Sei sulla pagina 1di 10

SULIT .

KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KEAHIRAN
KAD PENGENALAN/
NO. SIJIL KEAHIRAN
ANGKA GILIRAN
ANGKA GILIRAN
SULIT . KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KEAHIRAN ANGKA GILIRAN DENGAN KERJASAMA MAJLIS GURU BESAR DAERAH ALOR

DENGAN KERJASAMA MAJLIS GURU BESAR DAERAH ALOR GAJAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2015

BAHASA MELAYU PENULISAN Julai

1 ¼ jam

012

Satu jam lima belas minit

– PENULISAN Julai 1 ¼ jam 012 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN
– PENULISAN Julai 1 ¼ jam 012 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nombor kad pengenalan atau nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada petak-petak yang disediakan.

2 Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B,dan Bahagian C.

3

Kamu

bahagian.

dikehendaki

menjawab

ketiga-tiga

4 Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2 atau Soalan 3.

5 Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan.

Kod Pemeriksa:

Bahagian

No. Soalan

Markah

A

buku soalan. Kod Pemeriksa: Bahagian No. Soalan Markah A B C Jumlah Markah 60 Kertas ini

B

C

buku soalan. Kod Pemeriksa: Bahagian No. Soalan Markah A B C Jumlah Markah 60 Kertas ini

Jumlah Markah

60
60

Kertas ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

012

SULIT

SULIT

2

012

Bahagian A

[Masa dicadangkan : 15 minit]

[10 markah]

Tulis lima ayat berdasarkan jadual di bawah.

   

TUGAS HARIAN

   

NAMA

JAWATAN

 

PAKAIAN

MATA PELAJARAN DIAJAR

PERSATUA N

SUKAN

   

SERAGAM

     
 

Penolong

       

Cikgu Farid

_

_

_

Bahasa Melayu

Kanan

Cikgu

Guru

Penasihat Kelab

Penasihat

Sejarah

B.Inggeris

-

Norshima

Akademik

Kerjaya

Pandu Puteri

 

Guru Agama

       

Penasihat Kelab

Jurulatih

Pendidikan

Ustaz Azim

Dan Guru

Kaunseling

Bola Sepak

_

Islam

 

Kaunseling

     
   

Kelab Sains

 

Penasihat

 

Cikgu

Guru

Jurulatih

Matematik

Nawawi

Akademik

dan Matematik

Hoki

Pengakap

Sains

Penasihat Guru Sukan Jurulatih Cikgu Penasihat Kelab Persatuan Olahraga, Azilah Seni Lukis Bulan Sabit
Penasihat
Guru Sukan
Jurulatih
Cikgu
Penasihat Kelab
Persatuan
Olahraga,
Azilah
Seni Lukis
Bulan Sabit
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Seni
dan Akademik
dan Bola
Merah
Jaring

012

SULIT

SULIT

3

012

Bahagian A

10
10

012

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

4

012

Bahagian B

[Masa dicadangkan : 40 minit]

[30 markah]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1.

Kamu berbual-bual dengan kawan kamu tentang peraturan sekolah yang mesti dipatuhi

untuk melahirkan murid yang berdisiplin.

Tulis perbualan kamu itu selengkapnya.

ATAU

2.

Semua orang mempunyai sahabat.Ceritakan kenangan yang tidak dapat dilupakan yang

pernah kamu lalui bersama sahabat baik kamu.

.

 

ATAU

3.

Tulis sebuah karangan bertajuk, ‘Faedah Bersukan Kepada Murid-murid’.

012

SULIT

SULIT

5

012

No. Soalan

No. Soalan

Bahagian B

012

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

6

012

012

[Lihat sebelah

SULIT

7

012

012

30 SULIT
30
SULIT

SULIT

8

012

Bahagian C

[Masa dicadangkan : 20 minit]

[20 markah]

Tulis beberapa nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Marlina:

Selamat pagi. Saya dari Majalah Sekolah ingin merakamkan ucapan tahniah atas

Luqman :

kejayaan anda sebagai penerima Anugerah Murid Cemerlang Keseluruhan bagi tahun ini. Bagaimanakah perasaan saudara ketika diumumkan sebagai murid cemerlang? Selamat pagi dan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan ribuan

Marlina :

terima kasih kepada guru-guru, ibu bapa, dan rakan-rakan yang banyak membantu serta memberi dorongan kepada kejayaan saya. Apakah rahsia kejayaan saudara?

Luqman : Sebenarnya, penumpuan penuh perhatian semasa guru mengajar amat penting. Saya juga belajar tiga jam setiap hari mengikut jadual belajar yang ditetapkan. Perpustakaan menjadi tempat yang selalu dikunjungi untuk mencari bahan

Marlina :

Luqman:

Marlina :

Luqman:

rujukan. Malahan saya kerap berjumpa dengan guru-guru jika ada masalah dalam pelajaran. Selain itu, solat dan doa tidak pernah ditinggalkan. Apakah perancangan masa depan saudara selepas ini? Buat masa ini, saya bercadang untuk memasuki sekolah berasrama penuh aliran sains. Saya doakan semoga saudara akan berjaya dan maju dalam pelajaran. Tahniah Luqman! Saya yakin saudara akan sentiasa cemerlang dalam bidang pelajaran dan cita-cita saudara juga akan tercapai. Terima kasih.

Saya yakin saudara akan sentiasa cemerlang dalam bidang pelajaran dan cita-cita saudara juga akan tercapai. Terima
Saya yakin saudara akan sentiasa cemerlang dalam bidang pelajaran dan cita-cita saudara juga akan tercapai. Terima
Saya yakin saudara akan sentiasa cemerlang dalam bidang pelajaran dan cita-cita saudara juga akan tercapai. Terima

012

[Lihat sebelah

SULIT

SULIT

9

012

012

Bahagian C

KERTAS SOALAN TAMAT

20 SULIT
20
SULIT