Sei sulla pagina 1di 3

[KVB] [TEKNOLOGI ELEKTRONIK ETN 102]

RSL CBTA PLAN


KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KOLEJ VOKASONAL BETONG SARAWAK
RANCANGAN SESI LATIHAN SEMESTER 1
Jabatan
Nama Kursus
Kod dan Tajuk Modul
Tarikh / Jangka MAsa
Pelaksanaan
Module outcomes :

Teknologi Kejeruteraan Elektrik Dan Elektronik


Teknologi Elektronik
ETN 102 Lukisan Kejuruteraan Elektronik
2 Febuari 2015 8 Mei 2015 / 13 minggu

Jam Pertemuan

39 jam

At the end of the course, the students should be able to:1. Carry out electrical and electronics symbols drawing.
2. Construct schematic diagrams.
3. Construct block diagrams.
4. Transform electronic circuit into schematic drawing.
5. Construct flow chart.
BIL

KOMPETENSI

KAEDAH PENGAJARAN

Identify electric symbols

Identify electronics
symbols.

Draw electric and


electronics symbol

Interpret the international standard symbols (ANSI,


DIN, BS, etc).
Identify the electric component specification
according to international standard.
Explain the electric components symbol according to
international standard symbols (ANSI, DIN, BS,
etc).
Identify the electronics component specification
according to international standard.
Explain the electronics components symbol
according to international standard symbols (ANSI,
DIN, BS, etc).
Demonstrate how to use correct drawing set
according to specification.
Demonstrate the drawing techniques and procedures
according to international standard.
Draw the electric and electronics components
symbol according to international standard symbols

KAEDAH PENTAKSIRAN

BAHAN / SUMBER

Soalan lisan
latihan

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik

Soalan lisan
Latihan
ujian

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Kertas kuiz

Latihan
Kerja amali

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Papan dan peralatan lukisan
Kertas lukisan
Kertas tugasan
Kertas kerja

[KVB] [TEKNOLOGI ELEKTRONIK ETN 102]

Identify circuit diagram.

Draw schematic diagram

Identify stages of circuit

Draw block diagrams

Identify electronics
component from printed
circuit drawing.

(ANSI, DIN, BS, etc).


Produce neat and correct symbols according to
international standard.
Determine the circuits function according to
standard.
Determine the interconnection terminal according to
standard.
Construct schematic diagram and printed circuit
drawing according to international standard
Identify the electrical and electronic symbols
according to international standard.
Demonstrate the schematic drawing technique and
procedures according to international standard.
Interpret the schematic diagram according to
international standard.
Carry out schematic drawing techniques and
procedure according to international standard.
Identify the stages of circuit function according to its
specification.
Explain the interconnection block diagram stages
according to standard.
Determine the interconnection block according to
standard.
Explain and interpret the circuit block diagram
according to standard.
Explain the correct process flow sequence diagram
according to international standard.
Interpret the circuit block diagram according to
international standard.
Draw the process block diagram flow sequence
according to standard.
Identify the types of component and specification
according to international standard.
Identify the functionality of components according to
its specification.
Select the types of component and specification
according to international standard.
Interpret the functionality of components according

Latihan
Tugasan

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik

Latihan
Kerja amali

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Papan dan peralatan lukisan
Kertas lukisan
Kertas tugasan
Kertas kerja

Latihan
Tugasan

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik

Latihan
Kerja amali

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Papan dan peralatan lukisan
Kertas lukisan
Kertas kerja

Kuiz
latihan

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik

[KVB] [TEKNOLOGI ELEKTRONIK ETN 102]

Identify wiring and layout


connection from printed
circuit drawing.

10

Create schematic
diagram.

11

Identify block

12

Trace the process flow.

13

Draw flow chart.

to its specification.
Explain the circuit tracing procedures according to
standard.
Explain the types of printed circuit board according
to its specification
Demonstrate the tracing technique circuit according
to specification.
Identify the wiring code according to standard.
Draw wiring connection from printed circuit drawing
according to standard.
Identify the component symbols to be used
according to standard.
Identify the components interconnection according
to standard.
Demonstrate the schematic drawing techniques
according to standard.
Transform and draw the electronic circuit diagram
into schematic drawing according to standard
Classify block diagram according to standard.
Explain the electrical and electronics symbols
according to standard.
Interpret the block diagram according to standard.
Interpret the electrical electronics symbols according
to standard
Explain the process flow sequence according to
standard.
Determine the process flow sequence according to
standard
Explain the flow chart symbols according to
standard.
Explain the flow chart drawing technique according
to standard.
Interpret the flow chart symbols according to
standard.
Construct drawing technique to draw flow chart
according to standard.

Soalan lisan
Amali

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik

Latihan
Tugasan
Amali

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Papan dan peralatan lukisan
Kertas lukisan
Kertas tugasan

Soalan lisan

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik

Soalan lisan
Latihan

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Kertas tugasan

Latihan
Kerja amali
Folio

Nota powerpoint
Lcd projector
Buku teks aplikasi elektrik dan elektronik
Papan dan peralatan lukisan
Kertas lukisan
Kertas tugasan
Kertas kerja