Sei sulla pagina 1di 5

COLEC ŢIA:

CULTURĂ GENERALĂ

LIM BA ROMÂN Ă … O DELE CTARE CONTINU Ă

Cuvintele în roşu sunt greşit folosite!!! Dacă nu ştiţi cum să folosiţi corect anumite cuvinte, înlocuiţi-le cu sinonime. Este mult mai practic şi cu siguranţă nu veţi face greşelile de mai jos.

COMPLEXE sau COMPLEXURI?

“Tinerii din ziua de astăzi au o serie de complexuri deoarece legea învăţământului se schimbă de la o zi la alta.” “S-au deschis o serie de complexuri comerciale în tot oraşul.” corect:

complexe

Cuvântul complex (complexă) provine din franceză complexe şi latină complexus. Înseamnă:

1. (adj.) Care este format din mai multe părţi; care întruneşte în sine mai multe laturi sau elemente diferite. 2. (s.n.) Întreg format din mai multe elemente. 3. (s.n.) Ansamblu de unităţi comerciale, industriale etc., cu funcţii deosebite, dar grupate teritorial. 4. (s.n.) Ansamblu de tendinţe inconştiente, formate din copilărie, care determină comportarea ulterioară a individului. Complex de inferioritate = sentiment de neîncredere în forţele proprii. Plural = complecşi, complexe. Sinonime = multilateral, plurivalent, polivalent; Un complex de factori = multitudine.

COMPLET sau COMPLECT?

“M-a dezamăgit complect acest Guvern.” “Este complect greşită calea urmată de acest Guvern.” corect: complet

Cuvântul complet (completă) provine din franceză complet şi latină completus. Înseamnă: 1. (adj.) Întreg, deplin; (despre mijloace de transport) care are toate locurile ocupate. 2. (s.n.) Complet de judecată = colectiv alcătuit din numărul legal de judecători care iau parte la soluţionarea unui litigiu. Plural (adj.) = compleţi, complete; (s.n.) completuri. Sinonime = plin, integral, întreg, total, împlinit, absolut, deplin.

PROPRIETAR sau PROPIETAR?

“Asociaţiile de Propietari sunt obligate să aibă cod fiscal.” “Propietarii blocurilor cu bulină roşie sunt obligaţi să consolideze clădirile respective.” corect: proprietari

Cuvântul proprietar (proprietară) provine din franceză propriétaire şi latină proprietarius. Înseamnă: (s.m. şi s.f.) Titular al unui drept de proprietate; persoană care posedă un imobil (considerată în raport cu chiriaşul său). Plural = proprietari, proprietare. Sinonime = posesor.

TULBURE sau TURBURE?

“Situaţia este extrem de turbure în Parlament.” corect: tulbure

Cuvântul tulbure provine din latină turbulus. Înseamnă: 1. (adj.) (despre lichide) Lipsă de transparenţă, amestecat cu impurităţi; (despre cer, vreme) noros, ceţos. 2. Neclar, vag; (figurat) greu de înţeles, confuz. 3. (despre ochi, privire) Lipsit de claritate. 4. (Fig.,

- 1

-

despre stări psihice) Neliniştit, frământat; (despre situaţii sociale) nesigur, agitat. Plural = tulburi. Sinonime = înceţoşat, neclar, împăinjenit, confuz, incert, nesigur, critic.

HABAR N-ARE sau HABAR ARE?

”Era atât de beat încât habar are pe ce lume este!” corect: habar n-are

Cuvântul habar provine din turca veche habar. Înseamnă: A nu avea habar de (sau despre) ceva = a nu şti despre ceva; a nu-i păsa de ceva . Se foloseşte numai la forma negativă.

RAHATURI sau RAHAŢI?

”Fabrica de dulciuri a produs de-a lungul timpului tot felul de sortimente de rahaţi!” corect:

sortimente de rahat sau simplu rahaturi

Cuvântul rahat provine din turcă lokum. Înseamnă: 1. Produs de cofetărie cu aspect gelatinos, făcut din sirop de zahăr, amidon şi diferite arome; 2. (figurat) lucru lipsit de importanţă. Plural = rahaturi. Sinonime = fecale.

IMORAL sau AMORAL?

”Acest Guvern are un comportament de-a dreptul amoral… Este imoral să se reducă salariile celor nevoiaşi.” corect: amoral, imoral (ambele forme sunt corecte).

Cuvântul imoral (imorală) provine din franceză immoral. Înseamnă: Care este contrar moralei; care încalcă principiile moralei. Plural = imorali (imorale). Sinonime = corupt, desfrânat, obscen.

Cuvântul amoral (amorală) provine din franceză amoral. Înseamnă: 1. Indiferent faţă de morală, fără principii morale. Plural = amorali (amorale).

OPŢIUNE sau OBŢIUNE?

”A avut o obţiune şi nu a profitat de ea!” corect: opţiune

Cuvântul opţiune provine din franceză option şi latină optio, optionis. Înseamnă: 1. Alegerea unei alternative dintre mai multe posibile; alegerea a ceea ce îţi convine dintre mai multe lucruri, posibilităţi etc. 2. (juridic) alegere, în temeiul unui drept, între două sau mai multe situaţii juridice. Plural = opţiuni. Sinonime = alegere.

OPTIMIST sau OBTIMIST?

Guvernul este foarte obtimist că nu va fi grevă generală pe 31 mai 2010.” corect: optimist

Cuvântul optimist (optimistă) provine din franceză optimiste. Înseamnă: 1. (adj.) Care manifestă optimism. 2. (s.m. şi s.f.) Persoană care vede totul în bine, care manifestă optimism. Plural = optimişti (optimiste). Sinonime = încrezător (încrezătoare) în propriile forţe.

La fel se procedează şi la cuvintele: opţiune, optim, optime, optic, optician, optimism etc.

PRĂJEALĂ sau PRĂJALĂ?

Poporul român găteşte cu prea multă prăjală.” corect: prăjeală

- 2 -

Cuvântul prăjeală (s.f.) provine din verbul a prăji. Înseamnă: 1. Faptul de a (se) prăji ceva. 2.

Făină (cu ceapă) prăjită în grăsime şi folosită la prepararea unor mâncăruri prăjeli. Sinonime = prăjire, rântaş.

Plural =

La fel se procedează şi la cuvintele: greşeală, şuşoteală, buşeală, prosteală, potriveală, lâncezeală, struneală etc.

TEMENEA versus TELEMEA

A cumpărat ieri din piaţă o temenea de vacă excelentă!” corect: telemea

Cuvântul temenea provine din turcă temenna. Înseamnă: Salut făcut printr-o plecăciune; ploconeală. Plural = temenele. Sinonime = încrezător (încrezătoare) în propriile forţe.

Cuvântul telemea înseamnă: Sortiment de brânză.

BEATA versus BIATA

Beata ţară ce-a ajuns…” corect: biata

Cuvântul beat (beată) (adj.) provine din latină bibitus. Înseamnă: Care este în stare de ebrietate, ameţit de băutură. Plural = beţi (bete). Sinonime = ameţit, băut, cherchelit, îmbătat, turmentat, afumat, aghesmuit, făcut, pilit, târnosit, turtit.

“Era atât de biată încât a căzut în mijlocul străzii.” corect: beată

Cuvântul biet (biată) (adj.) înseamnă: Vrednic de milă, sărman; fără valoare, neînsemnat. Plural = bieţi (biete). Sinonime = nenorocit, nevoiaş, sărac, sărman; (popular) păcătos, sărăcan; neînsemnat, obscur, umil.

AMOR versus UMOR

Cuvântul amor (s.n.) provine din latină amor. Înseamnă: Dragoste, iubire. Propriu amor = preţuire a propriei persoane; conştiinţa propriei valori. Plural = amoruri. Sinonime = iubire, iubit.

Cuvântul umor (s.f.) provine din franceză humeur, humour şi engleză humour. Înseamnă:

Înclinare spre glume şi ironii ascunsă sub o aparenţă de seriozitate; manifestare prin voce sau prin scris a acestei înclinaţii. Sinonime = haz.

COMPLIMENT versus COMPLEMENT

I-a făcut un complement pe cinste!” corect: compliment

Cuvântul compliment (s.n.) provine din franceză compliment. Înseamnă: 1. Cuvânt de laudă, de măgulire la adresa cuiva; (la plural) Salutări trimise unei persoane prin intermediul cuiva. 2. Înclinare a capului sau a corpului în faţa cuiva, în semn de salut respectuos. Plural = complimente. Sinonime = flatare, laudă, măgulire, reverenţă (la plural) salutări.

Analizaţi vă rog complimentul din frază!” corect: complement

Cuvântul

(complere = a umple) . Înseamnă:

complement

(s.n.) provine

din

franceză

complément

şi latină

a

complementum

întregi ceva. 2.

1. Ceea ce se adaugă pentru

- 3 -

(gramatică) Parte secundară a propoziţiei care determină un verb, un adjectiv sau un adverb. Plural = complemente. Sinonime = completare; (gramatică) obiect; (biologie) alexină.

CONŞTIINŢĂ versus CONŞTIENŢĂ

“Are conştienţa încărcatăcorect: conştiinţa

Cuvântul conştiinţă (s.f.) provine din franceză conscience şi latină conscientia. Înseamnă:

Sentiment pe care fiinţa omenească îl are despre propria existenţă şi despre lucrurile din jur; faptul de a-şi da seama, de a înţelege. Plural = conştiinţe. Sinonime = gândire, înţelegere, sentiment.

“Era în stare de semi-conştiinţă când a ajuns salvarea” corect: semi-conştienţă

Cuvântul conştient (conştientă) (adj.) provine din franceză conscient. Înseamnă: 1. Care îşi dă seama de realitatea înconjurătoare. 2. Care îşi dă seama de posibilităţile sale, de rolul care îi revine în societate. Plural = conştienţi (conştiente). Sinonime = lucid; (figurat) treaz.

LAGUNE versus LACUNE

“Femeia asta are nişte lagune mari la anatomie.” corect: lacune

Cuvântul lagună (s.f.) provine din franceză lagune şi italiană laguna. Înseamnă: Porţiune din bazinul unei mări sau al unui ocean, separată aproape complet de acesta printr-o fâşie de uscat. Plural = lagune.

“Au parcurs câteva lacune cu barca şi au făcut poze.” corect: lagune

Cuvântul lacună (s.f.) provine din franceză lacune şi italiană lacuna. Înseamnă: Lipsă, gol în integritatea unui lucru, în continuitatea unui text, în înlănţuirea unor idei; ceea ce lipseşte pentru ca un lucru să fie considerat complet, perfect. Plural = lacune. Sinonime = gol, omisiune, defect.

COMPANIE versus CAMPANIE

Se face o companie susţinută împotriva fumatului!” corect: campanie

Cuvântul companie (cu accentul pe i) (s.f.) provine din franceză compagnie. Înseamnă: 1. Însoţire, tovărăşie. 2. Grup mic de oameni care îşi petrec vremea împreună. 3. Mare întreprindere (industrială, comercială, de transport etc.). Plural = companii. Sinonime = anturaj.

Cuvântul companie (cu accentul pe a) (s.f.) provine din franceză compagnie şi italiană compagnia. Înseamnă: Subunitate militară mai mare decât plutonul şi mai mică decât batalionul. Plural = companii.

Cuvântul campanie (cu accentul pe a) (s.f.) provine din franceză compagne şi rusă kampanija. Înseamnă: 1. Totalitatea operaţiunilor armate pe câmpul de luptă. 2. Ansamblu de activităţi, executate într-un anumit interval de timp pentru realizarea unor obiective politice, sociale, economice etc. Plural = campanii.

MLADĂ versus MLAJĂ

- 4 -

Cuvântul mladă (cu accentul pe a) (s.f.) provine din slavă mladŭ şi bulgară mlada. Înseamnă:

1. Mlădiţă. 2. Pădure tânără şi deasă; lăstăriş. Plural = mlăzi. Sinonime = lăstar.

Cuvântul mlajă (cu accentul pe a) (s.f.) Înseamnă: 1. Nume dat unor specii de răchită; (cu sens colectiv) Tufiş sau pădure de răchiţi. 2. Ramură tânără de răchită, de salcie, de tei, folosită la împletitul coşurilor, la legatul viţei de vie etc. Plural = mlăji. Sinonime = răchită, salcie, răchită roşie, răchită albă.

IDIOM versus IDIOT

Cuvântul idiom (s.n.) provine din franceză idiome şi latină idioma. Înseamnă: Termen generic pentru noţiunile de limbă, dialect, grai. Plural = idiomuri. Sinonime = dialect, grai, limbă.

Cuvântul idiot (idioată) (adj., s.m. şi s.f.) provine din franceză idiot. Înseamnă: Persoană care sufră de idioţie; tâmpit. Plural = idioţi. Sinonime = (medical) cretin, imbecil, tâmpit; (adj.) stupid.

INVESTI versus ÎNVESTI

Cuvântul investi (vb. tr.) provine din franceză investir şi latină investire. Înseamnă: A face o investiţie, a plasa un capital într-o întreprindere. (Ind. pr.) investesc.

Cuvântul învesti (vb. tr.) provine din franceză investir şi italiană investire. Înseamnă: A acorda unei persoane în mod oficial un drept, o demnitate. (Ind. pr.) învestesc.

COMPLET versus COMPLOT

Cuvântul complet (completă) provine din franceză complet şi latină completus. Înseamnă: 1. (adj.) Întreg, deplin; (despre mijloace de transport) care are toate locurile ocupate. 2. (s.n.) Complet de judecată = colectiv alcătuit din numărul legal de judecători care iau parte la soluţionarea unui litigiu. Plural (adj.) = compleţi, complete; (s.n.) completuri. Sinonime = plin, integral, întreg, total, împlinit, absolut, deplin.

Cuvântul complot (s.n.) provine din franceză complot. Înseamnă: Uneltire a unui grup de persoane în scopul săvârşirii unor acte împotriva statului sau a conducerii lui, urmărind schimbarea unei forme de guvernământ; conspiraţie. Plural = comploturi. Sinonime = conjuraţie, conspiraţie, intrigă, maşinaţie, uneltire, cabală, lucrătură, urzeală.

- 5 -

Mona Bernhardt-Lörinczi