Sei sulla pagina 1di 1

UPSR MULAI TAHUN 2016 FORMAT MATA PELAJARAN BAHASA (BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, BAHASA CINA DAN BAHASA TAMIL)

BIL

PERKARA

PEMAHAMAN

 

PENULISAN

1

Jenis Instrumen

Ujian Objektif Ujian Subjektif

Ujian Subjektif

2

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan Objektif Pelbagai Bentuk Respons Terhad

Respons Terbuka

 

3

Bilangan Soalan

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

20

5

1

1

2

Jawab 1

daripada 2

soalan

4

Jumlah Markah

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian A

Bahagian B

Bahagian C

20

30

10

15

25

Jumlah : 50

Jumlah : 50

5

Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

1 jam 15 minit

6

Konstruk

Pengetahuan dan Kefahaman Sistem Bahasa

Kemahiran Aplikasi Bahasa

 

Kemahiran Aplikasi Maklumat

Kemahiran Aplikasi Maklumat

Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa

Kemahiran Kreatif dan Apresiasi Bahasa

7

Kaedah Penskoran

Dikotomus

Holistik

Analitikal