Sei sulla pagina 1di 2

Home

1999 FPT Internet, All rights reserved.By e-news@hn.fpt.vnSep 16,


1999
iu 56. Bo mt h s, ti liu, thng tin
Tt c cc c quan, t chc, c nhn tham gia u thu v xt thu phi gi b
mt cc h s, ti liu, thng tin theo quy nh sau :
1. Khng c tit l ni dung h s mi thu vi bt c i tng no trc
ngy pht hnh h s mi thu.
2. Khng c tit l ni dung cc h s d thu, cc s tay ghi chp, cc bin
bn cuc hp xt thu, cc kin nhn xt nh gi ca chuyn gia hoc t vn
i vi tng nh thu v cc ti liu khc c ng du "Mt", "Ti mt" hoc
"Tuyt mt".
3. Khng c tit l kt qu u thu trc khi Bn mi thu cng b.
4. Khng c hot ng mc ni, mua bn thng tin v nh gi cc h s d thu
trong qu trnh xt thu.
Nhng hnh vi tit l b mt phi c x l kp thi theo quy nh ti iu 60
ca Quy ch ny.
iu 57. Chi ph v l ph u thu
1. Bn mi thu c th bn h s mi thu, mc gi bn h s mi thu do ngi
c thm quyn hoc cp c thm quyn quyt nh; i vi u thu trong nc,
gi mt b h s mi thu khng qu 500.000 ng; i vi u thu quc t, thc
hin theo thng l quc t; ngoi ra khng c thu bt k loi l ph no khc
ca nh thu. Vic s dng khon thu c phi tun theo cc quy nh ca php
lut.
2. Chi ph t chc u thu v xt thu ca Bn mi thu c tnh trong chi ph
chung ca d n do B Ti chnh thng nht vi B Xy dng v B K hoch v u
t quy nh.
3. L ph thm nh kt qu u thu c tnh trong chi ph chung ca d n v
bng 0,01% tng gi tr gi thu, nhng ti a khng qu 30 triu ng. B Ti
chnh c trch nhim hng dn c th v qun l v s dng ngun l ph thm
nh kt qu u thu.
Chng VIII
KIM TRA V X L VI PHM
iu 58. Kim tra v u thu
1. Th tng Chnh ph quyt nh vic kim tra v x l vi phm u thu trong
trng hp cn thit.
2. B K hoch v u t ch tr cng cc B, ngnh, a phng lin quan kim
tra vic thc hin cng tc u thu trn phm vi ton quc.
3. Cc t chc lin quan c giao trch nhim qun l cng tc u thu thuc
cc B, ngnh v cc a phng thc hin chc nng kim tra vic thc hin cng
tc u thu trong phm vi ngnh hoc a phng mnh.
iu 59. Ni dung v quyn hn ca c quan kim tra thc hin cng tc u thu
1. Kim tra thc hin cng tc u thu c tin hnh nh sau :
a) Kim tra nh k theo k hoch v t xut trong qu trnh u thu;
b) Kim tra cc s vic khi c vng mc, khiu ni ca cc t chc hoc c
nhn.
2. Trong qu trnh kim tra, c quan kim tra c cc quyn hn sau :
a) Yu cu t chc, c nhn c lin quan cung cp y ti liu v tr li
nhng vn c lin quan;
b) iu tra, thu thp chng c, ti liu lin quan n ni dung, i tng kim
tra v tin hnh lp bo co ngi c thm quyn hoc cp c thm quyn xem
xt, quyt nh;
c) Kin ngh ngi c thm quyn x l cc vi phm v u thu theo quy nh ti
iu 60 ca Quy ch ny.
iu 60. X l vi phm
1. Ngi no vi phm Quy ch u thu th ty theo mc vi phm m b x pht
hnh chnh hoc truy cu trch nhim hnh s theo quy nh ca php lut.
2. Nh thu vi phm Quy ch u thu th ty theo mc vi phm m c th b

loi khi danh sch d thu, khng c nhn li tin bo lnh d thu hoc
khng c tham d bt k cuc u thu no trong thi gian t 1 n 3 nm hoc
b x l theo quy nh ca php lut.
3. Ngi no li dng chc v quyn hn vi phm Quy ch u thu nh tit l b
mt h s, ti liu v thng tin, thng ng, mc ngoc, hi l, gian ln v cc
hnh vi vi phm khc th ty theo mc vi phm m b x l k lut hnh chnh
hoc truy cu trch nhim hnh s theo quy nh ca php lut.
4. Ngi no vi phm Quy ch u thu m gy thit hi th phi bi thng theo
quy nh ca php lut.
Chng IX
IU KHON THI HNH
iu 61. T chc thc hin
1. B K hoch v u t ch tr phi hp vi B Ti chnh, B Thng mi, B
Xy dng, cc B, ngnh khc v cc a phng hng dn thc hin Quy ch ny.
2. B Ti chnh ch tr phi hp vi cc B, ngnh lin quan hng dn thc hin
u thu mua sm dng, vt t, trang thit b, phng tin lm vic i vi
cc c quan nh nc, lc lng v trang, on th v doanh nghip nh nc s
dng ngun ngn sch nh nc.
3. B Lao ng - Thng binh v X hi ch tr phi hp vi B Ti chnh, B Xy
dng v cc B, ngnh lin quan hng dn v ni dung chi ph t vn trong nc,
lng chuyn gia trong nc lm vic theo hp ng vi nh thu nc ngoi trng
thu ti Vit Nam.
4. B T php ch tr phi hp vi cc B, ngnh lin quan hng dn x l cc
vi phm Quy ch u thu.
5. B Xy dng ch tr phi hp vi cc B, ngnh lin quan nghin cu trnh Th
tng Chnh ph quy nh u i nh thu trong nc khi tham gia u thu.
6. Cc B trng, Th trng C quan ngang B, Th trng C quan thuc Chnh
ph, Ch tch y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng c trch
nhim thc hin Quy ch ny, ng thi vo thng 12 hng nm c bo co kt qu
thc hin cng tc u thu ca nm gi B K hoch v u t tng hp trnh
Th tng Chnh ph.
7. Nhng vn pht sinh ngoi cc ni dung quy nh trong Quy ch u thu,
cc c quan, n v cn c bo co ngi c thm quyn hoc cp c thm quyn
xem xt, quyt nh./.
TM. CHNH Ph
TH TNG
Phan Vn Khi