Sei sulla pagina 1di 28

P u N l' J~ FA '") A.

CUPRINS

Cl\r~.AC1·[ ~R IST[CI

PUNTE:FATA DACIA IlIO, I JOY, IlOS, 1325 PU NTEI:/\ T i\ IJJ\CII\ I ]()4, 1307

UNGI UURI DE DiRECT~E PUNTE FA T)\ (VALORI) CUPLUR] DR STRANGEI~E. Mt\TE'RI"LEJ\UXH~I.r\RE ROTI, PNL:UHI

UNUIIlURILE DE DIRECTIE

Df-:SCR. ~EI~t~

VERJFICJ\RJ PRELIMINARE

VER[I--<~:JCAI~E CU APARAT ot-ru: TIP P_K_O.

- -

M!\SURARE UNGI H DE FUGA

V~RrF~CARE ~I REGLARL~.UN(~I II DE FUGA MASURAl~EUNGJH DECADERE VERIFiCI\Rr! 51 REGL!\~~E CALAJ D:IRECTIE

. .

I

VER lF~C;\RE PARALELISM VEI~~FICARE REPARTITIE

REGL-ARE PARALEL1SM ·SI REPJ\[~TITIE DEMONTAI~E - IH~~[()NTI\I~E BRAT SUPERIOR SUSPENSIE

(CUPLUIH, S.D.V.)

VEIRFICARE BRAT SUPEI{IOR SUSPENSIE INLOCU IRE CUZ~NI:T ELASTIC iNL.OCUII{[! R()TULA

DEMONTARE -Kl.~rv10NTARE BRAT INFEI~10R SUSPENS~.E (S.D_V.) V(~J{:~FICI\"~E BRAT INFER fUR SUSPENSIE

1N! .OCtHRF ROTULA

iNLOCUI[RE BURDlH: iROTULt.. SUPERIOARA, INI:ER.IOAI~.i\

DEMONTAR,E - REMONTARP PORTr:UZETA (CUPLURI, S.U.V.) lNI.()CU ~RE R Ul~MENTI PORTf;UZETA

VERIFICARE P01~TFUZETA

1-1 3

s~ l'n!~r~fl<lLm;: lI~lu U'I~Ui.ll sL:miptil]~~1 :1r!'I~'I.dil~i: l"1LI Wn ~nlll.·pl.:mliL:nlc,

t\ ~'!. i~';;M.1 ,~~ ~ i .I~ hl';~I't.' IUir ~J;; rn1!.'~d i (,~'~' Z alo;;\i i;ul h !Io;::n I~II ,iis~ i'~i U ;,. i1~~ ~ ~I;,:~L ,;J1 i f1.1'iP! t,: ~'H ~i t~) ~ :j: cu I~'I ~Iuk; ~k :-.ll" t'i~' ~ k' k .r~ :~n~~ ~ ~a li);~II!::in U im'pH: lu~mH,

I'· 10m ~lI1I~ i:; i,~ ~'L n 'I, i se rWUcl'lH.1~ p rl III i fI J;; 11111'I.,;d j U I ~. J,~ ~ I adl[lfli I),[.m'~!.~ r i ,t,: WI ;ul.li!;'~1J II.q ~!~ hon 1n~: ill10l ice . BllWlm.:u.1 Ii'Oli,-~ L',~It: mmlU~~ prin iuerrnediulu do'i n!J.~m.;n!i I~U bik.

8.4

r~ U N T J~. If A T A

]

PUN '~I' I:~ ,~" A T i\ n A ,(; I AI], ~II <I I ,I 3, 0 7 CI'"RA C'fERI,Sl'lCI

A)i ~I 1'.1 ~ ~ ~slC n~ln~ ~~U;~I'C'.

Sc L"OOl111111e din dnuii semi pun!i al1klllialc ell. n"l!i ImJl!pcntknl~.

ili'lI~;gIiilic IU;llciur}!:~ rt.:ali:t.ca.l.~ cU cU7.1I1c!i clasl'id tkl pmlca lJi"-"pll; :5~!~,i'l'l) ~i clllrnuilc dl' :'\1I-"pt"iI~il.; dantyt: flu r'.Mtea dinspre fC)n'l~).

BWUClil m!1i c.sw 111I1Ihl plifl lnrcrmrdiul it dui I1dm\;!ll~ cu bile,

G~ Ins l me'l i v, pCini ~'~1 I~l~r. pCIF!lll'U IlJm.: i a I J,U4, I 30'] der i v~ J ~n pu nh.::. nml ua re r~~ a. '('I:.: ech i p.\: a i ~ O;tdJ 13110,

Ucw~t::hirc'l '~llmdii 'jlr~ luptul en esie II' 11U'1lI11,{~ ncmolunn:. npsiind arijlil!fii ril':lncl1Lri

[

.H.5

.

.,...

I

I U -!J i ~~.~~Ifl'! :n, ~.Ic II~a !L:GGil rti,i 11~,~ i~ hl ~!~I:

11~2 ~ ~ i!i~'iiI~ i,! t.i\,; h~ r,U~~;1 ~llj£rri[ ~;n,'ii ~I I~U111.i6n Ul~.l~~llii ,I,~S!;~I~ U.i- Ji~~:~n!,~ tic 11;,t ~Ul~lili!,;hl~ hm!~lh!i 1;,~c~l:~II: cdl: mni

"nn~(:.(lfir~ al dlJi!1 X,I ,1,.11, M' I~

IJ! - dilll1'> I.l!l':~ (~ll ~~!, ha r.;1 de ""III' :1.11 gc :r't! ~ iii I".H Wlil ~!~ 1;~llnil~~.n.;l;! IU~I'jl:II"~HHi luil;

(; - pt: ~,/ i~ i a J~ ~!.r;ro~lg~f"-,; i1 ;~n:Ui lu~ Ii:! ri_

'HC.-<-. B·.··.~ ..

-, I

,I~' [I N TEl; A "I~ A

U N t: fl ,I U H. I LEn II,: D.I n E L' T l ~,~, r~ U N 'I' E .";\ T ,i\

n A c n A It J, (lI s, ,~J 0 9. 1.3 J 1)1, ~ 3,2 S

Pozttla ~,rerrlu~li.!ii faUl

Reglaje

Ungh~ d,e cadere

U,~ghi de 'fuga

~1iI 30' ± 30' [meren't~ maxima hl~ we partea :5,Lan~Flls~ par t e;; : dfe apt ~ 8'S l e de 45' .

410' 3'030" r()

2 O!30~Dir,er!!mtal maxima intra I partea stanga sl parter dlre:apfaes;~e de 45' .

sau

~h - H,'l "" 80

HiS- !&I 2, "'", 20 fum ! Is ~ IL~ 2: = 40 rnm f"IS ~ H 2 "'" 6t(~ rnrn ILI~ ~ H 2'"" eo mrn :Hs - Hz -=oll 00 mrn

LJnghicle pivot

I Regl.1lb~i ,pMn tilF~lnt :

Q rotatlea pilJrit,e~ C;:Qrespunde la 0 modi f i'~ ca re a ut"l'gh~ UiIIY i cu

I circa 20' _

Are aceeasl valloare peFrtfillwambe~e partiil . I

Oif,elfen1tal rnaxim:a intr!e stanglal 51 dn3<ilpta : ]1 Ci! II

DIY,ergen La 1 .. ' -1 mm penlruamb€le rctl ,.

0"" 7 rnrn

Ht ~. Hi 2 "" 128 rnm

(alaj (~~rm::tfe (paziUc' caseta)

Irunctul mediU:f.iI1 , direc tle r

I P~liUa de b~QC3re ~I euzlne t~ lor elastici

6 ~ 7,75,

,!')~ c::ld~nul T.F. 2. ~GI

0= 1 rnrn

HI - H !."" 1:28 mm

I I,

$e f!egieaZ'd din r~pu~ ere mal lerei lilr pentru

, beleta regl~abHa' din tir:antu! b~eie'l.~i

Sa regh~i!lI7:.~1 cu aj i;1- t>oml excentnceler .

IJ .. 45 !"r:Uml

I i]1- IH :2 ..", '1 28 mm

Unyhi:unh:!' de dfrectj.e tren ~at;}!1 - Dalcia 11304 ~ 1307' .. M!od~fijlcalre ~nll:!@rv@nHj3 a5~lpr;a p~rai~eHsmtJlu~ .

Pall;&] leUsm

Co.n.l!;I'ergenlta () - 3 mm I=relntlD1U :ambel,e ruU.

D ... ·7r~m

HI - H 2; ..... SOm!m

Se n~~,gl:eaI7:a dnn !c:aIPul cremalie.r,ei iar pennu bie!!e M f'eQlI~bna din It1it.3llru:ull bjeh~teli

PUNTE Ii'ATA

H7

AXE

"hr;~~ hllt:rinf ,._._"_ .. _ .. "' ,._._ .. __ .. _,"_, ,_._._._._ .. _. Il:

., b 1"',,1 I. superior .,'".".,,,., ,., .. "' .. "" , .. , ".,,.,.,"" In

- ]'ix an;~]ch.::l~ ,wni,i ro I iu . ... , ,' , .. ,... ....... ,H

PIUlrn~

,~ Jixare ilrlk riu,;mi ~mwu i.;r.nl ... " ,,""'" .. _+" •• , (;

- fO~,IIJ:I,1 :-iupt:"io~ml til! i'>u.spcn))~~ ' ' ' .. ,.. ,5

-wl,u In in rCfio[lr~ de :,;::(11 SP'l!flsh.;., _ ,.... j

·li'nlUli~ de d:irccnc __ :t5

'0' trunsm isie ."." .. ,,,. " , .,' ,', .. " .. ". ""","" ,"_ .. _", 1,6

- Jlx tm.:: ca.~~l'" d1(: lHB,:t:~ic •. " ...•.. _.,,, _. _. __ " .. _'. 2.5

- ri;ulrc toulrapil!!!!II:'i~~ pir~ hlt:lcUi 4

- fiXjln: tlrant de tug,) pc hr:;j~:"I~rc.;dnr .. ,,'... 4

RoH

155. SR, 13

ID 1;304 S ,! L o 1307 S , l.

5 J 14 I r7S R '] 4

ell! de port PR a

48 mfil1l

]309

1 31 0 ,bl'~:ak

111 3) ~ Q S berrina mot

Cin::um:fi€rin'ta!

I de ru~,lIl(f@! [rnrn J I' J

Plresilln~ !JImr'ar:e' [da:Nfcmp]

1192[1 :!:, 2S

175(1

1.,8

I

2

1305

s J14 'UiS Rlli

''l' __;j,

132:5 L

4'150>:13 nSSSB}

I r '6-51"70.:Rl J

( '1(50) 1737

U,~i,;ijj:ll ili:x:i:.lii,· max~,~~ ~.2 min. B~h~,~~ i~mJ i ;,Iili ~ rn::.uJ un 1.1 mnt

1i'11'l.::siu nea in pneuri :!-:~ v;~ q::ot!!~nll ,! b rcce.

(Jlil',ea tl,)lm~raLUI']i rra:l.:lJillJli rl[ll,impu~. I'lHaj!l:llll!.li dCII,crll11illii ,~~ m~rin:: a ~lrc:liillXni'i c~ n . .2 -I!}J h,wL

Port 'fwleta :- I1fi1gen~ simeringluri F1l,dme'n'ti; .~ IlJWlgere rul.mernL

Ung,e-re sum.[)uriifix3'Ul IriOt]l.

Urnsoa re U Ca Pi) ~ ti:p IUM 180 U 2 .. tip ruM ta 51 U

]

U,NGHlURl U1REC"l·11~

uru:auut ~E CADERli1

Eril:C 1.(Um1~l de phml:ll [o~H Ci,I v~l1UiG~l~l >G~m:: trceo prin aX.1.I1 r\~pi.

Imporlanl in Clll,llilJ ul11ghiaJl!1Ii. JlL~ c~.d~l~cSlc dilc:rcH!a dinl~~ unghiul de t~dl;;l"c uJIT'()!.ii dln ",!rrl'lg~l ~i ul1ighlullie d'tdc1ie 01.1 run:i iJlrll dre,~pt~:,

o tlir~t:Te~l~:j tm;Ji man.~ de .~ gr~liiTJuc cele t1UUH u;n,gh[ul'~ d~C-11Uir'l;i !!I7;[I!f.:l. ;mornHlI.~ ,il 'pl'lcuri~mL E.'ltc [Ij~~ l!ll1g~hi: con:stml~Hv care n'lj Sit: l'~gh,:~/,~.

~ A ~ GC II-III -U l ~1I1,' ~. ~ .G· A..

(J ~'., 1, __ • 11l~ ,~. _ .. _ .~I It 11 l!), _I I~,

E:;:lc ]~lfilTIlJil de axn pu:m:lC:lo~r de rrHrndcrc ,~ port ~ul,c~!.~i prin ili1~cl,r;rJ;lcdiul full.lk'iur de S1J!'ipcfi'!'iic ~;i verti,t:llla C~lre truce prin lIxl:J:~rruJii.

~mnurhuu i,j'] eazul Ui!:Ighiiul:lIi, de rug~ t:->!!:: difb~t;npllUnlt,C 'lIf!ghh!l1 tic fl!lg~. 11.1 mUI dill :.a~Jlgil ~i 1Iln:gllliud d!,l flJ,~~ HI ro~H din dn':Hpl.l.

o (],itl'cn:::n'~~ mal mare de I· ;grd.iflliru ccle dHtJ:~ IlII!1ghi~ni ddt::.nninl1 0 d~~'rcn: til! h~ lr.lh::(;!ln~'ic ~ au!n[li!r~ I:s:mulul. ~pre d~"Cilpl:l. ~ndcUlnghiUJI dc lu!:i'i CSlt! m,a~ nHH'C. acc;II.'!lt~, C~.lfl!aJuciirt(J hi u ul.ljr~ nnmmm~lii :I pneurilor,

Ca)!1cl;n: de lIirur.:~ie llicbuh; :;.1 :\iI.'!' anil.: h~ oii!!l1lumila inmlirn~ r~t~ii d~ p~il1lc;lcl~ de fi~.~n;: 1il,I.!: "!tuk;li!i,r b]~l~t{l·~o r d.e di rec~j~"

PoziJijl cas-c[f..'1 de dlr'Cf.i~ic (c~l,9;jur cliflX~PCU ,rn,111.1t:n!C~llii! '\!:trJa~iiJ paj',alcUsmuhd 7n runcnc de indR1Ire:~ Il!lloluri ~llllU, lui

Ca8cla de u~.tl.:lC~.it: ~rJ :mon~cazi In p(u;iJi;;~ ~~uru nU'cv-llri[L~~~ plual,,,,lh;nllllll:.lIi csie m~nind,

I.~ t::g~ aj 1I1 ;PiH'lJJ~,cI ~~mltlh~~ nu u:!;.'~'t::~·m iiTIl;1 de v~.cn;;a, ;i .. JIl~ ~ tliH i~l!ntl ~uli de [I.~ 1,r.t~lldurliL'_

Pc~,llru ~Uj~~l~1I!If'iN:.'il1~c~·!;: lJ<'IJCi1~ eu ~!,~t:!im1i.: pc r:~!~l roti ~c\'lur ]i dcschb;;~ ~i!i1 nl'l:"i '(~hlcl.·gl':n!~l). inr pcllllm cdc CliL Lr1a.{.~,iLlnep~ $P(!l~. m~n.cvor n lnchlse 1:11 1~1!~ (L'(ll!Ivcrgcl1l!Xi).

{) dc:':!(;h .. idere !,;X'l;l;;~i¥,~ del~mliJiilt n uWf,a a pnCl!lriluf ~ im]li.::I:inr,., o 'i'ru:::hkJcfC CX(;csid dC'lerminii n I!IlUr~. lI! jlllcllDJIlilor pt: cx'!cfiur.

[ !'UNTL }'ATA

."USU3ILl"fATI UiE RT~>GLARI~

Sc rut rL':gJ a numui (Irml~lPf i i rjmuu~ll:il: • 1i.!,llg111illa I de rug:i. prin tirant;

~ I'mr:l!disI1TIIul ~~ ~r::'!Mrlin!a. lIiJril capul cremallcrel ,~~11 din pip:1 hlelctel, .~ 1r;;:~1.1 ajul ~kcc~~t:i., prjn cxccatrice.

NOTA.: C:ll:tjlllJl Jin.:(;~ki se \;',;1 n:ghlnmmli d~IC,~: " a lhs;~ dCI1l~iillh!tll C";!i;cl~,:

• j,lW!lltlilUr,iscm,d dcv i;mi d(; I~D I ralcerorie i'nlr-Ilm st.:'JlI:'i Iii :;~(Cck:nHc ~i -il!1il'CI1'iI,I!~ Iii. decelerate ..

VKl~:FU:A HI ~·HELIM I NARE

i[l,:linte de vcrilicarcu ~~ regh~rc~l g,cnmd. lei rl.m!i~ fa!:i scvurexceula UfilHlhlil,rcic' Ycriii,ciirr [111(;'-

Iiminure:

~ stareu pncul'li lor $t presi U Ilea tic umflare;

- br.l •• i ,I ax ia lli a j"r~l j 1:~1I1'; r,'

~ sliH'l.,:a Hmm~ijl';p!IIfC~ur. ,a nreuri lor ~~ tn;:1!! iE]tl:jl ~mu-:'icrid r~!.5 Id~ sol~ I

.' starea ~i :l~i~~ngef'l:i' itrlh:ul~t!Hil,or (rnt.uh;;, t1JroIlra(liul.iJii pip~] h:i1cic!.i. ~!rli~ul:..!U br;r!l:)~

~ j~ 1U . .iI ri.llrn~fI! ilh~f'_

Vel i:lk:;m;iI paramctdl,p'r pu:n!ii r,l,n S(~ Il'iltol! Inir..( ordine hillC ,Jclc:rm.Ii.!~ii,1.fi. pe u sU'Pmf.~!i'ir rl;tn~ cu 1I1ill atHlral !,;orcspun:r.illlr,

S~ \'cli.J1di in Ul'dilll;:

.• I]ng!l:iLlI de r'lLlgol:

~ ung hiu I de G.~~LtI CFTC~ - l.:;llajd!1 dlrcctici;

• p3Iml.t::n ... crm Ilt!Ji,;..o\';I'~l:n~;1 sau <t:'lm\llngcl~~fi).

DL:qril, vcrificaiu se cX.ct:uui I'cgl'ljl,;lc cor'Cl<irlJln/;;1(u~~i\!.

H 10

rUNTE: FATA J

V E R 111) C ,A" lU~ UN c H tu H:J P U 'N ~I~ E ]1 AT ,Ai, C U .A 1J A R AT 0 J:~ r ~ c '1'1' PKO

NOTA: Ficdirui tip de 1IP'J,U~ll li L1nreSpb.lM.tIc: unanumlt p~icedc111! de :!1Jt,[islInm..:, P:I1CCif':ilt ill manunlul de (~x,rlmtlr.; r ,1,,; /l,11 flc'<:~rui armml.

AP,lnlitul ~):f!Hc P:KD se Ctlmp'lIm.: din:

" doll.l:i'i pn,~,icCl~)are IC'lI!J pn~i hi I i lfi ~ i ell: ~l1( are 'Pc jan ta r(ln~:

- (halr. ][i;mour~ mobile " I ) rrev',17.ut.e cu 1!.~~lc d('Il!~ scale llJ',~d:'~lc pl".'if~rn~icU!lmC' (f'grnda!ic pt~ pl;llou corc,!i\punclc la I,grul.):

- duui:ip,h:'Ilouri mohlle (2)1;,

- uuna tije ell SCitll'a liintaril (u gratJil!k:'!JC sc;alii (,iu,c."pum,lc Ii. ,I mm) U:n.

:J ,

\

-r+lbfd'

.H 11

.spnll!! luminos al pf~~'ic'~'lunl hli ~ rcbuic ~~ :'>~ g,~~~t;';lsd intr-un pinn p,ml~'L::il cu rhunul }mHd, Rt'~~an:'l :;C' n:,id i I.e; u/':llmi,n ~I ~ I ~nlm.: ~I iul ~d~ i r~ re it ~Hm hL] ri d~ iit1;l1 ;~.! e .

. ~. Sc ~~s~wl rll rut:1 ilrnllt;hm~'t.'kw tnH 'GU YiL'~tlal,'n!dn~n ~a disl.;m~~! de 1:&."10 mm

" , " .' 0' .

TO~i 11>1 Ii! ~~urilldi1 !.:u [I)(a l'uliloL

~ Sc rridi\:;1 p;U~~,1 Ir'll~ tU i:lulnlll,L i~umh~i't:u un !:."I"I'I..'.

'" Se ~l~Ul'c.:: Srt~W Ilu!~~im't~' JX':' .sc~~i:11 tijci ~i ~'iCf\:g.I:t::1Ji'11 d;~r~lzl[c'l

,., Se mcn~ inc p"l1i1!:c~uml ~~. 1\C r!)I.e~'le fO;I'~~I, tHII~ldiiml In a(da~,i i imp dcv~:l!i~~ :;;polLi hal Imnirms pcsrn:~i Uadl~fN,h!l1 mil ;-ill.: ml!n~~nc 11~ Ht'!';ca?i, g,raJa'!,lc :-it: lil:glca/.ii I~mlccwnll prin illlt'rmcd:~ui ~]umllUi'i lor tk: pc

:),'11 pmrl, a~1 lcl In!.: ~Il pri i ~ !ill'l i re ,i 1,1n~ i il., :i~l \ Ill'l IlHll i:nol,~ ~{~ sc :mcfi'!in,nl rc ;~'C\:ej)]~u .rl.1d,,]( ic .• * Se 'l:uhom;1 ;m'~11Hni :ml,uII pe pb!omt

\J ~; b ]1 ill' ~IC .Ii ·R· ~~ ··IJ ..."", O·~ IR·.· I

l" c"n, "i .~.l\ .. :I:. "no i, v .•

VERUqC.A.RE.A I1,i\TAH A.x~ALK A ROT~LOR

I

()pct.l~i'l :it; cxct:ul~, clup.l n .. '!j.!u,n;;a pruic":lonu;IUL

,';(\vfimi Pl!Jrtcu uin l~II!"l ~~ ;;mlnhilri~~ml.lhll i ridi'~~il~ii cu I:.UI eric, f'o!p(Jhlll hm~lin;~,s rmh.~lu~ pe t!c:;!I!! 'liJd .. ~~~ rHlcs~c wa~:I. i'lu':!lnrH]nd ·lln~h::·i;;~Ol'Ul ),j~ se urm~I\::.;:~e Jk.:v~:!~ i.:~] ~rlol.uJl!11uminu:li .ii)i~ t>t:~ll~.

~ • J ~ '!!. ~ .. ",..

,IHI.M ,I a axia Iii. aJm.i :d: m ax !i,lllll .1, nuu,

H 12

PllNTE Ii'ATA

]

... 5c aducc dil\cc~ia I .. plifndUI nl~t.lill ~i se hluchmt/;;'i pL:dal.L de fi.fini1.

"'J Sc a~H~:;l pmmurih::' lill~l:nul. pm~illdc !:1I ;!:-:,~!. lon,gHuJilll~.,m a ~U,l~,n~,\iu·lixrnuhl:i. ~.l di~ilan!;1 de 1! 20U ~'fim de

fml:l

,., Sc~t,lIJi~C rUlill:.'l::lurul j;ltlpoz1i!iia vct~,j"-"ll;i ~i ,~c nlbm'~ o,glimJa ..

,., Sl: n:~ kllf:~ cl ~I F Ii atcn ~11 se aduec ~I~mlu ~ lu III i nus. .. n '''!In;:-;pml\~tm~~l ell J 1 n b. vert il'" ~ia, a panou I u L

,., S~ dihcrcflf/jj rdalouril,C' nmllUc Jo3isc mlqLc \'olan:ul plrl:'i .;;:JmJ ,s'p!)II.u I I III lIinu!' ;,l,jun:gc 1<1 capal,jJ I I j:nle:! 'lIJri.l'.um.alc.

,oj; Se .o.;tiP'l1LpYII~ S:1~iHJ I, 1U:!Iliu~,}.~, IPC~~ll; v£i:rfiwl ",~lgt:~iii U~'dei uril':nu'l.u~~ .

• ' Sc !Hh:~lc vo~aliJlJlili s!,ms illll,1;r:; p:in;1: ~.5ncl spulullull1!! ilnos sc Stlri'~:tpUIiC (it! rm!~C~I, c::dcl'j;m!!,ij a M:~dl;~i ,~Imdnh: ~i :->0 !.:il~l~ VttitH~n!:1 unghiiJhd de I.u,ga. c;lure se ICOI1l'!~Lffi CUI Y,nh.lrilc rHt:S[:ri~e,.

V .E H. ~. F ~' ARE .. IlI£ G I, A H.:IE U N G .Ill. I U R~· J)\J N T E ]J' A T./\ VEHiFICARE 81 R[,Gl.A.RE UNGH[ UE f 'GA

Un g,h i ul t1 c fu ~,;i varl ,ij(~ in r~m;~ i cdc il:ldilliir'~~! p!.~,I~I~~~llJi r~I!~ de sul,

Pcnlr,lj. 'ICCl;I ... ta <ii,: ma:so;u·;'i r.1~1~,~k:

H2 - t.lL~II.:.I[1j.~Ii'mn~ ,'i.~1 . si l'olLijGl'~~ilUII ,L~I;l"

~. •• JI i

m,J~ut1l.i.iI: ill aXil ul!iI'm;.

H:i . dislan!a intre sHI .j i'txui: .1:11iicuhl! ie i bnl!tdui hlh:ral ~p~uc.

0", auln~.ln~$mU r noJ. se mniiSUiU~ unghiul de rllg~ ~:i sc ~omp,;1f'il ,~~t!lmik uh~il1ul,c CIJI, ccle pn:''il:irhu.!.

Sc ~uiilnblc ~j dlr!,;i'1.:n'~'~ i1Wl.'[l1t!r~~l"h:a ~t:1n~~ ~i panea tll'l:apla til; maxim 4.')',

ItIEGLARt

I

_I.. !

.'

l-ennu il'C'~buc )it: a~~!~i'llm:tD';~ a~lIpnl IlJu~im,n 1.i~':m'LnIDh:1i de ~ug5::

~ pentru 'nll~rirrca IIngiliullii d~, rug}i :'i~ .di'i.l)C~lc

- -

piuli~~ ( I" ~i se ~Lr:1nSe piuli~~ ~ 2}~

- nentru rnicsorarea unchiului de Ihfl'~ sc

a'" I' ~ ,0

sl~bc~k pluIH,~ 1(2) ~III se ~lr!iLn~t: piuli:!,~~ I( I );

o ru!a,~ic ill pilUli!(.'j, cnre!lipumh.: hi n modiIric;nc ,ill un~hillltUi~ de Il'ug:1 CIJ drG! n gnt 2:0".

Sc ~'il rfi'Ml,g 1.1, C u plu d:~ 5 dJi ~brn pi ~iUI(; i~ ( I) ~~ i (2) OIIIl[l'.i 1l.";llI"(;! SL;' hlm.:ilc,'i1.:i a,:om,!~IFlli.m:rlr,pl (1; ~i (4'j I~t ,un curl'u de? daN.IiI1I.

H 14

Il U N 1 E Ii AT t\ ]

---~----

UNGUJ DE 'AUEUE· I'HASURAJU~

~.,s,i,,: tRlut:t; din.:t:lia '1;1 pum::ltll :rnl:cliu ~i :-;1.: hlodu:<In1 vn:l:mul. petla!u de Irrfm~ ~i [11 utourile rl1uhitl:'. * Se '(;umrrhn~ trenul f:t!,i\CIJ di:-:rrol.iliv'lIl Tf '2JH: - 02 b~ pu:t.t~.in n :::ii. 4.' '~nrn.

'" Se ;l~a~.~ r:ll1itHlrU~ illl":~!.:I'lulnlll!lri;!'l1lll~w1.i. 11.1 tli:-;'1a:tl!.! UI.: 1200 rnm 1~*1i die' 'IX;I .ro~iI~jr .

• oIio Se j"l;glc'II',:'i !;:j;I!'it,lI,ca ~5i; S(! aduce spnlul Iu minos ill l:nn:."pmllJ'l:n!,,1 leu vilrrul sii,gt::tii Unici \1'I:.'IH!.'~lk.

'" Sc l'Ull!~lt:: prl,i!.\t.'ltu'ul p:1na t',mnd ~p!llul' IUIIin i'!luS !>c slLDprapUnl! CUi pa'lI1c'l e:dL!rio:u ~ :. S,l,;illt'i gnui.:lle ~i B~ dh:J5lc v'bln<i~'C'~ unahiului d\;' ,di!J~p.;:. tT11l.' :ill;; ~umn,~t~ (.;U \,I,iihu'ih: nrcscrisc.

~ L~ 0 I"" I'

01',\; tfnghiul do c~ith.;n.: nu pualc J1I'L'gM.

CA LAJUL In RECTlE~

NarA: R~'gL;,lf\::a j,mll!.i,mii c,tM:'I~'u de tJiro~lic 1(::l~aj'i.lII) .~~ n:illi/.c~~,.;,l pdil ~Wlhi!l:lrc'il unur eaccntrice, IlC Clue cste monhllii caseta la pil'riI.:Ol h~Ii;:'riml'l:1.

'" 51: aduce Ji:n,:t;!ia ~~1 rill'iC'I~111 medlu ~i se hinl.:I~L·ai~ ,,·ulanul. rl\:t1.111.i t,k I~;ijn.~ ~i pl;.lllIlIlr'ilc m~lhik.

". Sc ,l,:nmplima pl:lllh;;:n f=*1i lu 'illl",1n:~u I D= 7' iF111IlH.

'" Se :1,n,,;,('t'l1,i1 p\: pn",~urih: r1llW~llIri:>I·llllI.lli cmlll!ln,~li!

Tf 246·la n dl sl :ml it de 12;i0 mrn ~ic lU)1 Ill! i IIUI

'" SI;.!' n:g,Ii.:~I.di dur'ilhlih.m ~,i' SI,: 'illi"IL't:" ~ruluillililidl'!!t~ it!

(mcspulI1lkn!ii I:U 'pul1."llJl"n,'· de p.; ..:a.Jnm.

"" Soc dt:c:t!nlfli'im~ ,rmmca f:II'~ i'I;]I1:1 c,anJ SptIl'llII hlTlnino,~ ~~jllniJ;t': in (;(~rcs·rnndC!l~:l (:U linin '··A'· de IP'U cadrnn; d i st.m~ .. il1:1 re P!~f1,tlll!Il .. :B" ~Ii' lin i" "A .': ,~U mrn,

;;. St' cH!.:~ill pe ("iuJnm v~,I'!I.;nf\·a c~II,"'ll:liJi ~i ,\ft" t"OnltPOU"~ cu vnlnrUc rrt:."I..·.llisc.

- PCrl~nl, a m~'ir:~iw \l,llilu;llr'chl c;!lajuhli sc Ir:i.dll!l'~

(:~~~~:J irll:'cr",.

[~ __ p_U_.N~· ... _T_L~~'~F_,.A~'_r~A_. ~ __ ~ ~ H l_5 __

R:EGLARE

* 51; sliHK~~~ ~1ll~l,!'l)l]dlll: lie nJ(:;IU:: ;~ I!.: il sci ei p,~ '~f;P/Ci!~~,:1 ~I~ sc ..-.qiollc~,z;'i ~xt.!t;nlri{;d'l,; cu d:H::i:! Dm 4X7, ridi,dmd ;;;H.I l:1!lMJr,ilit.;r ,,<Il.cI.;1 de: didrcqi~ p;lIIa (:;u'ld se lIlh! in vnliuriile cnrccle 1"0 C~ldi .uwi Tf 24ft

: :s~ ~11'"~ng 1, .. 'ctlplu ~uruhmih.; lie nx,~I'<1~ [I casctci,

~ S~ veri ri.,_~;'1 d i 1:1 rluiJ cal aj ud .

i 51.: vcrilil::'i ~isc rcgk:;II~"i .• UZ1I,;,i C~!C nr:cts·mr. panli! ·1i"'1II1I1.

*' Sc aduee di'f'ct~Ji;1 la pil.!1~UII medl I ~i s~· hlm:ht:a/l1 Y411,[ml.lt rut.'llla~a Jc fl'~l!Il;'i ~:i plaim.uilc mobile,

II' Sc .... ·um~dm~ uenul r;!~:1la im:::IDt.'tu ,D ~ 7mm).

* Su ::.l.~;[t.~ lijcl~e eu SC~I;l lininr,~., ill nl!tl ~i in srald~ m~ilflf" la dt.'It.Ii1Ja J~ I g50 m,rn d~~xa ml!i 1m.

rj; S~ n;g~c .. d GII'ldlalca ~i lii~ .i!.du~t:: :;pntul l,uIHinos in lll"Il;;~<;pm~clc!lt~· Cb.I stgc!~Uc de pe t~~ek Jl,rudl.!lc r[l~5i ~i

.lJul~ii '!iptllaYI~J!~iri~,~m!ut""aliuarcH. ~~'Lilfi ~ li.ia r:ll:'!, trcbuie !ill Ilecu ~ ~3 SI'Ut!~I!~! rnai mare (sau Iltai mid) Ikc;"i,I v~~~!)all~;!~ d~ilill~ tija :-;p;.'l'l:.

:1

REPA~.{TrnA {ALINIAME._. TU't ROTUAJK} ., VIERlfICAR,E

Sc c:I:,e:c!:J11 d'Ulll~ vt:rilkiln;l~'~~ feglliil,l'e3J [paral cl i srn ului,

"" Sc r~~~~7;a 0 rigiliigr:~d~il.~. irl sprijin pc :rflr'l~a inJ~fi,ull.r,ili apr~lgn"'ui I~ u diislElri!ii decirca [1~) mIlD de .. ~Ii, m~ih~f.

>Ii Sc rcSII:~fli clariuuca ~i 1HZ .~'Ulf'iraJJlunc !ilpotul lum i!~1~'18 I~C ri,g,hl~. se cl h,:~ te v ire I no' 1'1.: (JJ PI;!' wi S !,~.

ct. St: n':I:~cl.li nlP~Ii:I,I!.:i.~ ~i p'~nlll'llJI C!i.':;.!Ji:lllla rmHih ;~C cilql.t: "!1al~)ur,c:l po ri'gl,n ..

Cc.~I~ t.lOUlH 'll'a~loilr~ (p.;nLru maJll! sl.ilnl~ ,'I dr!.:l.'!I'l,:un) chile 'pc rigla tr'chlllic: .')i t1:1! egal.: ..

H 16

]J A', n A" 'I' ~(L-I C 1Ii,,tI s-'r n I;;' nA~) 'I' ~ ,~, '1~' _ -R -Ii' G';': ~ I ~:) I.

, . .n, . I~._" L .. 1, Q 11',111 ,~,~-, Jll ...... ~ , n. I~.~ l .I.J .. ..,r .~-' . .1.1 PI. F\. ....

A) VldUANTA CU ~Hf!:LI£1'A [U: ))fR~ -'TU~ FD~A

Se dl:(;lJplC-al.rr pk~,h;!ln ~k dir~~! ic tit:' ~a ('.';lPlll tit.: lTt'I~l=ilicrii.

'" &: ;-; I~W '~I c I.WI! .-.~I'pru I ir a (ID ;l ~,~ ~"!urh d (l'!:rn:1 r [l'll.: i ~ C}_ Pi:fHltII rn iqomrt;1 d'csl'l1:ide!'ii !\~: i.J.!.:liklt:a/,"ij capul cremalierci, ii~ir pcmru rniirlre •• dCl\[hi(1,erii: St: i:nJj'lcII;.:Llz.1 capul cn~m;u!i:cN!i,

Piccare .i um (~i,:~IC J'e tDl,;I~h,: ,I ca pUJUi!.:H":~IllJ,ali'l,;'rd corespandc I,q u moJj Ikan;a plil~nIL'lismullJi ell 1.5 mm,

lJup;li qn~ i nc rcn 11,1 r~tld n ... m ulu i rr, rec I se [Ill t jd ~~;t;(il CHilI f,I~,i u I i'j ,I,

* Se veri fil'i! d ~1t:~1 :J xu i articu t a~ i cl C' ;trU lu r e ~ Ie In p";ml ori.~ofllaJ.

H,) VAR~ANTA CI) Hnn .. l~l'A Ill!: lHR.ECTIE iREG.LAUJ LA

" 5-1.: sraht~~c c'mHfnri~~i~'I". mcn~ln~.rDJ lir:mlu:1 biddd in PI Izi!ic lux,"!:,

I 1; Sc ll'!i:pm:~II.:;~ili'il!lrr:1 liruntulul hk'kl~ii ;n'r.Il~i in vt.:Jl.!n.: ~cnl'illl clen II ire ,1,1 .~i':~SlUi~1 Irel'llnl uh! 'il'li..:re,1, tn!flv'L:!rgcn~~i ~'UI dh'!:T~C'I'l~("'~. ~'i '~"~1 u i'U1!1!~G eom- 111'CIt! oomlLH,J,.' hi II' dcplasan; ax"ialii <II m:c:sl.lJ!ia tI!I.:

IJ O11a,1,

oI! lJu.p:'i ur.!:inl!fl;;,1 para:k;ii:iI'T1.u lui coruct :sc sl!'~ng!:.: il:CnnmpiLllil~L~ 1:1 un cuplu !oJ.,; 4 d~IN.trl.

Tn~ll~ ullcf3Jiilc de demoruaru, rcparare, rCfH'nnlaf'c,. \I'Ci'ific"lIlrC care vur unna, "''1.11' Ii spt;dlkc urmii~tafJ'C~("nulll~uJcl~; VA-CrA 1.30:5. DACI:A I::H~J. DACIA 1110. DAGA B2:i.

,~t'r.m!~l n~uf.k::!e,~(.': IJ-ACI A ~ 304. DAC~ A I j U~'n'p!."-l!'tip i lie ~l!lI n I :1 ~U'lm.~n;lihKU'c. til;u se v .'~a ,,'e:! in '';'c!.!h.: u;

lir~'IIr.Jfls'inis,ic;i ~a "I\i~c punl~H r~l',~ ..

[ I) UN T 1~ Ii' A l' A -

"~--------

H 17

ILl!CA'!' SUPE,RJQll S:USPENS.U~ tOACiA 13U'SJ, rn 3 10) S., m). v.

Den~mire

Reper

Ex tractor rotu Ie

IF 509

1 (H)6.047.600

MOT 50

Op~;:ilTI~iik; ('IJ ,'j!,; C':\1I,,1ti'ULa ht {) ~cmiplHlllr.: :'!I1.ml iictclllit:t.:!I;;u Q~.Ju execulatc I" Ct!il~:'l~'l;! ",cmh)ijn~c" t; Sc .a~a?'i'~ r"Ll'le,1 din Ijn~~ ~~ ~'":lot'l~rSmlJ~uipc caput: de sif'lI'ijiin.

* I'c plo'!.!t~a undc so d,~~norn~l;:ay.ii: I)ra~ul. superior se I~~~u~.fi~:

~ Sll! dt!ITIlOm'C'~:I,i1i rmHa;,

~ :!'l!.;: siii hI;~:~1; clom.E;~pi (Iii ~a i ~~ fc rioilra..n ijin:mrliizofM 1,llli;

~ se t!l~la~~i.!?f~ linl!l~lll d:l:: .i.'ltlgil. U.c 1,11 punea ~~pc!"inm'a m: bf'''I~~.lllI~';

- SG dcnluii:L()a:t~i mtu [I ij !l1J p-.:rioanl t:UI tlXIRnl(:'~nrn 1 TP 476, til iii ztLnd 1I- se anlrClO;li7;a TF 509; .~ se ..J:c:mll·l1lc;t;i:r'tiIlxu I ai11c:uJ~1!, lc il I11I~ri( la.JC amUQfli7;Omll! k

- .w t.!'l:filOITl!Cii:lIi axnl h ;Wului nplCriur;

- se ritJ~ic~ bm!u~~1 ~i::. d~J~1nnk::m!;;'1 ;i:rtkMll~,~irm, ~nre,riotu~ :~ '[.IJITIU!'ili/JJruhri;

~ !i.e ~'i'O,U~ 1'~ll~ul

Pl NTE FATA J

REM,ONTARI~

Se P~')Gt.i,l~inrllb:rf.a 11I'i!~a~ ~~ .~ f'j,l!(cM.il :rrli[;ILI:I:J!.1,:~ irlrL:'ritmrii, a jlJJlIlu!1J/;nlU~!.!!L

" Se ,cuplc;lJ;a nnulu stlf 'I ilIoN iii fi se t'lr:ingt!" ui;l0r igiuli~iI.

~ Sc l.nlmk;;lz;'i rani a sc ,';111111~c.:': ~ "IXU] hm!L!I,ui superior;

,- ~~xtl~ rnrl,klll.lnd 1 n r~r~niilrc a mno.ltiJ,mu~lLIi; - tifii:flll.ul d~ f!ilgl.

01; St: mo.nl~c<:t/.~ .• mtr,r,.;lml1.1l Tf .~R""} .s,~u .ore C'mnrrim:iiL pun,tl;!:l Ir~,I~ii ln [ID7:ip:. Hi. - HZ ::::: flO mrn. 1m ~cca;.::!~ puziJit:: de h'locarc ~t 'clI7:ind.i.l.pr dHISlid ~' :Ii,trfiog: I" cruph.l:

- ,~u;l,.iI.1 lu~~~u lui su puim;

- aXllll! 'Ull1t:Lda!k:i inferieare a ,3f11UlI'li'"{'orul:1!I;;

~ Li 1';)I1ILU I de (7IJS~~

- 't'u~.ul;~ slJ,reriu:uii.

:oj; ~ munt~;(f..;'i iUat:l ~i ~ rul~l;,\Ji!i ,aU'LtilW.1:-.mRllI de pe (;:Jpt'C.

"

I -- __ ~~~------~----------~

CUPLURrVESTRANGEIE

"1"- 'I.. •

- IWlllI!EI ~I:I;, oraI s:lJrenu:r ,

- pi uli i'~::i <l::t ii n ~c!l"im ~'I1']IOIFI Lw:r .. ".

- pil!.lil!i1li'nml de rl..lg~ "T""", -.

~ piul i!.n rmu I ~ )Hllpr.:fio~fii , , " ..

~ pi til t~~ rn'!i " _._ '" , , .

HI t1"lN.m fI d .. N.rr~1 4, dlJl.N.IT.I .5 t1~N.ln '1 cl:.N.1In

I

S.D.V.

BRAT SUPERIOR ~ V.EH~IFJCAI~.E

Cod

10.06.050..:200

TF .509

10.0,6.050.900

TF 476

TF 502

MOl" 50

.., SI;:.tk!munlc;l/1i hr,:!I~!;I1 superior dl! suspensie.

,. SIj- Vol,ipom:;01 .... .i di,\ifll),;r:iI,ivy,1 po;: h,r~J ~i S<i,: l'Q'ltml,~ • .ril ,;1)';"-1 L

Br.J!uIUtill.!ic 5:1 llltll.: IJI';iPf in:ghi:tlIi]Ji ttnllal8!l ditiifM1jlinlill.Jli ~isol Sf! a~lC~ UJIlIllI~ din t;l;p-ii d.c sr"lijil1 ( 1.2,,3.. 41. ~ SIJ mfiS'~mdi di"';~.iU'ill·". !nln: \:t:pi ,il de !l'P ijill ~i bf!!~ elt.n: trehuie s.11~ie ,al:l.p,r[ns8i intre n ~i ~ nun.

'* 8~ rem~mtcn:,ll b:m~ul siupcrinr c1e SIii!lspt:!!lfi,i,c pe ~ILU~~'Liilmriii.'imL.

[

H IB

S.D."V.

1 N 'L 0 C 1) I n:E C IIJ Z I N E 'iE LAS TI: C

Cod

Extractor rotu~e

TF SQc9

TF ~76

~or 50

~'Sc t1cmonhml..J. ht';,1~ull ;suJ1!\.:dui"lI~ S,i!J:'ipcili>ic_

[I< S.O t1cmQnW"I.~L la 0 (.lr,o"ii cuzlnetul U/.lL. ulilii'~1nulu-5o n I! (!:[],va. cu dlamctrul extrrior 1fi=·2:6 mm,

'" :$1;:' pwr;..O:;l..'ld CU:t:[flC'~.(jt neu, La prcsare se vu respccla cuta A ~. 6 film.

~ S~ mOf!;l~.IIZ;i, bratul superior pc .mlllHlrisnl.

S .. D.V.

rxr.o curnz .R.01'U,LA

I

lDenumil'e Codi

Cheie dinan1orne,tric.8

Extractor mtule

TIF S,(}9

10.06.0.47.600

,A,ntreto3ze' mentlnere trenfna

11 O.'lJfiOSQ. 900

TF 476

1- MOrSO

ilil. eazul dete ][n1iiril, Burdui'd,Whd de 'proh':L:nC. obl!ig;J'Lulfiu se V,jJ lnlceui rnlul,ll.

'" Sc a~az3iparlc;ii raJa, a ;JUlUU,Hi.!'l:m.u~uipt!! caprc ~:i :<tc J~'~;Hllc;31.~ ma~,a, mnn:r,aln.dUi-~~c '11_ntFC'lma~ iF 50SIntre axul bra!lIh!li inferiur ~i uul :uti'c'llaJtic::j, arn Q ft j, 7.0 r II II 'III, i .

• ' Sc !.i'C4;iYlph!-l1.:t"ij !ultll hi: !,.':g CJ(lfi.llc[un'!~ T.F 4Jti

11< Sc d e~n~}ru~ ott'.l1 ~y fIU,ih-u.r i le die ~x~jj",t! a rtll,ulei,.

~ Sc gitl!!n~~c "~i sc scot !lihl,ril,1,; de Ilxare a: rotllll:i:ii « SI:: d em il:i'lIl e :l7_ii 'I'n~ 1I:J1~,

~ So M;lmhh:azi '~Ui"l!lhul' lI~' lfinr~ it lir31't'llIJlui. CY

.

r(l:tu la .~ ~ ~C a~ii ,jj J1>C br\\~.

112,0

]

"" ~l.!rrxc;~zjij iHmhl pl.~ hl';I! rni!. irik~cuii'ca niun ilor cu ~lIirll bu ri, m,:!:Sl c:a munl ~l1ldll- Sl: eucapu I ,.,PI\: tFUl"dli f.

* Se nmn~ca:.r.~ I,inlnllli UI,,' 'lJ,g~'i,

",. So 'l:Upl'!.;aI.i~ rnud,1 ~i sc iM~·LJlgC lu 'l.:"llp[~.

;10 Sc 1TI,IlHh.:;u;a roata ~i. sc ~nh(lar~ autciurlsmul de pc c:~p-rc,

* S~ !ot1.:U'ih:: Lllll~ C!(I'L/l~ de m~n! incre T~; .)~ lSI. .., Sc wrilk.'i ~i;<ic rcgk~"f~\" d:lc.::'i ~ s IG; ~l~~CS;Jr: ~ unghiul' de HIg1i:

,. l! ngh iu II Jc d1t.1erl'; - bat,tl'ul dDliCllid:

. .

- pamldisml.'ll ~i rurar~i~lLL.

I

URAl' I NI?E RJ OR S US)'[E,N S,I IE .. n,EMONTARE,· RE >lONT.A R. E S.ll.V.

Reper

Cheie diinalmo me trlca

rr 5009

1r ('I'.. 06 .. 04 7 .. ,6 00

,

A Iltret-o3,ze' rnentinere tren fata i

II

E:drnctoF rot Lila I

MOT SO

DEMONT.ARE

.. 51;; I.I:.';imr;a pa'rll;:;t dln nr~!;l ,1 ata'lolud:-;mul'l1i piJ' (;'jirrc ~i se d~rl1ionl,c:J1.;]I ro<ILI~1.

~ Se dccu:pl'l:,[lziimlul.iIiI"1i c~lr~Cltiml IF 476.

(f! Sl': ~cml},liIIlC:U7.fi ciUzjm~~i~ cl8lsl.id ill burei ;mlirlJlh.!. 5c coboa(il H~or bara ilrd.in.lliru, pGrll'!1liI apusea exlrag,t:' "lUll hr..Wlui.

iii 5c dcfiik:h.i~!LI.i piill.l'ii~'l din :iiPU~C II ilJ(tI.h:l:ii ~i se !'ll"U:Ud .a~ulr.

iI! Sc dct~~ctll:lI rvll.da, iQifcrioal'ii "i Sil! ,u!llmnFllcu~ii brat'VJil!..

[

if U NTEFATA

'8,21

- -

RE i10NTARE

'* Sc mq)fi[c.;ill.ii mtulu !IlJi..:liO[Ir:fi ~i :<1.: sllfam,g_1i U,iior pi lJIli!,a, t: 51! ridlidii ~luipUllh;a(;ll IJI!1 eric.

'*1,; fJ\!zilinm:<lla tU;I!ul. sc fIi!IHlc.u1i:t,<;ull ~i: seunge l:!II 1H~~~Nlrc~p0dal~ MuSl.

'" Se mO!lk"ll:ii, ctlziot!~ii l!h!SLil'i, ai h<lm;i :In1il'uli!!l,.

l1jI .sc coru ]~i hl'll~: Ilm I JI.'-I: Filll~~J~ p~ I/;~~ i ,I ~'c hllu!;<ill C ;u cliI~I:I'I(.'~ilcN: ela ... Hl.:i jnLfmlucjndu-.~1;! nnlreloaza de rlllcnliiilnc TF 5fJ9_

>!< Sc :>lU';tl"lg k; 'i;uph.i:'

- piUJi,~;l n:llulciinli:rimHe;

- r~u 11~:! ~~:Cll! Vi,! i hn\~l! h!t i 'in I~ri~ ~f~

-ilaillil," ctl/.indiluiI;e{.tiSi;id Hi Im.rci a:mJl'ldi~.

. .

'" SLJ monh":~"'"J roatH. se t:ol1u a l'~ ~u.!lQHUr;ismlJjl ti(! rc'! ca[llt: si sc seoutc anllt:li):lza de meruinere TF 509.

w '1' • - 11 --

S.U.Y.

VE n_ 1:.PI C A ,[l E

DeU'lumire Cod

'10_06.050.900

10.06.047" 600

Dl~pOl:itiv de control brat inferior Tf sm

110.06.050. '100

MOT 50

*' Se tJcl1umllciJl:a hnl!u[ il1'fcfior de -~IIHfM.!'n"i~-

"" Se m()f1'c:Ii",~ di"rU1il ivul pc h:raJtd in lerior ~i! se ~iur~M.hH;C axul.

* Cu cCl1'ul de iI~C7.11fC (I)) sprijini] pc hral. SoC I'n.~sra~ui I:USl<llIl!<I dintre cepii ~A. B. C} ~1 brilL c~n:: trebuic sa neC<ll1prinsii ifilre (I .'il I mm.

iF oS"" nnm~~~7J~ h~;I~u I' in:ft:riur I.h:: :'iuS:IlC:lmii~ pI:: ~1UUOturlsm,

,H2:2

1,1UNIE ~?ATA

]

INLOCUI,R,E CUZ,INETl J~LASl'ICI

s.u.v.

Oenurnlre

Cod

10.06.050.900

TF 509

TF ,476

~I 0.06.047.600

I' C:he i e dina rnome tnca

MOT 50

AC(;'Hll~ \Jrl.:.nl:~jc pn::'iUpI:!HC l!1ltit;lJin:a t:1J/,inc!.ilm I}C r~lnd p~nlm a pii~lI.t pOl'.i!i.l. ,;Il~c:slnr;i 'in rapUIIl"tI ~ l::1. bmp.d u i.

'!Ii SIC tlcnmrll,c~~/.a hr.~II!il11 ~n f{:I'1N dt: suspensic,

'" Se tlcpn:!sc~Jjl un cuzlnet clastic Ilbl.n~huJ 0 J!';O:I\I,1j, cu Jbcm.:I,Jrtl;1 lk:u~rii;lr tic ,3J fUm_ oj! Se monh';'I/~ 1:1 prt~.,.1 ct.l;.'ili(,·,!'~! nou • .n; ... ~t:~m1U 1.",[11.1 A. = ,'!i I mm.

I'i! Se dcmonl.'l:ul:ii, Iu pn.:,~ii tl:.:I~lait '(;U:l.~ncl, clastic,

>Ii 5cpn::sca,r;[1 C;:~ZiIlCLll~ rWiLiJ. 1i.::"pL',c'd,nd tlOi,1 A;:;, i 51 mrn, '* Sc ff.U)(lh:=I,I'.:.1 bnl! ull i,n ~cri(l nJ e S llS rx: 115'; i e pc :.1:U LnLUJisnw-

fI j

.J

,~' r+ D',

,I I

C ~J

[~ __ I_)U_'_N_:'_r_E __ F_'A_l_'A_- ~~ I_'1_2~3_" __

S, I). V.

LN L 0 C U .1 R.E H, 0 ']' U L A

Cod

,- ;ry, os loe '4' ··'-7 c 0"0'

v. '.' 1fJI .. " .. -s [ ~'O .:.:

Reper

'IF 509

10.06.050.900

TIF 476

Cheii'e: cfrnamomeniica

nbl~g!aturiu sc va fnk)cui rotulu in C;l.1.u[ in C~IIC burdufulestc l11pt

~ Se dcmonLcaJ,j] nr;,;ltul infc:rinr de suspcnsie, ,., Se dcclipicazi.i mtlUIJlu, eLI cl(tnn:1I:Qrti:~ TF 476-

• Se g~UI\!SC ~i SlL::. Si()!ll nnurite de lix,nc a roluh:i.

'*, Se mli!lilc.oz;'$ rotula rW'll,ii ~ii se fix,~~:o:li cu ~l!Il1Jhl!lfi. "jJCU. l~iI ;I\luncl eapul nricnl,at spro 'hwxlur..

iii· ,-

.

.

.

,

" Se l'IIl1unwa.r.a t.'r;l~lIl in I,:I;,-j,pr pc .;mh)luR.-ism. tl Be ""1:: ri rj c:il :-;i :.;c [c.~.'h.).~ I ~:

. .."

- un,ghiuil du fuS5:

~. I!1ng.h i u ~ UC d'iclt.m:~ - ct~laj1Jl, dliln:;,c~i,cL

- 'pandei 1~T'liu:1 si [n.:n:-.nil~3~

I ~ r'" •

H24

P'UNIE }?,A'I'A

'ROTULA SUPEUIO,AR.A, INlrERIOARA - I.NLOeLJ.~RE BtJRD1JF 8 . .o.'\'.

Cod

TF509

Extractor rn tu'l'e

10.06 . .047.600

MOT 50

E3

,_

.

.

. )

I N L Q C U HtlE JlUJR. u U F .R. 0 'I.' UL A I N JilUU 0 A 1.1\

- - -

" 51:: d:ccllIplc!II'.;l rotula ~nrcrimH"~ IGU ex tractorul TP 476. is-~ d!c~nonwiliza bUudLlJu~ vcdd. ,~~ cura~.a.iI'otui'a ~i C~ljll ..

'Sc um:plu pc jL'l,rn~Ulc bUlidillfu~ (3,5 i: 0,;1 gramc) HUU cu unsoare ~peciam ou Mo 3:2. " Sc ,!~~9zil p! burduf celicrul (1\) ~:i CUI aj'l!!~oru] unul Iii" ft'l7:.iswm ooUe:rul. (B)"

* SI: (iU:rII~;t/.fi, rt~luia ~l' .'i~ ~lr~n~ul;lcUphll,

I~UNTls F,ATA

DEMONTARE, REMONTARE

S.[),,' V,,

Reper

I

tCod

TF 235 A

110.06.,,02.3. sao

-

Dispoziitiv montane trarrsrnlsie

110.06,.023.600

rr 2:3G

Extractor rotula

rr 47(i

10.06.047.'1;,00'

An tre to 81 ze me'ntine: re tre n fa ta

li 0.06.050.90001

Chefie di ill3 mometrlca

CUPLU.R.IVE STRA,N(; ERE

... pillJH~ri t~)[IJI~ ~~;up'~rimH~ ..•.•.. " "....... .il ~bN.m

B In;uHU~ rnlulil. ill1rai(Htr~ "............... ;1, d;lN.m

" .

- piul'i~ii mLuHI I:Hn:qlc , " J .. 1 tla' .rlll

- piuli~,~lr,ansmisilt: , il6 dai ·.m

- plul lte ron " " " ,,; , ."."."" 7 daN.m

- suruburl fixl~rc supurt ctricr '0.5 daN.m

'H- '2'~

.~'.' _'21UI

PUNIE (lATA]

i: Se iridudi rOlr1c:! dun fapi m. Jil,ltulll,rt:miulu;i pii capre. *' s'c dcmentcax .• i:

- m,lla;

~ ct ric lit. II tie fr~n ~. lmpreun 5 e u rau ~r~l! ~ nc:r<Jbil;

- suportul L:lllitl1il~~ d~~ r~,~m1 ~i1 arj'iui'it~~!Irl."'~u Jc 1101lli;

- f'~ulil~t tmn:'inn,i~i\:"~.,

,., Sc Im)nh::~ll.:l,1 pc butuc CJIIr;lclnfUI TP23:5 A. *' S~ d~fll-C,'lC~~l1i tl:f]1!\,imblllllll "bUJI'IJ,(; - d!~:'li~·".

* 5c dcmnnlt::a:;,i eclc trci mtule ~i se senate plliJI iUJi'd.u.

REMONl'AR.E

*' S'c rm· ... ilimwcllza ~i lie 'prC:lCi.,Z3 port. fllr..~li~ pc iln.·i11lllnh.d "butuc ,~d~Sl:" dupa lJe. ~U1 prcalahH. if! 11UI1 h!7;CW s-a :illlmJus n I'Cl:tn:{j tic Llf!l.IiU;UC •

• fj; Sc mmdC1,~I~i ,In s:nnhl u I •. bu j Uti - di.~c - port .ruzd£i'~ IJU1"1 ftlltIU-SC, ruilllh;h.~ ~i !>lI'ilI1g,u1lI:Ill-sc la l:"III['1:i'll.

i' Se i11fmh':,;Jw:ii tg~:m~~!H~:~~kL cu !Jispc~:I':ilivu~ TF 236. ft St: mUl1lCi~y.ii ~i SI; strung:

- piun, . .l!L transrnisici ~

• SlI[lnl"lul elder ~i :lparatoa:n.;;JL (.)1.: norui; - ~IJi(;ruL

* St! monl,(:a/5 rn;ll,a,. se ('Uh~I'11r5 aul.oll[risl11i!l11 de p-.:

Ctl.p re, fifl;; recu pc wC~~/;,l ~mt rclua1.,~ iF 236.

'" Sc !IlPI,~8i!i de ciih,:v;_l uri rcdii1a de 'r~!in:~ pGnlli!'lll a nduee :pi:lihlll'll:!l dric:IlI,I~~,~ if! (lmti!cl 'C1IJ ~.g~hllr;lc: de IHinare.

* La i'~lllocu~wt;a port, rU)I';clc:i se v·cf'if'ica ~i se IlICgk:'lror1i. ~J1hJUiI dirc,l1 'i:c;j" patalc;1 ism i;d. :rcp"rt ili~ ..

-I

[ I'V NT I<:

.A"'rA

H,27

PO:R]' FUZ[TAINLO'ClJIRJI R'UtMEN'r~ S .. I). Y.

11102.0Q2.I:"IOO

10'.06.050.9'00

Di.spozitiv morrt;;)Ji~ trnl1i5misi~

10.06.·02 3 .500

1 OJJG.Ol 1. 600'

'1 0.06.04 7 AlOC!

Biuc:sa protectia arbore

Extractor Fl.I~'lmenti

Oheie dinarnometrica

'4!: S,I;;: liil:l,:~il;,~ port nJ1iI..:,I;1 pc u ~C:lv1i cu cli~lmc'lrul ii'llc· rler eKO mfn ~i sc d~W'JY-l.:sl:!"Ma rulmcntul ;:nICrllUr mi- 1,il.Z~iIld n ~t:.:fva CIlI dlametrnl cxlt:flor 045 mm,

UI!.:NIONTARE, ,It 1L~1 ~N]' EXTEIUOR

'* Ansamblul ··hJlilIU.c - dlsc: Ilind demnruat, se numlC.IZ~ m;tn~OIl dt!prnk:lt:!lc ROtS_-r.0'1 ~i se d,ennon'l It:Rl'.i1 rulmeruul eu extraetorul CV 21'1 A

H2' Q

_ "-"101

)' 'U'r-N' T E' F" A",· l' :'" A·.~

',_ 1"' .• 1. 1,_,jI .

]

. 11 U L nil h N I I P '0 xr }' 'U' Z E 'J A ~I: N L 0 CUI R.F: R U L n,lI3: N I ] KEMON'J'i\R,E RUI..,MENT INTERIO.R,

,., Sc mnnlc(~l':.~ prin imermcdiul llW,~~ pf~~ mlmcnlul nou, uili.l i/jnd 0 bUiC~fll:iU diameleul exterior d'lJ 1071, mm ~,i ,[,i1mctnd iinterior de NM.16 [11m.

I gUt~,;J S,C!,!',l sprijinl ~i\'u apa,s,1 pC: ]nehll~IHcdm ail m'lmc:nltu~lL!li

* Se mUrllea:d ~ butuc. p.liw;, presare, utilid.rJlduhSe 0 ~eava eu diamcuul interior JJo.3 6mm. Aecasta se \f,1I: siJrijini ~i va apis~pe inelul interior ill ,lltlnm,cntuhJL

'* Se introduce rn port rllzcUi 0 :rc7.crvi de Uf!SMc u Cn Ph Up, U M r8~ til.

t Se il1lmdl:lcc tHs;lan1!eru,1 rurlmt:[Ilului.

ljOl Se ,[,07.ipnnCll7.a rulrnentul impmuni ,et! port luzeta [lie ansiJlmbll!l.l "bULUC .. disc",

Acc~t.~lil 8C(I'n:s~a.la pc hUlle rl~h}.<;lrtd 0 '!ea,v! ce se va ~p'rijh~i, pe ~r1e1.ul j:nterior. ~il cate va nvca diA'l~nsiuni,ic: dlametru] ~){leli'io'r 943, rrun ~i diarnetrul

i n'l'~r:iur '036 mm.

+: Se I1!1l1I,gc 1IJ1I1;~ galll illurii de Chlfl~lJfeil mhmmlulul i nrl.cdun::l11 Un:i<mlJC u Ca. Ph Up UM UIO Liz.

*" S~~ flil,OI'll'teal1i phlca de cl;Jn~arc.

H29

S.[}i"V.

PURT FVZETA .. 'VERIF1CARE

Denl!lnliire

Cod

I Dispozitiv Dontmli port. fuze tal

TF496

PUI'~ FtlZd;,~ se lJliH cll!mlj'~"'~.:IL:~ de :rc.:: fm~l~llJlism. '" Se dCflIIIHntcflzii.11.i Inu .. 1~H.Ii ~ inlC rio!" tI i n port rU7'eiK

'" .!'n "'ll,,:~~lwl i-Iccsmi:l. ~o:;ciFitroducc Cli.:rol-(C, :11 dispuzil.ivul.lIi de ('u~irnl TF .49f1. iar in h,c,,~cmc m!uldnr UC;: SWir,m~.h:; sc inlnJtluc d:unill.ll'i.I'c (A) ~i 0').

- in a'C-'C'~~l.;jj .~iilml'! .. ut,;W;i!;j. (E) ~I ro~1 fU:l.ctd Iltd'luh; !<i~. ue pl]~lIl[lc.~~ eu ~r~I~.u dis:rm.ilivuhmi de (:ol1i1rnr. im'

Im:i1,lIIl! rotulci de din:c!ic sl sc tnscric In nlt:z;;ljit]1 dt<;ru.7JI1'l'l!Ikli.

II