Sei sulla pagina 1di 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 1 of 13Page 1 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Nama Projek

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

KOKURIKULU
M

Program Calit Emas


Meningkatkan pengusaaan undang-undang Pandu Puteri Tunas
dalam kalangan ahli
Sepanjang Tahun
Semua ahli Calit Emas Pandu Puteri Tunas
Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas
1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli
2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan
1. Ahli tidak mengamalkan undang-undang yang betul dalam
kehidupan seharian.
2. Tidak ada peneguhan dan pengukuhan yang berterusan
oleh ahli sama ada di sekolah mahupun di rumah.
3. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
4. Masa pelaksanaan bertindan dengan mesyuarat guru atau
aktiviti sekolah
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Calit Emas.

Muka surat 1 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 2 of 13Page 2 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

KOKURIKULU
M

Nama Projek

Program Calit Emas


Kawad Kaki

Objektif

Meningkatkan kemahiran kawad kaki dalam kalangan ahli

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Sepanjang tahun
Semua ahli Calit Emas Pandu Puteri Tunas

Guru Terlibat

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Calit Emas.

Muka surat 2 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 3 of 13Page 3 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

KOKURIKULU
M

Nama Projek

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

Program Calit Emas


Mendirikan Khemah
Meningkatkan pengetahuan murid tentang cara-cara mendirikan
khemah dalam kalangan ahli.
Sepanjang tahun
Semua ahli Calit Emas Pandu Puteri Tunas

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Calit Emas.

Muka surat 3 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 4 of 13Page 4 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

KOKURIKULU
M

Nama Projek

Program Calit Emas


Khidmat Masyarakat

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

Meningkatkan kesedaran semangat gotong-royong dalam kalangan


ahli Pandu Puteri Tunas
Sepanjang tahun
Semua ahli Calit Emas Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

Nama Projek

:
:

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas


1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli
2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan
1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan
2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Calit Emas.

:
Program Tangga Emas

Muka surat 4 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 5 of 13Page 5 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Upacara Khas Lingkungan Pandu Puteri Tunas


Meningkatkan kemahiran ahli melakukan upacara Khas Lingkungan
Pandu Puteri Tunas semasa perjumpaan mingguan

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Projek

Sepanjang Tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Tangga Emas.

Muka surat 5 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 6 of 13Page 6 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Program Tangga Emas


Membuat Buku Log

Objektif

Tempoh

Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

Nama Projek

Meningkatkan kemahiranahli membuat buku log Pandu Puteri Tunas


setiap kali perjumpaan mingguan
Meningkatkan kesedaran kepentingan mengurus buku log dengan
baik dalam kalangan ahli
Sepanjang tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas
Semua Guru Mengikut Jadual Bertugas (Guru Tahun Enam)
1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli
2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan
1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan
2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Tangga Emas.

Program Tangga Emas


Loceng Pandu Puteri Tunas

Muka surat 6 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 7 of 13Page 7 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Meningkatkan kemahiran ahli melakukan upacara loceng Oandu


Puteri Tunas semasa perjumpaan mingguan

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

Nama Projek

Sepanjang tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Tangga Emas.

:
Program Tangga Emas

Muka surat 7 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 8 of 13Page 8 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Lingkungan pow Wow


Meningkatkan kemahiran ahli melakukan upacara pow wow Pandu
Puteri Tunas semasa perjumpaan mingguan

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Projek

Sepanjang Tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Tangga Emas.

:
Program Tangga emas

Muka surat 8 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Page 9 of 13Page 9 of 13

Pelan Operasi

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Upacara Khas Pelantikan Ahli Baru Pandu Puteri Tunas

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Meningkatkan kemahiran ahli melakukan upacara khas Pelantikan


Ahli Baru Pandu Puteri Tunas
Mac April
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas
Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas
1.
2.
3.
4.
5.

Proses Kerja

6.

7.
8.
Kekangan

Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
Pengagihan bahan rujukan
Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan
1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan
2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan


Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.

Aspek penilaian meliputi :


1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan

Penambahbaika
n

Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan


kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiranTangga Emas.

Nama Projek

Pemantauan

Penilaian

Program Tangga Emas


Upacara Khas Hormat Besar Pandu Puteri Tunas

Muka surat 9 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Pelan Operasi

Page 10 of 13Page 10 of 13

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Meningkatkan penguasaan melakukan Upacara Hormat Besar dalam


kalangan ahli terutama semasa upacara khas
Mac - April
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas


1.
2.
3.
4.

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

Nama Projek

Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
Pengagihan bahan rujukan
Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
4. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan
1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan
2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.

Aspek penilaian meliputi :


1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan

Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan kajian


semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan program .
Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi meningkatkan
pencapaian ahli dalam penguasaan kemahiran-kemahiran Tangga
Emas.

Program Tangga Emas


Mengenal Undang-undang Pandu Puteri Tunas

Muka surat 10 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Pelan Operasi

Page 11 of 13Page 11 of 13

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Meningkatkan penguasaan undang-undang Pandu Puteri Tunas


dalam kalangan ahli.

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Guru Terlibat

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Projek

Objektif

Sepanjang Tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Tangga Emas.

Program Tangga Emas


Permainan Kim

Muka surat 11 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Pelan Operasi

Page 12 of 13Page 12 of 13

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Meningkatkan daya ingatan dalam kalangan ahli.


Meningkatkan kemahiran pengurusan masa dalam kalangan ahli.
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

:
:
:

Sepanjang Tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas
Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas
1.
2.
3.
4.
5.

Proses Kerja

6.

7.
8.

Kekangan

Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
Pengagihan bahan rujukan
Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan
1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan
2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan


Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.

Aspek penilaian meliputi :


1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan

Penambahbaika
n

Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan kajian


semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan program .
Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi meningkatkan
pencapaian ahli dalam penguasaan kemahiran-kemahiran Tangga
Emas.

Nama Projek

Program Tangga Emas


Menggunakan Kompas

Pemantauan

Penilaian

Muka surat 12 daripada 13

PANDU PUTERI TUNAS

Pelan Operasi

Page 13 of 13Page 13 of 13

Tahun 2011

KOKURIKULU
M

Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, Johor Bahru

Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat

:
:

Meningkatkan penguasaan tentang penggunaan kompas dan lapan


arahnya dalam kalangan ahli
Sepanjang tahun
Semua ahli Tangga Emas Pandu Puteri Tunas

Semua Pemimpin Pandu Puteri Tunas

Proses Kerja

1. Taklimat tentang program perjumpaan mingguan ahli


2. Bancian pemimpin yang telah mempunyai bahan rujukan.
3. Pengagihan bahan rujukan
4. Taklimat tentang persediaan kepada pemimpin bagi
menjalankan
program Perjumpaan Mingguan
5. Taklimat dan penerangan kepada ahli tentang cara pelaksanaan
dan penglibatan
6. Melaksanakan program Perjumpaan Mingguan
6.1 Program dijalankan semasa sesi perjumpaan mingguan
6.2 Ahli menerima tugasan yang diberi oleh guru
6.3 Penilaian guru
7. Laporan dan kajian semasa bagi mengetahui tahap pelaksanaan,
masalah dan tindakan penambahbaikan.
8. Laporan akhir untuk penilaian dan tindakan susulan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaika
n

1. Ahli kerap tidak hadir perjumpaan mingguan


2. Kesungguhan pemimpin dan ahli merealisasikan program
dengan berkesan
3. Masalah pelaksanaan sekiranya hari hujan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan
Kokurikulum/Ketua Pemimpin program dengan menggunakan
instrumen yang bersesuaian dan laporan program perjumpaan
mingguan oleh pemimpin.
Aspek penilaian meliputi :
1. Pengurusan dan persediaan bahan yang mencukupi
2. Kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan di peringkat
pemimpin
3. Penglibatan ahli secara aktif atau tidak
4. Laporan pemantauan
Setelah melaksanakan program ini , pemantauan , laporan dan
kajian semasa akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan
program . Penambahbaikan yang berterusan dilakukan bagi
meningkatkan pencapaian ahli dalam penguasaan kemahirankemahiran Tangga Emas.

Muka surat 13 daripada 13