Sei sulla pagina 1di 6
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA OFFICE OF DEPUTY DIRECTOR-GENERAL OF EDUCATION MALAYSIA SEKTOR OPERAS! PENDIDIKAN EDUCATIONAL OPERATION SECTOR -KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. MINISTRY OF CDUGATON MALAYSIA’. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA [ARAS 4 BLOK E2, KOMPLEKS E LEVEL 4 BLOCK £2 COMPLEX E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE Tel; +608-8884 9302 62604 PUTRAJAYA Fax: #603-8888 6680 MALAYSIA Website : htpAww.mce.gov.my! Ruj. Kami: KPM(BPSH-SPDK)100-1/7/3( 1.4) Tarikh |F Disember 2015 ‘Semua Ketua Bahagian ‘Semua Pengarah Pendidikan Negeri YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 19 TAHUN 2015 TAKWIM PENGGAL DAN CUT! PERSEKOLAHAN TAHUN 2016 BAG! SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN Sukacita dimaklumkan bahawa penggal persekolahan bagi sesi tahun 2016 akan bermula pada 3 Januari 2016 dan tamat pada 24 November 2016 bagi sekolah- sekolah di negeri Kumpulan A. Manakala sekolah-sekolah di negeri Kumpulan B akan bermula pada 4 Januari 2016 dan tamat pada 25 November 2016. Perincian takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2016 bagi negeri-negeri Kumpulan A adalah seperti di Lampiran A dan bagi negeri-negeri Kumpulan B adalah seperti di Lampiran B 2. Untuk makluman YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyelaraskan tarikh-tarikh cuti perayaan bagi sesi persekolahan tahun 2016 yang melibatkan perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidil Fitri dan Deepavali, Maklumat terperinci berhubung cuti perayaan bagi sesi persekolahan tahun 2016 adalah seperti di Lampiran C. Semua sekolah hendaklah mematuhi cuti perayaan yang diperuntukkan oleh Kementerian, Cuti yang diperuntukkan ini tidak perlu diganti 3. Sehubungan itu, pihak YBhg. Datuk/Datin/tuanipuan dimohon mengambil tindakan sewajarnya dan memaklumkan kandungan surat siaran ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan. Sekian. Terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” KementerianPendidikan Malaysia sk 10, "4 YB Menteri Pendidikan Malaysia YB Timbalan Menteri Pendidikan | YB Timbalan Menteri Pendidikan I Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Penasinat Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia LAMPIRAN A PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2016 KUMPULAN A: Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu MULA AKHIR | JUMLAH | JUMLAH PENGGAL | perscKOLAHAN | PERSEKOLAHAN | HARI_| MINGGU 03.01.2016 31.01.2016 a1 01.02.2016 29.02.2016 al 10 01.03.2016 10.03.2016 8 JUMLAH HARI 50 ~__CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ; 11.03.2016 19.03.2016 9 : 20.03.2016 31.03.2016 10 01.04.2016 30.04.2016 2 10 01.05.2016 26.05.2016 20 JUMLAH HARI 50 ‘CUT! PERTENGAHAN TAHUN 27.05.2016 11.06.2016 16 : 12.06.2016 30.06.2016 15 01.07.2016 31.07.2016 al 01.08.2016 31.08.2016 2 12 01.09.2018 08.09.2016 é JUMLAH HARI 65 CUTIPERTENGAHAN PENGGAL2 09.09.2016 | _17.09.2016 9 tl 2 18.09.2016 30.09.2016 10 01.10.2018 31.10.2016 2 01.11.2018 24.11.2016 18 i JUMLAH HARI 50 [______ CUTLAKHIR TAHUN 25.11.2018 31.12.2016 7 2 LAMPIRAN B. PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN 2016 KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulav Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya MULA AKHIR JUMLAH | JUMLAH PENGGAL | persEKOLAHAN | PERSEKOLAHAN | HARI | MINGGU 04.01.2016 31.01.2016 20 01.02.2016 29.02.2016 21 10 01.03.2016 11.03.2016 9 JUMLAH HARI 50 UTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ; : 12.03.2016 20.08.2016 9 21.03.2018 31.08.2016 9 01.04.2016 30.04.2016 21 10 01.05.2016 27.05.2016 20 JUMLAH HARI 50 CUNPERTENGAHANTAHUN | 28.05.2016 12.06.2016 18 13.06.2016 30.06.2016 4 01.07.2016 31.07.2016 21 01.08.2016 31.08.2016 23 12 01.09.2016 09.09.2016 7 JUMLAH HARL 65 COT PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 10.09.2016 | _18:09.2016 9 2 19.09.2016 30.09.2016 10 01.10.2016 31.10.2016 21 01.11.2016 25.11.2016 19 a JUMLAH HARI 50 CCUTIAKHIR TAHUN 26.11.2016 01.01.2017 7 ° LAMPIRAN C CUTI PERAYAAN 2016 ‘UTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM CUTI PERAYAAN baie KUMPULAN A KUMPULAN B 7.02.2016 (Ahad) 10.02.2016 (Rabu) TAHUN BARU CINA 802.2016 (isnin) dan | 10.02.2016 (Rabu) | 11.02.2016 (Khamis) | 3 Hari 9.02.2016 (Selasa) 11.02.2016 (Khamis) | 12.02.2016 (Jumaat) 07.2016 (Ah: Setebiaatans ote 93 (Ahad) 04.07.2016 (Isnin) Et 04.07.2016 (Isnin) 05.07.2016 (Selasa) 3 Hari 6.07,2016 (Rabu) dan : 7.07.2016 (Khamis) 05.07.2016 (Selasa) 08.07.2016 (Jumaat) 30.10.2016 (Ahad) 28.10.2016 (Jumaat) HARI DEEPAVALI eet eaeepea 31.10.2016 snin) | 34.10.2046 (Isnin) 3 Hari 01.14.2016 (Selasa) | 01.11.2016 (Selasa) KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya CATATAN: Perayaan Hari Kaamatan: 30 & 31 Mei 2016 (Dalam Cuti Pertengahan Penggal Tahun 2016) Perayaan Hari Gawai Dayak: 1 & 2 Jun 2016 (Dalam Cuti Pertengahan Penggal Tahun 2016) Perayaan Hari Krismas: 25 Disember 2016 (Dalam Cuti Penggal 2)