Sei sulla pagina 1di 9

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Anul II, Statistica economica


Grupa 1031

Proiect
-Statistica neparametrica-

How often use a


personal computer?

Profesor coordonator: Cristina Boboc


Palanici Ana-Maria

Nume studenti:
Pirpiliu
Mihaela
Vatuiu Ioana

1.Exista vreo legatura intre varsta utilizatorului si timpul


pe care acesta il petrece in fata calculatorului personal?
V242-Age ->

Spearman

Correlations

Deoarece
coeficient
ul dintre
Spearman's
rho
How often use of a personal Correlation Coefficient
Deoarece
how
computer
coeficientul
Sig. (2-tailed)
often use
de corelatie
N
a
este egal cu
Age
Correlation Coefficient
personal
-0.221 avem
Sig. (2-tailed)
computer
o legatura
N si age
slaba,
**. Correlation
is significant at the 0.01 level (2-tailed).
este de
inversa intre
-0,51
frecventa cu
exista o
care e
legatura
utilizat
inversa
calculatorul
slaba
si starea de
intre cele
fericire a
doua
utilizatorului
variabile.
.
Significance
level<0.05
=> testul e
semnidicativ
.
2.Exista
timpul
si
V10->Kendall

Nivelul de
semnificat
ie
0.000<0.
050 =>
testul e
semnificat
iv.

How often use


of a personal
computer

Age

1.000

-.510**

.000

1485

1482

**

1.000

.000

1482

1500

-.510

vreo legatura intre


petrecut la calculator
gradul de fericire?
Felling of happiness

Correlations
How often use

Kendall's tau_b

of a personal

Feeling of

computer

happiness

1.000

-.221**

.000

1485

1477

-.221**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

1477

1495

How often use of a personal

Correlation Coefficient

computer

Sig. (2-tailed)
N

Feeling of happiness

Correlation Coefficient

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3.Exista vreo legatura intre cat de des se utilizeaza


calculatorul si functia pe care o ocupa posesorul acestuia?
V229-Employment status(nominal) ->Chi-patrat
Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

Total

Percent

Percent

How often use of a personal


computer * Employment
status

1474

98.1%

29

1.9%

1503

100.0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

21

.000

569.848

21

.000

72.976

.000

530.834

Distributia pe
varste nu e
un factor ce
influenteaza
daca oamenii
folosesc pc
sau nu.

1474

a. 9 cells (28.1%) have expected count less than 5. The minimum


expected count is .02.

4.Testati daca distributia pe varste a celor care folosesc


des computerul este aceeasi cu a celor care folosesc rar?
Testul Median

5.Este influentat timpul alocat calculatorului de statutul


marital?
V57- Marital Status

Significance level
<0.05 => exista o
legatura
semnificativa intre
cele doua variabile,
deci functia pe care
o ocupi are
influenta asupra
timpului petrecut
pe calculator.

Testul Kruskall-Wallis

Nu exista o
diferenta
semnificativa
intre timpul
petrecut de
femei si cel
petrecut de
barbate iim fata
calculatorului.

6.Exista vreo diferenta intre timpul petrecul de femei fata de barbati


in fata
Statutul
calculatorului?
marital
V240-Sex
influenteaza
Testul Mann-Whitney

7. Model de Regresie Logistica


Statul la calculator e influentat de modul cum sunt obtinute informatiile?

frecventa cu
care e folosit
calculatorul

Regresia Initiala:
Y: var dependent. How oftern use a personal computer.
V217-Information source: Daily newspaper
V223-Information source: Internet
V224-Information source: Talk with friends or colleagues
V222-Information source: Email
V218-Information source: Printed magazines
V219-Information source: TV news
V220-Information source: Radio news
V221-Information source: Mobile phone
Case Processing Summary
Marginal
N

Percentage

How often use of a personal

Never

686

47.1%

computer

Occasionally

263

18.1%

Frequently

486

33.4%

21

1.4%

1456

100.0%

I love my computer
Valid
Missing

47

Total

1503

Subpopulation

877a

a. The dependent variable has only one value observed in 795 (90.6%)
subpopulations.

Model Fitting Information


Model Fitting
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log
Model

Likelihood

Intercept Only

2873.754

Final

1271.685

Pseudo R-Square

Chi-Square

1602.069

df

Sig.

24

.000

Sig =
0.000
=>A
trecut
testul
de
semni
ficatie
.

Cox and

Deoare
ce multi
parame
tric nu
sunt
semnifi
cativi,
am
modific
at
modelul
de
regresie
.

.667

Snell
Nagelkerke

.752

McFadden

.504

Likelihood Ratio Tests


Model Fitting
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log
Likelihood of
Effect

Reduced Model

Intercept
Observed
V217
V223

Chi-Square

df
Sig.
Classification
369.707
3
.000
Predicted
2.671
3
.445
Occasionally
Frequently
374.567
3
.000 I love my

1641.392
1274.356
Never
1646.252

6.428

.093 computer

1278.114

Never
V222

1295.036 664

23.350

11

11.000

96.8%

Occasionally
V218

1272.479

98

.794

99

66.851

37.6%

Frequently
V219

1276.663

21

4.978

20

445.173

91.6%

I love my computer 1274.315


V220

19

2.630

2.452

0.0%

3 36.0%.000

0.0%

83.0%

Overall Percentage 1301.145


55.1%
V221

Percent Correct

V224

29.460 8.9%

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between


the final model and a reduced model. The reduced model is formed by
omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all
parameters of that effect are 0.

Sig=0.445; 0.093 ;
0.851 ;0.173 ;0.452
< 0.05 =>

Regresia finala:
V223-Information source: Internet
V224-Information source: Talk with friends or colleagues
V242-Age
Case Processing Summary
Marginal
N

Percentage

How often use of a personal

Never

688

47.1%

computer

Occasionally

268

18.3%

Frequently

485

33.2%

Nu sunt
semnificative=>
trebuie scoase din
model.

I love my computer
Valid

21

1.4%

1462

100.0%

Missing

41

Total

1503

Subpopulation

540a

a. The dependent variable has only one value observed in 422 (78.1%)
subpopulations.

Model Fitting Information


Model Fitting
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log
Model

Likelihood

Chi-Square

Intercept Only

2810.163

Final

1119.847

df

1690.316

Sig.

.000

Pseudo R-Square
Cox and Snell

.685

Nagelkerke

.772

McFadden

.529

Likelihood Ratio Tests


Model Fitting
Criteria

Likelihood Ratio Tests

-2 Log
Likelihood of
Effect

Reduced Model

Chi-Square

df

Sig.

Intercept

1953.057

833.210

.000

V223

2171.754

1051.908

.000

V224

1128.728

8.881

.031

V242

1276.419

156.573

.000

Sig =
0.000
=>A
trecut
testul
de
semni
ficatie
.

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods between


the final model and a reduced model. The reduced model is formed
by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that
all parameters of that effect are 0.

Conform
rezultatelor
665 de
personae
intervievate
Classification
au raspuns
Observed
Predicted
ca nu
Never
Occasionally
I love my
folosesc
Frequently
computer
Percent Correct
niciodata
Never
665
16
7
0
96.7%
calculatorul,
Occasionally
81
85
0
30.2%
uneori 102
e
Frequently
26
446
0
92.0%
folosit de 1381
I love my computer
0
2
0
0.0%
de 19
Overall Percentage
54.7%
8.4%
36.9%
0.0%
81.5%
personae.
http://store.ectap.ro/articole/58.pdf
Frecvent e
folosit de
446 de
oameni .