Sei sulla pagina 1di 5

Highly Immersive Programme

Sekolah Kebangsaan Serpan


01. PELAN STRATEGIK (In-class)
Bil.
1

Matlamat
Membina skrip
lakonan dalam
Bahasa Inggeris
dan
melakonkannya.

Objektif
Untuk meningkatkan
kreativiti dan kemahiran
berfikir aras tinggi.
Meningkatkan keyakinan
murid dalam Bahasa Inggeris
dengan menterjemahkan idea
secara lisan dan bertulis.

Sasaran
Murid-murid tahap 2

PELAN TAKTIKAL
Bil.
1.

2.

Langkah
Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan dan setiap
kumpulan diberikan
tajuk yang berlainan.
Murid melakonkan
watak-watak yang
ditulis oleh rakan
mereka.

Tindakan
Guru Bahasa Inggeris

Murid
Ibubapa

Julai

Mula

Sehingga
Ogos

Julai

Ogos

PELAN OPERASI
Nama projek
Objektif
Tarikh dan
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran
Bil murid
Langkah
Menulis skrip
lakonan.

Ready, Set, Action!


Meningkatkan kreativiti dan kemahiran murid menggunakan Bahasa
Inggeris.
18 Julai 1 Ogos 2016

Semua murid tahap 2


85 orang
Proses kerja
Tindakan
Memastikan
Guru Bahasa
skrip yang
Inggeris
ditulis
Murid
bersesuaian
dengan situasi
yang
diberikan.

Mula
18 Julai 201

Catatan

Highly Immersive Programme


Sekolah Kebangsaan Serpan
02. PELAN STRATEGIK (Out-of-class)
Bil.
1

Matlamat
Mengacara
perhimpunan
dalam bahasa
Inggeris

Objektif
Mewujudkan persekitaran Bahasa
Inggeris.
Menggalakkan penggunaan Bahasa
Inggeris secara menyeluruh dalam
kawasan sekolah

Sasaran
Semua murid, ibubapa
dan guru

PELAN TAKTIKAL
Bil.
1.
2.

Langkah
Menyediakan teks
ucapan.
Mencatat isi penting

Tindakan
Guru Bahasa
Murid
Guru Besar
PK KK
Guru Bahasa
Murid

Mula
Januari 2016

Sehingga
November 2016

Januari 2016

November 2016

PELAN OPERASI
Nama projek
Objektif
Tarikh dan
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran
Bil murid
Langkah
Mengacara
perhimpunan
dalam bahasa
Inggeris

Assembly in English
Meningkatkan keyakinan murid untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris di
khalayak ramai.
Januari November 2016

Semua murid, ibu bapa dan guru


188 orang
Proses kerja
Tindakan
Memastikan
Guru Besar
perhimpunan
PK KK
dijalankan
Guru Bahasa
dalam Bahasa Inggeris
Inggeris

Mula
Januari 2016

Catatan

Highly Immersive Programme


Sekolah Kebangsaan Serpan
03. PELAN STRATEGIK (Out-of-class)
Bil.
1

Matlamat
Membina English
Tunnel

Melatih
ambassador yang
mampu
menerangkan
maklumat di
terowong.
Menyediakan
bahan bacaan
seperti keratan
surat khabar dan
artikel.

Objektif
Terowong yang disedikan
dapat memberi peluang dan
menanam minat murid-murid
terhadap membaca, melihat,
dan bermain dalam Bahasa
Inggeris.
Melatih motivasi murid
terhadap Bahasa Inggeris

Sasaran
Semua murid sekolah.

Meransang minat murid


untuk membaca dalam
Bahasa Inggeris.

Semua murid sekolah.

Semua murid sekolah.

PELAN TAKTIKAL
Bil.
1.
2.

Langkah
Mencari lokasi yang
sesuai
Menyediakan bahanbahan bacaan yang
berkaitan

Tindakan
Jawatankuasa HIP sekolah.
(guru dan ibubapa)
Jawatankuasa HIP sekolah
(guru dan ibubapa)

Mula
Julai

Sehingga
Ogos

Julai

Ogos

PELAN OPERASI
Nama projek
Objektif
Tarikh dan
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran
Bil murid
Langkah
Menjadi
ambassador
dengan
menerangkan

English Tunnel
Meningkatkan keyakinan murid bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Meningkatkan minat dan pengetahuan murid dalam Bahasa Inggeris.
Julai November 2016

Murid tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6)


85 orang
Proses kerja
Tindakan
Memastikan
Jawatankuasa
keadaan di
HIP SKSA
sudut English
(guru dan
Tunnel dalam
ibubapa)

Mula
Julai

Catatan

Highly Immersive Programme


Sekolah Kebangsaan Serpan

sudut English
keadaan
Tunnel kepada
teratur.
rakan-rakan.
04. PELAN STRATEGIK (Extra classes)
Bil.
1

Matlamat
Objektif
Bermain permainan Meningkatkan penguasaan
Bahasa Inggeris.
bahasa Inggeris bagi murid
yang lemah (LINUS).
Meransangkan minat murid
terhadap Bahasa Inggeris.

Sasaran
Murid murid LINUS dan
Tahap 1

PELAN TAKTIKAL
Bil.
1.

2.

Langkah
Tindakan
Penerangan
Jawatankuasa HIP sekolah
mengenai aktiviti
yang akan dilakukan.
Menyediakan bahan Jawatankuasa HIP sekolah
permainan
bergambar, huruf
dan perkataan
bercetak.

Mula
1 Ogos

Sehingga
!5 Oktober
2016

1 Ogos

15 Oktober
2016

PELAN OPERASI
Nama projek
Objektif

Tarikh dan
Tempoh
Perlaksanaan
Sasaran
Bil murid
Langkah
Menyediakan
bahan bercetak
yang bersesuaian

Welcome ABC
Meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris bagi murid yang lemah
(LINUS).
Meransangkan minat murid terhadap Bahasa Inggeris.
1 Ogos 15 Oktober 2016

Murid Tahap 1 dan murid LINUS


79 orang
Proses kerja
Tindakan
Memastikan
Jawataknkuasa
murid
HIP sekolah
menjalankan
permainan
dengan betul
berdasarkan
topik atau
tema yang
disediakan

Mula
1 Ogos

Catatan

Highly Immersive Programme


Sekolah Kebangsaan Serpan