Sei sulla pagina 1di 1

ce S-a rastignit pentru noi?

Cam din 2008 a Tnceput sa se strice Aghiazma, si nu numai cea fabricata de


ereziarhul Sofronie... Daca suntefl sinceri cu voi Tnsiva faceji-va acest test. Nu ve# putea scapa de glasul constiinfei
voastre decat daca va ve# lepada de erezii.
lertafl Tndrazneala. "Sfantul loan Gura de Aur a spus deschis ca dusmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci si cei
aflati in comuniune cu ei" (Sf. Teodor Studitul - apud documentul "Scrisoare deschisa catre arhiereii care au semnat Tn
Creta" - https://saccstv.wordpress.com/2016/08/12/oeste-4500-de-preoti-ca[ugari-si-mireni-au-semriat-o-scrisoarecaire^nLiloaoiiiyHg^
Din pacate acest lucru s-a petrecut dupa "gestul" ereticului
Nicolae Corneanu care a virusat Tntreaga ortodoxie. Rezultatele se vad acum ... Cu imensa durere Tn suflet, pentru ca - ce
le voi spune copiilor mei, Tnvatati sa mearga la biserica? Cum sa le explic? Duhovnicului meu i-am spus ca un ultim
cuvant (Tn interiorul catedralei de la Sihastria - acum la pomenirea Sf. Teodora de la Sihla) din iubire de Adevar si din
dragostea pe care i-o port: "Ma tern ca la Judecata o sa fiu Tntrebat de ce as fi putut face si n-am facut" Nu stiu cat l-am
sensibilizat, a plecat spre altar si nu mi-a raspuns... Tntr-adevar prigoana cum n-a mai fost de la-nceputul lumii si nu va
mai fi...
22.08.2016, pomenirea Sf. Me. Agatonic

ing. geolog Gabriel Barbir

PS

<t^
Prezenta alcatuire am Tnceput-o Tn seara zilei de 15 august (praznuirea Adorrnirii Maicii Domnului/Tncepuse ziua
liturgica urmatoare (Sf. Martiri Brancoveni). A doua zi, dupa ce am fost la Sf. Liturghie, i-am telefonat parintelui Antim
spunandu-i de intenjia mea de a trimite pe adresa patriarhiei, respectiv pe net a acestui memoriu (nu era Tnca finalizat).
Mi-a spus sa nu-l trimit si mi-a zis ca s-a facut un drept la replica de cei care au initial scrisoarea catre mitropolit la
/
comunicatui de presa al Mitropoliei Moldovei ca raspuns la acesta. I-am mai spus ca n-am putut semna acea scrisoare ,r
(cu care sunt de acord Tntru totul) pentru ca pe formularul respectiv se cerea nr. si seria de bulletin. Ori eu nu am asa
ceva. Am cautat apoi acest drept la replica pe net si nu l-am gasit. Am aflat ca Tnca nu fusese dat publicitatii. Am sistat pe
moment continuarea memoriului. Am reluat scrierea lui duminica seara (21.08.2016) si l-am finalizat luni dimineata pe la
ora cinci. Tn aceasi zi am plecat spre manastirea Bistrtya cu autobuzul de 730 din Vatra Dornei. Parintele Antim m-a primit
si mi-a spus ca el nu poate sa-mi dea nici un sfat. Singurul lucru care poate sa-l spuna este ce a spus si parintele Arsenie
'
Papacioc cand a fost Tntrebat de actele biometrice: "Eu nu le iau". Fiecare sa-si Tntrebe constiinja. El se duce "Tn padure".
Dar mi-a dat binecuvantare sa trimit acest memoriu. Si Tn plus mi-a zis ca Dreptul la replica la Comunicatui de presa al ;
Mitropoliei Moldovei "Tn legatura cu reacflile unor credinciosi fafS de sinodul din Creta" apare azi (22.08.2016) pe net. Tn
acest context nu am vrut sa trimit memoriul pana ce nu aveam sa citesc cele cuprinse Tn Dreptul la replica. Seara, pe
23.08.2016 am reusit sa-l citesc. Mai mult decSt atcit, Dumnezeu a facut posibil un lucru extraordinar: SCRISOAREA
CATRE IERARHII CE AU SEMNAT TN CRETA alcatuita de PS. LONGHIN DE BANCENI ! (v.
http://www.atitudinLcom/2016/08/ps-JonghJn-de-banceni-scriso^
Ce mai
_
putetf spune arhiereilor din BOR ? Mai sunteti Tn Biserica Ortodoxa Romana? Nu asculta^i de putinii preoti marturisitori, 4
nu asculta^i de pleroma (desi unul dintre noi, un avocat la Tnfruntat pe ereticul patriarh Nestorie!), daca nu acultaji nici

de un egal, un EPISCOP al BISERICII DREPTMARITOARE (v. ce a spus la Varatec mitropolitul Teofan despre PS Longhin -Tn ,*
Tnregistrarea marturisitoare ce au facut-o acei credinciosi ce au determinat iesirea mitropolitului din biserica) cum vreti
sa va mai vorbeasca Dumnezeu? Tn ce fel? Nu va cutremurati? Daca Sf. Paring vorbesc de slava Tn care vor veni i^
marturisitorii vremurilor de pe urma, ca vor fi mai mari deca dansii Tn Tmparaf ia Cerurilor si ca ar fi vrut sa se nevoiasca Tn j
vremurile noastre; oare unde veti fi voi care Tl urmati pe luda? Si mai mult decat atat: vreti cu viclenie sa ne surpati si pe
noi Tn fundul iadului (Tnspaimantatoare afirmatie a TPS loachim Bacaoanul adresata marturisitorului parinte Macarie de la >
Oituz Tn sinaxa respective de a merge Tmpreuna cu el si Tn iad...), nu va da|i seama ca veti fi mai jos ca luda, exact Tn
chinurile pe care le va suferi Lucifer? Tnaintasii vostri l-au depus din treapta pe marturisitorul episcop Serafim Safirin. La
urechile si la ochii nostri au ajuns informa^ii Tngrozitoare si nu numai din carfile preotului loan Buga sau de pe blogul
parintelui Teodot sau din scandalul diaconului homosexual de la Patriarhie de acum caflva ani. L-au depus pe episcopul