

1_115_2

Z009

Z298

VARGAS ESTELA D

18aos

8_32_2

Z009

Z298

PEREZ SANTACRUZ

23aos

1_118_2

Z009

Z298

DE LA CRUZ FERN

22aos

7_8_2

HIPOLITO MORI ME

70AOS

1_72_2

SANCHEZ SILVA JU

80AOS

1_67_1

CUBAS HERMINIO

70AOS

1_3_1

CABRERA SANDOV

80AOS

5_7_1

VARGAS PEREZ LO

70AOS

1_3_2

ANASTACIO GUEV

80AOS

1_14_1

EXEQUIEK SANTAC

70AOS

7_11_1

GUEVARA HUAMAN

80AOS

1_6_1

D509
M791
J039
D509
J039
M791

M545
S019

Z13.3
Z13.3
Z13.3
Z13.3
Z13.3
Z13.3
Z13.3

iliacin

Datos de la atenci

N DNI/CIU

Codigo SIS

Fecha de
atencin

Hora de
atencin

Signos de
alarma

Motivo de
consulta

62263500

160-2-62263500

SI

SI

NO

SI

80774028

160-2-80774028

SI

SI

NO

SI

62140697

160-2-62140697

SI

SI

NO

SI

80774046

160-2-80774046

SI

SI

NO

SI

80774023

160-2-80774023

SI

SI

NO

SI

80774022

160-2-80774022

SI

SI

NO

SI

80774030

160-2-80774030

SI

SI

NO

SI

80750642

160-2-80750642

SI

SI

NO

SI

76849853

160-2-76849853

SI

SI

NO

SI

75729420

160-2-75729420

SI

SI

NO

SI

75702245

160-2-75702245

SI

SI

NO

SI

75680990

160-2-75680990

SI

SI

NO

SI

60349537

160-2-60349537

SI

SI

NO

SI

60349536

160-2-60349536

SI

SI

NO

SI

60160779

160-2-60160779

SI

SI

NO

SI

76592056

160-2-76592056

SI

SI

NO

SI

44153358

160-2-44153358

SI

SI

NO

SI

43181737

160-2-43181737

SI

SI

NO

SI

75729432

160-2-75729432

SI

SI

NO

SI

43891370

160-2-43891370

SI

SI

NO

SI

27744225

160-2-27744225

SI

SI

NO

SI

44683025

160-2-44683025

SI

SI

NO

SI

48642512

160-2-48642512

SI

SI

NO

SI

27742151

160-2-27742151

SI

SI

NO

SI

48664979

160-2-48664979

SI

SI

NO

SI

27690652

160-2-27690652

SI

SI

NO

SI

16479657

160-2-16479657

SI

SI

NO

SI

27746649

160-2-27746649

SI

SI

NO

SI

27719432

160-2-27719432

SI

SI

NO

SI

80774044

160-2-80774044

SI

SI

NO

SI

78748273

160-2-78748273

SI

SI

NO

SI

62140659

160-2-62140659

SI

SI

NO

SI

80774032

160-2-80774032

SI

SI

NO

SI

80750642

160-2-80750642

SI

SI

NO

SI

80774002

160-2-80774002

SI

SI

NO

SI

62140681

160-2-62140681

SI

SI

NO

SI

80774041

160-2-80774041

SI

SI

NO

SI

75193346

160-2-75193346

SI

SI

NO

SI

71712599

160-2-71712599

SI

SI

NO

SI

75721381

160-2-75721381

SI

SI

NO

SI

75089376

160-2-75089376

SI

SI

NO

SI

75688431

160-2-75688431

SI

SI

NO

SI

76642861

160-2-76642861

SI

SI

NO

SI

75729437

160-2-75729437

SI

SI

NO

SI

75721386

160-2-75721386

SI

SI

NO

SI

27742151

160-2-27742151

SI

SI

NO

SI

48522032

160-2-48522032

SI

SI

NO

SI

44153358

160-2-44153358

SI

SI

NO

SI

48642519

160-2-48642519

SI

SI

NO

SI

78203015

160-2-78203015

SI

SI

NO

SI

77427965

160-2-77427965

SI

SI

NO

SI

47738084

160-2-47738084

SI

SI

NO

SI

47548727

160-2-47548727

SI

SI

NO

SI

27704938

160-2-27704938

SI

SI

NO

SI

27744443

160-2-27744443

SI

SI

NO

SI

27136995

160-2-27136995

SI

SI

NO

SI

27692160

160-2-27692160

SI

SI

NO

SI

27744244

160-2-27744244

SI

SI

NO

SI

27713834

160-2-27713834

SI

SI

NO

SI

27685048

160-2-27685048

SI

SI

NO

SI

48629874

160-2-48629874

SI

SI

NO

SI

Datos de la atencin actual


Signos y
Tiempo de
sintomas
enfermedad
principales

Forma de
inicio

Curso de la
enfermedad

Funciones
Evala
biolgicas alimentacin

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

Examen clnico
Antecedente
s de
Frecuencia
importancia Temperatura respiratoria

Pulso

Presin
arterial

Peso

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

en clnico

Talla

Estado
general

SI

NO

SI

NO

Tiene
Examen
relacin con
fsico: por interrogatori
Estado de
Es
sistemas, o, Ex. Fsico
conciencia
concluyente
dirigido o no
y/o
registra
antecedente
s
NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

N0

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

N0

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Diagnstico

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Diagnstico
La
El Dx. es
conclusin
presuntivo o
es
es un
representati
problema
va

El Dx. es
definitivo

En relacin
Apoyo al
con el
Registra
diagnstico diagnstico
cdigo CIE X
y/o motivo
de consulta

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

N0

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

N0

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Tratamiento o pl
Est de
acuerdo al
protocolo

Registra
Registra
Registra va
Usa
frecuencia
Uso
dosis de
de
profilctico
de
antibiticos medicament
administraci (Vit. A, Sulf.
administraci
os
n
Fe)
n

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Tratamiento o plan
Inmunizacio
nes

Clasificacin Clasificacin
del
del estado
desarrollo
nutricional

Control
prenatal

Consejera
integral

Indica en
tema de la
consejera
integral

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Pulcritud de la historia clnica


Contenido
Organizada
en la
cronolgica
atencin es
mente
ordenada

Consejera
nutricional

Tuvo
referencia

Fecha de
cita

Limpia

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

ud de la historia clnica

Legibilidad
Sello y firma

Registrar:
Concordanci
Usa
toda la
De la
a entre
Tiene hoja
formatos
historia, por persona que enfermedad
de atencin Esta foliada
estandarizad
partes o
brinda la
actual y
SIS
os
poco
atencin
examen
entendible
fsico
SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

Calidad de la atencin
Concordanci Concordanci Concordanci
a entre
a entre
a entre
Pertinencia
examen
diagstico y tratamiento
de la
fsico y
tratamiento o plan y gua referencia
diagstico
o plan
o protocolo

Relacin
Relacin
consejera
estado
integral y nutricional y
diagnstico consejera

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Slo Si

Slo No

34
33
35
32
33
32
33
34
32
30
34
24
34
31
34
31
33
35
36
33
34
30
31
30
33
38
33
30
31
34
33
35
32
33
32
33
34
32
30

Slo NA

29
30
28
31
30
31
30
29
31
33
29
39
29
32
29
32
30
28
27
30
29
33
32
33
30
25
31
33
32
29
30
28
31
30
31
30
29
31
33

Por sistemas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No registra
examen

Especfico

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
24
34
31
34
31
31
30
31
30
31
30
31
30
33
38
33
38
33
38
33
38

29
39
29
32
29
32
32
33
32
33
32
33
32
33
30
25
30
25
30
25
30
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Toda la
historia

Partes de la
historia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poco
entendible
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total SI

Total NO

34
33
35
32
33
32
33
34
32
30
34
24
34
31
34
31
33
35
36
33
34
30
31
30
33
38
33
30
31
34
33
35
32
33
32
33
34
32
30

29
30
28
31
30
31
30
29
31
33
29
39
29
32
29
32
30
28
27
30
29
33
32
33
30
25
31
33
32
29
30
28
31
30
31
30
29
31
33

Total SI/NO

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
24
34
31
34
31
31
30
31
30
31
30
31
30
33
38
33
38
33
38
33
38

29
39
29
32
29
32
32
33
32
33
32
33
32
33
30
25
30
25
30
25
30
25

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Total ITEMS

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Porcentaje
de logro
54.0
52.4
55.6
50.8
52.4
50.8
52.4
54.0
50.8
47.6
54.0
38.1
54.0
49.2
54.0
49.2
52.4
55.6
57.1
52.4
54.0
47.6
49.2
47.6
52.4
60.3
52.4
47.6
49.2
54.0
52.4
55.6
50.8
52.4
50.8
52.4
54.0
50.8
47.6

Fil Si

Fil Total
SI/NO

Fil No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fil Total
ITEMS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

54.0
38.1
54.0
49.2
54.0
49.2
49.2
47.6
49.2
47.6
49.2
47.6
49.2
47.6
52.4
60.3
52.4
60.3
52.4
60.3
52.4
60.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fil
ATC actual
Porcentaje ATC actual Si
No
de logro
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

5
5
5
5
5
4
5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
6
6
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

5
5
5
5
5
6
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
4
4
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

ATC actual
NA

ATC actual
Total SI/NO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ATC actual
Total ITEMS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Err:504
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:504

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
Err:504
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ATC actual
Porcentaje
de logro
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
40.0
50.0
40.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
60.0
60.0
70.0
70.0
70.0
60.0
60.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
60.0
60.0

Ex cl Si

Ex cl No

6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
8
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9

Ex cl Por
sistemas

Ex cl NA

3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ex cl
Especfico
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ex cl No
registra
examen

Ex cl Total SI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
8
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9

Ex cl Total
NO

Ex cl Total
SI/NO
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Ex cl
Porcentaje
de logro

Ex cl Total
ITEMS
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
100.0
100.0
88.9
100.0
88.9
88.9
88.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
88.9
88.9
88.9
88.9
88.9
88.9
88.9
88.9
100.0
100.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Dx Si

Dx No

5
5
5
5
5
3
5
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Dx Total
SI/NO

Dx NA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dx
Porcentaje
de logro

Dx Total
ITEMS
6
6
6
6
6
4
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
4
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
75.0
83.3
75.0
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0

Tto Si

Tto No

8
7
7
7
7
7
7
7
11
11
10
11
10
10
10
11
10
6
6
6
6
6
10
10
7
6
6
6
6
6
6
8
9
7
9
7
10
10
10

Tto Total
SI/NO

Tto NA

8
9
9
9
9
9
9
9
5
5
6
5
6
6
6
5
6
10
10
10
10
10
6
6
9
10
10
10
10
10
10
8
7
9
7
9
6
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Tto Total
ITEMS
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Tto
Porcentaje
de logro
50.0
43.8
43.8
43.8
43.8
43.8
43.8
43.8
68.8
68.8
62.5
68.8
62.5
62.5
62.5
68.8
62.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
62.5
62.5
43.8
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
37.5
50.0
56.3
43.8
56.3
43.8
62.5
62.5
62.5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
6
7
7
7
6
7
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
10
9
9
9
10
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
50.0
37.5
43.8
43.8
43.8
37.5
43.8
37.5

Pulcritud Si Pulcritud No Pulcritud NA

3
3
5
3
4
4
3
3
4
2
4
4
2
4
2
4
5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
5
3
4
4
3
3
4
2

3
3
1
3
2
2
3
3
2
4
2
2
4
2
4
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
1
3
2
2
3
3
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pulcritud
Total SI/NO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Pulcritud
Total ITEMS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Pulcritud
Porcentaje
de logro
50.0
50.0
83.3
50.0
66.7
66.7
50.0
50.0
66.7
33.3
66.7
66.7
33.3
66.7
33.3
66.7
83.3
83.3
83.3
66.7
66.7
66.7
83.3
83.3
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
50.0
50.0
83.3
50.0
66.7
66.7
50.0
50.0
66.7
33.3

4
4
2
4
2
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
4
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

66.7
66.7
33.3
66.7
33.3
66.7
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
83.3
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7

Calidad Si

Calidad No

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Calidad NA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Calidad
Calidad Total Calidad Total
Porcentaje
SI/NO
ITEMS
de logro
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
57.1
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.4
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9

Datos generales

Datos de auditoria

Datos de auditoria

Datos de Filiacin

iacin

Datos de la atencin

Datos de la atencin actual

Antecedente
s de
importancia

Examen clnico

en clnico

Diagnstico

Diagnstico

Apoyo al
diagnstico

Tratamiento o pl

Tratamiento o plan

Pulcritud de la historia clnica

ud de la historia clnica

Legibilidad
Sello y firma

Calidad de la atencin