Sei sulla pagina 1di 17
BAHAN KECEMERLANGAN UPSR 2015 BK 12 SAINS SK SAINS SK 1 UPSR BAHAGIAN A Rajah 1 menunjukkan dua tumbuhan yang dibalut dengan beg plastik. Lubang kecit TumbuhanM = Tumbuhan N Rajah 1 Apakah yang akan berlaku selepas 7 hari? oom> Kedua-dua tumbuhan tiada perubahan. Tumbuhan M dan tumbuhan N hidup subur. Tumbuhan M akan layu,tumbuhan N akan hidup subur. Tumbuhan N akan layu,tumbuhan M akan hidup subur. Maklumat berikut menerangkan tentang proses hidup manusia. Udara mengandungi lebih oksigen Dada mengembang Udara mengandungi lebih karbon dioksida Dada mengecut Nyatakan dua proses hidup manusia yang terlibat semasa situasi di atas berlaku? Pernafasan Perkumuhan Penyahtinjaan Pembiakan Idan I Idan Hil Idan IV Udan iv Satu permukaan kolam ditutupi daun teratai, Mengapakah keadaan ini akan menyebabkan tumbuhan di bawah permukaan air mati? com> Tidak mendapat udara. ‘Sukar menyebarkan benihnya Tidak mendapat cahaya matahari Mudah dimakan oleh hidupan lain, BK 12 SAINS SK UPSR 4 BK 12 Rajah 2 menunjukkan siratan makanan di sawah padi. Belalang 4 ZL rae Porok Padi} Ular ___—— | Rajah 2 ‘Apakah akan berlaku jika bilangan katak bertambah? A Bilangan tikus bertambah B _Bilangan pokok padi bertambah __Bilangan belalang bertambah D _ Bilangan ular berkurang ‘Antara yang berikut manakah cara kemandirian spesies bagi tumbuhan? ‘A Daun-daun digulungkan bita cuaca panas B _Penyerapan air dari tanah oleh akar tumbuhan C —__Letupan buah untuk memencarkan biji benihnya. D _Pergerakan tumbuhan menghala cahaya matahari Spesies haiwan X menghadapi persaingan yang hebat daripada spesies halwan yang {ebin kuat untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Antara langkahangkeh paling baik untuk menjamin kemandirian spesiesnya? A Berpindah ke kawasan baru B _Terus melawan sehingga mati — Mengubah jenis bahan makanannya D. _Berkongsi bahan makanan dengan haiwan lain Fenomena berikut akibat daripada aktiviti-aktiviti manusia terhadap alam sekitar. hakisan tanah banjirkilat. | __ Pencemaran ] ‘Antara berikut, yang manakah akan berlaku jika aktiviti manusia tidak dikawal? Tanah menjadi subur Flora dan fauna akan pupus ‘Sumber semulajadi di Bumi akan bertambah Tumbuhan liar dan binatang-binatang terdapat di merata-rate. oom> SAINS SK es) 8 Rajah 3 menunjukkan binaan daripada beberapa bongkah. Rajah 3 Berapa isipadu binaan tersebut jika sisi bongkah ialah 2 cm? A 2tx2x2x2 B18 +(2x2x2) © 18x2x2x2 D 244+(2x2x2) Maklumat di bawah menunjukkan cara mengukur isipadu objek yang berbentuk tidak sekata. J+ Letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang rata K- _Isikan 150 ml air ke dalam silinder penyukat L- kat objek itu pada tali dan masukkannya ke dalam silinder penyukat M. ‘Antara yang berikut, manakah yang paling sesuai untuk menerangkan M, langkah ke empat? Perhatikan saiz objek kemudian rekodkan Buangkan tali, perhatikan paras air dan rekodkan pemerhatian Perhatikan paras air pada silinder penyukat kemudian rekodkannya Tuang air ke dalam silinder penyukat sehingga penuh serta rekodkan bacaan vom> BK 12 SAINS SK uUPSR 10 "1 12 Berikut menunjukkan dua situasi dahulu dan sekarang Situasi dahulu Masukkan 3 genggam tepung beras ke dalam adunan Situasi Sekarang | Masukan 300 gram tepung beras ke dalam adunan l Berdasarkan situasi diatas, apakah kepentingan ukuran pada situasi dahulu dan sekarang? ‘A _ Situasi dahulu lebih mudah berbanding sekarang B ‘Situasi dahulu tidak memerlukan alat berbanding sekarang C _ Situasi sekarang lebih tepat dan seragam berbanding dahulu D _Situasi sekarang lebih sedap rasa adunan berbanding dahulu Rajah 4 menunjukkan lampu isyarat tenaga suria Rajah 4 Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku? Tenaga Solar > Tenaga Eletrik > Tenaga Cahaya + Tenaga Haba Tenaga Solar > Tenaga Eletrik -> Tenaga Kinetik + Tenaga Cahaya Tenaga Eletrik > Tenaga Cahaya > Tenaga Cahaya + Tenaga Kinetik Tenaga Eletrik > Tenaga Kimia > Tenaga Cahaya + Tenaga Bunyi oom> ‘Sumber tenaga semakin kurang dari semasa ke semasa. Apakah langkah yang patut diambil oleh rakyat sebagai langkah berjimat cermat. A Kongsi kereta atau guna pengangkutan awam B —— Menambah kelajuan pergerakan kenderaan — Menambahkan bilangan motor berkuasa tinggi D _Kurangkan pergerakan ke tempat kerja BK 12 SAINS SK i - UPSR 13 14 15 Rajah 5 menunujukkan tiga litar eletrik Susun nyalaan kecerahan mento! secara menaik? A R,S,T B S,T,.R Cc T,S8,R D T.R.S ‘Apabila satu alur cahaya melalui objek legap maka terhasillah bayang-bayang. Apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang yang terbentuk? Bentuk objek legap Jarak objek dari bayang-bayang Jarak objek dari sumber cahaya Kekuatan sumber cahaya ORrOv A P danQ © QdanR B Pdans DR dans Rajah 6 menunjukkan, Firash meletakkan segelas susu sejuk ke dalam bekas berisi air panas Susu sejuk Air Ponas a Rajah 6 ‘Apakah yang akan berlaku? Suhu air akan meningkat ‘Suhu susu segar akan menurun Haba akan mengalir dari air panas ke susu sejuk Haba akan mengalir dari susu sejuk ke air panas vom» BK 12 SAINS SK uPsR 416 Rajah 7 menunjukkan dua orang budak sedang melakukan aktivt tarik tai. ' . ke Murid Murid Y Rajah 7 Jka kedua-dua murid tersebut mempunyai kekuatan daya yang sama, apakah yang akan berlaku? ‘A Murid ¥ akan bergerak ke arah murid X B — Murid X akan bergerak ke arah murid Y C Kedua-dua muri tidak bergerak D _Kedua-dua murid bergerak ke hadapan 7 Jadual 1 di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang murid untuk menamatkan larian 80m Murid [Masa diambil ( saat) 12 2|-\ale| 18 vadual 1 Antara graf palang di bawah yang manakah mewakili jadual di atas? A c Kelajuan kelajuan, GH mana omni B o Kelajuan Ketajuan > Murid > Muri YK LOM 7 kK um. Mus BK 12 SAINS SK 7 18 19 20 UPSR Rajah 8 di bawah menunjukkan satu eksperimen pemanjang spring Tappa. Digantung beban beban Rojah 8 Antara objek berikut, yang manakah boleh digantikan jika ketiadaan spring? A Tali rafia B —— Gelang getah C — Benang kapas D Span Damia ingin menyimpan sebilah pisau yang baru dibelinya supaya tidak berkarat. Antara langkah-langkah berikut, cara manakah yang paling sesuai? A Disemburkan cat B _Disadurkan dengan timah CC —_Dilumurkan dengan minyak gris D __Dilumurkan dengan minyak masak Peryataan di bawah menerangkan tentang ciri-ciri satu jirim ‘Aku mempunyai isipadu dan jisim yang tetap. Aku akan mengikut bentuk bekas yang digunakan untuk mengisiku. Apakah bahan yang boleh diwakili berpandukan pernyataan di atas? 1 Asap i Pembaris i Airsirap IV Susu cair A Idan it B Idan Il Cc Idan Iv Ds ilidaniv BK 12 SAINS SK UPSR 21 Rajah 9 menunjukkan satu penyiasatan Rajah 9 Apakah sifat udara yang terdapat di dalam penyiasatan di atas? A Mempunyai jisim B= Memenuhi ruang C — Mempunyai bentuk yang tetap D — Mempunyai isipadu yang tetap 22 Rajah 10 menunjukkan sebiji gelas yang berisi ais. Terdapat titisan-tiisan air di luar bahagian gelas tersebut isan air ketulan ais ‘Antara situasi yang berikut, yang manakah ada persamaan dengan situasi di atas. A Air embun dipermukaan daun di waktu pagi B —— Menjemur kain di kawasan berangin CC Menjeram air sehingga mendidih D — Meletakkan air ke dalam peti sejuk beku 23 Apakah yang dimaksudkan dengan pengawetan? ‘A Menjadikan makanan lebih berkhasiat dan sedap dimakan B _Proses melambatkan kerosakan bahan makanan C — Menambahkan kandungan gula dalam bahan makanan D —— Menjadikan makanan lebih mudah untuk diangkut dan distor BK 12 SAINS SK UPSR 24 — Manakah antara yang berikut benar mengenai matahari? | Matahari beredar mengelilingi Bumi | Matahari membekalkan cahaya dan haba ll Matahari memantuikan cahaya daripada Bulan IV Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan Bumi A Idan B Idan til Cc Itdaniv DD Iil'daniv 25 —_Berikut merupakan satu sajak Kegelapan meragut siang Aku telah menelannya Sedih,pilu dan takut menyelimuti mereka Kerana sang suria yang menyinarkan cahayanya Telah dihalang oleh aku yang kerdil Beidasarkan sajak di atas, apakah fenomena yang dimaksudkan? A Fasa-fasa Bulan B Gerhana Bulan © Gethana Matahari D __Kejadian siang dan malam 26 Rajah 11 menunjukkan sebatang kayu dan bayang-bayangnya. kayu Barat Timur Rajeh 11 ‘Anggarkan pukul berapakah pada masa tersebut? A 9.00 pagi B 12.00 tenga hari C 2.00 petang D 6.00 petang aK 12 10 SAINS SK uUPSR 2 28 29 BK 12 Antara aktiviti yang berikut, manakah paling sesuai untuk menggunakan teleskop? ‘A Mendengar bunyi degupan jantung B — Melihat bintang di angkasa lepas C — Melihat objek yang halus. D Berkomunikasi pada jarak yang jauh Rajah 12 menunjukkan Menara Eiffel dan Menara Kuala Lumpur. ? Rajah 12 ‘Antara faktor-faktor berikut, yang manakan memberi kesan kepada kestabilan struktur bangunan? A Jenis bahan yang digunakan B Luas tapak struktur ——_Bentuk tapak struktur D — Kedudukan struktur Rajah 13 menunjukkan topi keledar yang digunakan oleh penunggang motorsikal Rajah 13 Mengapakah topi keledar berbentuk demikian? Mengikut bentuk kepala Topi keledar menjadi lebih cantik Menambah kelajuan motosikal Menahan tekanan luar yang kuat vom> SAINS SK UPSR 30 BK 12 Rajah 14 menunjukkan penggunaan mesin ringkas untuk mengangkat beban on AY Rajah 14 Di antara aktiviti berikut, manakah yang mempunyai persamaan dalam penggunaan mesin ringkas? ‘A Menolak beban dengan menggunakan Kereta sorong B —— Menarik layar naik untuk mengerakkan kapal layar C — Mencabut paku dari permukaan kayu D —— Menggunakan tangga untuk memetik buah kelapa 12 SAINS SK uPsR BAHAGIAN B 1 Dua tumbuhan di dalam pasu, A dan B dibiarkan di bawah sinaran matahari seperti ditunjukkan dalam rajan 1 di bawah. Tumbuhan 8 disiram setiap hari Rajah Pemerhatian ke atas kedua-dua tumbunan dibuat dua minggu dan direkodkan seperti dalam Jadual 1 Tumbuhan Pemerhatian A Layu BB 7 Hidup subur Jadualt a) Apakah tujvan penyiasatan ini? ») Beri satu sebab (inferens) untuk pemerhatian ke atas tumbuhan A. ) Penyiasatan seterusnya dilakukan ke atas tumbuhan C. Tumbuhan ini dibiarkan di bawah sinaran matahari selama lima hari seperti yang citunjukkan dalam rajah 2 Beg plastik Rajah 2 i) Ramalkan apa yang berlaku kepada tumbuhan C selepas seminggu. BK 12 13 SAINS SK UPSR ii) Beri satu sebab (inferens) bagi jawapan dalam 1(c) (i). 2 Rajah 3 di bawah menunjukkan dua situasi, X dan Y di sebuah tempat yang diperhatikan pada masa yang berbeza. x y 12.00 pm 12.00 am Rajah 3 a) Beri satu sebab (inferens) bagi perbezaan antara situasi X dengan situasi Y. b) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di a). ) Nyatakan dua maklumat yang cikumpul dalam penyiasatan ini. d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? BK 12 14 SAINS SK zl UPSR BK 12 Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan untuk menguji kelikatan cecair. Keputusan penyiasatan itu dicatatkan dalam Jadual 2 di bawah. Cecair ‘Masa yang diperlukan untuk menuang 100 mi cecair (8) 5 10 a Susu cair a8 ‘Susu pekat 20 Jadual 2 ‘@) Apakah tujuan penyiasatan ini? b) Apakah corak perubahan masa yang diperlukan untuk menuang 100 ml cecait jika kelikatannya berkurang semasa penyiasatan? ©) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini? 4) Apakah hubungan di antara dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini? 15 SAINS SK uPsR 4. Rajah 4 di bawah menunjukkan dua situasi, $ dan T di tempat yang diperhatikan pada masa yang berbeza. s T masa : 12.35 tengah hari 1.00 petang suhu : 32°C Rajah 4 a) Beri satu sebab (inferens) bagi perbezaan antara situasi S dengan sitvasi T. b) Nyatakan satu pemerhatian untuk menyokong sebab (inferens) di a). ¢) Apa yang ditetapkan (pemboleh ubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini, d) Ramalkan suhu persekitaran pada situasi T. SAINS SK UPSR 5. Rajah § di bawah menunjukkan seorang murid yang telah menjalankan satu penyiasaian untuk menentukan bilangan buku bagi mengimbangi berat sebuah beg. Bongkah kayu segi tiga diletakkan pada kedudukan berbeza iaitu di W, X, Y dan Z. ‘Saiz dan jisim buku yang digunakan adalah sama. 2 papa — Keduduken bongkah segitiga (a) Apakah tujuan penyiasatan ini? (b) Dalam penyiasatan ini, nyatakan dua pembolehubah yang dimalarkan, ii, (c) Ramalkan bilangan buku yang diperlukan bagi mengimbangi berat dua buah beg yang sama apabila bongkah segi tiga berada pada kedudukan Y. (d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? KERTAS SOALAN TAMAT