Sei sulla pagina 1di 9

Analisis SWOT / SWOC :

Analisis Persekitaran SWOT/ SWOC Matriks


(BIDANG: Hal Ehwal Murid (Unit Kantin)

Isu : Kepuasan pelanggan dalam kalangan murid dan kakitangan sekolah.


Dalaman

(S)KEKUATAN:
S1- Pengurusan Unit yang

bersistematik dan komited.

S2- Pengusaha kantin yang boleh


berkerjasama dengan pihak sekolah.

(W)KELEMAHAN:
W1 - AJK unit yang sentiasa bertolak
ansur dalam membuat penilaian.

Luaran

(O)PELUANG:
O1- Perbincangan antara pihak unit HEM
dan pengusaha kantin pada bila-bila masa.
Keperihatinan guru dan murid terhadap
pemakanan sihat.

Strategi SO
1. S1 + O2:

Mengadakan proses
pemeriksaan makanan dengan
merasa sampel makanan RMT
yang disediakan setiap hari.
(C)CABARAN:
StrStrategi SC
C1 - Pengusaha kantin sering menjual
1. S1+ C3: Kempen pemakanan sihat
makanan / minuman yang tidak digalakkan.
kepada seluruh warga sekolah.
C2 - Citarasa pelanggan di kalangan guru
2. S2 + C1 : Memberi peringatan dari
yang tinggi.
masa ke masa kepada pihak
pengusaha kantin agar tidak menjual
C3 - Pelanggan di kalangan murid lebih
makanan / minuman yang tidak
mementingkan citarasa sendiri (makanan
digalakkan.
ringan) daripada pemakanan berkhasiat.

Strategi WO
1. W1 + O2 : AJK unit perlu bersikap lebih
tegas untuk memantau kualiti makanan.

Strategi WC
1. W1 + C2 : Mewujudkan sikap toleransi
dan saling berkongsi maklumat berkaitan
menu makanan untuk kepuasan
pelanggan melalui AJK unit.

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM
KPI Menjelang 2016, persekitaran kantin mempunyai infrastruktur yang lebih lengkap dan persekitaran yang lebih
Pengarah/PPD/Sek konduksif, dan kualiti pemakanan terjamin.
Sektor/PPD/Sekolah SK Jenderam
Bidang/Unit Hal Ehwal Murid / Kantin

Teras Strategik

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

Struktur Sistem

Isu-Isu
Strategik

Sasaran
Strategi

Pelan Tindakan

KPI

(Huraian isu/masalah
tentang BK atau fungsi
organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan
PPPM atau fungsi
organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif
atau pelan tindakan di
JPN/PPD)

Persekitaran kantin
yang kurang kondusif

Mengupaya JPN, PPD


dan Sekolah untuk
menyediakan
penyelesaian khusus
berasaskan keperluan.

Naik taraf infranstruktur Menjelang 2016,


persekitaran
asas bagi memenuhi
kantin
standard

TOV

2014

2015

2016

80%

88%

89%

99%

(Pernyataan
indikator yang
boleh diukur)

mempunyai
infrastruktur

Teras Strategik

Isu-Isu
Strategik

Sasaran
Strategi

Pelan Tindakan

KPI
TOV

2014

2015

2016

80%

88%

95%

100%

yang lebih
lengkap dan
persekitaran
yang lebih
konduksif.

Struktur Sistem

Warga sekolah kurang


maklumat pemakanan
dan kesihatan

Meningkatkan
kesedaran warga
sekolah dengan gaya
hidup sihat.

100% meja bertampal


dgn bahan berinformasi
gaya hidup sihat
menjelang 2014

Menjelang 2016,
hanya makanan
berkhasiat
sahaja dijual di
kantin.

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1:
1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.
2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.
3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong
berpandukan penerangan tertera.

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan
Kualiti Sekolah
PPPM
KPI Menjelang 2016, hanya makanan berkhasiat sahaja dijual di kantin.
Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Jenderam
Bidang/Unit Hal Ehwal Murid / Kantin
Strategi

Meningkatkan kesedaran warga sekolah dengan gaya hidup sihat.

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

B
il

Program/Projek

Gotong-royong
Kantinku Ceria

Ceramah Pemakanan
Sihat

Objektif

Tanggungjaw Tarikh/Temp
Kos/Sumber
ab
oh

Memastikan
kantin sentiasa
dalam keadan
bersih
dan
selesa

Semua warga
SKJ &
Pengusaha
Kantin.

21 November
2014

Meningkatkan
kesedaran
warga sekolah
dengan gaya
hidup sihat.

Semua warga
SKJ &
Pengusaha
Kantin.

15 April 2014

PIBG

Unit HEM

KPI

TOV

Sasaran

Menjelang 2016,
persekitaran kantin
mempunyai
infrastruktur yang
lebih lengkap dan
persekitaran yang
lebih konduksif.
Menjelang 2016,
hanya makanan
berkhasiat sahaja
dijual di kantin.

Nota Jadual 2:
1. Perlu dibina setiap tahun.
2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah
pencapaian sebenar dari tahun sebelumnya.
3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor
peroleh skor 6 dalam SKPM.
4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak
kosong.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekol Sekolah Kebangsaan Jenderam
ah
Bidang/Unit Hal Ehwal Murid / Kantin
Program/Projek Gotong-royong Kantinku Ceria
Objektif - Memastikan kantin sentiasa dalam keadan bersih dan selesa
Tarikh/Tempoh 21 November 2014
Kumpulan
Semua warga SKJ & Pengusaha Kantin.
Sasaran
Tanggungjawab Semua warga SKJ & Pengusaha Kantin.
Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan
semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila
keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan
tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekola
h
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh

Sekolah Kebangsaan Jenderam


Hal Ehwal Murid / Kantin
Ceramah Pemakanan Sihat
Meningkatkan kesedaran warga sekolah dengan gaya hidup sihat.
15 April 2014

Kumpulan Sasaran

Semua warga SKJ & Pengusaha Kantin.

Tanggungjawab

Semua warga SKJ & Pengusaha Kantin.

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan
akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan
semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila
keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan
tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.