Sei sulla pagina 1di 79

IMPRESUM

COLOPHON

IZDAVAČ Društvo arhitekata Beograda Kneza Miloša 7/III, Beograd

PUBLISHER Association of Belgrade Architects Kneza Miloša 7/III, Belgrade

ZA IZDAVAČA Jelena Ivanović Vojvodić, Društvo arhitekata Beograda, predsednica

FOR PUBLISHER Jelena Ivanović Vojvodić, Association of Belgrade Architects, president

DIZAJN I OPREMA

DESIGN AND LAYOUT

Bogdan Maksimović

Bogdan Maksimović

petokraka

petokraka

PREVOD

TRANSLATION

Snježana Mijatović

Snježana Mijatović

LEKTURA

PROOF READER

Tatjana Todorović

Tatjana Todorović

ŠTAMPA Apollo Graphic Production Đorđa Kratovca 17, Beograd

PRINTED BY Apollo Graphic Production Đorđa Kratovca 17, Belgrade

TIRAŽ

PRINT RUN

700

700

Beograd, jun 2007. godine

Belgrade, June 2007

ˇ

SADRZAJ

TABLE OF CONTENTS

Povod druge međunarodne Nedelje arhitekture

 

2

Summary of the Second International Week of Architecture

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

Program

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

Programme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

Izložbe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Exhibitions

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Predavanja

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Lectures

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

Akcije

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

Actions

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

Radionice .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

Workshops

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

72

Prezentacije

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

Presentations

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

Organizacija druge međunarodne Nedelje arhitekture

 

78

Organization of the Second International Week of Architecture

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

78

UVOD

INTRODUCTION

NEDELJA ARHITEKTURE ove godine poprima karakter utemeljene manifestacije koju, po drugi put, organizuju Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda. Ovogodišnja smotra nastaviće da promoviše profesiju predstavljanjem uspešnih ostvarenja, konkursnih projekata i vizionarskih ideja naših arhitekata, ali i autora iz inostranstva. Istovremeno, organizator želi da približi teorijska načela i istoriografske principe koji doprinose unapređenju arhitektonske struke i kvalitetu izgrađenog prostora.

I ove godine, NEDELJA ARHITEKTURE želi da zainteresuje i uključi u razmišljanje o gradskom prostoru Beograđane

različitih profesija i generacija. Tako će, organizovanjem raznovrsnih tematskih šetnji koje treba da podstaknu njihovu znatiželju, građanima biti pružena mogućnost da uz podršku vodiča, arhitekata i istoričara arhitekture, otvore čula za upoznavanje kvaliteta arhitektonskog okruženja. NEDELJA ARHITEKTURE ponovo želi da privuče

i najmlađe Beograđane koji će, u nizu akcija i radionica, imati priliku da bolje upoznaju arhitekturu i arhitekte. Jedna od najvažnijih uloga ove manifestacije jeste popularizacija arhitekture i nastojanje da se svakom omogući

da razume svoju ulogu u njenom stvaranju i trajanju.

Razmatranje šire shvaćene arhitektonske discipline obuhvatiće niz predavanja istaknutih teoretičara iz zemlje

i inostranstva i aktivnih učesnika u kreiranju prostora. Otvaranje NEDELJE ARHITEKTURE, u toku s najnovijim

evropskim kretanjima, pored predstavljanja stranih timova i autora, pratiće promocija arhitektonskog časopisa

A1O – prve publikacije osnovane u nameri da ujedini arhitektonsku struku cele Evrope.

NEDELJA ARHITEKTURE će, ipak, u najvećoj meri biti posvetćena domaćim temama, od predstavljanja najuspešnijih konkursnih radova domaćih arhitekata, u organizaciji Društva arhitekata Beograda, do manje popularnih tema, kao što su nadogradnje, s kojima se celokupna struka i šira javnost moraju uhvatiti u koštac. Preispitivanje arhitektonskih vrednosti biće obogaćeno i diskusijom i istorijskim pregledom jednog veka modernosti Beograda, Niša i Novog Sada.

Verujemo da će i ovogodišnja NEDELJA ARHITEKTURE ostvariti svoj glavni cilj – utemeljenje kriterijuma u shvatanju izgrađenog prostora, afirmaciju pozitivnih vrednosti arhitektonske struke i unapređenje lika Beograda kao aktivne evropske metropole. Naša misija je da podstaknemo bolje razumevanje uticaja arhitekture u stvaranju lepše slike našeg grada, a takođe i da ukažemo na značaj arhitektonskog stvaralaštva kao javnog interesa i izgrađenog prostora kao civilizacijske tekovine čovečanstva.

prof dr Tanja Damljanović Konli

UVOD

INTRODUCTION

This year, the Architecture Week has assumed a character of an established manifestation organized for the second time by the Association of Belgrade Architect and Cultural Center of Belgrade. Intention of this year’s manifestation is to continue promoting the profession through presenting successful realizations, competition designs and visionary ideas in the field of architecture, of both local and foreign authors. At the same time, the organizer wishes to bring theoretical principles closer to historigraphic principles, which contribute to improving architectural profession and quality of built space.

This year likewise, the Architecture Week is aimed at arousing interest of Belgrade citizens of various professions and age to include themselves in thinking of a city space. Thus, the citizens will be offered an opportunity to become more interested in architecture as well as to open their senses for reading quality of architectural environment, through various thematic walks led by guides, architects and historians of arts. The Architecture Week again wants to attract the youngest Belgrade citizens who shall, through a number of actions and workshops, have an opportunity to come closer to architecture and architects. One of the main missions of the Architecture Week is popularization of architectural discipline wishing that everyone comprehends its role in its creation and duration.

Consideration of a wider meaning of architectural discipline shall be covered by a series of lectures which will be delivered by prominent theoreticians and active participants in creating space, from the country and aboard. Opening of the Architecture Week, according to the current European movement, shall be supported, besides presenting foreign and home teams and authors, also by a promotion of architectural magazine A10 – the first publication aiming at uniting architectural profession throughout Europe.

Still, the Architecture Week shall be dedicated for the most of its part to local themes, starting from those positive ones, such as presenting the most successful competition works of home architects in the organization of the Association of Belgrade Architects, to those less popular ones such as superstructures with which the overall profession and wider public should get to grips with. Also, reconsideration of architectural values shall be followed by discussions and historical review of a century of modernism in Belgrade, Niš and Novi Sad.

We are hopeful that this year’s Architecture Week shall accomplish its main goal, namely, establishment of criteria in comprehending the build space, affirmation of positive values of architectural profession and improvement of an image of Belgrade as an attractive European metropolis. Our mission is to encourage better understanding of the impact which architecture has in creating more beautiful image of our town, as well as to point out the importance of architectural creativity, as a public interest, and the build space, as a civilization’s achievement of entire mankind.

Tanja Damljanović Conley, PhD, Professor

Dogradnja: uklapanje ili kontrast?

UVOD

INTRODUCTION

Kad kažemo dogradnja objekata, svi odmah imamo asocijaciju na bezbroj primera loših, divljih dogradnji, na pojam legalizacije, na čuvene beogradske i zemunske partaje, gde se dograđuje ono davno dograđeno, komplikuje ono što je već haotično, neukusno, ili gde se samo dodaje kič na postojeću običnu kuću… Negde, ne tako daleko od nas, u Italiji, Sloveniji, Češkoj, Nemačkoj, Austriji, dogradnja i adaptacija su pravi izazov za arhitekte koji imaju afinitet prema iteraciji, uklapanju, prema malim, finim zadacima koji mogu da budu merilo posebnog senzibiliteta. Pitanje je stava – kada se dograđuje objekat spomeničke vrednosti koji je pod zaštitom: da li dogradnja treba da bude čista rekonstrukcija onog što je nekada davno postojalo, ili treba da nosi pečat vremena u kojem se dograđuje? Zaboravljamo na to da bismo, u slučaju pukog ponavljanja minulih razdoblja, imali samo objekte čistih stilova, renesanse, baroka, moderne itd. Istoričari umetnosti ne bi mogli da identifikuju razne slojeve koji su tokom vremena dodati pojedinim spomenicima kulture. Gradovi bi bili siromašniji za jednu pojavu:

slojevitost održivog rasta i promena građenih sredina.

Zato je važno da naša sredina ima savremeniji i jasniji, samosvestan stav o dogradnjama, uklapanjima u spomeničko okruženje, da prati šta se dešava u zemljama koje imaju mnogo veću i bogatiju tradiciju na tom polju. Muzej Kastelvekio u Veroni kod nas ne bi mogao da se na taj, ingeniozan način adaptira i dograđuje, kao što je to arhitekta Karlo Skarpa uradio, na radost svih arhitekata i stručnjaka sveta koji odlaze na hodočašće tom objektu, učeći se kako novo može da se uklapa u staro, a da to uklapanje ima jasan pečat autentičnosti, sopstveni autoritet, svoj stil bez neukusnih preterivanja.

Velika je poteškoća naći pravu meru uklapanja ili kontrasta prilikom dogradnje čak i običnog objekta bez tereta istorije umetnosti. Zanimljiva je tema kako od loše započetog objekta napraviti nešto pristojno i savremeno. Kako edukovati investitore, građane, kako im približiti savremeni stil projektovanja, umesto olako prihvaćene, loše interpretirane zavodljive postmoderne?

NEDELJA ARHITEKTURE, kao sve češća manifestacija u razvijenim gradovima svakako je jedan od važnih faktora u edukaciji arhitekata, građanstva, budućih malih i velikih investitora.

Empirijskim putem dolazi se do imena autora koji, na visokom nivou, mogu da se bave tom problematikom. Karl-Jozef Šatner je savremeni bavarski arhitekta, koga je Katolička crkva angažovala za srednjovekovni ambijent Ajhšteta.

UVOD

INTRODUCTION

Tu odmah nailazimo na stakleni zid u našoj sredini: naša pravoslavna crkva je verno čuvala hiljadugodišnju tradiciju dok se ona nije okamenila. Purizam ranog srednjeg veka u suštini je veoma blizak našem savremenom minimalizmu, ili manirizam 16. veka, koji je po svojim principima sličan dekonstruktivizmu današnjice, dobri su primeri kako treba razmišljati o stilovima koji prate tok vremena. Danas savremeni arhitekta teško može da se probije svojim idejama u okvirima naših crkvenih spomenika kulture. Da li postoji ličnost (arhitekta) od autoriteta koja bi mogla da približi savremenu umetnost i graditeljstvo našim crkvenim veledostojnicima? Crkva akademika arhitekte Branislava Mitrovića pomak je u tom pravcu!

Daleko smo otišli od početne teme dogradnje, ali bez boljeg definisanja osnovnih dilema i stavova teško možemo naći recept za naizgled jednostavan zadatak: kako dograditi sprat, izgraditi potkrovlje u centru Beograda, kako u Novom Beogradu, a kako, na kraju krajeva, u starom zaštićenom jezgru Zemuna ili na Beogradskoj tvrđavi? Pogledajmo izložbu naših kolega da se utešimo i da crpimo novu energiju i volju za te male zadatke

Anamarija Kovenc Vujić, arhitekta

Extension: Harmonization or Contrast?

When we think of the extension of buildings, what first comes to our minds are numerous miserable, illegal extensions, the term of legalization, notorious Belgrade and Zemun “tenant extensions”, where the long-ago extended is re-extended, the

already chaotic is further complicated, garish, or kitsch added to an existing plain house… Somewhere - not so far from us, in Italy, Slovenia, Czech Republic, Germany, Austria, the extensions and remodeling are a true challenge to the architects with affinity for iteration, harmonization, small, fine tasks that can be a measure for special sensibility.

It

is a question of position - when a monument type facility under protection is extended: whether the extension has to be

a

mere reconstruction of something that had existed long time ago, or whether it should bear the stamp of times in which

it

is being extended? We tend to forget - in case of a mere repetition of former styles - we would only have structures of

clean styles, renaissance, baroque, Moderna etc. The art historians would not be able to identify various layers that had been added over the time to certain cultural monuments. The cities would be poorer for a phenomenon: stratification of

sustainable growth and change of the developed environments.

It is therefore important for our environment to have a more contemporary and clearer, self-confident position on extensions, harmonization with the monument environment, to keep up with the goings on in the countries that have a much greater and richer tradition in that sphere. The museum Castelvecchio in Verona could not have been refurbished and

UVOD

INTRODUCTION

extended here in that ingenious way, as was done by the architect Carlo Scarpa, to the joy of all architects and experts of the world that go on a pilgrimage to that structure, learning how the new can be integrated with the old, and this integration carries a clear stamp of authenticity, one’s own authority, own style without garish exaggerations.

It is very difficult to find the true measure of harmonization or contrast when doing an extension, even with a plain structure, without “the burden” of the history of art. It is an interesting subject how to create something decent and contemporary out of a facility that had had a bad start. How to educate investors, population, how to bring the contemporary style of designing closer, instead of an easily accepted, poorly interpreted seductive postmoderna?

Architecture Week, a manifestation growing more and more frequent across the developed cities, is certainly one of the major factors in education of architects, the population, future small and major investors.

The names of the authors that are able to deal with this subject matter, at a high level, are arrived at empirically. Karljosef Schattner is a modern Bavarian architect engaged by the Catholic church to act in the medieval environment of Eichstaett. This is where we come up to a glass wall in our environment: our Orthodox church has kept faithfully the thousand year tradition until it has petrified. The purism of the early medieval century was very similar in essence to our contemporary “minimalism”, or mannerism of the 16 th century, which is similar in its principles to the deconstructivism of the present days. All these are good examples of how one should consider the styles accompanying the course of time. The contemporary architect today has a hard time to push his ideas through within some frames of our ecclesiastical monuments of cultures. Is there a personality (architect) of such authority that could bring the contemporary art and architecture to our church dignitaries? The church of the academician architect Branislav Mitrović is a shift in that direction!

We have strayed far from the original subject of “extension”, however, without defining well the main dilemmas and positions, one cannot find the recipe for the seemingly simple task: how to add another floor, build a loft in the center of Belgrade, how to do it in New Belgrade, and finally, how to do it in the old protected core of Zemun or on the Belgrade fortress? Let’s see the exhibition of our associates in the Architecture Week - let’s console ourselves and draw new energy and willpower for those “small tasks”…

Anamarija Kovencz Vujić, Architect

Petak, 29. jun, u 18 časova

Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6

svečano otvaranje druge međunarodne NEDELJE ARHITEKTURE

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6

18.00

Izložba ’Arhitektonski konkursi 2006 – 2007’

Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, Trg Republike 5/I

18.30

Izložba ’Arhitektonska fotografija: izgradnje i nadogradnje potkrovlja u Beču’ autor Violeta Vujović Salhofer, Austrija

19.00

Izložba ‘Salon Karamel’ s predavanjem ’Zauvek mladi’ Karamel arhitekti, Austrija

20.00

Predavanje ’Istorija supermodernizma’ i promocija časopisa ’A10’ glavni urednik Hans Ibelings, Holandija

Subota, 30. jun

Šetnje kroz arhitekturu Beograda

11.00

Gradske vile – Zoran Lazović, profesor /autobus/

11.00

Kolektivno stanovanje – Tanja Damljanović Konli, arhitekta /autobus/

13.00

Obilazak SIV-a – Biljana Mišić, istoričar umetnosti /autobus/ Okupljanje: Infopult – ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike

16.00

Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, obilazak izložbe sa autorom ’Arhitektonska fotografija: izgradnje i nadogradnje potkrovlja u Beču’ Kroz izložbu vodi autor Violeta Vujović Salhofer, arhitekta

PROGRAM

PROGRAMME

18.00

Galerija Žad – Muzej primenjene umetnosti / otvaranje izložbe ’Beogradske nadogradnje’ Ivan Kucina, docent, i Dubravka Sekulić, arhitekta sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

19.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, predavanje ’Arhitektura Beograda 80-ih i 90-ih godina XX veka’ – Ljiljana Miletić Abramović, istoričar umetnosti

21.00

Muzej ’25. maj’ – Muzej istorije Jugoslavije / otvaranje izložbe ’SMISAO ARHITEKTURE’ – Savremena arhitektura Štajerske Šarlote Pehaker, kustos, direktor ARTIMAGE Grac, Aleksander Kada, dizajner, i Hajnc Emigholc, filmski umetnik

Nedelja, 1. jul

11.00

Šetnje kroz arhitekturu Beograda Ulica kralja Petra – Bojana Ibrajter Gazibara, istoričar umetnosti /šetnja/ Kopitareva gradina – Ljiljana Miletić Abramović istoričar umetnosti /šetnja/ Arhitektura Interpolacija u Beogradu – Branislav Mitrović, profesor /autobus/ Okupljanje: Infopult – ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike

13.00

Muzej ’25. maj’ – Muzej istorije Jugoslavije / obilazak izložbe ’SMISAO ARHITEKTURE’ - Savremena arhitektura Štajerske kroz izložbu vodi Šarlote Pehaker, kustos, Grac

18.00–22.00

Muzej Vojvodine /

odlazak autobusom u Novi Sad Izložba ‘Konkursa za idejno rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine’ sa izložbom Okupljanje: Infopult – ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike

11

PROGRAM

PROGRAMME

23.00

Šetnja kroz arhitekturu Beograda Beograd 50-tih, 60-tih, 70-tih. – Ivan Kucina,

Utorak, 3. jul

docent /noćna šetnja/ Okupljanje: Infopult - ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike

12.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, prezentacija ’Porcelanosa’ – keramičke pločice i opremanje kupatila

Ponedeljak, 2. jul

 

12.00

Arhitektonski fakultet / otvaranje izložbe ’Arhitektura i arhitekti Šćećina’- Društvo arhitekata Šćećina, Poljska

17.00

Infopult - ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike / dečja radionica ’Parkovi i igrališta u Beogradu’ vode Slađana Rackov i Magdalena Perišić- Dečji kulturni centar

Arhitektonski fakultet / izložba u toku ’Povratak obali Dunava’ – Društvo urbanista Beograda

21.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, predavanje ’Skoro arhitektura’ – Srđan Jovanović Vajs, arhitekta, Bazel

14.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, prezentacija Potisje Kanjiža - pokrivanje krovova crepom

Sreda, 4. jul

17.00

Infopult - ugao Knez Mihailove ulice i Trga

12.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, prezentacija

Galerija Artget, Kulturni centar Beograda,

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda,

Republike / dečja radionica ’Pogled sa mog prozora’ vode Slađana Rackov i Magdalena Perišić - Dečji kulturni centar

17.00

’Soltec’ – sistemi zaštite od sunca

18.00

Off - space / otvaranje izložbe

radionica za srednjoškolce ’Redefinicija poligona ili ko kvari kvadrate’ vodi

’Drugi pogled’ – Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Svetlana Ivančević, arhitekta, Milana Jočić, arhitekta, i Bojana Ibrajter Gazibara, istoričar umetnosti

19.00

Marija Bulatović, arhitekta i edukator

okrugli sto ’100 godina modernosti’ Učesnici: Ješa Denegri, profesor, Bojan

19.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, prezentacija ’Tarket enterijeri’ i časopis ’Enterijer’

Kovačević, arhitekta, Milorad Jevtić, arhitekta, Vladimir Mitrović, istoričar umetnosti, Aleksandar Keković, arhitekta, Tatjana Stratimirović, arhitekta Moderator: Darko Marušić, profesor

20.30

o3one galerija / otvaranje izložbe s predavanjem ’Koncentracija grada – nadogradnja krovova u Beču’ – Hajnc Luter, arhitekta, Beč

21.00

Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, razgovor o dokumentarnom filmu ’Moj arhitekta – u potrazi za Luisom Kanom’ Uvodna reč Ivan Kucina, docent

PROGRAM

PROGRAMME

Četvrtak, 5. jul

 

Učestvuju predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije i infrastrukturu, Arhitektonskog, Geografskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta

12.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, prezentacija ’Henkel’ – boje i lepkovi u građevinarstvu

u Beogradu Moderator: Ratka Čolić, UN-HABITAT

 

21.00

17.00

Infopult - ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike / dečja radionica ’Idealni grad’ vode Slađana Rackov i Magdalena Perišić - Dečji kulturni centar

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, predavanje ’Arhitektura i nacionalni identitet u estetskoj misli Valtrovića i Milutinovića’ Vladimir Mako, dekan Arhitektonskog fakulteta

Subota, 7. jul

18.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, besplatni saveti arhitekata ’Prodavnica arhitekture’

12.00

Akcija označavanja zapuštenih prostora grada u saradnji sa SO Savski Venac

19.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, prezentacija pilot-projekta ’10 oko 40’ – Naselje

Okupljanje: ispred opštine Savski Venac, Kneza Miloša 69

Sunčana strana u Novom Sadu – sa predavanjem ’Ušteda energije u stanogradnji Dejan Vasović, Građevinska direkcija Srbije

19.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Objavljivanje rezultata konkursa za poslovni objekat na Vračarskom platou,

21.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, predavanje ’Sveobuhvatno uređenje prostora:

između ulica: Mutapove, Bore Stankovića i Mačvanske

Razmišljanja o javnom prostoru u XXI veku’ Miodrag Mitrašinović, arhitekta, Njujork

Promocija časopisa ’Forum’ Prezentacija novog internet sajta DAB-a i SAS-a Dodela nagrada za najbolje radove dečje radionice

Petak, 6. jul

Nedelja 8. jul

12.00

Likovna galerija / prezentacija ’Xella Srbija’ – Itong blokovi u građevinarsvu

19.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, okrugli sto ’Kultura stanovanja’ - dijalog štajerskih

17.30

Infopult - ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike / dečja radionica ’Beograd 2100. godine’ vode Slađana Rackov i Magdalena Perišić - Dečji kulturni centar

i srpskih arhitekata, moderatori Ivan Kucina, docent i Jovan Mitrović, arhitekta

19.00

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, okrugli sto ‘Odnos urbanističkog i strateškog planiranja razvoja teritorije – SIRP pristup izradi strategija razvoja gradova u Srbiji’

PROGRAM

PROGRAMME

29th June, 2007 Friday

9pm

Museum ‘25. maj’ - Museum of History of Yugoslavia/

Belgrade Cultural Center, Knez Mihalova 6

Opening of the exhibition

The opening ceremony of the second international ARCHITECTURE WEEK

‘SENSE OF ARCHITECTURE - Contemporary Architecture of Styria’, Austria

 

Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihalova 6

Charlotte Pöchhacker - Curator, Director ARTIMAGE Graz, Aleksander Kada, Designer and Heinz Emigholz, film artist

6 pm

Exhibition ‘Architectural Competitions 2006-2007’

1st July 2007 Sunday

6.30 pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center, Trg Republike 5/I Exhibition ‘Architectural photographs: Attics and

11am

Walks through the Belgrade Architecture Kralja Petra Street – Bojana Ibrajter Gazibara, Art Historian /walk/

superstructures in Vienna’ - author Violeta Vujović Salhofer , Austria

Kopitareva gradina – Ljiljana Miletić Abramović, Art Historian /walk/

7 pm

‘Caramel Lounge’ with the lecture ‘Forever Young’

Architecture of Interpolations in Belgrade –

Caramel Architekten, Austria

Branislav Mitrović, Professor of Faculty of Architecture

8 pm

Lecture ‘A History of Supermodernism’ and ‘A10’ magazine promotion chief editor Hans Ibelings, The Netherlands

/bus/ Meeting point: Info counter - corner of Knez Mihailova street and Trg Republike

30th June, Saturday

1pm

Museum ‘25. maj’ - Museum of History of Yugoslavia/

Walks through the Belgrade Architecture

Exhibition SENSE OF ARCHITECTURE - Contemporary Architecture

11am

City Villas – Zoran Lazović, Professor, Faculty of

of Styria

11am

Architecture /bus/ Collective housing – Tanja Damljanović Conley, Architect

Guided tour by the author Charlotte Pöchhacker, curator

/bus/

6pm – 10pm

Museum of Vojvodina / Visiting Novi Sad by bus

1pm

 

Exhibition ‘Competition for conceptual design of the

4pm

Visit to the Palace of Federation – Biljana Mišić, Art Historian /bus/

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Exhibition ‘Architectural photographs: Attics and superstructures in Vienna’

building for the Museum of Contemporary Art of Vojvodina’ Meeting point: Info counter - corner Knez Mihailova street and Trg Republike

Guided tour by the author Violeta Vujović Salhofer, Architect

11pm

Walk through the Belgrade Architecture Belgrade 1950-ies -60-ies -70-ies– Ivan Kucina, Assistant Professor of the Faculty of Architecture /walk/

6pm

Jade Gallery, Museum of Applied Arts / Opening of the exhibition ‘Superstructure in Belgrade’ Ivan Kucina, Assistant Professor, and Dubravka Sekulić, Architect with the students of the Faculty of Architecture of Belgrade

7pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Lecture Architecture of Belgrade in 80’s-90’s of 20th century – Ljiljana Miletić Abramović, Architect

2nd July 2007, Monday

4th July 2007 Wednesday

PROGRAM

PROGRAMME

12am

Faculty of Architecture / Exhibition opening ‘Architecture and Architects of Sczeczin’ - Association of Belgrade Architects

12pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Promotion ‘Soltec’ - sun protection systems

Faculty of Architecture / Exhibition ‘Riverfront Reclaimed’ - Town Planners

5pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Workshop for secondary school students ‘Redefinition of Polygon or Who is Ruining the Squares?’

Association of Belgrade

-

held by: Marija Bulatović, Architect and Educator

2 pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Promotion Potisje Kanjica - roof tiling

7pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Roundtable ‘100 years of Modernism’

5pm

Info counter - corner of Knez Mihailova street and Trg Republike / Children’s Workshop ‘View from my Window’ - held by: Slađana Rackov, Magdalena Perišić - Children’s Cultural Center

Participants: Ješa Denegri, Professor, Bojan Kovačević, Architect, Milorad Jevtić, Architect, Vladimir Mitrović, Art Historian, Aleksandar Keković, Architect, Tatjana Stratimirović, Architect Moderator: Darko Marušić, Architect

6pm

Off-space / Exhibition opening ‘Another View’ – Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade Svetlana Ivancević, Architect, Milana Jočić, Architect and Bojana Ibrajter Gazibara, Art Historian

9pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Discussion on documentary film ‘My architect’ – in search for Luis Kahn Address speech – Ivan Kucina, Assistant Professor of Faculty of Architecture

 

5th July 2007 Thursday

7pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Promotion ‘Tarket Interiors’ and ‘Enterijer’ magazine

12am Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Promotion ‘Henkel’ - paints and glues and adhesives in building construction

8.30pm

o3one Gallery / Exhibition opening and lecture

 

‘City concentration - Building on the roofs in Vienna’ – Heinz Lutter, Vienna

5pm

Info counter - corner of Knez Mihailova street and Trg Republike / Children’s Workshop

 

‘Ideal City’ - held by: Slađana Rackov, Magdalena Perišić

3rd July 2007 Tuesday

 

-

Children’s Cultural Center

12 am

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Promotion ‘Porcelanosa’ - ceramic tiles and bathroom interiors

6pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Pro bono suggestions by architects ‘Shop for Architecture’

5pm

Info counter - corner of Knez Mihailova street and Trg Republike / Children’s Workshop ‘Parks and Playgrounds in Belgrade’ held by:

7pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Presentation of the pilot project ‘10 about 40’ - Sunny Side Project in Novi Sad and lecture ‘Energy saving in housing construction’

Slađana Rackov, Magdalena Perišić- Children’s Cultural Center

Dejan Vasović - Building Construction Agency of Serbia

9pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Lecture ‘Almost Architecture’ - Srđan Jovanović Weiss, Basel

9pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Lecture ‘Total Landscape: Reflections on Public Space in the 21st Century‘ Miodrag Mitrašinović, Architect, New York

6th July 2007 Friday

12 am

Art Gallery, Belgrade Cultural Center / Promotion ‘Xella Serbia’ - Ytong blocks in building construction

5:30pm

Info counter - corner of Knez Mihailova

street and Trg Republike / Children’s Workshop ‘Belgrade in 2100’ - held by: Slađana Rackov, Magdalena

Perišić - Children’s Cultural Center

7pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Roundtable ‘Relations between Urban and Strategic Planning for the Territory Development – SIRP Approach to the Development Strategies for Cities in Serbia’ participants: representatives of the Ministry for Capital Investments / Infrastructure, Faculties of Architecture, Geography and Economics of the University of Belgrade Moderator: Ratka Čolić, Municipal Coordinator of the UN-HABITAT SIRP Programme

9pm

Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Lecture ‘Architecture and National Identity in Aesthetic Thought of Valtrović and Milutinović’, Vladimir Mako, Dean of the Faculty of Architecture

7th July 2007 Saturday

12 am

Action of marking neglected City spaces in cooperation with the Savski Venac Municipality Meeting point in front of the Savski Venac Municipality, Kneza Miloša 68

7 pm Gallery Artget, Belgrade Cultural Center / Announcement the results of competition for commercial building on the Vračar plateau, between streets:

Mutapova, Bore Stankovića and Mačvanska Promotion of ‘Forum’ magazine Presentation of new internet sites DAB and SAS Awarding prizes for best works from children workshops

8th July 2007 Sunday

7 pm

Art Gallery, Belgrade Cultural Center / Roundtable ’Culture of Dwelling’ – dialogue between Styrian and Serbian architects Moderators: Ivan Kucina, Assistant Professor and Jovan Mitrović, Architect

PROGRAM

PROGRAMME

MAPA IŽLOZBI

EXHIBITION VENUES

3 2 1 4 5 6
3
2
1
4
5
6
MAPA IŽLOZBI EXHIBITION VENUES 3 2 1 4 5 6 17

Nagrađeni radovi konkursa za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja poslovnog objekta na uglu ulica Bore Stankovića i Stojana Protića u Beogradu Awarded entries at the Competition for preliminary architectural – urban design of commercial building at corner of Bore Stankovića St and Stojana Protića St in Belgrade

‘Arhitektonski konkursi 2006-07’

organizacija Društvo arhitekata Beograda, dizajn petokraka Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 29. jun - 8. jul 2007.

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Zašto konkursi Konkursi su svetski priznata nadmetanja najboljih arhitektonsko-urbanističkih radova za najbolja rešenja. Ne postoji brži i jasniji cilj za unapređenje arhitekture i urbanizma neke sredine.

Zašto konkursi preko Društva arhitekata Beograda Duga tradicija konkursa u našoj sredini predstavlja redak kvalitet koji odoleva menama vremena. Nadmetanja arhitekata na polju ideja najbolji su način za dobijanje optimalnih rešenja za razne konceptualne probleme koji se tiču ljudskog okruženja. Pojavom privatnog kapitala i investicija, menjaju se i konkursi koji time dobijaju sasvim novo značenje.

Od uspostavljanja sadašnjeg upravnog odbora do danas, u protekle dve godine, raspisano je više od dvadeset konkursa. To je dvostruko više nego za četiri godine koje su prethodile tom periodu. Ipak, smatramo da je moglo biti i mnogo više raspisanih i uspešno realizovanih konkursa. Društvo je svoju organizaciju utemeljilo na javnosti, pravičnosti, demokratičnosti, na izboru odgovornih članova žirija i na ukupnoj podršci svih svojih članova.

Kako smo to postigli Na početku mandata obratili smo se svim gradskim institucijama, Kancelariji gradskog arhitekte pri Skupštini grada, Direkciji za gradsko građevinsko zemljište, Sekretarijatu za urbanizam i arhitekturu, Zavodu za urbanizam, Ministarstvu kulture i svim ostalim institucijama koje su neposredno uključene u građenje grada i pokušali da uspostavimo potrebne relacije. Na naše veliko zadovoljstvo, naišli smo na neophodnu podršku. Posebno su instituciju konkursa podržali Đorđe Bobić, glavni gradski arhitekta, Stevan Mićić, predsednik Komisije za planove, Branka Tmušić, član Komisije, Ivana Milenković, glavni arhitekta SO Novi Beograd, Milana Jočić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostali investitori koji su smatrali da imaju neophodnu poslovnu saradnju sa Društvom i poverenje u naš rad.

Šta smo uradili Svoju dugu konkursnu praksu DAB razvija i unapređuje postepeno. Članovi Upravnog odbora su sastavili nov pravilnik o konkursima koji je skraćen, izmenjen, unapređen i precizniji u odnosu na prethodni. Predstoje nam provere, usaglašavanja sa zakonom, promene zakona pa da institucija konkursa bude utemeljena i neophodna za budući razvoj grada.

Nagrađeni radovi konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja kompleksa Kalenićeve pijace sa pristupnim trgom na lokaciji Viške ulice i anketno urbanističko rešenje bloka između ulica Kursuline, Maksima Gorkog, Viške i Njegoševe u Beogradu Awarded entries at the Competition for preliminary architectural - urban design of Kalenićeva market complex with acess Square at Viška St and urban design of block between Kursulina St, Maksima Gorkog St, Viška St and Njegoševa St in Belgrade

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Kako izgledaju realizacije arhitektonskih radova dobijenih konkursom Noviji primeri realizacija radova dobijenih konkursom, koje vidimo na ulicama Beograda, važna su obležja naše arhitekture. Objekat Jugoslovenskog dramskog pozorišta i mnogi drugi koji su tokom duge konkursne prakse postali deo slike grada posebni su primeri istrajnosti i upornosti svih aktera u velikom i kompleksnom poslu građenja i stvaranja dela arhitekture.

Mnogi sadašnji projekti, koje ćemo uskoro videti kao realizovana dela, govore o velikoj potrebi da se praksa konkursa promoviše.

Raznolikost u stavovima i pristupima doprinosi razvoju profesionalne vitalnosti i sposobnosti da se održi korak

s vremenom. Kvalitet prikazanih radova, s druge strane, predstavlja jasnu potvrdu kontinuirane, uspostavljene

i održane tradicije i vezu s najnovijim tendencijama u svetu.

Jelena Ivanović-Vojvodić i Ivan Rašković, predsednica i potpresednik Društva arhitekata Beograda

‘Architectural Competitions 2006-2007’

organization Association of Belgrade Architects, exhibition design petokraka Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 June 29th - July 8th 2007.

Why competitions Competitions are globally recognized contests of the best architectural and town planning works for the best solutions. There is no quicker and clearer objective to upgrading the architecture and town planning of an environment.

Why compete through the Belgrade Architects Society The long tradition of competitions here is a rare quality that has withstood the changes of time. The contest of ideas between architects is the best way to obtain optimum solutions for various conceptual problems related to the human environment. With the appearance of private capital and investments the competitions are changing and taking on a completely new meaning.

Since the establishing of the present Board to this date over 23 competitions were announced This is twice as many than in the four years that had preceded that period. We believe that there could have been many more announced and successfully executed competitions. The Belgrade Architects Society has based its organization on transparency, equity, democratic quality, choice of responsible jury members and total support of all its members.

Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje rekonstrukcije garaže ‘Zeleni venac’ u ulici Kraljice Natalije u Beogradu Competition for preliminary architectural design for reconstruction of garage ‘Zeleni venac’, Kraljica Natalija St in Belgrade

IZLOŽBE

EXIBITIONS

How was that achieved We addressed all municipal institutions at the beginning of the term of office, such as the Office of the Chief Architect at the City Assembly, Bureau for Building Land and Construction, Secretariat for Urban Planning and Construction, Town Planning Bureau, Ministry of Culture and all other institutions directly involved with city development and tried to establish the necessary relations. To our great satisfaction we met with the necessary support. The institution of competition was supported particularly by Đorđe Bobić, the Chief Architect, Stevan Mićić, Chairman of the Plans Commission, Branka Tmušić, member of the Commission, Ivan Milenković, Chief Architect of the Municipality of New Belgrade, Milana Jočić, Director of the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, as well as other investors who thought that they had the necessary business cooperation and trust in the work of the Association of Belgrade Architects.

Our achievements The Association of Belgrade Architects has developed and improved its competition practice gradually. Members of the Board have prepared new Rules of Procedure for the competitions, which are innovated, precise and shortened compared to the previous ones. What we have in store now are checks, harmonization with the law, future changes of the law in order for the competitions to become established and necessary for the future development of the City.

Execution of architecture obtained through competition The latest examples of execution by way of competition that we see on the streets of Belgrade are important landmarks of our architecture. The buildings of the Yugoslav Drama Theater and numerous other structures that have become part of the city image throughout the long competition practice, are specific examples of perseverance and tenacity of all participants in the great and complex job of development and creation of a work of architecture.

Numerous current projects that we will see as executed works speak of the great need to promote the competition practice. The diversity of positions and approaches contribute to the development of professional vitality and its ability to keep pace with the time. The quality of the presented works, on the other hand, is a clear confirmation of a continuous, established and preserved tradition and links with the latest tendencies in the world.

Jelena Ivanović-Vojvodić and Ivan Rašković President and Vice President of the Association of Belgrade Architects

‘Kuća H’, Karamel arhitekti / House H, Caramel Architekten Fotografija / Photo: H. Hurnaus

‘Salon Karamel’ sa predavanjem ‘Zauvek mladi’

autori Karamel arhitekti, Austrija Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, Trg Republike 5/I 29. jun - 8. jul 2007, predavanje 29. jun 2007. u 19 časova

a house corbels outwards,

a building digs itself,

a capsule docks,

a loop attracts –

Izgrađene i neizgrađene stvari od arhitekata Karamel uz malo specijalno komponovane elektronske muzike

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Karamel – Gunter Katerl (1965), Martin Haler (1966) i Ulrih Aspecberger (1967) rade zajedno od 2000. i realizovali su brojne projekte zgrada različitih razmera od Forarlberga do Beča.

‘Caramel Lounge’ with the lecture ‘Forever Young’

Caramel Architekten, Austria Gallery Artget, Belgrade Cultural Center, Trg Republike 5/I June 29th - July 8th 2007, lecture June 29th 2007 at 7 pm

a house corbels outwards,

a building digs itself,

a capsule docks,

a loop attracts –

built or unbuilt stuff from caramel architects including a dash of specially composed electronic sound

Caramel – Günter Katherl (1965), Martin Haller (1966) and ich Aspetsberger (1967) – have been working together since 2000 and have already completed a number of building projects of varying dimensions from Vorarlberg to Vienna.

1050 Mittelersteig 10, Vienna Arhitekti/ Architects: Delugan Meissl Fotografija/ Photo: Violeta Vujović Salhofer

‘Arhitektonska fotografija: izgradnje i nadogradnje potkrovlja u Beču’

autor Violeta Vujović Salhofer, Austrija Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, Trg Republike 5/I 29. jun - 8. jul 2007.

Cvetni vrt, širok pogled u daljinu, tišina i život u centru velegrada atributi su koji karakterišu stanovanje

visoko gore, u potkrovljima gradova. Kako ta potkrovlja i nadziđivanja deluju na posmatrača koji ih opaža iz uobičajene perspektive, negde sa trotoara ili trga? Da li učestvuju u stvaranju novih, estetski vrednih slika gradskih prostora i da li pružaju povoljne utiske svim građanima a ne samo svojim korisnicima? Izložba arhitektonske fotografije Potkrovlja i nadziđivanja u Beču pokušava da odgovori na ova pitanja na

primeru metropole na Dunavu, nezavisno od stilova (postmoderna, moderna, dekonstruktivizam

Posebnu pažnju izložba posvećuje zakonodavnoj hronologiji izgradnje potkrovlja i nadziđivanja u Beču – sa osvrtom na mogućnosti koje arhitekte pri planiranju imaju, držeći se urbanističkih odredaba lokacije i građevinskog zakona grada Beča, jer one, pored kreativnosti arhitekte, najviše doprinose tome kako potkrovlje ili nadogradnja izgledaju. Po nekim procenama, u postojećem gradskom tkivu, u zoni potkrovlja, moglo bi se izgraditi još 30.000 savremenih stanova, što je u svakom pogledu veliki izazov za arhitekte i urbaniste.

) i ukusa.

Violeta Vujović Salhofer, arhitekta, Beč

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Exhibition ‘Architectural photographs: Attics and Superstructures in Vienna’

author Violeta Vujović Salhofer , Austria Gallery Artget, Belgrade Cultural Center, Trg Republike 5/I June 29th - July 8th 2007.

A flower garden, wide view in the distance, silence and living in the center of metropolis are attributes which go abreast with dwelling high up, in the city attics. How do these attics and building on affect observers who watch them from usual perspective somewhere from a pavement or a square? Do they participate in creating new, aesthetically valuable pictures of the city space and do they offer pleasant impressions to all citizens and not only to their beneficiaries? The exhibition of Architectural Photography: „Attics and Building on in Vienna” tries to provide answer to these questions

and

taste. The exhibition also pays a particular attention to a legal chronology of attic construction and building on in Vienna – with reference to possibilities which are available to architects in planning, adhering to urbanistic provisions for location, as well as to the law on construction of the city of Vienna. Because they, besides creativity of architects, basically contribute to how an attic or building on would look like. According to some estimation, another up to 30.000 modern flats could be built in the existing city tissue, in the zone of attics – this is a great challenge for architects and urbanists as regards shaping and facilities.

by giving an example of metropolis on the Danube, regardless of styles (post-Modern, Modern, Deconstructivism

)

Violeta Vujović Salhofer, Architect, Vienna

Fotografija/ Photo: Nikola Matić

Fotografija/ Photo: Nikola Matić

‘Beogradske nadogradnje’

autori Ivan Kucina, docent AF, i Dubravka Sekulić, arhitekta sa studentima Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Galerija Žad, Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18 30. jun - 8. jul 2007.

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Izložba BEOGRADSKE NADOGRADNJE realizovana je tokom radionice redovnog programa novih postdiplomskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, u junu 2007. godine. Izložba predstavlja početak stvaranja arhive nesvakidašnjih arhitektonskih dela nastalih tokom poslednje decenije u Beogradu. Arhiva će sadržati više poglavlja, a prvo je posvećeno nadogradnjama. Arhiva treba da pomogne javnosti i budućim istraživačima u otkrivanju kulturološkog obrasca koji je uslovio nastanak ovakvih građevina.

Izložbu pripremili studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Atanacković Jelena M 06/281, Andrejević Milica M 06/028, Knežević Srđan M 06/205, Kovačević Uroš M 06/132, Matić Nikola M 06/235, Popović Sonja M 06/085, Stojanović Vladislava M 06/160, Stojanović Sanja M 06/237, Veličković Teodora M 06/246, Milisavljević Marko M 06/270, Muždeka Marko M 06/118, Lidija Kljaković M 06/119

‘Superstructure in Belgrade’

Ivan Kucina, Assistant Professor, and Dubravka Sekulić, Architect with students of the Faculty of Architecture of Belgrade Jade Gallery, Museum of Applied Arts , Vuka Karadžića 18 June 30th - July 8th 2007.

The exhibition ‘Superstructure in Belgrade’ was realized in course of the workshop within a regular program of the new Master Studies at the Faculty of Architecture of Belgrade held in June 2007. The exhibition represents a beginning of establishing archives of unusual architectural works created during the last decade in Belgrade. The archives will include several chapters, the first one being dedicated to building on. The archives should help both the public and the future researches in finding out cultural pattern which conditioned the emergence of such buildings.

The exhibition is prepared by the students of the Faculty of Architecture of Belgrade: Atanacković Jelena M 06/281, Andrejević Milica M 06/028, Knežević Srđan M 06/205, Kovačević Uroš M 06/132, Matić Nikola M 06/235, Popović Sonja M 06/085, Stojanović Vladislava M 06/160, Stojanović Sanja M 06/237, Veličković Teodora M 06/246, Milisavljević Marko M 06/270, Muždeka Marko M 06/118, Lidija Kljaković M 06/119

‘Smisao arhitekture’ - postavka u Berlinu / ‘Sense of Architecture’ - Installation in Berlin

Curator: Charlotte Pöchhacker, Exhibition Design / Publication: Alexander Kada, Film / Photography, Regie und Kamera: Heinz Emigholz, Camera and Assistance: Till Beckmann, Sounddesign: Christian Obermaier International Board: Werner Sewing (D), Moritz Küng (BE), Peter Weibel (A), Kaye Geipel (D) und, Elena Carlini (I) supported by INSTYRIA and the government of Styria

Küng (BE), Peter Weibel (A), Kaye Geipel (D) und, Elena Carlini (I) supported by INSTYRIA and

‘Smisao arhitekture’ - savremena arhitektura Štajerske

Šarlote Pehaker, kustos Muzej ‘25. maj‘ - Muzej Istorije Jugoslavije, Botićeva 6 30. jun - 30. jul 2007.

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Izložba ‘Smisao arhitekture’ deo je međunarodnog projekta Laboratorije arhitekture Štajerske. ‘Smisao arhitekture’ konceptualno se zasniva na ideji sveobuhvatnog vizuelnog atlasa. Izložba pruža uvid u oko 60 kvalitetnih projekata i zgrada, impresivnu panoramu savremene arhitektonske produkcije koju stimuliše samo jedan evropski region, Štajerska, i koja se prevodi na jednostavan vizuelni jezik umetnika.

Svakako da ne postoji nedostatak radova uglednih arhitekata kao što su: Ginter Domenig, Klaus Kada, Folker Ginke, Diter Fajhtinger, ARTEC, fasch&fuchs, Peter Kuk i Ben van Berkel, ali zahvaljujući dobro osmišljenom tematskom pristupu, na izložbi se nalaze i radovi manje poznatih arhitekata kao što su Fejferlik Fricer, SPLITTERWERK, ORTLOS, Azra Aksamija i PPAGl.

Teme kojima se bavi izložba odabrane su na osnovu njihovog značaja za lokalnu produkciju, i međunarodnu razmenu u oblasti arhitekture. Sledećih šest tema čine strukturu izložbe i unapređuju razmenu i dijalog o najnovijoj arhitektonskoj produkciji: ‘Kultura življenja’, ‘Zgrada u istorijskom kontekstu’, ‘Javni prostori i javni objekti’, ‘Rurbanitet’, ‘Umetnost i arhitektura’, ‘Nauka i arhitektura’

Šarlote Pehaker, osnivač direktor ARTIMAGE, Instituta za produkciju savremene kulture i teorije od 1992. godine. Umetnički direktor Bijenala medija i arhitekture u Gracu od 1993. godine.

‘Sense of Architecture’ - Contemporary Architecture of Styria

Charlotte Pöchhacker, Curator Museum ‘25. maj’ - Museum of History of Yugoslavia, Botićeva 6 June 30th - July 30th 2007.

The exhibition ‘Sense of Architecture’ is a part of the international project Architecture Laboratory Styria. ‘Sense of Architecture’ is conceptually based on the idea of a comprehensive visual atlas. The exhibition provides with about 60 high quality projects and buildings an impressive panorama of contemporary architectural production stimulated by a single European region Styria, and translated into a single artist’s visual language.

There is certainly no shortage of works by renowned architects such as Guenther Domenig, Klaus Kada, Volker Giencke, Dieter Feichtinger, ARTEC, fasch&fuchs as well as Peter Cook and Ben van Berkel, but thanks to the well-reasoned thematic approach there is work by many emerging architects as feyferlik / fritzer, SPLITTERWERK, ORTLOS, Azra Aksamija, and PPAG on display as well.

The themes explored by the exhibition were selected on the basis of their significance for the local production as well as basis for an international exchange on architecture.The following 6 themes structure the exhibition and enhance exchange and dialog on recent architectural production:“Cultures of Living”, “Building in Historical Contexts”, “Public Spaces and Public Structures”, “Rurbanity”, “Art and Architecture”, “Science and Architecture”.

Charlotte Pöchhacker, founding director of ARTIMAGE. Institute for Contemporary Culture and Theory Production. in 1992. Since 1993 artistic director of Graz Biennial on Media and Architecture.

Izložba `Arhitektura i arhitekti Šćećina` / Exhibition ‘Architecture and architects of Szczecin’

`Arhitektura i arhitekti Šćećina`

organizacija Društvo arhitekata Šćećina, Poljska Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 2 - 8. jul 2007.

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Zašto u Beogradu i zašto na Arhitektonskom fakultetu? Šćećin je jedan od najinteresantnijih gradova Poljske sa jedinstvenim položajem na reci ODRI, velikom jezeru Dombije i Šćećinskom zalivu. Šćećin je dobio pravo grada 1241. godine. Od tada je istorija grada povezana sa događanjima karakterističnim za kontinuitete kojima se odlikuju svi evropski gradovi a posebno sa funkcijom rečnog pristaništa na Odri, na čijim se obalama odvijao svakodnevni život njegovih građana. Slične su karakteristike Beograda. Graditeljski kontinuiteti Šćećina vidljivi su preko brojnih istorijskih zgrada. Do današnjih dana arhitekti tog grada daju doprinos lepoti gradskih prostora a Dani arhitekture Beograda prilika su da se prikaže deo tog graditeljstva koje je krajem 19. veka bilo na nivou velikih evropskih gradova Pariza i Berlina, a početkom 21. veka ponovo doživljava taj uspon.

Arhitekte Šćećina i Beograda povezuje tradicionalna saradnja iz poslednje decenije 20. veka kada su (svake druge godine) saradnici beogradskog Arhitektonskog fakulteta (u okviru konfrontacija EUROSAG-a), svojim idejama davali doprinos urbanom razvoju Šćećina. Prilika je da se ta saradnja obnovi i da se arhitektima iz Šćećina uzvrati gostoprimstvo i srdačnost kojom su nas nesebično darivali.

prof. Dimitrije Mladenović

‘Architecture and architects of Szczecin’

organization Association of Szczecin Architects, Poland Faculty of Architecture University of Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 2nd - 8th July 2007

Why in Belgrade and why at the Faculty of Architecture? Szczecin is one of the most interesting Polish towns with a unique position on the River Odra, large lake of Dombia and Szczecin Bay. Szczecin is a very attractive town thanks to its surroundings – small hills, big forest complex, vicinity of the Baltic Sea and particularly the River Odra backwaters. Szczecin got a status of a town in 1241. Since that time the history of the town has been linked with events typical for continuity which is characteristical for all European towns, and particularly for the function of the port on the River Odra on whose banks everyday life of its citizens has been going on. Belgrade has similar characteristics. Architectural continuity of Szczecin is visible in a great number of historical buildings. Until now, architects of this town have given their contribution to the beauty of the city spaces, and the Architecture Week in Belgrade is an opportunity to show a part of this architecture which was by the end of 19th century at the level of big European cities, Paris and Berlin, while at the beginning of 21st century it is again on the rise.

Architects of Szczecin and Belgrade are linked with traditional cooperation established in the last decade of the 20th century when (every second year) the associates of the Faculty of Architecture of Belgrade (within the EUROSAG confrontations) contributed with their ideas to the Szczecin urban development. Now, there is an opportunity to renew the cooperation and return to the architects of Szczecin their hospitality and cordiality with which they have unselfishly bestowed us. Dimitrije Mladenović, Professor

33

`Povratak obali Dunava` - postavka u Beogradu, maj 2007. `Riverfront Reclaimed` - Installation in Belgrade, may 2007 Fotografija/ Photo - petokraka

‘Povratak obali Dunava’

organizacija Društvo urbanista Beograda, dizajn petokraka Hol Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 25. jun – 5. jul 2007.

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Koncept izložbe fokusira dizajn urbane strukture i personalizaciju rada, jer kada govorimo o arhitekturi govorimo o autorima, kada govorimo o urbanizmu govorimo o timskom radu. Izložbena postavka predstavlja timove i pojedince koji stoje iza konkursnih rešenja – otkriva lica beogradskog urbanizma. Personalizacija rada ukazuje na složenost delovanja i realizacije dizajna u urbanizmu, kao i na odgovornost rada u toj složenoj oblasti.

Područje Ade Huje jedan je od najznačajnijih projekata šire centralne zone Beograda – i po obuhvatu, više od 400 ha, i po dispoziciji, uz Dunav. Izložba predstavlja jedan segment rada na pripremi planske dokumentacije za područje Ade Huje. Organizator programsko prostorne provere područja Ada Huja je Urbanistički zavod Beograda.

Osnovni cilj rada Društva urbanista Beograda je promovisanje struke izložbama, simpozijumima, konkursima, seminarima i predavanjima stručnoj i široj javnosti.

‘Riverfront Reclaimed‘

organization Town Planners Association Belgrade, exhibition design petokraka Hall of Faculty of Architecture University of Belgrade, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 25th June - 5th July 2007

The concept of the exhibition is focused on urban structure design and personalization of a work, because when we speak about architecture we actually speak about authors, when we speak about town planning then we speak about a team work. The exhibition display presents teams and individuals who stand behind competition concepts – it reveals persons of Belgrade town planning. Personalization of work indicates complexity of action and realization of a design in town planning, as well as responsibility of work in this complex field.

The Ada Huja area is one of the most important projects of a wider central zone of Belgrade – both by its coverage, more than 400 ha, and by its disposition, along the Danube. The exhibition represents a segment of work on preparing plan documents for the Ada Huja area. Organisers of preliminary Competition were Town Planning Institute of the City of Belgrade.

To present its professional activites through exhibitions, symposiums, competitions, seminars and lectures to the professional and wider public, is the principal aim of the Town Planners Association Belgrade.

Zgrada Beogradske zadruge, Karađorđeva 48, Beograd Building of the Belgrade Cooperative, Karađorđeva 48, Belgrade Fotografija / Photo: Snežana Negovanović

Drugi pogled

organizacija Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda autori: Svetlana Ivančević, arhitekta, Milana Jočić, arhitekta, i Bojana Ibrajter Gazibara, istoričar umetnosti, fotograf Snežana Negovanović, dizajn Unibrand Galerija Off-space, Beton hala, Karađorđeva 2 2 - 8. jul 2007.

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Znamo da imate veoma malo vremena, zbog toga i ovaj tekst mora da bude kratak.

Želimo da uočite i prepoznate detalj na spomeniku kulture. Znate, to je ona zgrada pored koje prolazi vaš autobus svakoga dana. Sićušni fragment vašeg prezauzetog dana. Slika u odblesku stakla na vratima koja se zatvaraju.

Želimo da priđete bliže i bacite drugi pogled.

Osnovan 1960.god, u svom dugogodišnjem postojanju Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda otkrio je, prepoznao i od zaborava sačuvao veliki broj objekata čijeg smo postojanja svesni tek onoliko koliko ih sagledavamo i doživljavamo krajičkom oka.

‘Another view’

organization Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade authors: Svetlana Ivančević, architect, Milana Jočić, architect and Bojana Ibrajter Gazibara, art historian, design Unibrand Gallery Off-space, Beton Hala, Karađorđeva 2 July 2nd -July 8th 2007.

We know that you have a very little time. That is why this text must be very short.

It is our intention that you observe and recognize a detail on this monument of culture. You know, this is that building by which your bus passes every day. A very tiny fragment of too busy day. The picture reflected in a glass of the door which is closing.

We would like you to come closer and take a look.

Founded in 1960, the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, during its long-time existence has discovered, identified and saved from oblivion a great number of structures of whose existence we are aware only to the extent to which we observe them and experience them out of the corner of our eye.

Poslovni prostor, Beč / Project Office Penthouse Meidlinge Hauptstrasse, Vienna Fotografija/ Photo ad Copyright: M. Spiluttini

‘Koncentracija grada - nadogradnja krovova u Beču’ sa predavanjem

autor Hajnc Luter, arhitekta, Beč o3one galerija, Andrićev venac 12 2 - 8. jul 2007, predavanje 2. jul 2007. u 20.30 časova

IZLOŽBE

EXIBITIONS

Nadogradnja krovova i visokih zgrada je sporno pitanje u Beču. Bez sumnje je da nadogradnja prostora na krovovima ima mnoge prednosti: nema potrebe za izgradnjom dodatnih puteva, građevinskog zemljišta ili infrastrukture. Dodatno izgrađeni prostor ima svetliji, bolji pogled i najzad, ali ne najmanje važno, bolji potencijal u pogledu situacionog plana. Pod kojim opštim uslovima je moguća nadogradnja krovova u Beču? a) Zakonski uslovi i b) Zahtevi vezani za estetski oblik

Ja sam za sebe razvio četiri pristupa projektovanju nadogradnje krovova.

1. Rekonstrucija u okviru postojećeg omotača zgrade. Ovde se jedina izmena omotača, na primer, sastoji od

umetanja krovnih terasa i isturenih krovnih badža.

2. Zgrada dobija nov oblik krova koji se projektuje u skladu sa glavnim oblikom i strukturom zgrade.

3. Podiže se nezavisan objekat na vrhu glavnog oblekta. Ovde glavni objekat služi kao osnova za krovnu

konstrukciju koja formira glavnu karakteristiku zgrade.

4. Projekat novog krova se integriše u prvobitni krovni omotač da bi se obezbedilo spajanje novog sa starim.

Hajnc Luter, arhitekta

Hajnc Luter, arhitekta (1945) živi i radi u Beču.

‘City concentration - Building on the roofs in Vienna’ with lecture

author: Heinz Lutter, Vienna o3one Gallery, Andrićev venac 12 July 2nd - July 8th 2007, lecture July 2nd 2007 at 8.30 pm

Building on the roof and high-rise building are contentious issues in Vienna. There is no question that adding space on the roof has many advantages: there is no need for additional roading, building land or infrastructure. The added space has more light, good views and, last but not least, a better potential concerning lay out. Under what general conditions are roof extensions possible in Vienna? a) Legal requirements and b) Aesthetic form requirements

I have developed, for myself, four approaches for the designing of roof extensions.

1. Reconstruction within the existing building envelope. Here the only change to the envelope is, for example, insets for

roof terraces and the projections of dormer windows.

2. The building is given a new roof form of which is developed from considerations of the main building’s form and

structure.

3. An independent object is erected on top of the main structure. Here the main structure serves as a pedestal for the roof

structure which forms the main feature of the building.

4. The new roof design is integrated into the original roof envelope to provide a merging of the new with the old.

Heinz Lutter, architect Heinz Lutter, architect (1945), works and lives in Vienna.

‘Istorija supermodernizma’ i promocija casopisa ‘A10’

urednik i izdavač: Hans Ibelings, Holandija Galerija Artget, Kulturni centar Beograda, Trg Republike 5/I 29. jun 2007. u 20 časova

PREDAVANJA

LECTURES

Većina trendova u savremenoj arhitekturi traje samo jednu deceniju. Postmodernizam je cvetao od kasnih sedamdesetih do kasnih osamdesetih, dekonstruktivizam od sredine osamdesetih do ranih devedesetih, a supermodernizam od kasnih osamdesetih do kasnih devedesetih. Ono što se u početku čini novim, svežim i interesantnim brzo se pretvara u istrošenu fomulu, koju treba zameniti nečim najnovijim. Ovaj brzi proces ne utiče samo na arhitekturu već i na pisanje o njoj. Ako je moj esej o supermodernizmu ikada uopšte i bio opis aktuelnih tendencija, on je gotovo deceniju nakon svog prvog objavljivanja već postao istorijska knjiga. Ova prezentacija gleda unazad, na jučerašnjicu, stavlja arhitekturu opisanu kao supermodernizam i eponimsku knjigu u kontekst kasnog dvadesetog veka i odražava ono što bi mogla da bude sledeća velika stvar u arhitekturi.

Hans Ibelings (1963) istoričar arhitekture i urednik i izdavač časopisa ‘A10 - Nova evropska arhitektura’. Autor je nekoliko knjiga, uključujući ‘Supermodernizam: arhitektura u doba globalizacije’. Živi i radi u Amsterdamu.

‘A History of Supermodernism’ and ‘A10’ magazine promotion

editor and publisher Hans Ibelings, The Netherlands Gallery Artget, Belgrade Cultural Center, Trg Republike 5/I June 29th 2007. at 8 pm

Most trends in contemporary architecture only last about a decade. Postmodernism flourished from the late-seventies until the late -eighties, Deconstructivism from the mid-eighties until the early nineties, and Supermodernism from the late eighties until the late nineties. What seems to be a new, fresh and interesting in the beginning rapidly turns out be a worn-out formula, to be replaced by the latest new thing. This rapid process not only affects architecture, but also the writing about it. If my the essay on Supermodernism has ever been a description of current tendencies at all, almost a decade after its first publication it has certainly become a history book. This presentation looks back at yesterday’s present, places both the architecture described as Supermodernism and the eponymous book in the late twentieth-century context and reflects on what could be the next big thing in architecture.

Hans Ibelings (1963) Amsterdam-based architectural historian and critic editor and publisher of ‘A10 - new European architecture’. Author of several books, including ‘Supermodernism: Architecture in the Age of Globalization’.

Palata `Zepter`, Beograd/ Palace `Zepter`, Belgrade Arhitekti/ Architects: Branislav Mitrović, Vasilije Milunović

‘Arhitektura Beograda 80-ih i 90-ih godina XX veka’

mr Ljiljana Miletić Abramović, istoričar arhitekture Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 30. jun 2007. u 19 časova

PREDAVANJA

LECTURES

Predavanje o arhitekturi Beograda osamdesetih i devedesetih godina XX veka ima cilj da predstavi kompleksnost, višeslojnost, kontradiktornost i dihotomiju beogradske arhitekture koja je nastajala u vrlo nepovoljnim tranzicijskim društveno-istorijskim okolnostima. Beogradska arhitektura ovog perioda vrlo precizno odslikava kulturnu i civilizacijsku alhemiju beogradske sredine - polet, živost, otvorenost i poseban vid demokratizacije kulturne scene tokom 80-ih godina, ali i krah, kontroverze, destruktivnost i civilizacijsko iskliznuće tokom 90-ih godina.

mr Ljiljana Miletić Abramović, istoričar arhitekture Zaposlena kao kustos Odseka za arhitekturu Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu (od 2002). Od ranih osamdesetih godina bavi se istorijom srpske arhitekture novijeg doba. Autor je većeg broja radova iz ove oblasti.

‘Architecture of Belgrade in 80’s-90’s of 20 th century’

Ljiljana Miletić Abramović, Historian of Architecture Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 June 30th 2007. at 7 pm

The lecture on Architecture of Belgrade in eighties and nineties of the 20th Century is aimed at presenting complexity, multilayer quality, contradictions and dichotomy of Belgrade architecture which has emerged in very unfavorable social and historical conditions of transition. The Belgrade architecture of this period very precisely reflected cultural and civilization ‘alchemy’ of the Belgrade environment - dash, vivacity, openness and special form of democratization of cultural scene during eighties, but also a collapse, controversies, destructiveness and civilizational skid- off during nineties.

Ljiljana Miletić Abramović, MA, Historian of Architecture Curator – Museum Advisor of the Department for Architecture of the Museum of Applied Arts in Belgrade She has been employed as a curator in the Department for Architecture of the Museum of Applied Art in Belgrade (since 2002). Since early eighties, Ljiljana Miletić Abramović has been dealing with the history of contemporary Serbian architecture. She is the author of number of papers in the field.

Srđan Jovanović Vajs & NAO, Stadion kulture – kuda.org, Novi Sad, 2005. Srđan Jovanović Weiss & NAO, Stadium of Culture – kuda.org, Novi Sad, 2005.

kulture – kuda.org, Novi Sad, 2005. Srđan Jovanović Weiss & NAO, Stadium of Culture – kuda.org,

‘Skoro arhitektura’

Srđan Jovanović Vajs, arhitekta, Bazel Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 3. jul 2007. u 21 čas

PREDAVANJA

LECTURES

Kolika je uloga arhitekture u procesu demokratizacije društva i tokom naglih političkih promena? Predavanje nudi niz odgovora u formi istraživačke arhitekture i projekata objavljenih u knjizi Skoro arhitektura u izdanju Merz&Solitude + kuda.nao. Autor će prikazati selekciju iz produkcije svog biroa Normal Architecture Office i odabrane primere iz saradnje sa Herzog & de Meuron arhitektima iz Bazela, Švajcarska.

Srđan Jovanović Vajs, arhitekta iz Srbije, osnivač Normal Architecture Office u Njujorku i predavač na Pensilvanija univerzitetu u Filadelfiji, SAD.

‘Almost architecture’

Srđan Jovanović Weiss, Architect, Basel Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 July 3rd 2007. at 9 pm

What is the role of architecture in the society democratization process and in the period of rapid political changes? The lecture offers a series of answers in the form of research architecture and projects published in the book titled ‘Almost Architecture’ published by Merz&Solitude + kuda.nao. Author will show a selection from the production of his Normal Architecture Office and selected examples of the cooperation with the Herzog & de Meuron architects from Basel, Switzerland.

Srđan Jovanović Weiss, architect from Serbia, founder of Normal Architecture Office, New York and lecturer at Pennsylvania University in Philadelphia, USA.

Okrugli sto ‘100 godina modernosti’

moderator: Darko Marušić, arhitekta, član UO Društva arhitekata Beograda Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6

4. jul 2007. u 19 časova

Učesnici okruglog stola sa temom ‘100 godina modernosti’:

1. prof. Ješa Denegri, istoričar umetnosti - UVODNA REČ

PREDAVANJA

LECTURES

2. Bojan Kovačević, arhitekta, direktor Muzeja Beograda - ARHITEKTURA DO I OD POJAVE MODERNE

Početak moderne arhitekture u Srbiji nije moguće jasno locirati događajem ili nekom građevinom, projektom koji je prosvetlio graditeljsku misao. Može biti određena samo uža vremenska zona sebepredrugojačenja (sichanderswerden), da upotrebimo pojam pozajmljen iz nemačke filozofije. Po Beogradu su tokom treće decenije delali neki graditelji vrhunskog modernističkog kova i neovdašnjeg rejtinga, poput Huga Erliha, koji je proveo dve godine u prestonici Jugoslavije, ostavivši nam izvrstan objekat banke u ulici Kralja Petra, ili pak Nikole Dobrovića, koji je izbombardovao usnulu evropsku periferiju svojim projektom Terazijske terase na samom kraju dvadesetih. Ipak, opšteprihvaćen je stav da je početak moderne arhitekture u Srbiji vezan za pojavu Grupe arhitekata modernog pravca (GAMP). Četvorica beogradskih arhitekata Kojić, Babić, Dubovi i Zloković osnovali su grupu 1928. godine.

3. Milorad Jevtić, arhitekta, publicista - IDEJE MODERNE U ARHITEKTURI BEOGRADA

U DRUGOJ POLOVINI 20. VEKA

S obzirom na to da je prethodnih sto godina proteklo u znaku moderne, dat je osvrt na arhitekturu Srbije kroz razdoblja povezana sa terminom modernost, kao što su moderna, postmoderna, neomoderna i na pravce

i strujanja tokom druge polovine XX veka poput high-techa, brutalizma, metabolizma, dekonstruktivizma, skulpturalizma

4. Vladimir Mitrović, istoričar umetnosti - IDEJE MODERNE U ARHITEKTURI NOVOG SADA

Moderne tendencije u arhitekturi nastaloj na teritoriji Vojvodine tokom XX veka brzo se smenjuju. Secesija se pojavila i vaskrsla u okviru samo jedne decenije. Međuratni akademizam trajao je kratko da bi potom moderna postala vladajući stil. U posleratnoj arhitekturi sledi kratak period socrealizma pa umereni

modernizam, u kojem je preovlađivao funkcionalistički pristup arhitekturi, nasleđuje regionalni modernizam. Početak sedamdesetih obeležili su odjeci britanskog brutalizma, potom visoki modernizam pa postmodernizam,

a devedesete godine označavaju naglo zamiranje modernističkih procesa s pojavom nekritičkog folklorizma. Od 2000. uočava se pojava novog modernizma.

5. mr Aleksandar Keković, arhitekta, potpredsednik Društva arhitekata Niša - IDEJE MODERNE U ARHITEKTURI

NIŠA 1920-1941.

- Vremenski okvir nastanka moderne u Srbiji i Nišu

- Uzroci pojave moderne u Nišu

- Istorijsko-politički uslovi pojave pokreta moderne u Nišu

PREDAVANJA

LECTURES

6.

Tatjana Stratimirović, arhitekta, član grupe ‘Neoarhitekti‘ - MODERNA ARHITEKTURA I TRAG VREMENA

-

novo i moderno

-

nasleđe i modernizam

-

rekonstrukcija i modernizacija

7.

prof. Darko Marušić, arhitekta, član UO Društva arhitekata Beograda

Roundtable ‘100 years of Modernism’

moderator Darko Marušić, Architect, Member of Executive Board of Association of Belgrade Architects Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6

July 4th 2007. at 7 pm

Participants of Roundtable with the topic ‘100 years of Modernism’:

1. prof. Ješa Denegri, Art Historian – INTRODUCTIONARY NOTES

2. Bojan Kovačević, Architect, Director of the Museum of Belgrade - ARCHITECTURE BEFORE AND AFTER MODERNISM

The beginning of the Modernism in architecture in Serbia cannot be clearly located by an ‘event’ or some building, project that had ‘enlightened’ the public opinion. It can only be a narrow time zone of sebepredrugojacenja (sichanderswerden), to use the term borrowed form German philosophy. In the thirties there were few architects with high modernistic profile that worked in Belgrade. Hugo Erlich, who spent two years in the capital of Yugoslavia, leaving us with a splendid building of a bank in Kralja Petra street, or Nikola Dobrović who ‘bombarded’ the drowsy European suburb with his project of the Terazije terrace at the very end of the 1920-ies. Nevertheless, there is a generally accepted position that the beginning of modern architecture in Serbia is linked with the appearance of the Group of Architects of Modern Movement (GAMP). Four Belgrade architects Kojić, Babić, Dubovi and Zloković founded the Group in 1928.

3. Milorad Jevtić, Architect, Publicist – IDEAS OF MODERNISM IN ARCHITECTURE OF BELGRADE IN THE SECOND HALF OF

THE 20 TH CENTURY

Considering that the last century has passed under the sign of Modernism, the insight of Serbian architecture will be given through the periods in relation to the term modern such as Modernism, Postmodernism and Neomodernism as well as movements in the second half of the 20th century - High-tech, Brutalism, Metabolism, Deconstructivism, Sculpturalism…

4. Vladimir Mitrović, Art Historian – IDEAS OF MODERNISM IN THE ARCHITECTURE OF NOVI SAD

The modern tendencies in architecture that had appeared in the territory of Vojvodina during the 20th century changed quickly. The Secession appeared and resurrected within just one decade. The Academism between two World Wars lasted shortly in order for Modernism to become the ruling style. In the post-war architecture there was a short period of socialist- realism, followed by the so called moderate modernism in which the functional approach to architecture, which inherited

PREDAVANJA

LECTURES

the regional modernism, prevailed. The beginning of the seventies was marked by the appearance of the reverberation of the British brutalism, followed by high modernism and post-modernism, whereas the nineties meant a sudden extinguishing of the modernist processes with the appearance of non-critical folklorism. Since 2000 there is a visible appearance of new modernism.

5.

Aleksandar Keković, MA, Architect - MODERN MOVEMENT IN NIŠ 1920-1941.

-

Time frame of appearance of Modernism in Serbia and Niš

-

The appearance of the Modern movement in architecture in Niš

-

Historical and political circumstances of appearance of the Modern movement in Niš

6.

Tatjana Stratimirović, Architect, member of the group ‘Neoarhitekti’- MODERN ARCHITECTURE AND TRACES IN TIME

-

new and modern

-

heritage and modernism

-

reconstruction and modernizing

7.

Darko Marušić, Professor, Architect, member of the Executive board of Association of Belgrade Architects

‘Ušteda energije u stanogradnji’

mr Dejan Vasović, direktor Građevinske direkcije Srbije prezentacija pilot projekta `10 oko 40` - Naselja Sunčana strana u Novom Sadu Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 5. jul 2007. u 19 časova

PREDAVANJA

LECTURES

Kao najveći graditelj stanova u Republici Srbiji, Građevinska direkcija Srbije je odlučila da svoje napore usmeri u pravcu afirmisanja potrebe za štednjom energije ne samo u izgradnji novih stanova već i rekonstrukcijom postojećeg stambenog fonda. Građevinska direkcija Srbije je pokrenula pilot projekat izgradnje energetski efikasnog naselja Sunčana strana u Novom Sadu. Izgradnja ovog naselja sa oko 1.000 stanova započeta je 2000. godine na vojnoj lokaciji poznatoj pod imenom ‘Jugovićevo’. Namera je da ovo naselje bude ogledno u svakom pogledu. U tu svrhu angažovano je 10 priznatih arhitekata (u svojim četrdesetim godinama) i timova koji su svojim idejnim projektima dokazali da energetski efikasna arhitektura može da bude kreativna i raznovrsna.

Građevinska direkcija Srbije osnovana je odlukom Vlade Republike Srbije radi upravljanja projektima od značaja za Republiku, prvenstveno, za upravljanje investicijama u građevinarstvu. Građevinska direkcija Srbije se aktivno uključila u program energetske efikasnosti u Srbiji, prepoznajući ga kao jedan od strateških programa od izuzetnog značaja za Republiku. Direkcija je osnivač Fonda za uštedu energije u stanogradnji; učesnik u dva naučnoistraživačka projekta iz oblasti energetske efikasnosti koje finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine.

‘Energy efficiency in housing construction’

Dejan Vasović, director Building Construction Agency of Serbia presentation of Pilot project ‘10 about 40’ - Sunny Side Project in Novi Sad Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 July 5th 2007. at 7 pm

As one of the biggest builders of flats in the Republic of Serbia, the Building Directorate of Serbia has decided to direct its efforts towards affirming needs for energy saving not only in new housing construction but also by reconstructing the existing housing stock. The Building Directorate of Serbia has initiated a pilot project of construction of the Sunny Side energy efficient settlement in Novi Sad. The construction of this settlement with about 1,000 flats commenced in 2000 on the military location known as ‘Jugovićevo’. This settlement was intended as a pilot project in every aspect. For this purpose, 10 renowned architects (in their fourties) and their teams have been engaged. With their conceptual designs they have proven that energy efficient architecture may be creative and diverse. The Project 10 around 40 is a unique undertaking on the territory of the Republic.

The Building Directorate of Serbia was founded by the decision of the Government of the Republic of Serbia for the purpose of managing projetcs of importance for the Republic, primarily, for managing investments in the building industry. The Building Directorate of Serbia has actively engaged in the energy efficiency program in Serbia, identifying it as one of the strategic programs of exceptional importance for the Republic. The Directorate is a founder of the Fund for Energy Saving in housing construction. It is also a paprticipant in two scientific and research projects in the field of energy efficiency which is funded by the Ministry of Science and Environmental Protection. 49

‘Sveobuhvatno uređenje prostora: razmišljanja o javnom prostoru u XXI veku’

Miodrag Mitrašinović, arhitekta, Njujork Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 5. jul 2007. u 21 čas

PREDAVANJA

LECTURES

Knjiga ‘Sveobuhvatno uređenje prostora, tematski parkovi, javni prostor’ bavi se tematskim parkom; identifikujući, izdvajajući i opisujući osobine PROPASt(i) – privatnog javno dostupnog prostora na tematski način – hibridnog oblika javnog prostora koji nastaje u urbanim sredinama širom sveta. Mitrašinović ne predlaže da su tematski parkovi – PROPASt (niti da će ikada postati) – poželjna supstitucija za demokratski javni prostor, već namerno prikazuje ‘model tematskog parka’ sa namerom da razume princip sistematske celine koja se primenjuje kada se takav model koristi za revitalizaciju urbanog javnog prostora u Sjedinjenim Američkim Državama, Aziji i Evropi. Mitrašinović snažno uverava da je jedini način da se razume kuda vodi nedostatak adekvatne javne politike i aktivnog učestvovanja građana u tome da se pažljivo sagledaju mehanizmi produkcije sveobuhvatnog uređenja prostora.

U ovom odlučnom stručnom doprinosu, (ponovnom) razmišljanju o arhitekturi i urbanom projektovanju XXI veka, Mitrašinović marljivo gradi argumente za neophodnost metadisciplinarnog koncepta veštačkog tako što sintetizuje brojne raznovrsne izvore iz oblasti arhitekture, projektovanja, planiranja, urbanih studija, geografije, ekonomske teorije, marketinga, vojne teorije, antropologije, društvenih nauka, teorije filma i studija o kulturi.

Miodrag Mitrašinović je arhitekta, autor i vanredni profesor na Novoj školi dizajna Parsons u Njujorku. Autor je knjige ‘Sveobuhvatno uređenje prostora, tematski parkovi, javni prostor’ (Ašgejt 2006) i ko-urednik knjige ‘Putovanje, Prostor, Arhitektura’ (zajedno sa J. Traganu) koja izlazi iz Ašgejta 2007.

‘Total Landscape: Reflections on Public Space in the 21 st Century’

Miodrag Mitrašinović, Architect, New York Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 July 5th 2007. at 9 pm

Total Landscape, Theme Parks, Public Space employs the theme park in identifying, dissecting and describing the properties of PROPASt - privately-owned publicly accessible space in a themed mode - a hybrid form of public space emerging in urban environments worldwide. Mitrasinovic does not propose that theme parks and PROPASt are, or will ever become, desirable substitutes for democratic public space, but deliberately cuts across the ‘theme park model’ in order to understand the principle of systematic totality employed when such a model is used to ‘revitalize’ urban public space in the United States, Asia and Europe. Mitrasinovic forcefully argues that the only way to understand where does the lack of adequate public policy and active citizen participation lead is to look closely into the mechanisms of the production of total landscape.

In this decisive scholarly contribution to the (re)thinking of architecture and urban design in the 21st Century, Mitrasinovic assiduously builds the argument for the necessity of a meta-disciplinary conception of the artificial by synthesizing a great variety of sources from the fields of architecture, design, planning, urban studies, geography, economic theory, marketing, military theory, anthropology, social science, film theory and cultural studies.

Miodrag Mitrašinović, Architect, author and Associate Professor at Parsons The New School for Design in New York City. He is the author of ‘Total Landscape, Theme Parks, Public Space’ (Ashgate 2006), and also co-editor of ‘Travel, Space, Architecture’ (with J. Traganou) forthcoming from Ashgate in 2007.

Okrugli sto ‘Odnos urbanističkog i strateškog planiranja razvoja teritorije - SIRP pristup izradi strategija razvoja gradova u Srbiji’

učestvuju predstavnici: Ministarstva za kapitalne investicije / infrastrukturu, Arhitektonskog, Geografskog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu moderator: Ratka Čolić, koordinator opštinskih aktivnosti UN-HABITAT SIRP Programa Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 6. jul 2007. u 19 časova

PREDAVANJA

LECTURES

UN-HABITAT SIRP Program pruža podršku lokalnim upravama i stručnjacima, koji deluju u oblasti planiranja razvoja, uvođenjem participativnog i integralnog pristupa planiranju, kao upravljanju teritorijom, i primenu teritorijalnih informacionih sistema, uvođenjem strateškog planiranja, a u cilju bolje vokacije teritorije i definisanja ciljeva i prioriteta lokalnog razvoja. Kao posebne teme za diskusiju u okviru okruglog stola izdvajaju se: šire sagledavanje strateškog planiranja u odnosu na urbanističko planiranje i upravljanje urbanim razvojem, jačanje institucionalnih kapaciteta i politička podrška lokalnom / regionalnom planiranju razvoja.

UN-HABITAT Program ljudskih naselja Ujedinjenih nacija sprovodi SIRP Program stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji u saradnji s Ministarstvom za kapitalne investicije RS. SIRP Program finansira Vlada Republike Italije i sprovodi se u sedam gradova i opština – Niš, Kragujevac, Kraljevo, Valjevo, Čačak, Pančevo i Stara Pazova.

Barbara Galasi, UN-HABITAT SIRP Beograd

Roundtable ‘Relations between urban and strategic planning for the territory development – SIRP Approach to the Development Strategies for Cities in Serbia’

participants Ministry for Capital Investments/Infrastructure, Faculties of Architecture, Geography and Economics of the University of Belgrade moderator Ratka Čolić, Municipal Coordinator of UN-HABITAT SIRP Programme Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 July 6th 2007. at 7 pm

UN-HABITAT SIRP Programme is supporting local authorities, experts and professionals in the sphere of development planning, introducing the participatory and the integrated approach to territorial development management, territorial information systems in local communities, strategic planning, assisting municipal partners in identifying the vocation of the territory and the objectives and priorities of local development. Specific issues that will be addressed by the round table are: the broader sense of strategic planning related to urban planning and urban governance, as well as strengthening institutional capacities and political support to the local/regional development planning.

UN-HABITAT, the United Nations Human Settlements Programme, is implementing the Settlement and Integration of Refugees Programme SIRP in Serbia, in collaboration with the Ministry for Capital Investments of the Republic of Serbia. SIRP is financed by the Government of Italy, and implemented in 7 Municipalities, namely Kraljevo, Valjevo, Čačak, Pančevo, Stara Pazova, Niš and Kragujevac.

Barbara Galassi, UN-HABITAT SIRP Belgrade

52

‘Arhitektura i nacionalni identitet u estetskoj misli Valtrovića i Milutinovića’

dr Vladimir Mako, dekan AF

Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6. jul 2007. u 21 čas

PREDAVANJA

LECTURES

Tema predavanja je usmerena na estetičke stavove o pitanjima nacionalnog identiteta u arhitekturi uobličene

u pisanim dokumentima Valtrovića i Milutinovića. Posebna pažnja biće posvećena vezama koje ovi stavovi

ostvaruju s nemačkom estetikom toga vremena, kao i posebnostima traganja za nacionalnim identitetom u različitim sistemima ovakvih estetika Odnos teoretske misli i arhitektonskih ideja Valtrovića i Milutinovića posebno je značajna za ovo predavanje. Ovaj odnos najposle može reflektovati suštinu ideje isticanja ideala nacionalnog srpskog izraza u kontekstu daljeg razvoja arhitekture u novoj državi, kao i pojedina pitanja savremenog arhitektonskog stvaralaštva. U tom smislu, razmišljanje o estetskim parametrima savremene srpske arhitekture može razviti novo dublje shvatanje njenih izvornih vrednosti kao i njene posebnosti u okvirima evropskog stvaralaštva. Kroz razdvajanje formalnih i suštinskih komponenti estetske komunikacije ovaj cilj može biti brže i sadržajnije dosegnut. Cilj predavanja je da se upravo ove ideje približe kroz razmatranje

posebnosti nacionalnih komponenti srpske arhitekture i njene estetske komunikacije.

dr Vladimir Mako, redovni profesor Od 2006. godine, Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2005. godine, redovni profesor za užu stručnu oblast Istorija i teorije arhitekture i umetnosti, Estetika u arhitekturi i umetnosti, Istorija savremene umetnosti i dizajna.

‘Architecture and national identity in aesthetic thought of Valtrović and Milutinović’

Vladimir Mako, PhD, Dean of the Faculty of Architecture Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 July 6th 2007. at 9 pm

The theme of the lecture was focused on issues related to aesthetic attitudes on matters of national identity in architecture, which are shaped in written documents of Valtrović and Milutinović. Special attention shall be paid to the links which these attitudes realize with aesthetics of that time, as well as to the specific features of searching for national identity in various systems of aesthitic thought. The relation between the theoretical thought and architectural ideas of Valtrović and Milutinović is of particular importance for this lecture. This relation may, after all, reflect the essence of the appearance of the idea to emphasize ideal of national Serbian expression in the context of further development of architecture in a new State, as well as some issues of contemporary architectural creativity. In this sense, thinking about aesthetic parameters of contemporary Serbian architecture may develop new more profound understanding of its original values, as well as its specific quality within European creativity. By separating formal and essential components of aesthetic communication, this goal may be achieved more rapidly and more meaningfully. The aim of this lecture is to bring closer these very ideas through considering specific features of national components in Serbian architecture and its aesthetic communication.

Vladimir Mako, PhD, Professor Since 2006, Dean of the Faculty of Architecture of Belgrade of the University of Belgrade. Since 2005, professor in the field of History and Theory of Architecture and Arts, Aesthetics in Architecture and Arts, History of Contemporary Arts and Design.

53

Okrugli sto ‘Kultura stanovanja’ - dijalog štajerskih i srpskih arhitekata

moderatori: Ivan Kucina, docent i Jovan Mitrović, arhitekta Likovna galerija, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6 8. jul 2007. u 19 časova

PREDAVANJA

LECTURES

Nedelja arhitekture, u okviru izložbe ‘Smisao arhitekture’, organizuje dijalog na jednu od tema koja pokreće ovu izložbu. Okrugli sto će biti prilika za dijalog najnovijih arhitektonskih ostvarenja. Savremenost i kulturna sučeljavanja pomažu razvoju ideja, misli i unapređenju građenih sredina.

Učesnici gosti - arhitekti iz Graca (Austrija), članovi Upravnog odbora Društva arhitekata Beograda

Roundtable ‘Culture of Dwelling’ – dialogue between the Styrian and Serbian architects

moderators: Ivan Kucina, Assistant Professor and Jovan Mitrović, Architect Art Gallery, Belgrade Cultural Center, Knez Mihailova 6 July 8th 2007. at 7 pm

The Architecture Week within the exhibition titled the ‘Sense of Architecture’ organizes a dialogue on one of the themes initiated by the ongoing exhibition. This will be a dilogue of the latest architectural achievements. Modernity and cultural confrontations help developing ideas and thoughts, as well as improving the built environments.

Participants: guests from Graz (Austria), members of the Executive Board of the Association of Belgrade Architects

Šetnje kroz arhitekturu Beograda - `Gradske vile`

Zoran Lazović, profesor okupljanje: Infopult - ugao Knez Mihailove ulice i Trga Republike 30. jun 2007. u 11 časova

AKCIJE

ACTIONS

U

kratkoj istoriji srpske arhitekture, od ponovnog ustanovljenja srpske prestonice, projektovanje vila odvijalo

se

u početku pod uticajima francuske i bečke škole, od klasicizma do secesije, da bi u određenom romantičnom

periodu pokušalo da se odgovori nacionalnim stilom, zatim je došlo do pročišćavanja od elemenata akademizma

i eklektike u savremenu modernu arhitekturu, pa u trend postmoderne, da bi danas ona dobila sve moguće

uticaje i oblike od neoklasičnih do savremenih i aktuelnih. Projektovanje vila je posle Drugog svetskog rata bilo

isključivo privilegija posleratne vlasti i stranih diplomatskih službi.

Prvi retki noviji primeri u našoj sredini, u periodu devedesetih godina, primećeni su u radu Branislava Stojanovića

i Svetlana Lekića na zemunskoj vili Čelar, zatim na dvojnoj vili Darka i Milenije Marušić na Dedinju i naselju

‘Cvećara’, i na vili Nikole Đulizibarića na Voždovcu koja je rad arhitekte Josipa Pilasanovića. To su bili ujedno

ponovni počeci projektovanja porodične kuće i vile.

Hiperinflacija ove autorske arhitekture, koju obeležavaju različiti rukopisi, a koji su kao uvek u kratkoj istoriji srpske arhitekture bili posledica brojnih uticaja, izbacila je nova i mlađa imena srpske arhitekture i donela brojne raznorodne artefakte i kompilacije, u okviru kojih mogu da se prepoznaju određene struje. Moglo bi da

se kaže da su gotovo svi arhitekti uspešno savladali aktuelne formalne jezike i sve to možda govori o vrsti nove

eklektike, u kojoj nema pravih tragova regionalnosti, a ni prave stvaralačke autentičnosti.

Nekoliko godina kasnije može da se konstatuje da u najnovijoj seriji porodičnih kuća i vila ima novog i rafiniranog, otmenog i savremenog, u vilama autora Sanjina Grbića, Branimira Popovića, Ružice Božović-Stamenović i Dragana Stamenovića, Gorana Vojvodića, Ružice i Jovana Sarića, Blagote Pešića, Dejana Miljkovića i Jovana Mitrovića, Zorana Radojičića, Maše Blanuše i Lava Vratuše i drugih.

Iz praktikuma: ‘Šest beogradskih vila’, Zoran Lazović, AF Beograd, 2003.

Prof Zoran Lazović, šef Departmana za arhitekturu Arhitektonskog fakuklteta Univerziteta u Beogradu. Autor više publikacija i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, član redakcija vodećih domaćih časopisa.

Šetnje kroz arhitekturu Beograda - `Gradske vile` Walks through the Belgrade Architecture - ‘City Villas’

AKCIJE

ACTIONS

AKCIJE

ACTIONS

Walks through the Belgrade Architecture - ‘City Villas’

Zoran Lazović, Professor

Meeting point: Info counter - corner of Knez Mihailova street and Trg Republike

J une 30th 2007. at 11 am

In a short history of Serbian architecture, from re-establishment of the Serbian capital, designing villas was at the beginning influenced by French and Viennese schools, from Classicism to the Secession, them in a certain period of Romanticism the attempt was made to respond with the national style, which was followed by purification from elements of Academism and eclectics into contemporary architecture, then into the Post-modern trend, to get today all possible influences from neo-classical to contemporary and current ones. After the Second World War, designing villas was an exclusive privilege of post-war authority and foreign diplomatic services.

The first rare examples in our country, during nineties, were noticed in the work of Branislav Stojanović and Svetlana Lekić on villa Čelar in Zemun, then on semi-detached villa by Darko and Milenija Marušić at Dedinje and settlement ‘Cvećara’, and on the villa of Nikola Đulizibarić at Voždovac, which was designed by architect Josip Pilasanović. These were at the same time restart of designing family houses and villas.

Hyperinflation of this author’s architecture, which was marked by various handwritings, and which was, as always in the short history of Serbian architecture, a consequence of various influences, brought about new names and younger architects as well as numerous various artifacts and compilations, within which certain currents may be recognized. It could be said that almost all architects have successfully mastered the current formal languages, and it may be that all this speaks about a new kind of eclectics, in which there are neither true traces of regionality nor a true creative authenticity.

It could be concluded that several years later in a more recent series of family houses and villas there has been the new and refined, stylish and modern in villas by authors Sanjin Grbić, Branimir Popović, Ružica Božović-Stamenović and Dragan Stamenović, Goran Vojvodić, Ružica and Jovan Sarić, Blagota Pešić, Dejan Miljković and Jovan Mitrović, Zoran Radojičić, Maša Blanuša and Lav Vratuša, as well as others.

From Textbook: ‘Six Belgrade Villas’, Zoran Lazović, Faculty of Architecture of Belgrade, 2003

Zoran Lazović, Professor, Chief of the Department for Architecture of the Faculty of Architecture of the University of Belgrade. He is the author of several publications and one-man exhibitions in the country and abroad, member of editorial boards and member of editorial staff of leading local magazines.