Sei sulla pagina 1di 2

JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PLC

( PELAN TINDAKAN PLC)


Bil Pelan
Tindakan

KPI

Perjumpaan kali
pertama

2
5

7
8

Perjumpaan
pasukan pemikir
sekolah
Perancangan
pelaksanaan
program PLC
Pendedahan1

Pendedahan2

Perancangan
strategic
pengajaran
Pelaksanaan 1

Menentukan kumpulan
sasaran (Tahun 3) dan
matlamat .
Penulisan hasil
pembelajaran/objektif
dan pemilihan isi
pelajaran.
Pemilihan strategi,
kaedah, teknik dan
aktiviti pengajaran
dan pembelajaran.
Menghasilkan 1 pelan
RPH Matematik Tahun
3.
Peer Coaching di
dalam kelas.

Regroup dan
perbincangan 1
10 Pelaksanaan 2

Menghasilkan 1 pelan
RPH penambahbaikan.
Peer Coaching di
dalam kelas.

11 Refleksi

Memberi maklumbalas
dan membuatkomen.
Mengumpulkan semua
maklumat dan
menghasilkan laporan
yang lengkap.

12 Penghasilan
laporan

Tarikh
Pelaksana
an

Tindakan

Guru Besar
dan semua
guru
Panitia
Matematik
Panitia
Matematik
Panitia
Matematik
Panitia
Matematik
Ketua
Panitia
dan guru
yang
terlibat
Panitia
Matematik
Ketua
Panitiadan
guru yang
terlibat
Panitia
Matematik
Guru yang
terlibat

JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PLC


( PELAN TINDAKAN PLC)
Bil PelanTindakan
1
2
5

7
8

Perjumpaan
pasukan pemikir
sekolah
Perancangan
pelaksanaan
program PLC
Pendedahan1

Pendedahan2

Perancangan
strategik
pengajaran
Pelaksanaan 1

KPI
Perjumpaan kali
pertama
Menentukan kumpulan
sasaran (Tahun 5) dan
matlamat .
Penulisan hasil
pembelajaran/objektif
dan pemilihan isi
pelajaran.
Pemilihan strategi,
kaedah, teknik dan
aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
Menghasilkan 1 pelan
RPH Bahasa Tamil Tahun
5.
Peer Coaching di dalam
kelas.

10

Regroup dan
perbincangan 1
Pelaksanaan 2

Menghasilkan 1 pelan
RPH penambahbaikan.
Peer Coaching di dalam
kelas.

11

Refleksi

12

Penghasilan
laporan

Memberi maklumbalas
dan membuat komen.
Mengumpulkan semua
maklumat dan
menghasilkan laporan
yang lengkap.

Tarikh
Pelaksana
an

Tindakan
Guru Besar
dan semua
guru
Panitia
Bahasa Tamil
Panitia
Bahasa Tamil
Panitia
Bahasa Tamil
Panitia
Bahasa Tamil
Pn.B.Kumuth
a
dan guru
yang terlibat
Panitia
Bahasa Tamil
Ketua Panitia
dan guru
yang terlibat
Panitia
Bahasa Tamil
Guru yang
terlibat